İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İZİNLİ
ANTALYA EĞİTİM SEMİNERİ
(İzin Belgesini İsteyiniz veya www.yekud.org.tr adresimizden indiriniz)
Sayın Belediye Başkanı ve Birim Amirleri;
Hizmet üretmede çok önemli bir yer tutan Yerel Yönetimler teşkilatı değişen ve gelişen mevzuata ve sürece ayak uydurmaları, intibaklarının yanlışsız ve eksiksiz sağlanması ve üst seviyede bir performans göstermeleri bakımından önem
arzeden konularda “İçişleri Bakanlığı’nın 06/02/2015 tarih ve 3031 sayılı İzni” ile Antalya bölgesinde 20 - 24 MART
2015 tarihleri arasında bir “Eğitim Programı” düzenlenecektir.
Şahsınız nezdinde ilgili birim yetkilileri ve çalışanları davet eder, saygılar sunarız.
İsmail AYDIN
Genel Başkan
Eğitim Tarihi
20 – 24 MART 2015
Eğitim Yeri
ASKA LARA RESORT HOTEL (5*) Kundu/ANTALYA
Eğitmenler
1. Eğitmen: Abdurrahman ACAR / Sayıştay 4. Daire Başkanı
2. Eğitmen: Adem DİNÇ / Devlet Personel Uzmanı
EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
BELEDİYE MEVZUATI
KAMU İHALE MEVZUATI










4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Kamu İhale Genel Tebliği
İhale Mevzuatının SGK Mevzuatı İle
İlişkisi
İhale Komisyonlarının Görev ve Yetkileri
ile Sorumlukları
Teknik Şartname Hazırlanırken Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri
Mal Alımı, Hizmet Alımı. Danışmanlık
Alımı ve Yapım İşleri İhalelerinde Dikkat
Edilecek Hususlar
Doğrudan Temin Usulü
EKAP Uygulamaları




5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kan.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Belediye ve İl Genel Meclis Üyelerinin
Çalışma Yönetmeliği ve Özlük Hakları
 İŞ - SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
 6552 S. (Torba) Kanunda Taşeron
İşçileri Açısından Belediyeleri Bekleyen İş Kanunu Sorunları
 Taşeron işçilerin; Kıdem tazminatlarını
kim ödeyecek? Nasıl Hesaplanacak?
Yıllık izinleri nasıl kullanılacak? Ücretlerini kim takip edecek? Taşeron işçilere toplu sözleşme yapılacak mı?
PERSONEL MEVZUATI
657 s. DMK ve uygulaması
Personelin Özlük ve Sosyal Hakları – Her
Türlü İzinler – Emeklilik İşlemleri - Vekalet
RESMÎ YAZIŞMA KURALLARINDA
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
 Yönetmelik Değişikliğinin Getirdiği
Yenilikler “E-Yazışma Teknik Rehberi”
 Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 Elektronik Ortam, Güvenli Elektronik
İmza Gibi Yeni Kavramlar
 Standart Dosya Planı Uygulaması
 Arşiv Mevzuatı Uygulaması
DERNEĞİMİZİN 10. YIL KURULUŞ KAMPANYASI
Derneğimizin kuruluşunun 10. yıl dönümü nedeniyle bu eğitimde aşağıdaki kampanya geçerli olacaktır.
2 Kişilik katılımda aynı odaya
3 Kişilik katılımda
5 Kişilik katılımda
Eğitim Ücreti
Banka Bilgileri
3. Kişi % 50 İNDİRİMLİ
4. kişi % 70 İNDİRİMLİ
6. kişi ÜCRETSİZ
3 kişilik konaklama olacak
2+2 konaklama olacak
2+2+2 konaklama olacak
Çift Kişilik Oda (Kişi Başı): 820,00-TL+ KDV Tek Kişilik Oda: 1,100.00-TL + KDV
(4 Gece 5 Gündüz Herşey Dahil Fiyatlardır)
Ziraat Bankası Necatibey/ANKARA Şubesi IBAN: TR420001000795428995075004
Eğitim Son Katılım Tarihi: 17 Mart 2015
Eğitime katılacak idarecilerimiz “katılım formu” ile birlikte “banka dekontu”nu aşağıdaki faks numaramıza
en son 17 Mart 2015 tarihine kadar iletmesi gerekmektedir. Katılım Formu’nu www.yekud.org.tr web sitemizden indirebilirsiniz.
Detaylı Bilgi Hattı
Nur ŞENEL
0 312 230 34 48 / 0 546 230 34 48 / 0 532 405 50 87
Faks: 0.312 230 57 27 / www.yekud.org.tr / [email protected]
Download

Bakanlık izin belgesini indirmek için tıklayınız