METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
(Bologna)
Saat
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
08.00 - 08.50
09.00 - 09.50
10.00 - 10.50
MAT 1071 MATEMATİK I GR. 14 MAT 1071 MATEMATİK I GR 15 MEM2791 BİLGİ TEK.
KMB 217
A2028
GR. 1 C.AKÇA KMB 303
11.00 - 11.50
MEM2791 BİLGİ TEK.
GR. 3 (EN) M.LUŞ
KMB 317
MEM 3102
METALURJİK
HAMMADDELER
GR.1 (EN)
N.SARIDEDE KMB
303
12.00 - 12.50
Pazartesi
13.00 - 13.50
14.00 - 14.50
FIZ1001 FİZİK I GR 31 KMB
317
MEM 4521 PLASTİK ŞEKİL
MEM 4521 PLASTİK
MEM 4521 PLASTİK ŞEKİL
VERME GR.1 (EN) B.
ŞEKİL VERME GR.3 A.
VERME GR.5 (EN)
AKSAKAL KMB 312
BAKKALOĞLU KMB 313
A.SAĞIN KMB-210
FIZ1001 FİZİK I GR 32 A 2028
MEM 3104 MUHENDİSLİKTE İŞ
GÜVENLİĞİ GR.1 N. KUŞKONMAZ
KMB 315
MEM 3108
MEM 3105 ÖZEL MEM 3107 GERİ SERAMİKLERİN
ÇELİKLER GR.1 DÖNÜŞÜM GR. 1
ÜRETİM
N. CANSEVER
(EN) A. SAĞIN
YÖNTEMLERİ
KMB 314
A2027
GR.1 B.ÇİÇEK
(EN) A 2025
MEM 3104 MUHENDİSLİKTE İŞ
GÜVENLİĞİ GR.2 N. KUŞKONMAZ
KMB 322
MEM 3108
SERAMİKLERİN
ÜRETİM
YÖNTEMLERİ
GR.2 B.ÇİÇEK
(EN) A2030
MEM 4561 AKADEMİK YAZIM ve SUN. ESASLARI (EN) Gr.1 B.ÇİÇEK A2024
15.00 - 15.50
MAT 2411 DİFERANSİYEL DENKLEMLER GR
17 KMB 313
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
MEM1711 TEKNİK RESİM
ESAS. GR 2 C. AKÇA KMB 217
MEM1711 TEKNİK RESİM
ESAS. GR. 4 K.A. GÜLER
A2028
FIZ 1001 FİZİK I GR 59 KMB
217
FIZ 1001 FİZİK I GR 60 KMB
303
MEM1711 TEKNİK RESİM
ESAS. GR 1 C. AKÇA KMB 317
MEM1711 TEKNİK RESİM
ESAS. GR. 3 K.A. GÜLER
A2028
18.00 - 18.50
MEM 2721 MALZEME MEM 2721 MALZEME
TERMODİNAMİĞİ I
TERMODİNAMİĞİ I
GR.2 N. MARAŞLI KMB GR.4 H. BERBER KMB
313
312
MEM 3102
METALURJİK
HAMMADDELER
GR.2 (EN)
N.SARIDEDE KMB
316
MEM 3107 GERİ DÖNÜŞÜM GR. 2
(EN) A. SAĞIN KMB 218
MEM 4521 PLASTİK ŞEKİL VERME
GR.2 (EN) B. AKSAKAL KMB 303
MEM 4521 PLASTİK ŞEKİL VERME GR.4
A. BAKKALOĞLU KMB 317
19.00 - 19.50
20.00 - 20.50
MEM 3109 CEVHER HAZIRLAMA GR.2 (EN) N.
SARIDEDE KMB 314
MEM 3110 TOZ METALURJİSİ GR.4 A.
BAKKALOĞLU KMB 316
MEM 3109 CEVHER HAZIRLAMA GR.1 (EN) N.
SARIDEDE KMB 312
MEM 3110 TOZ METALURJİSİ GR.1 A.
BAKKALOĞLU KMB 313
21.00 - 21.50
MEM 4561 AKADEMİK YAZIM ve SUN. ESASLARI (EN) Gr.1 N. MARAŞLI KMB
317
08.00 - 08.50
09.00 - 09.50
10.00 - 10.50
11.00 - 11.50
MEM 2721 MALZEME MEM 2721 MALZEME
TERMODİNAMİĞİ I
TERMODİNAMİĞİ I
GR.1 N. MARAŞLI KMB GR.3 H. BERBER KMB
303
217
12.00 - 12.50
13.00 - 13.50
Salı
14.00 - 14.50
MEM 1701
MEM 1701
MET.MLZ.MÜH.GİRİŞ I Gr.1 A. MET.MLZ.MÜH.GİRİŞ I Gr.3 F.
TOPUZ KMB 217
KAYA KMB 303
MEM 3801 ISIL İŞLEMLER GR.1 A. KARAASLAN A- MEM 3801 ISIL İŞLEMLER GR.3 E. KELEŞOĞLU
2028
KMB 313
MEM 4108 DEMİR DIŞI
METALLER (EN) Gr.1
M.ÇİĞDEM KMB-312
15.00 - 15.50
FIZ 1001 FİZİK I GR 31 LAB
18.00 - 18.50
MEM2791 BİLGİ TEK.
MAT 1071 MATEMATİK I GR 35 MAT 1071 MATEMATİK I GR 36 GR. 2 C.AKÇA KMB 218
KMB 217
KMB 303
19.00 - 19.50
FIZ 1001 FİZİK I GR 59 LAB
FIZ 1001 FİZİK I GR 60 LAB
MEM1711 TEKNİK RESİM
ESAS. 2 C. AKÇA KMB 312
MEM1711 TEKNİK RESİM
ESAS. GR. 4 K.A. GÜLER KMB
313
20.00 - 20.50
21.00 - 21.50
MEM 4109 BİYOMEDİKAL
MLZ ÜRETİMİ GR.3 (EN)
C. KAYA - FAKÜLTE
KONFERANS SALONU
FIZ 1001 FİZİK I GR 32 LAB
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
MEM 4109
BİYOMEDİKAL MLZ
ÜRETİMİ GR.1 A. ÜNAL
KMB 317
MAT 2411
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER GR 39
KMB 317
MEM2791 BİLGİ TEK.
GR. 4 (EN) M.LUŞ
KMB 210
MEM 3801 ISIL İŞLEMLER GR2 A. KARAASLAN
KMB 312
MEM 3801 ISIL İŞLEMLER GR.4 E. KELEŞOĞLU
KMB 313
MEM 4108 DEMİR DIŞI METALLER
(EN) Gr.2 M.ÇİĞDEM KMB 316
MEM 4109 BİYOMEDİKAL MLZ ÜRETİMİ
GR.4 (EN) C. KAYA A2028
MEM 4501 SERAMİKLER GR.1
A.YEPREM KMB 312
MEM 4501 SERAMİKLER GR.3
N.KUŞKONMAZ KMB 313
MEM 4110 KALİTE GÜVENCE SİS.
GR.1 (EN) B. ÇİÇEK KMB 313
MEM 4111 MALZEME VE ÜRETİM
EKONOMİSİ GR.1 S. DAĞLILAR KMB 312
MEM 4501 SERAMİKLER GR.2
A.YEPREM KMB 303
MEM 4501 SERAMİKLER GR.4
N.KUŞKONMAZ KMB 317
MEM 4110 KALİTE GÜVENCE SİS.
GR.2 (EN) B. ÇİÇEK KMB 313
MEM 4111 MALZEME VE ÜRETİM
EKONOMİSİ GR.2 S. DAĞLILAR KMB
312
MEM 4511 DÖKÜM TEKNOLOJİSİ
GR.1 M. ÇİĞDEM KMB 312
MEM 4511 DÖKÜM TEKNOLOJİSİ GR.3
K. GÜLER KMB 313
MAT 2411
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER GR 40
KMB 312
08.00 - 08.50
MAT 2411 DİFERANSİYEL DENKLEMLER GR
17 A2028
09.00 - 09.50
10.00 - 10.50
11.00 - 11.50
12.00 - 12.50
Çarşamba
13.00 - 13.50
MEM 2801
MÜHENDİSLİK İST.
GR.1 M.LUŞ KMB 317
MEM 2801
MÜHENDİSLİK İST.
GR.3 XXX KMB 303
MEM 1701
MEM 1701
MET.MLZ.MÜH.GİRİŞ I Gr.2 A. MET.MLZ.MÜH.GİRİŞ I Gr.4 F.
TOPUZ KMB 312
KAYA KMB 313
MAT 2411
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER GR 39
A2028
MAT 2411
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER GR 40
KMB 316
MAT 1071 MATEMATİK I GR 35 MAT 1071 MATEMATİK I GR 36
KMB 317
A2028
MEM 2801
MÜHENDİSLİK İST.
GR.2 M.LUŞ KMB 303
MEM 2801
MÜHENDİSLİK İST.
GR.4 XXX KMB 314
MEM 2731 ÜRETİM
MET. PRENSİPLERİ
GR.1 A. EKERİM KMB
312
MEM 2731 ÜRETİM MEM 3831 MESLEKİ İNG. II GR. 1 (EN) B. AKSAKAL MEM 3831 MESLEKİ İNG. II GR. 3 (EN) C. KAYA
KMB 303
KMB 317
MET. PRENSİPLERİ
GR.3 B. HAZAR KMB
MEM 3811 FİZİKSEL METALURJİ GR.1
MEM 3811 FİZİKSEL METALURJİ GR.3 E.
313
N.CANSEVER KMB 303
KELEŞOĞLU KMB 317
TDB 1031 TÜRKÇE I GR 24 KMB 316
14.00 - 14.50
15.00 - 15.50
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
18.00 - 18.50
19.00 - 19.50
20.00 - 20.50
MEM 3821 MET. LAB. ÜRETİM A.B.D KMB 217
ATA 1031 ATATÜRK İLKELERİ ATA 1031 ATATÜRK İLKELERİ
ve İNKILAP TARİHİ I GR 30
ve İNKILAP TARİHİ I GR 31
KMB 303
A2028
MAT 1071 MATEMATİK I GR 14 MAT 1071 MATEMATİK I GR 15
KMB 312
KMB 313
21.00 - 21.50
MEM 3821 MET. LAB. ÜRETİM A.B.D KMB 217
08.00 - 08.50
09.00 - 09.50
10.00 - 10.50
MDB 1031 İLERİ İNGİLİZCE I
GR 76 A2030
MDB 1031 İLERİ İNGİLİZCE I
GR 77 A2027
11.00 - 11.50
12.00 - 12.50
Perşembe
13.00 - 13.50
MDB2051 İNGİLİZCE MDB2051 İNGİLİZCE
OKUMA ve KONUŞMA OKUMA ve KONUŞMA
GR 56 KMB 217
GR 57 KMB 303
14.00 - 14.50
15.00 - 15.50
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
ATA 1031 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I GR 26
A2028
18.00 - 18.50
19.00 - 19.50
TDB 1031 TÜRKÇE I GR 20 A 2028
20.00 - 20.50
21.00 - 21.50
MDB2051 İNGİLİZCE MDB2051 İNGİLİZCE
MEM 3831 MESLEKİ İNG. II GR. 2 (EN) B. AKSAKAL MEM 3831 MESLEKİ İNG. II GR. 4 (EN) C. KAYA
OKUMA ve KONUŞMA OKUMA ve KONUŞMA
KMB 312
KMB 313
GR 110 KMB 217
GR111 KMB 303
MEM 2731 ÜRETİM
MET. PRENSİPLERİ
GR.2 A. EKERİM KMB
303
MEM 2731 ÜRETİM
MET. PRENSİPLERİ
GR.4 B. HAZAR KMB
217
MEM 2711 MALZEME
BİLİMİ GR.1 A. TOPUZA.YEPREM KMB 313
MEM 2711 MALZEME
BİLİMİ GR.3 A.
KARAASLAN -S.
DAĞLILAR KMB 312
MEM 3811 FİZİKSEL METALURJİ GR.2
N.CANSEVER KMB 312
MEM 4210 POLİMERLER GR.2 EN H. BEREBER KMB 317
MEM 3811 FİZİKSEL METALURJİ GR.4 E.
KELEŞOĞLU KMB 313
MEM 4511 DÖKÜM TEKNOLOJİSİ
GR.2 M. ÇİĞDEM KMB 317
MEM 4511 DÖKÜM TEKNOLOJİSİ GR.4
K. GÜLER KMB 314
08.00 - 08.50
09.00 - 09.50
10.00 - 10.50
11.00 - 11.50
MEM 3871 MÜHENDİSLER İÇİN MAKİNE
ELEMANLAR GR.1 A.ÜNAL KMB 303
MEM 3112 ÜRETİM TEZGAHLARI GR.1
Y.ERARSLAN KMB 217
12.00 - 12.50
13.00 - 13.50
MEM 4104 MET. FIRINLAR
GR.1 C. YAMAN KMB 313
MEM 3331 MANYETİK
MEM 4105 NANO TEK. GR.1
MALZEMELER GR. 1 A. SAĞIN
(EN) F. KAYA KMB 317
KMB 217
Cuma
14.00 - 14.50
15.00 - 15.50
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
MDB 1031 İLERİ İNGİLİZCE I
GR 138 A2028
MDB 1031 İLERİ İNGİLİZCE I
GR 139 A 2025
MEM 2711 MALZEME
BİLİMİ GR.2 A. TOPUZA.YEPREM KMB 313
MEM 2711 MALZEME
BİLİMİ GR.4 A.
KARAASLAN -S.
DAĞLILAR KMB 312
MEM 3871 MÜHENDİSLER İÇİN MAKİNE
ELEMANLAR GR.2 A.ÜNAL KMB 303
MEM 3112 ÜRETİM TEZGAHLARI GR.2
Y.ERARSLAN KMB 217
MEM 4105 NANO TEK. GR.2 (EN) F. KAYA
KMB 314
MEM 3331 MANYETİK MALZEMELER GR. 2 A.
SAĞIN KMB 316
18.00 - 18.50
19.00 - 19.50
20.00 - 20.50
21.00 - 21.50
08.00 - 08.50
09.00 - 09.50
10.00 - 10.50
MEM 4531 TASARIM UYGULAMALARI GR1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23
Cumartesi
11.00 - 11.50
12.00 - 12.50
13.00 - 13.50
14.00 - 14.50
15.00 - 15.50
16.00 - 16.50
MEM 4531 TASARIM UYGULAMALARI GR.2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24
Cumartesi
17.00 - 17.50
18.00 - 18.50
MEM 4531 TASARIM UYGULAMALARI GR.2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24
Download

2014-2015 Güz Ders programı Bologna