Görsel Algılama
Umut Al
[email protected]
BBY 375, 7 Kasım 2014
-1
Plan

İlgili kavramlar







Algı
Algılama
Duyu
Gestalt yasaları
Algı yanılması
Örnekler
Görsel dikkat testi :)
BBY 375, 7 Kasım 2014
-2
Algı, Algılama, Duyu

Algılama => duyu organlarını uyaran
nesnelerin, olayların farkında olunması







Görme
İşitme
Dokunma
Tat
Koku
Uzay
Zaman
BBY 375, 7 Kasım 2014
-3
Ne Görüyorsunuz?
BBY 375, 7 Kasım 2014
-4
Ne Görüyorsunuz?
BBY 375, 7 Kasım 2014
-5
Ne Görüyorsunuz?
BBY 375, 7 Kasım 2014
-6
Ne Görüyorsunuz?
BBY 375, 7 Kasım 2014
-7
Ne Görüyorsunuz?
BBY 375, 7 Kasım 2014
-8
Kaç Tane 3 Var?
08028085080830802809850-802808
567847298872ty4582020947577200
21789843890r455790456099272188
897594797902855892594573979209
BBY 375, 7 Kasım 2014
-9
Kaç Tane 3 Var?
08028085080830802809850-802808
567847298872ty4582020947577200
21789843890r455790456099272188
897594797902855892594573979209
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 10
Şekil - Arka Plan İlişkisi



Zıtlık ögesi
Dikkat çekicilik
Arka plan anlam içermez
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 11
Gestalt Yasaları



Gestalt => şekil, biçim
Max Wertheimer, Kurt Koffka ve
Wolfgang Köhler
Nesnelerin bütününü algılıyoruz,
bağımsız parçaları değil!
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 12
Gestalt Yasaları






Yakınlık
Benzerlik
Simetri
Süreklilik/devamlılık
Bütünleme
Ortak kader
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 13
Yakınlık

Nesneleri algılarken birbirine olan
yakınlıklarına dikkat edilir
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 14
Benzerlik

Şekil, renk, boyut vb. özellikler
açısından birbirine benzer olanlar
birlikteymiş gibi algılanır
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 15
Simetri

İnsanın denge arayışı
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 16
Süreklilik

Bir doğru ya da eğri boyunca sıralanmış
nesnelerin birarada algılanması
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 17
Bütünleme

Eksik görsellerin tamamlanmış veya
bir bütün olarak algılanmasına neden
olur
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 18
Ortak Kader

Aynı yönde hareket edenler bütün
olarak algılanır
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 19
Örnekler
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 20
Panzo İllüzyonu
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 21
Muller-Lyer İllüzyonu
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 22
Zöllner İllüzyonu
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 23
Hering İllüzyonu
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 24
Renk Etkisi
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 25
Sözcük Renk Testi
SARI MAVİ PORTAKAL
SİYAH KIRMIZI YEŞİL
MOR SARI KIRMIZI
PORTAKAL YEŞİL SİYAH
MAVİ KIRMIZI MOR
YEŞİL MAVİ PORTAKAL
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 26
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 27
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 28
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 29
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 30
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 31
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 32
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 33
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 34
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 35
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 36
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 37
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 38
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 39
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 40
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 41
Yararlanılan Kaynaklar





George-Palilonis, J. (2006). A practical guide to graphics
reporting: Information graphics for print, web & broadcast.
Amsterdam: Elsevier.
Scientific Psychic. (2014). Illusions and paradoxes: Seeing is
believing? 5 Kasım 2014 tarihinde
http://www.scientificpsychic.com/graphics/ adresinden erişildi.
Spoerri, A. (2013). 554 information visualization course site. 5
Kasım 2014 tarihinde
http://comminfo.rutgers.edu/~aspoerri/Teaching/InfoVisOnline/H
ome.htm adresinden erişildi.
Wade, N.J. ve Swanston, M. (2001). Visual perception: An
introduction. New York: Routledge.
Wikipedia. (2012). Gestalt psychology. 5 Kasım 2014 tarihinde
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology adresinden
erişildi.
BBY 375, 7 Kasım 2014
- 42
Download

Ders slaytları