AVRUPA
TAKIM TEZGAHLARI
SEKTÖRÜNDE
2014’e BAKIŞ
Avrupa Takım Tezgahları Sanayii
Güçlü Pozisyonunu Korumaya Devam Ediyor
Kaynak: CECIMO Dergisi/ 2014 Bahar dönemi
Çeviri: Makine Şubesi
CECIMO’nun (European Committee for the Cooperation of the Machine Tool Industries/
Avrupa Takım Tezgahları İşbirliği Komitesi) istatistiklerine göre, 2013 yılında Avrupa takım
tezgahları sanayiinin küresel üretimdeki payı %34’e yükseldi. Avrupa, en büyük ihraç pazarı
Çin’deki düşüşe rağmen, 2014’te ılımlı büyüme rakamlarına geri döndü.
 Avrupa takım tezgahları sektörü 2014 için iyimser
Avrupa takım tezgahları sektörünün 2012’deki %8’lik büyümesinin ardından, 2013 yılı
büyümesinde ufak bir küçülme öngörülmektedir. İhracat, Avrupalı takım tezgahları
üreticilerinin 2011 ve 2012 yılında en önemli büyüme kaynağı olmuştur. Amerika, Rusya ve
diğer BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerine ve Asya’ya olan ticaret akışında 2012
yılında iki basamaklı büyüme kaydedilirken, bu büyümeler sanayinin toparlanmasına katkı
sağlamıştır.
 Avrupa takım tezgahları sektörünün, 2013 yılında Avrupa ticaret
dengesine 10.6 milyon Euro katkı sağlaması bekleniyor
Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi’nde büyümenin tekrar başlaması 2014 için tedbirli bir
iyimserliği arkasında bırakmıştır. Ekonomik iyileşme, sermaye malları yatırımları ve bölge
içinde takım tezgahları tüketimi üzerinde şimdiye kadar olan büyük belirsizliği azaltacaktır.
1
Öte yandan, Asya ülkeleri daha tutarlı bir performans ortaya koymaktadır. Çin başta olmak
üzere bölgede yavaşlayan büyüme ve tüketim bazlı ekonomiye doğru olan geçiş, Avrupa
takım tezgahları endüstrisinin ihracatındaki büyüme görünümünü engellemektedir. Tüm bu
bilgiler ışığında; Avrupa takım tezgahları pazar payının bu sene %4.6 artması ve Avrupa’nın
bazı gelişen Asya ülkelerindeki büyümeyi geçmesi beklenmektedir.
 Takım tezgahları üretimi istikrarlı
Geçtiğimiz iki yılda, Avrupa takım tezgahları sanayiinin 22 milyon Euro’nun üzerinde istikrarlı
üretim rakamları vardı. Üretimdeki ufak daralmaya rağmen, CECIMO, küresel pazarda üretim
payında ufak bir artışla 2012’de %32 olan payın, 2013’de %34’e çıkacağını tahmin
etmektedir. Bu rakam 2008 öncesinde %44 idi, fakat küresel ekonomik krizle birlikte %32’ye
kadar geriledi. Bundan sonra, birçok takım tezgahları tüketicisi, artan üretim maliyetleri
nedeniyle kendilerini baskı altında hissetti ve bu durum onları verimli ve etkin olmaya zorladı.
Bu durum, Avrupalı üreticilere değişken tüketici ihtiyaçlarına göre takım tezgahları üretmeleri
için önemli fırsatlar yarattı.
Avrupa’nın büyümek için yol arayışında yatırım, eksik olan parçadır. Avrupa Merkez Bankası
faiz oranlarında kesintiye giderek para politikalarını gevşetti, ama yine de özel şirketler politik
önlemlerin etkilerini hissetmezken, kamu sektöründe, talepteki dalgalanmanın geçici
olmasından endişelendiler. Sonuç olarak, kendi üretim kapasitlerini genişletmek konusunda
tedbirli davrandılar. CECIMO ülkelerinin tüketimleri 2012’de 12.3 milyar Euro kaydedilirken,
2013 için takım tezgahları tüketiminin %4 küçülmesi beklenmektedir. Ancak, çeyrek ve yıllık
dönemlerde sırasıyla %8 ve %16 oranında sipariş artışı, 2014’teki iyimser bakışı
desteklemektedir.
2014 Tahminleri
60%
50%
50%
Üretim
44%
İhracat
40%
33%
30%
30%
22%
20%
20%
10%
0%
Artış
Sabit
Düşüş
2
 Avrupa takım tezgahları sanayi hala ihracat odaklı
Avrupa takım tezgahları sektörü küresel pazarda hala rekabetçi bir konumdadır. Üstün
ihracat performansı 2012’deki 18.8 milyar Euroluk nakliye kayıtlarına yansımıştır. Yine de,
Avrupa takım tezgahları sektörü içerisinde yeni gelişen pazarlardaki yavaş büyüme 2013 yılı
tahminlerini etkilemektedir. Tüm zamanların en iyi ikinci rakamı olarak ihracatın 2013 yılında
18.3 milyar Euro’ya ulaşacağı öngörülmektedir.
Avrupa endüstrisinin ek üretim kapasitelerine karşı olan yatırım ihtiyatlılığı 2013 yılındaki
tahmini ithalat değerini %8 düşürmüştür. Bununla birlikte, takım tezgahı ihracat ve ithalatı
tahmini ticaret dengesindeki gibi sonuçlanmıştır. CECIMO uzmanları, Avrupa takım
tezgahları sanayiinin Avrupa ticaret dengesine 10.6 milyon Euro katkıda bulunacağını
öngörmektedirler.
Avrupa Takım Tezgahları Sanayii
milyar euro
Üretim
İhracat
İthalat
Tüketim
2010
2011
2012
2013
(% değişim) (% değişim) (% değişim) (% değişim)
16.6
-2%
12.6
2%
5.7
-4%
9.6
-8%
21.0
27%
16.6
31%
8.0
40%
12.4
28%
22.6
%8
18.8
13%
8.5
6%
12.2
-1%
22.4
-1%
18.4
-2%
7.8
-8%
11.8
-4%
3
Download

Avrupa Takım Tezgahları Sektörü(CECIMO)