AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞIII
EKONOMİ MÜŞAVİRLİĞIIIIIII
EKONOM
BÜLTEN
22 ARALIK 2014
TBMM AK Parti Grup Başkanlığı
Ekonomi Müşavirliği
Hazırlayan: İlhami Giray ŞAHİN
EKONOMİK GELİŞMELER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İnşaatın emek yoğun bir sektör olması
hasebiyle istihdamda önemli bir alan
oluşturduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan; "Bu demek değil ki inşaat
sektörüne girerken kalkıp sanayiyi bir
kenara koyalım. Hayır. İkisini de at başı
götürmek durumundayız. Bunun ikisini
beraber başarmalıyız. Birini bırakalım
öbürünü yapalım. Olmaz. Büyük ülke
böyle düşünmez. Büyük ülke inşaat
sektörünü de düşünecek, ileri teknolojiyi,
sanayiyi de düşünecek. Bunları beraber
yürüteceğiz. Finans sektörünü de özellikle
burada
uyarmak istiyorum. Kredi
noktasında lütfen gözlüklerinizi şöyle
biraz daha dikkatli seçin. Yakın, uzak
burada bir sıkıntı olmasın. Lütfen yüksek
faizlerle kredi olayını şöyle bir gözden
geçirin.
Faizlerini
düşürmek
durumundayız
ki
girişimcilerimiz
cesaretlensin, yatırımcımız cesaretlensin.
Onlar yatırım yaptıkça inanıyorum ki
üretim artacaktır, istihdam artacaktır,
ihracat artacak, ihracatçımızın rekabet
gücü artacaktır. En fazla parayı kim
kazanıyor? Finans sektörü kazanıyor. Reel
sektörün
içerisinde
olanlar
finans
sektöründekiler kadar para kazanmıyor.
Bu bir vaka. Üstelik de çok fazla
yorulmadan kazanıyorlar. Öyleyse burada
kalkıp el ele vermeye mecburuz.
Yatırımcının önünü açmaya mecburuz.
Yatırımcı her ne kadar finans sektörüne
ihtiyacı varsa finans sektörünün de
yatırımcıya ihtiyacı var. Bunu bir kenara
koyamayız.
Bu
etle
tırnak
gibi.
Arkadaşlarıma hep şunu söyledim. Bugün
Amerika 1 puan uyguluyorsa, Avrupa bu
civarlarda dolaşıyorsa, öbür tarafta
Japonya eksi bunu uyguluyorsa, bize ne
oluyor? Komisyonlarını falan kattığınız
zaman bakıyorsunuz 13, 14, 15 puanlara
kadar çıkıyor. Tek kelimeyle bu zulümdür.
Zulüm. 'Peki siz Başbakandınız bunu
neden yapmadınız derseniz' derseniz onu
da
söyleyeyim.
Başarısız
olduğum
konulardan bir tanesi de budur. Ama
sürekli bunların müzakerelerini yaptık,
anlayışım budur, düşüncem budur." dedi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet
programında ikinci ekonomik atılım
hamlelerini ilan ettiklerini, daha sonra ise
Orta Vadeli Program'ı açıkladıklarını,
kasım
ayında
ekonominin yeniden
yapılandırılması için 25 kritik stratejik
alanda sektörel dönüşüm programı ilan
ettiklerini söyledi. Reel sektörle ilgili 400'e
yakın eylemle birlikte kasım ayında
uygulamanın başladığını, geçen hafta da
makroekenomoik alanda yedi sektörde
400'e yakın eylem ilan ettiklerini ifade
eden Davutoğlu, "Önümüzdeki hafta
sosyal boyutlu sekiz sektörel alanda ilan
edeceğimiz, toplamda bin 450 eylemle
önümüzdeki dönemde, ikinci hamle ve
atılım döneminde, yeni Türkiye'nin
inşasında ekonomimizi daha güçlü bir
zeminde
yüceltmenin,
yükseltmenin
Türkiye'yi ilk on ekonomi arasına
sokmanın
gayretini,
çabasını
yoğunlaştıracağız" dedi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık,
"Bakanlığımız
çalışmaları,
TÜBİTAK
destekleri
ve
sektöre
sağladığımız yatırım teşvikleriyle farklı
yatırımcıları bir araya getirerek, 2020
öncesinde yerli marka otomobilimizi
ülkemiz ve dünya yollarında görmeyi
hedefliyoruz. İhracatta kilogram değeri
1,5 dolarlık ürünler yerine ortalama 4-4,5
dolarlık ürünleri geliştirmek ve üretmek
durumdayız. Rekabet, 10 liralık tişörtü
marka ve tasarımla 100 liraya satabilmek
alanında yaşanıyor." dedi.
TBMM AK Parti Grup Başkanlığı
Ekonomi Müşavirliği
Hazırlayan: İlhami Giray ŞAHİN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, "AK Parti hükümetlerimizin
Akkuyu'da Akdeniz'e kurulacak nükleer
güç santrali karşısında Rusya'ya askeri bir
üs vermeyle alakalı herhangi bir
görüşmesi olmamıştır, müzakere söz
konusu değildir" dedi.
Ekonomi
Bakanı
Nihat
Zeybekci,
"Türkiye'nin yaşadığı bütün problemler
ve yaratılmaya çalışılan karışıklıkların
altında yatan sebep, Türkiye'nin geçmişten
gelen alışkanlıklarla tatlı faizin paylaşımı
veya ülkemizin enerjideki stratejik
öneminin üzerinde dönen kavgalardır"
dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker, "2002 yılında 1 milyar 800 milyon
lira olan nakit karşılıksız hibe desteği,
2015'te 10 milyar liraya çıkacak" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tehlikeli
kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle
imha edilmesi gereken ayakkabılara ilişkin
denetimlerin tamamlandığı, ilgili firmaya
456 bin 840 lira para cezası kesildiği
bildirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı
Lütfi
Elvan,
Çanakkale
Köprüsü'nün üzerinden bir demiryolu
hattı geçirmek için talimat verdiğini ve
projenin revize edildiğini belirterek,
"Böylece İstanbul trafiği rahatlatılacak,
taşımacılık maliyetleri düşecek" dedi.
Elvan, gelecek yıl 8,5 milyar liralık
demiryolu yatırımı yapılacağını belirterek,
"2016 yılından itibaren ise yılda ortalama
12 milyar lira civarında yatırım yapmayı
planlıyoruz" dedi.
Ekonomi Bakanlığı, ekim ayına ilişkin
"Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri
Bülteni"ni yayımladı. Buna göre, ekimde
670 milyon dolar düzeyinde net
uluslararası doğrudan yatırım girişi
gerçekleşti. Yılın 10 aylık döneminde 9
milyar 794 milyon dolar net doğrudan
uluslararası yatırım girişi yaşanırken,
uluslararası doğrudan yatırım girişleri
kaleminde yer alan sermaye girişi, ekimde
304 milyon dolar oldu. Nakit sermaye
girişinin 212 milyon dolarlık bölümü AB
ülkeleri, 72 milyon dolarlık bölümü Asya
ülkeleri
kaynaklı
gerçekleşti.
Net
doğrudan uluslararası yatırım girişi yılın
10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 4,7 arttı. 6 milyar 866 milyon dolar
olan uluslararası doğrudan yatırım
girişinin 2 milyar 308 milyon doları imalat
sektöründen, 1 milyar 335 milyon doları
mali aracı kuruluşların faaliyetleri
sektöründen kaynaklandı. Ocak-ekim
döneminde nakit sermaye girişinin yüzde
62'si Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı oldu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),
Digitürk'ün Fon bünyesindeki paylarının
Katarlı bir grupa satıldığı yönündeki
haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
Katarlı grupla satış konusunda yürütülen
görüşmeler sürmesine rağmen henüz bir
anlaşmaya varılmadığı bildirildi.
Minneapolis FED Başkanı Narayana
Kocherlakota, Fed'in faiz artırımına
gelecek
yıl
başlayacağına
yönelik
sinyallerinin enflasyon için "kabul
edilemez" riskler yarattığını belirtti.
Enflasyonun son 30 ayı aşkın süredir
Fed'in yüzde 2 hedefinin altında
seyretmesinin yanı sıra, Federal Açık
Piyasa Komitesi'nin tahminlerine göre
gelecek birkaç yıl içinde de bu hedefin
altında
kalmaya
devam
edeceğini
vurgulayan
Kocherlakota,
düşük
enflasyona karşı mücadele başarısız
olunmasının Avrupa ve Japonya'da
yaşananlara
benzer
sorunlara
yol
açabileceğini ileri sürdü.
TBMM AK Parti Grup Başkanlığı
Ekonomi Müşavirliği
Hazırlayan: İlhami Giray ŞAHİN
Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker,
Fed’in ne zaman faizleri artırması
gerektiğini söylemeye hazır olmadığını,
faiz
artırımının
zamanlamasının
sürdürülebilir ekonomik büyümeye bağlı
olduğunu söyledi.
Kanada, bir dizi yaptırımlar uyguladığı
Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar getirdi.
Petrol arama ve çıkarmada kullanılan
teknolojilerin
Rusya'ya
satılması
yasaklandı. 20 Rus ve Ukraynalı yöneticiye
Kanada’ya giriş yasağı koyuldu.
San Francisco FED Başkanı John
Williams, merkez bankasının para
politikası için kullandığı ‘sabır’ ifadesinin,
faizlerde artış dönemine girilmesinin ilk
adımı olduğunu söyledi.
Çin Bankacılık Düzenleme Komitesi,
yabancı
bankaların
ülkede
şube
açmalarını ve yerel para cinsinden
bankacılık
hizmetleri
vermelerini
kolaylaştıran
düzenlemeleri
hayata
geçirdi.
Avrupa
Merkez
Bankası
Başkan
Yardımcısı Vitor Constancio, Bankanın
gelecek
yıl
için
%0.7
enflasyon
beklentisinin artık geçerli olmadığını,
Euro Bölgesi’nde önümüzdeki aylarda
negatif bir enflasyon oranı görülmesini
beklediğini ve petrol fiyatlarındaki
düşüşten derin endişe duyduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu
üyesi Luc Coene yatırımcıların Euro
Bölgesi’ne olan zayıf güveni ve düşük
enflasyon ile mücadele etmek için merkez
bankasının devlet tahvili almaya başlaması
gerektiğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası
Komitesi üyesi Martin Weale, petrol
fiyatlarında keskin düşüşün, enflasyonun
üzerinde ilk etkilerinin görüldüğünü
ancak uzun vadede enflasyonun nerede
olacağı konusunda bir sinyal olarak
görülmemesi gerektiğini söyledi.
Güney Kore, 2015 yılı büyüme tahminini
%4’ten %3.8’e düşürdü ve ekonomisini
ABD’de yükselecek olan faiz oranlarına ve
diğer dışsal risklere karşı korumak için
sermaye kontrollerini revize edeceği
açıkladı.
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayev, petrol fiyatlarındaki aşağı
seyrin sürmesi ihtimaline ilişkin, ''Ülkenin
yağmurlu gün için rezervleri vardır. Kur
dalgalanmaları her zaman olacaktır.
Kazakistan'a
hiçbir
şey
olmuyor.
Bankalardaki mevduatlar garantilidir.''
dedi.
Nazarbayev,
kemer
sıkma
politikalarına karşın hükümetin sosyal
yükümlülüklerini ihmal etmeyeceğini,
ekonomik kriz ortamından geçmelerine
karşın memur ve emekli maaşlarının aynı
seviyede kalacağını yineledi.
Standard & Poor's (S&P), Ukrayna'nın
"CCC" olan kredi notunu "CCC-" ye
çekerken, görünümünü negatif olarak teyit
etti.
TBMM AK Parti Grup Başkanlığı
Ekonomi Müşavirliği
Hazırlayan: İlhami Giray ŞAHİN
Download

22.12.2014 Ekonomi Bulteni