T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü ön kayıt başvuruları 29.12.2014 - 23.01.2015
tarihleri arasında yapılacaktır. Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine, doktora
programlarına başvuracak adayların ise; yüksek lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Dersler, hafta
içi günlerinde 18:30-21:30 saatleri arasında Eminönü Yerleşkesi’nde yapılmaktadır. Başvurdukları yüksek
lisans programından farklı bir alanda lisans derecesine sahip olan adaylar, öncelikle Bilimsel Hazırlık
Programı’ndan ders almak (en fazla 3 ders) kaydıyla kendi programlarının derslerini de alabilirler.
Üniversitemizin işbirliği yapılan kurumlar çerçevesinde lisansüstü eğitim-öğretim ücretinde indirimler de
mevcuttur.
A) 2014-2015 bahar
programlarımız:
yarıyılında
öğrenci
kabul
edilecek
yüksek
lisans
ve
doktora
 Uluslararası Ticaret Doktora
 Ticari Diplomasi (Tezli/Tezsiz)
 Uluslararası Ticaret (Tezli/Tezsiz)
 Ticari Diplomasi (İngilizce)(Tezli/Tezsiz)
 Uluslararası Ticaret (İngilizce)(Tezli/Tezsiz)
 Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi
(Tezli/Tezsiz)
B) Başvuru İçin Ön Bilgiler:
a)
Tezli (İngilizce ve Türkçe) yüksek lisans programları 8 ders (4 zorunlu, 4 seçimlik), bir
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Başvuru için; ALES Eşit Ağırlık en az 55 Puan şartı
aranmaktadır.
b)
Tezsiz (İngilizce ve Türkçe) yüksek lisans programları 10 ders (5 zorunlu, 5 seçimlik) ve bir
dönem projesi dersinden oluşmakta olup, başvuru için ALES şartı aranmamaktadır.
c)
İngilizce dilinde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için; Yabancı
Dil Sınavı(YDS)’ndan en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerliliği olan
sınavlardan eş değer bir puan alma şartı aranmaktadır. Bu şartı sağlayamayan adayların dil yeterliliği
Üniversitemiz tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı ile belirlenir.
d)
Doktora programı 8 ders (5 zorunlu, 3 seçimlik), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışmasından oluşmaktadır. Doktora programına başvuru için; i) YDS’den en az 60 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerliliği olan sınavlardan eş değer bir puan, ii) ALES Eşit Ağırlık en
az 55 puan ve iii) Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması şartı aranmaktadır.
Ayrıntılı Bilgi İçin Bknz; http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Enstituler/DisTicaretEnstitusu
Başvuru Süreci İçin Bknz;
http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Enstituler/DisTicaretEnstitusu/YüksekLisans/UluslararasiTicaretYuksekLisans/Basvuru
Sureci
İşbirliği İmzalanan Kurumlar İçin Bknz; http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/EgitimİsbirligiProtokolu
Ücret Bilgisi İçin Bknz;
http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Enstituler/DisTicaretEnstitusu/YüksekLisans/UluslararasiTicaretYuksekLisans/Ucretler
E-posta:[email protected] Adres:Ragıp Gümüşpala Caddesi,No:84 Eminönü 34378,İstanbul.Telefon:444 0 413 (Dahili: 1303)
Download

tc istanbul ticaret üniversitesi 2014-2015 eğitim