T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
: 11.02.2014
: 2014/
Karar No: 01
Yüksek okulumuz Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 1135910006 numaralı
öğrencisi Özkan AYAN’ın Çerkezköy MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programına geçiş yapma
isteğini belirten dilekçesi incelenerek;
Namık Kemal Üniversitesi Senatosu 09.01.2014 tarihli, 2014/01 sayılı toplantısında
alınan ‘22 numaralı’ karara göre aldığı derslerin içeriği ve ders saati denkliği göz önünde
bulundurularak, aşağıda yazılan şartlar dahilinde yatay geçiş yapmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
1.YARIYIL
Dersler
Genel Hukuk Bilgisi
Türk Dili I
AİİT I
Yabancı Dil I
T
2
2
2
2
U
0
0
0
0
AKTS
3
2
2
2
Durum
MUAF
MUAF
MUAF
MUAF
T
2
U
0
AKTS
2
Durum
MUAF
2.YARIYIL
Dersler
Yaşam Bec ve Sosyal Etk
Karar No: 02
Yüksek okulumuz Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı(İÖ) 2125955061
numaralı öğrencisi Murat DURSUN’un Çerkezköy MYO Lojistik Programına geçiş yapma
isteğini belirten dilekçesi incelenerek;
Namık Kemal Üniversitesi Senatosu 09.01.2014 tarihli, 2014/01 sayılı toplantısında
alınan ‘22 numaralı’ karara göre aldığı derslerin içeriği ve ders saati denkliği göz önünde
bulundurularak, aşağıda yazılan şartlar dahilinde yatay geçiş yapmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
1.YARIYIL
Dersler
T
U AKTS
Durum
Genel Hukuk Bilgisi
2
0 3
MUAF
Türk Dili I
2
0 2
MUAF
AİİT I
2
0 2
MUAF
Yabancı Dil I
2
0 2
MUAF
2.YARIYIL
Dersler
T
U AKTS
Durum
Yaşam Bec ve Sosyal Etk
2
0 2
MUAF
Karar No: 03
Yüksekokulumuz öğrencilerinden aşağıda programı, adı, soyadı ve numaraları belirtilen
öğrenciler 2013-2014 öğretim yılı güz dönemi Bütünleme sınavlarına sağlık nedenleri ve benzeri
nedenlerden dolayı katılamadıkları sınavlar için mazeret sınavı açılması isteklerine ait dilekçeleri
ve ekleri görüşüldü.
‘Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16.
maddesi 4. bendi gereğince öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanan, ancak
bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz giremeyen öğrenciler ile girdiği halde başarısız olan
öğrencilerin bütünleme sınavlarına katılmaları esastır. Ancak, ilgili yönetim kurulu tarafından
kabul edilen bir mazereti nedeni ile bütünleme sınavına katılamayan öğrencilere mazeretlerinin
bitiminden itibaren yedi gün içerisinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık
nedeni ile Üniversite veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları ile ilgili
yönetim kurulunun onayına sunulur’ denilmektedir.
Aşağıda belirtilen 2013-2014 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarına katılamadıkları
dersler için mazeret sınavı hakkı isteyen öğrencilerin mazeretlerinin geçerli olduğu ve ek sınav
hakkı verilerek, sınavların 17 Şubat 2014 tarih ve 14:00 da yapılmasına;
Mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Mazereti kabul edilenler:
Bölüm
BYYA
İSİG
İSİG
LOJ
LOJ
LOJ
Öğrenci No
1115910006
1125905052
1125905037
2115954029
2115954029
2125954026
Adı-Soyadı
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Sebla MAÇİNLİ
Ticari Matematik Öğr. Gör.Hakan GÜL
Yıldırım KARAKAŞ
İş Hukuku
Av. Fatih KAYA
Musatafa KİKİROĞLU Genel İşletme
Öğr. Gör. Serdar ÖZER
Kerem KARTAL
Gümrükleme Srb.Öğr.Gör. İ.B.KARAGÖZ
Kerem KARTAL
Genel Ekonomi Srb.Öğr.Gör. İ.B.KARAGÖZ
Gamze UYGUN
Bilgisayar 1
Öğr. Gör. Metin TAŞKIN
Mazereti kabul edilmeyenler:
Bölüm
Öğrenci no.
Adı-Soyadı
TEK.TEK
HİT
1115909004
2125953041
Handan ÇELİK
Selman AYGÜN
Gerekçesi
Mazereti geçersiz
Mazereti geçersiz
Karar No:04
Yüksek okulumuz öğrenim gören öğrencilerden mezun olmak için tek dersi kalmış olan
öğrenciler için yapılması gerekli olan Tek Ders Sınavlarının 19 Şubat 2014 Çarşamba günü saat
14:00’da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir
Karar No:05
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Kurumlararası
Yatay Geçiş başvuruları, -Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 29.01.2014 tarihli toplantısında,
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlarararsı Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1’inin uygulanmasında yapılan
değişiklikler göz önünde bulundurularak- aşağıdaki biçimde karara bağlanmıştır:
Adı-Soyadı
Merve KORKMAZ
Tahsin KOTO
Faruk ACAR
Geçmek İstediği Program
Büro Yön. ve Yön. As. (Normal)
Lojistik (Normal)
Halkla İlişkiler (İkinci Öğretim)
Karar
Oy birliğiyle kabul edildi.
Oy birliğiyle kabul edildi.
Oy birliğiyle kabul edildi.
Mehmet Fatih GÖZÜTOK
Sivil Sav. ve İtf. (İkinci Öğretim) İkinci öğretim programı
olmadığı için oybirliğiyle reddedildi.
Kurumlararası Yatay Geçiş Süreci 21.Mart.2014’e kadar devam edeceğinden ve intibaklar
bahar yarıyılını etkilemeyeceğinden dolayı, yukarıdaki üç öğrencinin intibaklarının, bundan
sonra gelebilecek yatay geçişlerle birlikte 21.Mart.2014’ten sonraki ilk Eğitim-Öğretim
komisyonu toplantısında yapılmasına;
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
Öğr. Gör. Özlem Göksel BERKDEMİR
Komisyon Başkanı
Öğr.Gör. Gülsüm Turan
Komisyon Üyesi
Öğr.Gör. Fatih KAYA
Komisyon Üyesi
Öğr.Gör. Ali MARALCAN
Komisyon Üyesi
Mücahit Özcan
Komisyon Üyesi
Download

tc namık kemal üniversitesi çerkezköy meslek yüksek okulu