http://www.bilisimdergisi.org/s167
TÜBİSAD: Türkiye
e-ticaret
pazarı
büyüklüğü
14 milyar
toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Bankalar Arası Kart Merkezi
(BKM) CEO’su Soner Canko, TÜBİSAD Yönetim Kurulu üyesi ve Yeni Medya ve e-Ticaret Komisyonu
Başkanı Burak Ertaş, ETİD Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye ortağı Tolga Yaveroğlu konuşmacı
olarak katıldı.
Türkiye halen elektronik ticarette arzu edilen seviyede değil, ancak inanılmaz bir büyüme potansiyeline
sahip olduğunu vurgulayan TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. M. Cılız, “E-ticaretin gelişimi için sağlıklı bir
hukuki zemine ihtiyaç var. ‘Kişisel verilerin korunması’ ve ‘Elektronik ticaret’ kanunlarının bir an evvel
yasalaşması ve tüketicinin korunması kanununun ikincil düzenlemelerinin sektörün gelişimine yönelik
yapılanması çok önemli olacaktır” dedi.
Türkiye’de E-Ticaret: Pazar Tanımlama ve 2013 Pazar Büyüklüğü Ölçümleme Çalışması” raporuna
göre, 2013’te, 1,263 siteyi kapsayan ve 14 milyar TL’ye ulaşan Türkiye’deki e-ticaret pazarının 5.1 milyar
TL’si tatil ve seyahat, 5 milyar TL sadece perakende, 1.6 milyar TL yasal bahis, 2.3 milyar TL ise çok
kanallı perakende dikeylerinden geliyor. Türkiye nüfusunun yüzde 49’u internet kullanıcısı ve yüzde 24’ü
internetten alışveriş yapıyor. Rapora göre Türkiye’nin 2013 e-ticaret pazar büyüklükleri şöyle:
T
Türkiye’deki e-ticaret sektörünün
durumu ve geleceği hakkında önemli
veriler sunan “Türkiye e-Ticaret
Pazarı-2013” Raporu’na göre, Türkiye
nüfusunun yüzde 49’u İnternet
kullanıcısı ve yüzde 24’ü İnternet’ten
alışveriş yapıyor.
ürkiye Bilişim Sanayicileri
Derneği (TÜBİSAD), Elektronik
Ticaret Derneği (ETİD) ve Deloitte
Türkiye, Türkiye’de e-ticaret pazarını
tanımlayan ve uluslararası standartlara
göre ölçümleyerek kategorize eden
“Türkiye e-Ticaret Pazarı-2013”
raporunu hazırladı. İlk kez hazırlanan
rapora göre, Türkiye’de e-ticaret pazarının hacmi
14 milyar TL. E-ticaretin toplam perakende alımsatımı içindeki payı ise yaklaşık olarak yüzde 1,3.
TÜBİSAD’ın, proje danışmanı olarak Deloitte, proje
ortağı olarak ETİD ve veri ortağı olarak comScore
18
2014 TEMMUZ
ile ortak olarak hazırladığı “Türkiye’de E-Ticaret:
Pazar Tanımlama ve 2013 Pazar Büyüklüğü
Ölçümleme Çalışması” raporu, 26 Haziran 2014’te
kamuoyu ile paylaşıldı.
Açılış konuşmasını TÜBİSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr M. Kemal Cılız’ın gerçekleştirdiği
e-Ticaret Pazarı Toplam Büyüklüğü: 14.0 Milyar
TL
Tatil-Seyahat: 5,1 Milyar TL
Sadece On-line Perakende: 5,0 Milyar TL
Çok Kanallı Perakende: 2,3 Milyar TL
Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı: 0,5 Milyar TL
Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon: 0,3 Milyar TL
Çok Kanallı – Eğlence & Kültür: 0,1 Milyar TL
Çok Kanallı – Diğer: 0,5 Milyar TL
On-line – Pazaryeri: 1,7 Milyar TL
On-line – Bahis: 1,6 Milyar TL
On-line- Çok Kategorili: 1,4 Milyar TL
On-line – Özel Alışveriş: 1,3 Milyar TL
On-line – Ulaşım & Konaklama: 0,7 Milyar TL
On-line – Dikey: 0,6 Milyar TL
e-Ticaretin Toplam Perakende İçindeki Payı:
(Toplam Perakende pazarında online yapılan
işlemlerin oranı)
Çok Kanallı – Ulaşım & Konaklama: 4,3 Milyar TL
Çok Kanallı – Elektronik: 1,0 Milyar TL
e-Ticaretin Türkiye Perakende Pazarı içinde payı:
yüzde 1,3
Gelişmiş Ülkeler Ortalaması: yüzde 5,5
Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalaması: yüzde 3,5
SEKTÖRDEN YANSIMALAR
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
19
Download

TÜBİSAD: Türkiye e-ticaret pazarı büyüklüğü 14 milyar