2014 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
11/04/2014 KARAR NO : 2014-121
Gündemde yazılı komisyonların dışında Turizm Komisyonu, Kırsal Alan, Tarım ve Hayvancılık
Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Çocuk, Kadın ve Engelliler Komisyonu adı altına 3 adet komisyon
kurulması ve bu komisyonların 3 asil üyeden oluşması ile üyelerinin belirlenmesi ile ilgili Meclise sunulan 1
nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-122
Özel ve Devlet Bankaları ile İller Bankasından alınacak olan Kredi ve Teminat mektuplarını
imzalamak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme
alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-123
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Levent ACARTABAK (15) Oy alarak 2 yıl
süre ile Meclis Birinci Başkan Vekilliğine seçilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-124
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Ali Galip BAŞ (26) Oy alarak 2 yıl süre ile
Meclis ikinci Başkan Vekilliğine seçilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-125
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre 2 yıl süre ile Sevda PADEM ve Hadiye EROK
Belediye Meclis Katipliği asil üyeliğine, İsmail ÇANCI ve Cemil BAHADIR Belediye Meclis Katipliği
yedek üyeliğine seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-126
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği Mehmet Emin IŞIK (24) oy, Tarık ERDİL (23)
oy alarak 1 yıl süre ile Belediye Encümen üyeliğine, seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-127
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği Soner ACAR (24)oy, Tarık ERDİL (23) oy,
Çetin SÖZER (23) oy, Melih ERSEZEN (23) oy, İsmail ÇANCI (21) oy alarak 1 yıl süre ile Belediye Plan
Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-128
Gündemin bundan sonraki bölümlerinde yapılacak seçimlerin işaretle oylama yapılmasına oybirliği
ile karar verilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-129
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği Ayşe Nazmiye Binnur DİKMEN, Burak Ali
SARI, Orkun VİDİNLİ, Erhan KORUTÜRK ve Galip YARDIMCI 1 yıl süre ile Belediye İmar Komisyonu
üyeliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-130
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği Emine Oya ÖZARKON, Demet KARAKAŞ
YAĞCI, Sabri YAŞAR, Süleyman Suavi SÖYLER ve Hadiye EROK 1 yıl süre ile Belediye Çevre Trafik
Komisyonu üyeliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-131
Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti asil
üyeliklerine Çetin SÖZER ve İsmail ÇANCI yedek üyeliklerine Orkun VİDİNLİ ve Erhan KORUTÜRK
oybirliği ile seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-132
Soner ACAR ve Ali Galip BAŞ Körfez Belediyeler Birliği asil üyeliklerine, Burak Ali SARI yedek
üyeliğe oybirliği ile seçilmişlerdir.
1
11/04/2014 KARAR NO : 2014-133
Levent ACARTABAK, Şevki YÜCEL, Hadiye EROK, Kıyı Ege Belediyeler Birliği asil üyeliklerine,
Demet KARAKAŞ YAĞCI, Erhan KORUTURK ve Özer KOYUNCU yedek üyeliklere oybirliği ile
seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-134
Emine Oya ÖZARKON, Mehmet Emin IŞIK Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği asil
üyeliklerine, Levent ACARTABAK, Ali Galip BAŞ yedek üyeliklere oybirliği ile seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-135
Burak Ali SARI (14) oy, İsmail ÇANCI (14).oy, alarak Tarihi Kentler Birliği asil üyeliklerine, Erhan
KORUTÜRK (18)oy, Orkun VİDİNLİ (13) oy, alarak yedek üyeliklere oyçokluğu ile seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-136
Erhan KORUTÜRK 6183 sayılı Kanunun 90. maddesi gereği İlçede oluşturulacak satış komisyonu
asil üyeliğine, Sevda PADEM yedek üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-137
5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereği Belediye Başkanlığınca hazırlanan Belediyemizin
2013 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (B. Başkanı
Necdet Uysal, Özer Koyuncu, Cemil Bahadır, Melih Ersezen, Erhan Korutürk. Hadiye Erok, İsmail Çancı,
Sevda Padem, Galip Yardımcı, S. Suavi Söyler, Ali Galip Baş, Mehmet Emin Işık, Şevki Yücel çekimser
oyu kullanmışlardır. )
11/04/2014 KARAR NO : 2014-138
Meclise havaleli 15 adet imar planı tadilat dosyasının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale
edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-139
Belediyemizde 657 sayılı yasaya bağlı çalışan ve görevleri gereği günün 24 saati çalışmaları
devamlılık gösteren zabıta memur personeline 2014 Nisan ayından itibaren 6360 sayılı yasa gereği
Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe Belediyesi olmamız nedeniyle 27/12/2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı
resmi gazetede yayınlanan 2014 yılı merkezi bütçe kanununun III sayılı fazla çalışma ücreti bölümünün
aylık fazla çalışma ücreti başlıklı (B) fıkrasının 7. Maddesi hükmü gereğince aylık matbu fazla çalışma
ücretinin 382,00 TL olarak belirlenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-140
11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 maddesiyle değişik Mahalli
İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Maddesine istinaden belediyemizde çalışan sendika üyesi
memur personellerimizle Mart/2014 ayından geçerli olmak üzere sözleşme imzalanabilmesi için Belediye
Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-141
Turizm Komisyonu, Kırsal Alan, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Sosyal Hizmetler Çocuk, Kadın
ve Engelliler Komisyonu adı altına 3 adet komisyon kurulması ve komisyon üyelerinin 3’er kişiden
oluşturulmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-142
Demet KARAKAŞ YAĞCI, Şevki YÜCEL ve Erhan KORUTÜRK Turizm Komisyonu üyeliklerine
1 yıl süre ile oybirliği ile seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-143
Burhan İMREN, Şevki YÜCEL ve S. Suavi SÖYLER Kırsal Alan, Tarım ve Hayvancılık
Komisyonu üyeliklerine 1 yıl süre ile oybirliği ile seçilmişlerdir.
2
11/04/2014 KARAR NO : 2014-144
Merih Hacer TURGUT, Mehmet Emin IŞIK ve Sevda PADEM Sosyal Hizmetler, Çocuk, Kadın ve
Engelliler Komisyonu üyeliklerine 1 yıl süre ile oybirliği ile seçilmişlerdir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-145
Belediyemizce gerçekleştirilecek olan her türlü iş ve işlemler ile yatırımlar için Özel ve Devlet
Bankaları ile İller Bankasından alınacak olan Kredi ve Teminat mektuplarını imzalamak üzere Belediye
Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.
11/04/2014 KARAR NO : 2014-146
2014 yılı Mayıs Meclis toplantısının 05 Mayıs 2014 Pazartesi Günü saat:20.00’de yapılmasına
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
Necdet UYSAL
Belediye Meclis Başkanı
Hadiye EROK
Meclis Katibi
Sevda PADEM
Meclis Katibi
3
Download

AÇ - Burhaniye Belediyesi