Dr. Talha Müezzinoğlu 1968 yılında Akhisar’da doğdu.
Dr. Müezzinoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olduktan sonra,
1999 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üroloji uzmanlığını aldı. 1997 yılında Prostat
Kanseri Tanı ve Tedavisi için düzenlenen Rotasyonel Asistan Eğitimi bursu ile ilk üroonkoloji
çalışmalarına başladı. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör ünvanlarını aldı. Laparoskopi,
endoüroloji ve tümör cerrahisi için 2007 yılında Heildelberg Üniversitesinde ve Üroonkolojik Robotik
Cerrahi için de 2012 yılında Atlanta Emory Üniversitesinde çalıştı. Dr. Müezzinoğlu halen Celal Bayar
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosunda akademik hayatını devam
ettirmektedir.
Temel çalışma alanları Prostat ,Testis, Mesane ve Böbrek Kanseri ve Üroonkolojide Yaşam Kalitesi
üzerinedir.
Üroonkoloji Derneği, Ürolojik Cerrahi Derneği, Minimal İnvaziv Üroloji Derneği, Ege Üroloji Derneği,
Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği, EORTC Yaşam Kalitesi Grubu, Dünya Sağlık Teşkilatı Yaşam Kalitesi
Grubu ve Avrupa Üroloji Derneği’ne üyelikleri bulunmaktadır. 1999 yılından beri Üroonkoloji Derneği
üyesi olan Dr. Müezzinoğlu, Yaşam Kalitesi Çalışma grubu koordinatörlüğü ve Üroonkoloji Bülteni
editörlüğü görevlerini yaptı. 2013 yılından itibaren Derneğin Genel Sekreteri olarak aktif görev
yapmaktadır. Dr. Müezzinoğlu aynı zamanda Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği Genel Sekreterliği ve Ege
Üroloji Derneği 2. Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Evli, Duru ve Ata olmak üzere 2 çocuk babasıdır.
Download

Özgeçmiş - Üroonkoloji Derneği