GEŞTALT TERAPİ YAKLAŞIMI VE DİRENÇ KAVRAMI
GESTALT THERAPHY APPROACH AND THE CONCEPT OF RESISTANCE
ÖZET
Geştalt terapi yaklaşımının dirence bakışı, başka disiplinlerden oldukça farklı ve
özgündür. Direnç, kendiliği algılanan bir tehlikeye karşı korumak amacı ile temas
sınırında oluşturulan yaratıcı uyum olarak görülür.Geştalt yaklaşımına göre direnç,
kendiliğin bir parçası, değişmeye isteksiz kısmıdır. Bu bağlamda terapide kırılması ya
da hemen ortadan kaldırılması hedeflenemez. Bir zamanlar sorun çözmede ya da
kişiyi korumada işlevsel olduğunu kabul ederek direncin gelişiminin, nasıl
kazanıldığının araştırılması önemsenir ve bu araştırma sonucu gelişecek
farkındalığın, kişinin kendisini nasıl durdurduğunu görmesini de sağlayacağı
varsayılır. Paradoks değişim kuramını temel alan Geştalt yaklaşımı kendiliğin bir
parçası olan dirence saygı duyar.Dirençle çalışmak gerçekten büyük ölçüde duyarlılık
ve beceri gerektiren bir süreçtir. Geştalt terapisinde direnç, gelişmeyi isteyen ve buna
karşı çalışan güçlerin tam bir çatışma halinde olduğu kördüğüm noktalarında en
verimli şekilde çalışabilir. Kördüğüm anksiyete doğurucu ve rahatsız bir süreç olsa da
bireyin enerjisinin büyük kısmı bu noktada birikmiş, kilitli kalmış olduğu için terapide
bu anların ortaya çıkmasına uğraşılır. Kördüğümlerin çözülmesi kolay bir süreç
değildir ve çok zaman gerektirebilir. Geştalt yaklaşımı direncin ve kördüğümün
çalışılmasında kullanılabilecek zengin bir egzersiz dağarcığına sahiptir.
Anahtar Sözcükler: Direnç, yaratıcı uyum, farkındalık, kördüğüm
ABSTRACT Gestalt has its own unique perspective on the concept of resistance in
therapy.It is distinct from other disciplines as it accepts resistance as creative
adjustment of the contact, emerging as self protection against some real or imagined
threat. It is believed that resistance is the part of self which is reluctant to change in
Gestalt Therapy. In this context it is not a goal in Gestalt Therapy to attack and
destroy resistances immediately. Gestalt approach appreciates resistance as it
admits it is a part of self and assisted the client at some time for protection and
problem solving. While working with the resistance the main aim is to provide the
awareness regarding how it is acquired. The resistance concept is based on the
theory of paradoxical change in Gestalt therapy. To work with resistance necessitates
skill and sensitivity towards the client. It can be best explored and handled at the
impasse, the point which the energetic forces are equally distributed between the
wish to increase awarness and the felt need to block awarness.Even though anxiety
prokoving and uncomfortable, impasses are looked for and invited in the therapy, for
much of the individual’s psychic energy has accumulated and become lodged in
these deadlocked process. Resulation of the impasse is not an easy or smooth
process and it may take time. Gestalat approach includes many techniques involded
whilst working with resistances or impasses.
Key Words: resistance, creative adjustment, awareness, impasse
Download

GEŞTALT TERAPİ YAKLAŞIMI VE DİRENÇ KAVRAMI GESTALT