T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
BÖLÜM KOMİSYONLARI VE BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜKLERİ
Komisyonlar,
Faaliyet alanları
Komisyon Üyeleri
Görev alanları
Mezuniyet Komisyonu
Yrd.Doç.Dr. Ş. Şule K. BEKAROĞLU (Başkan)
Arş.Gör.Dr. Emine SAYILGAN
Arş.Gör.Dr. Hasan KÖSEOĞLU
• Notlarının incelenmesi (tek ders dahil)
• İlişik kesme (Kimya Lab.)
• Mezuniyet günü
Doç.Dr. Ayla Uysal (Başkan)
Uzm. Melda Başbuğ ÇANCI
Arş.Gör. N. Berk BITRAK
•
•
•
•
Staj Komisyonu
Doç.Dr. Nevzat Ö. YİĞİT (Başkan)
Arş.Gör.Dr. Emine SAYILGAN
Arş.Gör. N. Berk BITRAK
• Staj yerlerinin uygunluğunun incelenmesi
• Staj defterlerinin incelenmesi
• Stajla ilgili yazışmaların izlenmesi
Çift Anadal Programı
Bölüm Koordinatörü
Arş.Gör. N. Berk BITRAK
• Alınacak derslerin ve dönemlerinin belirlenmesi ve
planlanması
• Anadal lisans danışmanları ile koordinasyon
Yan Dal Programı Bölüm
Arş.Gör. N. Berk BITRAK
Koordinatörü
• Alınacak derslerin ve dönemlerinin belirlenmesi ve
planlanması
• Anadal lisans danışmanları ile koordinasyon
ERASMUS Programı
Bölüm Koordinatörü
Arş.Gör.Dr. Evrim ÇELİK
• Erasmus programı kapsamındaki işlemlerin
koordinasyonu
FARABİ Programı
Bölüm Koordinatörü
Doç.Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
• Farabi
programı
koordinasyonu
MEVLANA Programı
Bölüm Koordinatörü
Öğr.Gör. Esra T. ALTUNTAŞ
• Mevlana
programı
koordinasyonu
İntibak Komisyonu
Doç.Dr. Gökhan CİVELEKOĞLU (Böl. Tem.)
Bologna Eşgüdüm Birimi Doç.Dr. İsmail TOSUN
Öğr.Gör. Esra TÜRKER ALTUNTAŞ
Bölüm Komisyonu
AKTS Koordinatörü
Arş.Gör.Dr. Evrim ÇELİK
Laboratuvar Sorumluluğu Uzm. Melda B. ÇANCI (Lab.Sorumlusu)
Doç.Dr. Mehmet KILIÇ (Başkan)
Ders revizyonları ve yeni
Doç.Dr. Ayla UYSAL
ders eklenmesi
Yrd.Doç.Dr. Özlem Selçuk KUŞÇU
Tez İnceleme Komisyonu
Doç.Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU (Başkan)
Arş.Gör.Dr. Emine SAYILGAN
Yrd.Doç.Dr. Özlem S.KUŞÇU (Başkan)
Öğrenci Temsilcisi
Seçimi ve Kısmi Zamanlı Doç.Dr. Gökhan CİVELEKOĞLU
Doç.Dr. Nevzat Ö. YİĞİT
Öğrenci alımı
Yatay geçişlerin intibakı
Kurum içi yatay geçişlerin intibakı
Dikey geçişlerin intibakı
Af öğrencileri
kapsamındaki
kapsamındaki
işlemlerin
işlemlerin
• Bologna süreci kapsamında ders programının
iyileştirilmesi,
• Dış paydaşlar ile iç paydaşların bu sürece katılımının
sağlanması.
• AKTS kredilerinin düzenlenmesi
•
•
•
•
Döner Sermaye Lab Analizleri
Lab elektrik/Su tesisatının düzenli çalışması
Bozulan cihazlarla ilgili çalışmalar
Güvenlik tedbirlerinin sağlanması
• Lisans/Lisansüstü Ders Tekliflerinin incelenmesi ve
derslerin intibaklarının yapılması
• Lisansüstü tezlerin yazım kılavuzuna uygunluğunun
incelenmesi
• Bitirme ödevi ile ilgili çalışmalar
• Öğrenci Temsilcisi Seçimi (2.haftada seçimler
yapılacaktır.)
• Kısmi Zamanlı Öğrenci alımı
Sınav ve Ders Prog.
Komisyonu
Yrd.Doç.Dr. Mehmet BEYHAN (Başkan)
Araştırma Görevlileri (Yıllık dönüşümlü)
• Sınav programlarının hazırlanması
• Ders programlarının hazırlanması
Organizasyon
Komisyonu
Öğr.Gör. Esra T. ALTUNTAŞ (Org. Kom. Başk.)
Prof.Dr. Mehmet KİTİŞ
Doç.Dr. Mehmet KILIÇ
Yrd.Doç.Dr. Mehmet BEYHAN
Yrd.Doç.Dr. H. Cahit SEVİNDİR
•
•
•
•
•
WEB sorumlusu
Doç.Dr. Gökhan CİVELEKOĞLU
Bölüm WEB sayfasının düzenlenmesi
Yıllık Faaliyetlerin Planlanması
Konferanslar, Seminerler
Bölüm Tanıtımı
Teknik Gezi, Paydaş Kurum Ziyaretleri
Mezunlarla ilgili çalışmalar
Download

Bölüm Komisyonları - Mühendislik Fakültesi