KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Dr. Ayşegül EFENDİOĞLU ÇELİK
Ünvan
Kimyager
Telefon
E-mail
Doğum Tarihi - Yeri
0 362 256 05 14 / 3010
0 505 563 97 39
[email protected]
[email protected]
1978 - Ordu
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı
2010
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı
2004
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
2000
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
TOEFL
-
57,5
-
IELTS
-
GÖREV YERLERİ (Tarih - Unvan - Kurum)
2006-2010 - Araştırma Görevlisi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Samsun)
2010- ....... - Teknik Personel - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Samsun)
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1. Efendioglu, Aysegül; Yagan, Mehtap; Batı, Bekir, 2007. Bi(III)4-methylpiperidinedithiocarbamate
Coprecipitation Procedure for Separation Pre-concentration of Trace Metal Ions in Water Samples
by Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination, Journal of Hazardous Materıals.
2. Türk Çulha, S., Bat, L., Çulha, M., Efendioğlu, A., Andaç, M., Batı, B., 2007. Heavy Metals Levels in
Some Fıshes and Molluscs from Sinop Peninsula of The Southern Black Sea., 38th CIESM Congress.
3. Asci, Mehtap Yagan; Efendioglu, Aysegül; Bati, Bekir, 2008. Solid phase extraction of Cadmium in
Edible Oils Using Zinc Piperazinedithiocarbamate and Its Determination by Flame Atomic Absorption
Spectrometry, Turkish Journal of Chemistry.
4. Yağan Aşcı, M., Efendioğlu A. and Batı, B., 2008. Separation and Preconcentration Procedure
Using Cloud Point Extraction for Zinc Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry, 6th
Aegean Analytical Chemistry Days (AACD).
5. Yağan Aşcı, M., Efendioğlu A. ve Batı, B., 2008. Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Cu(II)' Nin
Zenginleştirmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) İle Tayini. , IV. Ulusal Analitik
Kimya Kongresi.
6. Yağan Aşcı, M., Efendioğlu A. ve Batı, B., 2008. Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ni(II)' nin
Zenginlestirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) ile Tayini. XXII. Ulusal Kimya
Kongresi, Poster Bildiri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa-Kıbrıs, 6- 10 Ekim, AK-P068.
7. Efendioğlu, A., Yağan Aşcı M., Ve Batı, B., 2008. Amberlit XAD-4-o-VEDH2 Selat Reçinesinin
Sentezi ve Metal Zenginlestirme Çalısmalarında Kullanımı. XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Poster
Bildiri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa-Kıbrıs, 6-10 Ekim, AK-P012.
8. Efendioglu, Aysegül; Asci, Mehtap Yagan; Batı, Bekir, 2010. Preconcentration of Cu(II), Cd(II) and
Pb(II) on Amberlite XAD-4 Resin Functionalized with N,N '-Bis(o-vanillinidene)ethylenediamine and
Their Determination by FAAS in Water Samples, Analytical sciences.
9. Asci, Mehtap Yagan; Efendioglu, Aysegül; Bati, Bekir, 2012. Determination of Nickel, Copper and
Zinc in Water Samples After Cloud Point Extraction Using Ammonium O,ODicyclohexyldithiophosphate and Triton X-114 by Flame Atomic Absorption Spectrometry , Asıan
Journal of Chemıstry.
10. Aksoy, M., Efendioğlu Çelik, A., Atagün, G., Karayel, K., 2012. Bazı Bitkisel Yağlardan Biyodizel
Üretimi ve Önemli Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı,
Sözlü Bildiri, 24-25 Mayıs, Tokat, Türkiye.
11. Efendioğlu Çelik, A., Aksoy, M., Acar, M., Gizlenci, Ş., 2013. Transesterifikasyon ile Aspir Yağı Metil
Esteri Sentezinin Optimizasyonu ve Önemli Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi. , Enerji Tarımı ve
Biyoyakıtlar 3. Ulusal Çalıştayı, 2013.
12. Efendioğlu Çelik, A., Aksoy, M., Karayel, K., Acar, M., 2013. Atık Patatesten Biyoetanol Üretimi, IX.
Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1. Bazı Eser Metallerin Yeni Bir Reaktif Olan Bi(III) 4-Benzilpiperidinditiyorkarbamat ile Birlikte
Çöktürülmesine Dayanan Önderiştirme Yöntemi Geliştirilerek AAS ile Tayini-OMÜ BAP-2006.
2. Amberlit XAD Reçineleri Üzerine Yüklenmiş Bazı Kompleksleştiricilerle Eser Metallerin
Önderiştirilmesi ve AAS İle Tayini-OMÜ BAP-2010.
3. Bazı Tarımsal Artıkların Biyoetanol Üretiminde Kullanım İmkanlarının Araştırılması-TAGEM-2014
4. Üreticilerimiz ve Fabrikalarımız İçin Sorun Teşkil Eden Bazı Tarımsal Artıkların Alternatif Enerji
Kaynağı Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması-TAGEM-Devam Ediyor.
5. Ketencik' in (Camelina sativa L.(Crantz)) Adaptasyonu ve Biyoyakıt Kalitesinin Belirlenmesi -TAGEMDevam Ediyor.
6. Şanlıurfa Koşullarında İkinci Ürün Tatlı Sorgum’ un [Sorghum bicolor (L.) Moench] Bazı Tarımsal
Özelliklerinin, Biyoetanol ve Biyokütle Verimlerinin Belirlenmesi- TAGEM-Devam Ediyor.
7. Farklı Tatlı Sorgum (Sorghum Bicolor Var. Saccharatum (L.) Mohlenbr.) Genotiplerinin Çukurova ve
Gap Bölgelerinde Biyo-Etanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması-TÜBİTAK 1003-Devam Ediyor.
DİĞER YAYINLAR
SEMİNERLER
1. Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Analizlerde Numune Hazırlama Yöntemleri (Yüksek Lisans
Semineri, Omü-Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Samsun-2003).
2. Eser Element Analizlerinde Şelatlaştırıcı Reçineler (Doktora Semineri, Omü-Fen Bilimleri Enstitüsü,
Analitik Kimya Anabilim Dalı, Samsun-2005).
TEZLER VE MAKALELER
1. Bazı Metal İyonlarının Bi(III) 4-Metil Piperidin Ditiyokarbamat ile Birlikte Çöktürülmesi ve AAS ile
Tayini (Yüksek Lisans Tezi, Omü-Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Samsun-2004).
2. Amberlit XAD Reçineleri Üzerine Yüklenmiş Bazı Kompleksleştiricilerle Eser Metallerin Önderiştirilmesi
ve AAS ile Tayini (Doktora Tezi-OMÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Samsun2010).
Download

ÖZGEÇMİŞ Dr. Ayşegül EFENDİOĞLU ÇELİK