TÜBİSAD Telekom Sektöründe Etki Analizinin Faydalarını Anlattı
Yazan: Nazli Orhon
10 Şubat 2015, Salı
TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız: "Sektörün artan etki alanı nedeniyle, elektronik haberleşme sektörüne yönelik
yapılan her düzenleme, vatandaşlardan kamu kuruluşlarına, küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar hemen herkesi
önemli derecede etkiliyor. Bu yüzden düzenleme analizleri çok önem taşıyor."
TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) ve Deloitte işbirliğiyle hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Düzenleyici
Etki Analizi (DEA) Raporu” bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Rapor, telekomünikasyon gibi dev bir sektörün
tüketicilere daha yararlı olması için, düzenleyici tarafından alınan kararların etki analizi yapılması gerektiğine işaret ediyor
ve bu konuda dünya örnekleri de anlatılarak, Türkiye için bir yol haritası önerisinde bulundu.
Elektronik Haberleşme Sektöründe Düzenleyici Etki Analizi Raporu’nun tanıtıldığı basın toplantısında TÜBİSAD (Bilişim
Sanayicileri Derneği) Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız, TÜBİSAD Telekomünikasyon Komisyonu Başkanı Veli Tan Kirtiş,
Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu ve Deloitte İngiltere Ortağı Mark Williams konuşma yaptı. TÜBİSAD (Bilişim
Sanayicileri Derneği) Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız konuyla ilgili şunları söyledi:
"Dünyadaki gelişmiş ekonomilere baktığımızda, hepsindeki en önemli ortak noktalarından birinin, sahip oldukları yüksek
teknoloji, iletişim altyapısı ve bu altyapıyı tüm paydaşlarına uygun düzenlemelerle en kolay şekilde kullandırabilmeleri
olduğunu görüyoruz.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de telekom operatörleri gelirlerinin önemli bir kısmını altyapı yatırımları için kullanıyor.
Doğal olarak sektörel düzenlemeler aynı zamanda gelecek teknolojilerin konumunu da belirliyor.
Bu sebepledir ki sektöre yönelik yapılacak düzenlemeler piyasanın rekabetçi yapısı ile işletmecilerin yatırım kararlarını
olumsuz ölçüde etkilemeyecek bir dengede yapılmalı. Gerek
sektör, gerek tüketiciler üzerinde etkisi yüksek olan bu düzenlemelerin olası sonuçlarının önceden incelenmesi de
düzenlemenin kendisi kadar önem taşıyor. Ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler açısından incelenmeden yapılan
düzenlemeler istenmeyen sonuçlara sebep olabiliyor, sektörü ve tüketicileri olumsuz etkileyebiliyor."
Aşağıda da TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız'ın Turk-internet.com'a konuyla ilgili
olarak yaptığı açıklamayı izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=Zu9jV8vdSr8
Raporu hazırlayan, TÜBİSAD Telekomünikasyon Komisyonu Başkanı Veli Tan Kirtiş ise şöyle konuştu:
“Elektronik haberleşme sektörü bugün, bireylerden, küçük veya büyük bütün işletmelere, Türkiye'nin tamamına yakını
diyebileceğimiz çok geniş bir kitleyi ekonomik fayda anlamında etkilemektedir. Bu nedenle sektörde yapılan her türlü
düzenlemenin olumlu veya olumsuz etkisi de o derece büyük olmaktadır. Bu raporunun amacı, düzenlemelerin içeriğini
tartışmak değil, düzenleme öncesinde ve sonrasında "Etki Analizi" çalışmasının en iyi standartlarda yapılmasının
ülkemiz için önemini vurgulamak ve bir yol haritası sunmaktır.”
https://www.youtube.com/watch?v=J9N4bn6pnU8
DEA Raporunu hazırlayan Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu da raporun önemine değinirken Düzenleyici Etki Analizi
hakkında şunları söyledi:
“Günümüzde Elektronik Haberleşme sektörü bireylerin yaşantısına ve ekonominin geneline öylesine entegre olmuştur ki,
sektör dışındaki bir kurum tarafından yapılan bir düzenlemenin bile sektör paydaşlarına olumlu ya da olumsuz etkileri
olabilmektedir. Bu nedenle, düzenleme sürecinde alınan kararların olası etkilerinin metodolojik bir çalışma ile
öngörülerek analizlerinin yapılması artık büyük önem teşkil etmektedir.”
Deloitte İngiltere Ortağı Mark Williams ise yaptığı konuşmada, elektronik haberleşme için yapılacak düzenlemelerin yatırımı
tetiklemesi gerektiğini ve yatırımın müşteriler için çok fayda sağlayacağını söyledi. Ayrıca Avrupa Birliği’nde bu sektör için
yapılan çalışmaların teşvik odaklı olması gerektiğine inandığını ve Avrupa’daki sektör tıkanıklığının Türkiye’yi olumsuz
etkileyebileceğini belirtti.
Turk-internet.com olarak, Deloitte İngiltere Ortağı Mark Williams ile yaptığımız röportajı aşağıda izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=kuk8sYkBRdY
Raporun içeriğine dair haberimizi burayı tıklayarak okuyabilirsiniz
Yazan: Nazli Orhon
10 Şubat 2015, Salı
Download

devamını oku