ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Osman AKBA
Doğum Tarihi: 1964
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Fen-Edebiyat/Kimya
Fen Bilimleri Ens./ Kimya
Fen Bilimleri Ens./ Kimya
Üniversite
Dicle Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Yıl
1987
1991
1996
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Molibdovanadofosforik Asidin Eldesi ve
N,N’-Dietil Anilinle verdiği Komplekslerin İncelenmesi.
Danışman: Prof. Dr. Bahattin GÜMGÜM
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
Heteropoli Asit ve Komplekslerinin Spektroskopik İncelenmesi ve Analitik Uygulamalarının Araştırılması.
Tez Danışmanı: Prof.Dr.Bahattin GÜMGÜM
Görevler:
Görev Unvanı
Uzman
Yar.Doç.
Görev Yeri
Fen-Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Yıl
1990-1998
1998-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1.Bilen Kaya, D., “Bazı Bor-Fosfor Bağlı Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, Dicle Üniversitesi, 2002.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Yok
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. Hava, Su, Toprak, Katı Atık, Gürültü, Flora, Fauna, T.C.Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Gap Bölgesel Çevre Araştırması- Dicle Havzası (Diyarbakır ve Yöresi Çevre
Araştırması) Projesi, , Araştırmacı, 1993.
2. Katalizör Olarak Kullanılabilecek Heteropoli Asit Tuzlarının Hazırlanması, KTÇAG-DPT-5,
Araştırmacı, 1994.
3. Klorofosfinlen, diamin ve amino alkollerle reaksiyonlarının incelenmesi, DÜAPK-02FF-32, Proje Yöneticisi, 2002.
4. Mikrodalga Koşullarında Heteropoli Asitlerin Katalitik Uygulamaları ve Yeni Bazı Aminofosfin-Fosfinit
Ligandların Sentezi,DPT-TÜBİTAK, 2003-K-120340, Araştırmacı, 2003.
İdari Görevler :
Döner Sermaye Müdürlüğü Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 1996-2001.
DÜÇAM(Dicle Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi 2001-
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Ödüller :
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de
tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2006-2007
İlkbahar
Güz
2007-2008
İlkbahar
Dersin Adı
Anorganik Kimya I
Anorganik Kimya Lab.
Anorganik Kimya II
Anorganik Kimya I
Anorganik Kimya Lab
Anorganik Kimya II
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
4
4
4
4
4
4
-
Öğrenci
Sayısı
>50
>50
>50
>50
>50
>50
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.Gümgüm, B., O. Akba, “Preparation Spectroscopic
Investigation and Characterization of
Molybdovanadophosphoric Acid And Its Complexes With N,N’-Diethylaniline,” Synthesis And Reactivity In
Inorganic And Metal-Organic Chemistry, 23(6), 963-9, (1993).
A2. Ünlü, E., O. Akba, S. Sevim, B. Gümgüm, “Heavy Metal Levels In Mullet, Liza Abu (Heckel, 1843)
(Mugilidae) From The Tigris River, Turkey,” Fresenius Environimental Bulletin, 5, 107-112, (1996).
A3. Hamamcı, C., B. Gümgüm, O. Akba, S. Erdoğan, “Lead In Urban Street Dust In Diyarbakır, Turkey,”
Fresenius Environimental Bulletin, 6, 430-437, ( 1997).
A4. Akba, O., F. Güzel, K.Yurdakoç, B. Gümgüm, Z. Tez, “Preparation And Characterization Of
Polyoxometallates Of Molybdenum, Tungsten And Their Salts,” Synthesis and Reactivity in Inorganic MetalOrganic Chemistry, 27(9), 1399-1435, (1997).
A5.Güven, K., E. Deveci, O. Akba, A. Önen, D. Pomerai “The Acumulation And Histological Effects Of
Organometallic Fungicides Propineb And Maneb İn The Kidneys Of Fetus And Female Rats During Pregnancy,”
Toxicology Letters 99,91-98, (1998).
A6. Öztürk, G., B. Gümgüm, O. Akba, “Synthesis Of Esters Under Microwave İrradiation Using Heteropoly
Acids As Catalysts,” Catalysis Letters 82(3-4), 233-235, (2002).
A7. Baysal, A., O. Akba, M. Merdivan, C. Hamamcı, And B. Gümgüm, “Comparison Of Microwave Digestion
Procedure For The Determination Of Some Elements İn Asphaltite Ash Using ICP-AES,” Annali Di Chimica,
92, 1127-133, (2002).
A8. Akba, O., A. Baysal, C. Hamamci, M. Merdivan, B. Gumgum, “Chemical Analysis Of Geothermal Water
Of Çermik, Turkey,” Fresenius Environmental Bulletin 12(11), 1412-1415, (2003).
A9. Erdoğan, S., M. Merdivan, C. Hamamci, O. Akba, A. Baysal, “Polymer Supported Humic Acid For
Separation And Preconcentration of Thorium(IV),” Analytical Letters 37(12), 2565-2575, (2004).
A10. Duz, M.Z., Y. Tonbul, A. Baysal, O. Akba, A. Saydut And C. Hamamci, “Prolysis Kinetics And Chemical
Composition of Hazro Coal According To The Particle Size,” Journal of Thermal Analysis And Calorimetry, 81,
395 – 398, (2005).
A11. Akba, O., A. Baysal, M. Merdivan, C. Hamamcı, And B. Gümgüm, “Matrix Effect Of Concomitant
Species on The Determination of Nickel By Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry,”
Asian Journal of Chemistry, 17(3), 1518-1526, (2005).
A12. Akba, O., G. Öztürk, N. Biricik And B. Gümgüm, “Comparison Of Microwave And Conventional
Digestion Of Copper Ores And Determination Of Heavy Metals By ICP-AES,” Asian Jounal Of
Chemistry,18(3), 2417-2420, (2006).
A13. Gümgüm, B., O. Akba, A. Baysal And C. Hamamcı, “Synthesis And Characterization Of
Polyoxometallate Compounds Of Amine And Phosphine With Molybdovanadophosphoric Acid İn Keggin
Type,” Asian Journal Of Chemistry, 18(3), 1862-1866, (2006).
A14. Gümgüm, B., O. Akba, F. Durap, L. Tatar Yıldırım, D. Ülkü, S. Özkar, “Synthesis Characterization,
Crystal And Molecular Structure of Dipenyloxophosphinoethylenediamines,” Polyhedron, 25, 3133-3137,
(2006).
A15. Gümgüm, B., N.Biricik, A. Baysal, O. Akba And G. Öztürk, “Preparation And Solvent Extraction of
Nickel Complex Of O, O’-Dinonyldithiophosphate And Its Application To Spectrophotometric Determination
Of Nickel In Sediment Samples,” Annali Di Chimica, 96, 681-688, (2006).
A16. Erdoğan, S., A. Baysal, O. Akba, M. Merdivan, C. Hamacı, “Relationship Between Wintertime
Atmospheric Particulate Matter And Meteorological Conditions İn Diyarbakir (Turkey),” Asian Jounal of
Chemistry, 19(3), 1703-1708, (2007).
A17.Erdoğan, S., A. Baysal, O. Akba, C. Hamamci, “Interaction Of Metals With Humic Acid Isolated From
Oxidized Coal,” Polish Journal of Environmental Studies, 16(5), 671-675, (2007).
A18. Kaya, C., C. Hamamci, A. Baysal, O. Akba, S. Erdoğan, A. Saydut, “Methyl ester of peanut ( Arachis
hypogea L.) seed oil as a potential feedstock for biodiesel production,” Renewable Energy, 34, 1257-1260
(2009).
A19. Akba, O., F. Durap, M. Aydemir, A. Baysal, B. Gümgüm, S. Özkar, “Synthesis and characterizations of
N,N,N’,N’-tetrakis (diphenylphosphino)ethylenediamine derivatives: Use of palladium(II) complex as precatalyst in Suzuki coupling and Heck reactions” Journal of Organometallic Chemistry ,694, 731-736, (2009).
A20. Aydemir M., F. Durap, A. Baysal, O. Akba, B. Gümgüm, S. Özkar, L. Tatar Yıldırım, “Synthesis And
Characterization Of New Bis(diphenylphosphino) Aniline Ligands and Their Complexes: X-Ray Crystal
Structure Of Palladium(II), Platinum(II) Complexes and Application Of Palladium(II) Complexes As PreCatalyst in Heck And Suzuki Cross-Coupling Reactions“, Polyhedron, 28, 2313-2320,(2009)
A21. Aydin F., Aydin I., Erdogan S., Akba O., Isik B., Hamamci C.“ Chemical Characteristics of Settled
Particles during a Dust-Storm“Pol.J.Environ. Stud. 21(3), 533-537 (2012).
A22. Akba O., Kilinc E., Aydin I., Erdogan S., Aydin F., Duz M.Z., and Hamamci C., “ Major and Trace
Element Contamination of Short-Term Snow Cower During and After a Dust Storm and Analysis by ICP-OES “
Atomic Spectroscopy, 34(2) 48-52(2013).
A23. Aydin F., Gunduz B., Aydin I., Akba O., Saydut A., and Hamamci C., “ Aplication of Modified BCR
Sequential Extraction Method fort he Fractionation and ICP-OES Determination of Copper in Asphaltite
Combustion Waste“Atomic Spectroscopy, 34(4) 140-145(2013).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Hamamcı, C., B. Gümgüm, O. Akba, “Microwave Digestion of Asphaltıte Ash For The Determination of
Some Elements By ICP-AES,” 35 th IUPAC Congress, PO56, Istanbul, Turkey, (1995).
B2. Hamamcı, C., B. Gümgüm, O. Akba, “Lead In Urban Street Dust In Diyarbakır, Turkey,” ISEAC 26, 26 th
Internatıonal Symposium On Environmental Analytical Chemistry, FR83,Vienna, Austria, (1996).
B3. Hamamcı, C., B. Gümgüm, O. Akba, “Detection And Determination Some Trace Elements In Lake Van By
ICP-AES, European Winter Conference On Plazma Spectrochemistry, P3-3, Gent, Belgium, (1997).
B4. Hamamcı, C., M. Düz, O. Akba, M. Karakaplan, “Desulfurization Of Asphaltite With Alkali Solution Using
Microwave System,” International Congress On Analitical Chemistry, C-15, Moscow, Russia, (1997).
B5. Gümgüm, B., C. Hamamcı, O. Akba, “The Preparation And Spectrophotometric Investigation of The
Amine And Phosphine Complexes of Heteropoly Acids,” 36 th IUPAC Congress, Chimia , AM11, Geneva,
Switzerland, (1997).
B6. Akba, O, A. Baysal, B. Gümgüm, C. Hamamcı, “Multielement Analysis of Thermal Water Springs In
Çermik Diyarbakır, Turkey By ICP-AES,” Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXI, PMO-57,
Ankara-Turkey, (1999).
B7. Hamamcı C., S. Erdoğan, A. Baysal, O. Akba, M. Merdivan, “Investigation of Levels and Sources of
Atmospheric Particulate Matter in Diyarbakır, SE Anatolia, TURKEY,” 1 st International Conference on Air
Pollution and Combustion (CAPAC) METU, ID:512, 56, Ankara, TURKEY, (2005)
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.Yıldız, A., B. Gümgüm, O. Akba, “Dicle Nehri Yöresindeki Mantarlarda Ağır Element Tayinleri,” Ekoloji,
10, 37-39, (1994).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Gümgüm, B., O. Akba, A. Baysal, “Vanadomolibdofosforik Asidin Aromatik Amin Komplekslerinin
Hazırlanması ve Spektrofotometrik incelenmesi,” VII Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu Doğu Akdeniz
Üniversitesi, 168, Gazimağusa, KKTC, (1991).
E2. Gümgüm, B., A. Baysal, O. Akba, “Diheptilditiyofosforik Asidin Hazırlanması ve Bakır-Nikel
Ekstraksiyonunda Kullanılması,” VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu,Vol.4, 47-50, İstanbul,
Türkiye, (1992).
E3. Gümgüm, B., O. Akba, A. Baysal, “Dicle Nehri ve Çevresindeki Topraklarda ICP-AES İle Ağır Metal
Tayinleri,” VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Vol.1, 201-204, İstanbul, Türkiye, (1992).
E4. Ünlü, E., S. Pakdemir, O. Akba, “Dicle Nehrinde Yaşayan Achanthobrama marmid Heckel, 1843'in Doku
ve Organlarında Bazı Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi,” XII Ulusal Biyoloji Kongresi, 327-334, Edirne,
(1994).
E5. Ünlü, E., E.İ. Cengiz, O. Akba, B. Gümgüm, “Dicle Nehrindeki Capoeta Trutta Heckel, 1843'da Ağır Metal
Birikimi,” II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 639-649, Ankara, (1995).
E6. Doğru, M., Z. Kaya, F. Gür, O. Akba, Ç., Aytekin, “Bazı Hayvanların Süt Kazeinlerinin Subtilizin İçin
Substrat Olarak Kullanılabilirliği,” XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, C-231 Antalya, Türkiye, (1996).
E7. Akba, O., A. Baysal, B. Gümgüm, C. Hamamcı, “ICP-AES ile Nikel analizine alkali metallerin etkisi,”
12.Ulusal Kimya Kongresi, P-0184,128, Edirne, (1998).
E8. Akba, O., A. Baysal, B. Gümgüm, C. Hamamcı, “Doğuşundan Diyarbakırı Terkedene Kadar Dicle Nehri Ve
Sedimentinde Ağır Metal Kirliliği,” XIII.Ulusal Kimya Kongresi, P-0115, 52, Samsun, (1999).
E9. Akba, O., A. Baysal, B. Gümgüm, C. Hamamcı, “ICP-AES ile Nikel Analizinde Anyonların Emisyon
Yoğunluğuna Etkisi,” XIV Ulusal Kimya Kongresi, 321, Diyarbakır, (2000).
E10. Gümgüm, B., G. Öztürk, O. Akba, A. Baysal, “Dicle Nehri Sedimentindeki Ağır Metallerin Kademeli
Ekstraksiyonu”, XV. Ulusal Kimya Kongresi, ÇK-P7, İstanbul, (2001).
E11. Erdoğan S., C. Hamamcı, A. Baysal, O. Akba, “Kömürden Elde Edilen Hümik Asitte Ağır Metallerin
Tutunması”, XVII. Ulusal Kimya Kong,İ.Ü., 63, İstanbul, (2003).
E12. Baysal A., F. Durap, M. Aydemir, O. Akba, B. Gümgüm “ 1, 10-Fenantrolin İçeren Yeni Polidentat
Ligandların Sentezi, Karekterizasyonu ve Bunların Koordinasyon Davranışlarının İncelenmesi “ XVIII Ulusal
Kimya Kongresi, 303, Kars, (2004).
E13. Saydut A., M.Z. Düz, C. Hamamcı, O. Akba, “Diyarbakır Hazro Kömürü Külündeki Metallerin Atomik
Spektrometri Yöntemleriyle Tayini,” II.Ulusal Analitik Kimya Kongresi,” 110, Malatya, (2004).
E14. Buldağ A., A. Baysal, F. Durap, O. Akba, Y. Tonbul, B. Gümgüm “Heteropolidentat Schiff Bazı Ve Nadir
Toprak Elementi Komplekslerinin Hazirlanmasi Ve Karakterizasyonu” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 243,
Kuşadası, (2005).
E15. Durap, F., Akba, O., Baysal, A., Gümgüm, B., Özkar, S., “N, N, N’, N’Tetrakis(difenilfosfino)etilendiamin Ligandı, Kalkojenleri ve Pt(II), Pd(II) Kompleks Bileşiklerinin Sentezi ve
Karakterizasyonu”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, ANP-13, Kayseri, 2006.
E16. Baysal, A., M. Aydemir, G. Öztürk,
O.
Akba, B. Gümgüm, “N,N-Bis(Difenilfosfino)-2tiyofenmetilamin’in Kalkojen Türevleri ve Metal Komplekslerinin Sentezi” XXI. Ulusal Kimya Kongresi,
Malatya, (2007).
F. Diğer yayınlar :
F1. Gümgüm, B., E. Ünlü, O. Akba, A. Yıldız, , O. Namlı, “Copper And Zinc Contamination Of Tigris River
(Turkey) And Its Wetlands,” Archiv Für Naturschutz und Landschaftsforschung,” 40, 233-239, (2001).
Download

Doç. Dr. Osman AKBA - Dicle Üniversitesi