ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Doç. Dr. Selma (Köksal) ÇEKİÇ
Doğum Tarihi: 25 Ocak 1966
Öğrenim Durumu: Yüksek, Sanatta Yeterlik (pha)
Doçentlik Tarihi: 30 Haziran 2009
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
2.
Lisans
(Yarı
Zamanlı)
Bölüm/Program
İktisadi
ve
İdari
Bölümler
Fakültesi
İşletme Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema TV Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema TV Bölümü
Oyunculuk Ana Sanat
Dalı
Üniversite
Boğaziçi Üniversitesi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
2000
Marmara Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Konservatuarı
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı :
“Karşılaşma”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Semir Arslanyürek
S.Yeterlik Çalışması (özeti ekte) ve Danışmanı :
“ Çarpışma -Sinema’da Gerçekliğe Farklı Öykülemelerle Yaklaşım”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selahattin Yıldız
Danışmanlığını Yaptığı Kabul Edilen Tezler:
NANDU, Önder Duyuldu, Ocak 2014 (Master Tezi)
SİNEMADA OYUNCULUK, Kemal Oruç, Haziran 2014 (Master Tezi)
ANNE BENİ YANINA AL, Gülten Ağrıtmış, Eylül 2014 (Master tezi)
Yıl
1988
2003
Devlet
1989
Danışmanlığı Devam Eden Tez Çalışmaları
Halen Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Sinema TV alanında 10
yüksek lisans, 1 sanatta yeterlik tez danışmanlığı devam etmektedir
Akademik Görevler:
Senato Üyeliği, Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Temsilciği (2012-2014)
Bölüm Başkanlığı, Beykent Ünv., İletişim Fak., Yeni Medya Bölümü (2012-2014)
Erasmus Koordinatörlüğü, Beykent Üniversitesi, 2014
Bölüm Başkanlığı, Okan Üniversitesi, GSF, Sinema Bölümü (2009-2012)
Fakülte Kurulu Doç. Temsilciliği, Okan Üniversitesi GSF (2009-2012)
Yönetim Kurulu üyeliği, Okan üniversitesi, GSF (2009-2012)
Fakülte Tanıtım Temsilciliği, Okan Üniversitesi GSF (2009-2011)
Sınıf Danışmanlığı, Beykent Üniversitesi, 2. ve 1. Sınıf (Yeni Medya) (2012-2014)
Sınıf Danışmanlığı, Okan Üniversitesi, 2. Ve 1. Sınıflar (2009-2012)
Sinema Kulübü Danışmanlığı, Okan Üniversitesi (2009-2012)
Sınıf Danışmanlığı, Beykent Ünv. GSF., İngilizce Sinema 2. Sınıf (2008-2009)
Sınıf Danışmanlığı, Beykent Ünv., GSF.Sinema Bölümü 1. sınıf danışmanlığı (2007-2008)
Sınıf Danışmanlığı, Maltepe Ünv. GSF. Oyunculuk Bölümü, 1. Sınıf ve 1.sınıf (2003-2006)
Tiyatro Kulübü Danışmanlığı, Maltepe Üniversitesi (2005-2006)
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Öğr.Gör.
Öğr. Gör.
Yrd. Doç.Dr
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi (part time)
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
2002
2002-2003
2004-2006
Yrd.Doç.Dr
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Beykent Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi
Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Beykent Üniversitesi
2007-2009
2009-2012
2012-2014
Projelerde Yaptığı Görevler :
Beykent Üniversitesi Akademik Televizyon, “Türk Sineması Tematik Film Kuşağı” sinema
programı hazırlamak ve sunmak (15 bölüm)
“2. Okan Üniversitesi Sinema TV. Bölümü Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması yöneticiliği
ve jüri üyeliği, Okan Üniversitesi, GSF, Sinema TV. Bölümü, 2011-2012
“1. Okan Üniversitesi Sinema TV. Bölümü Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması yöneticiliği
ve jüri üyeliği, Okan Üniversitesi, GSF, Sinema TV. Bölümü, 2010-2011
“Zafranbolu’nun Çocukları” adlı sosyal sorumluluk proje sorumlusu, Okan Üniversitesi,
GSF, Sinema TV. Bölümü “2010-2011)
“Lütfi Akad Sinema Günleri” , Düzenleyen, Okan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Sinema Bölümü, 2010
“Cumhuriyet’in Kazanımları –II”, Düzenleme Kurulu üyeliği, Maltepe Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, 2006
“Cumhuriyet’in Kazanımları, Atatürk’ün Yolunda Samsun’dan Erzurum’a”, Katılımcı,
uygulayıcı, Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2004
“Antik Yunan Tiyatrosu ve Antigone”, Proje Sorumlusu, Oyunculuk Bölümü 1. sınıf
öğrencileri ile, 2005, Maltepe Üniversitesi
“Comedya de’ll Arte- İtalyan Halk Tiyatrosu” , Proje Sorumlusu, Oyunculuk 1 ve 2. sınıf
öğrencileri ile araştırma ve oyun çalışması, 2006, Maltepe Üniversitesi
Bilimsel-Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler :
SETEM (Sinema Emekçileri Derneği)
FİYAB (Film Yapımcıları Derneği)
ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği)
TODER (Tiyatro yapımcıları Derneği)
Ödüller :
Sinema Alanında
“Bahar İsyancıdır” (Uzun Metraj), International Film festival of Kashmir, India,
Yarışmalı Bölüm, En iyi Uluslararası 2. Film Ödülü (2014 Ağustos)
“Fikret Bey” (Uzun Metraj), Sadri Alışık En iyi Erkek oyuncu ödülü (2008)
“Çarpışma”, (Kısa Film), “İfsak, 24. Ulusal Kısa Film Video ve Belgesel Yarışması 1. lik
ödülü” (2002), Senarist, Yapımcı ve Yönetmen, 2002
“Karşılaşma” (Kısa Film, 35mm)“Orhan Arıburnu 3.lük ödülü”(2000), Oyuncu, Yapımcı
ve Yönetmen
Tiyatro Alanında
“Atuan Mezarları” (Tiyatro Oyunu), İsmet Kuntay Tiyatro Ödülleri, 2009, Jüri Özel Ödülü
“Sokağa Bakan Pencere” (Tiyatro Oyunu), 24. Avni Dilligil “Özgün Yapım” ödülü,
(2000), Franz Kafka’nın öykülerinden oyunlaştırma ve yönetmenlik
Son yıllarda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012-2014
İlkbahar
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2009-2011
İlkbahar
Dersin Adı
Sinemada Anlam yaratmak
Sinematografik Tasarım
Türk sinemasına Eleştirel
Yaklaşım
Yapım Yönetim 2
Sinema Tarihi
Sinemada Anlam yaratmak
Yönetim 3
Görsel Kültür
Senaryo 1
Yapım Yönetim 3
Yönetim 1
Senaryo 1
Film Analizi 1
Sinemaya Giriş 1
Yapım Yönetim 1
Yapım Yönetim 2
Film Analizi 2
Senaryo 2
Sinemaya Giriş 2
Yapım Yönetim 2
Sinemaya Giriş 1
Stüdyo Teknikleri 2
Belgesel Sinema
Görüntü Okuma 1
Sinemaya Giriş II
Sinema 1
Stüdyo Teknikleri 1
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
1
1
2
1
2
6
3
2
Öğrenci
Sayısı
38
15
25
58
47
32
34
297
62
49
30
30
29
45
40
37
35
32
28
32
15
20
40
40
15
40
15
ESERLER
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. “Sinema Gerçek ve Oyunculuk” başlıklı bildiri, 2008, Kadir Has Üniversitesi,
,
Uluslararası Türk Sineması ve Yeni Eğilimler
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. “Film Biçimi ve Gerçekçilik”, Littera Edebiyat Yazıları dergisi, Cilt 19, Hazırlayan:
Cengiz Ertem, sayfa 187, Basım tarihi 30 Haziran 2006, Omay Ofset
D2. “Sinema Sanatı ve Öyküleme” , Folklor Edebiyat, sayı 2008/1
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. “Güngör Dilmen”, Belgesel sunumu, 24 Mart 2010, Güngör Dilmen Sempozyumu
Düzenleyen: Doğuş Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (Doç. Unvanı sonrası)
E-DİĞER AKADEMİK SUNUMLAR
E.1. “Sinema ve TV. de Oyunculuk”, Panelist, Yöneten Burçak Evren, Düzenleyen:
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü, 29 Mart 2006
F. Diğer yayınlar :
(Tümü Doç. Unvanı sonrası kaleme alınmıştır)
“Devlet’in Çölüne Hoş Geldiniz” başlıklı makale, siyaset bilimci, sosyolog Özlem
Denli ile birlikte Doç. Selma Köksal Çekiç imzalı makale, 25 Mayıs 2014 tarihli Radikal 2
gazetesi
F.1.1.
“Andan Ebediyete, Anadolu’dan Evrensele” başlıklı makale, Doç. Selma Köksal
Çekiç imzalı, 16 Ekim 2011 tarihli, Birgün Gazetesi
F.1.2.
“Alea Iacta Est (Zarlar Atıldı)” başlıklı, sosyolog Özlem Denli ile ortak kaleme
alınmış Doç. Selma Köksal Çekiç imzalı makale, 6 haziran 2011 tarihli, Birgün gazetesi
F.1.3.
“Örtünmek, Soyunmak, Giyinmek” başlıklı, sosyolog Özlem Denli ile ortak kaleme
alınmış Doç. Selma Köksal Çekiç imzalı makale, 27 Şubat 2011 tarihli, Radikal 2 gazetesi
F.1.4.
“Böyle Buyurdu Lars Von Trier” başlıklı, sosyolog Özlem Denli ile ortak kaleme
alınmış Doç. Selma Köksal Çekiç imzalı makale, 20 Haziran 2010 tarihli, Radikal 2 gazetesi
Pazar Ek
F.1.5.
G. Başlıca Eser (Sinema Filmi)
Uzun Metraj Sinema Filmi (Doç. Unvanı sonrası yapılan)
G1. “Bahar İsyancıdır” , 96 ‘, DSP, Dolby, renkli, Türkçe Uzun Metraj Sinema Filmi,
yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu, Selma Köksal Çekiç, 2013 yılı
( Internatinal Film Festivali Kashmir 2014 kabul edilmiştir, 2-9 ağustos 2014 tarihleri
arasında festivalde Türkiye’yi temsil edecektir
Doç. Unvanı Öncesi Diğer uzun Metrajlı Sinema Filmi
G2. “Fikret Bey”, 93’, 35mm, Dolby renkli, Türkçe, Yapım 2007, senarist, yönetmen,
yapımcı: Selma Köksal Çekiç
Kısa Metraj Kurmaca Film
G3. “Çarpışma”, 22’, video, renkli, yapım 2002, senarist, yönetmen: Selma Köksal Çekiç
G4. “Karşılaşma”,20’, renki, 35m., yapım 2000, yönetmen, yapım: Selma Köksal Çekiç
G.5. Tiyatro Oyunu (Doç. Dr. Selma Köksal Çekiç’in oyunlaştırdığı ve yönettiği yaklaşık 15
tiyatro oyunu bulunmaktadır. Akademik doçentlik alanı sinema olduğu için burada
belirtilmemiştir)
H.
Kişisel Eserleri ile Yarıştığı ve Katıldığı Uluslararası Festivaller
Uzun Metraj Sinema Filmi
H1. “Bahar isyancıdır” Internatinal Film Festivali Kashmir 2014 kabul edilmiştir, 19-25
Ağustos 2014 tarihleri arasında festivalde Türkiye’yi temsil etmiş, en iyi uluslararası 2. Film
ödülü almıştır)
H.2. Fikret Bey" 15. London Turkish Film Festival'da PEOPLE'S CHOICE Award için
yarışma,. 5-19 Kasım 2009
H.3. "Fikret Bey" Yeni Delhi'de 4th India International Women’s Film Festival' de
yarışma , 7-14 aralık 2008
H.4. "Fikret Bey" Sine Mardin Uluslararası Film Festivali, 20-24 Haziran 2008
H.5. "Fikret Bey" 11. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Fetivali'nde Fibresci için
yarışma, .8-15 Mayıs 2008
H.6. 14. Kalküta International Film Festival’ine (India) kabul edildi
H.7. "Fikret Bey" NÜRNBERG FİLM FESTİVALİ'de, "Dünya Sinema
Seçkisi" bölümü, 2 Mart 21.00 2008, 9 Mart 18.00 2008 Film House
H.7. Cinema Uruguay- Montivideo Film Festivali, Uzun Metraj Film Yarışması, “Fikret
bey”, 94’, yönetmen, senarist, yapımcı, Montivideo, Uruguay, 2008
H.9. Uluslar arası Silk Road Festivali, “Fikret Bey”, Uzun Metraj Sinema filmi, 94 dakika,
yönetmen, senarist, yapımcı, Bursa,11 Aralık 2007
H.10. 19. Uluslar arası İstanbul Film Festivali, “Fikret bey”, Uzun Metraj sinema Filmi,
94 dakika, yönetmen, senarist, yapımcı, İstanbul, 11 Nisan 2007
H.11. "Fikret Bey" Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde gösterim, 2-11 Mayıs 2007
Kısa Metraj Kurmaca Filmleri ile Yarıştığı ve Katıldığı Uluslararası Festivaller
H.12. Mediterranean Festival of New Filmmakers, Kısa Film Yarışması, “Karşılaşma”, 20
dakika, yönetmen, oyuncu ve yapımcı, Larissa, Yunanistan, 2001
H.13. Diagonale Film festivali, “Çarpışma” , Kısa Film, 22 dakika, yönetmen, senarist,
yapımcı, Avusturya, 2005
H.14. Bakü Uluslararası Film Festivali, “Çarpışma” , Kısa Film, 22 dakika, yönetmen,
senarist, yapımcı, Azerbeycan, 2003
H.15. 5. Avrupa Filmleri festivali, “Çarpışma” , Kısa Film, 22 dakika, Yönetmen, Senarist,
Yapımcı, Bursa, 1999
Diğer Kişisel Eserleri ile Katıldığı Uluslararası Festivaller
Tiyatro Oyunu
H.16. 23. İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali, Tiyatro Oyunu, “Troyalı Kadınlar”,
Yönetmen, Oyuncu, Oyunlaştırma, Yapımcı, 2010, İstanbul
H.17.. 7. İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali, Tiyatro Oyunu, “Bahar İsyancıdır”,
Yönetmen, Oyuncu, Oyunlaştırma, Yapımcı, 1995, İstanbul
I-Uluslararası Etkinliklere Katılan Kişisel Eserleri
Uzun Metraj Sinema Filmi
I.1. 6. Berlin Türk Filmleri Haftası, “Fikret bey”, 94’, yönetmen, senarist, yapımcı, Berlin;
Almanya, 2008
Kısa Metraj Kurmaca Filmi
I.2. Münih Türk Filmleri Haftası, “Çarpışma”Kısa Film, 22 ‘, yönetmen, senarist, yapımcı,
Münih, 2006
I.3. Tünel Uluslar arası Festivali, “Çarpışma” , Kısa Film, 22 dakika, yönetmen, senarist,
yapımcı, İstanbul, 2004
I.4.. XV. Uluslararası Istanbul Kısa Film Günleri, “Çarpışma” , Kısa Film, 22 dakika,
yönetmen, Senarist yapımcı, Istanbul, 2002
I.5. Tulus Uluslararası Kısa film festivali, “Karşılaşma” , Kısa Film, 20 dakika, yönetmen,
yapımcı, Fransa, 2001
I.6. Telaviv Uluslararası Film festivali, “Karşılaşma” , Kısa Film, 20 dakika, yönetmen,
yapımcı, İsrail, 2001
I.7. XII. Uluslararası İstanbul Kısa Film Günleri, “Karşılaşma”, Kısa Film, 20 dakika,
yönetmen, Oyuncu, yapımcı, Istanbul, 2000
J-Ulusal Festivallerde Yarışan ve Gösterilen Kişisel Eserleri
J.1. “Bahar İsyancıdır” Elazığ Cayda Çıra Film Festivali’nde yarıştı ve gösterildi, 98
dakika, yönetmen, senarist, oyuncu
J.2. Antalya Ulusal Kısa Film Yarışması, “Karşılaşma” , Kısa Film, 20 dakika, yönetmen,
yapımcı, Ankara, 2000
J.3. Ankara Ulusal Kısa Film Yarışması, “Karşılaşma” , Kısa Film, 20 dakika, yönetmen,
yapımcı, Ankara, 2000
J.4. “Film Mor” kadın Filmleri Festivali, “Çarpışma” , Kısa Film, 22 dakika, yönetmen,
senarist yapımcı, Istanbul, 2004
K. Kişisel Eserleri ile Katıldığı Diğer Etkinlikler, Festivaller
SİNEMA FİLMİ
Kısa Metraj
K1.Diyarbakır Film festivali, “Karşılaşma” , Kısa Film, 20 dakika, yönetmen, oyuncu,
yapımcı, Diyarbakır, 2005
K2. “Akbank Kısa Film günleri”, Kısa Film “Çarpışma”, senarist, yapımcı ve yönetmen, 12
Haziran 2003, saat 15.00, Akbank Kültür Merkezi
TİYATRO OYUNU
K.3. “Enka Güz Etkinlikleri”, Tiyatro Oyunu, “Atuan Mezarları”, Oyunlaşyırma, yönetim,
Kasım 2009
K.4. “Enka Güz Kültür Etkinlikleri”, Tiyatro oyunu, “Hişt Hişt” , yönetmen, oyunlaştırma,
yapım, Kasım 2007
K.5.“Tantavi Festivali”, Tiyatro oyunu, “Binbir Gece”, yönetmen, yazar, yapım, 2005
K.6. “Enka Yaz etkinlikleri” Tiyatro oyunu, “Binbir Gece”, yönetmen, yazar, yapım, 2005
K.7. “Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi, 14. Kuruluş Yıldönümünü Leyla Erbil’le
Kutluyor”, 12 Nisan saat:14.00, Oyuncular Tiyatro Kahve, 2003
K.8. 62. Bergama Kermesi, Tiyatro oyunu, “Işık İnsanları” , yönetmen, oyunlaştırma,
oyunculuk, yapım, Asklepion Antik Tiyatrosu, Haziran 1998
L. Kişisel Eserleri’nin Diğer Gösterimleri, Sergilemeleri
UZUN METRAJ SİNEMA FİLMİ
L.1.”BAHAR İSYANCIDIR” Uzun Metraj Sinema Filmi, 19-25 Nisan 2013 tarihleri
arasında Atlas Sinemasında, 10-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara Büyülü Fener
Sinemasında vizyona girdi ve gösterildi
L.2. “FİKRET BEY” Uzun Metraj Sinema Filmi, 9 Kasım 2007 ile 15 Şubat 2008 arasında ,
Nişantaşı Moviplex, Ataköy Galeria, Bahçaşehir Prestij,Kadıköy Broadway, Osmanbey Gazi,
Beyoğlu Cinemajistik, Ankara Kızılırmak, Ankara Mithatpaşa, Levend Tursak sinemalarına
vizyona girdi, gösterildi,
Gösterimler daha sonra da sürdü
DİĞER SANAT ALANINDA KİŞİSEL ESERLERİNİN GÖSTERİMLERİ
TİYATRO OYUNU
L.3. Tiyatro oyunu, Euripides’in yazdığı “Troyalı Kadınlar” adlı oyunun yönetimi,
oyunculuk, yapımcılık, 2010, 17. uluslar arası Istanbul Tiyatro Festivali’nde başlayan
gösterimler 2011 yılı boyunca sürdü.
1.4. Tiyatro Oyunu, “Atuan Mezarları” Ursula Le Guin’in aynı adlı romanınından
oyunlaştırma, yönetmei yapımcılık, Yapım 2009, Oyuncular Tiyatro Grubu, gösteri yeri Enka
Otidoryum
l.5. Tiyatro Oyunu, “Hişt Hişt”, Sait Faik’in öykülerinden oyunlaştırma ve yönetmenlik,
yapımcılık, Yapım: 2007 Oyuncular Tiyatro Grubu, Haziran-Aralık 2007, 27 gösterim,
Oyuncular Tiyatro Grubu Cem safran Sahnesi, Beyoğlu Istanbul
L.6. Tiyatro Oyunu, “Rüya”, Tülin Tankut’un yazdığı “Rüya” adlı oyunda yönetmenlik,
oyunculuk ve yapımcılık, Yapım: 2005-2006, Oyuncular Tiyatro Grubu, 25 Gösterim,
Oyuncular Tiyatro Grubu Cem safran Sahnesi, Beyoğlu Istanbul
L.7. Tiyatro Oyunu, “Binbir Gece”, yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık, Yapım:
2004-2005, Oyuncular Tiyatro Grubu, Kasım 2004- Aralık 2006 arası, 55 Gösterim,
Oyuncular Tiyatro Grubu Cem safran Sahnesi, Beyoğlu İstanbul
L.8. Tiyatro Oyunu, “CÜCE”, Leyla Erbil’in aynı adlı romanından oyunlaştırma,
yönetmenlik, oyunculuk, yapımcılık, Yapım:2003, Oyuncular Tiyatro Grubu, 2003 ŞubatAralık, Oyuncular Tiyatro Grubu Cem safran Sahnesi, 25 gösterim, Beyoğlu Istanbul
L.9. Tiyatro Oyunu, “Bir Orman Gibi”, Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından
oyunlaştırma, yönetmenlik, oyunculuk, yapımcılık , Yapım: 2002, Oyuncular Tiyatro Grubu,
Kasım 2002- Mayıs 2003, 25 gösterim,Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Istanbul
L.10. Tiyatro Oyunu, “Sokağa Bakan Pencere”, Franz Kafka’nın öykülerinden oyunlaştırma,
yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık, Yapım: 2001, Oyuncular Tiyatro Grubu, Kasım 2001Haziran 2002, 30 gösterim, Nazım Hikmet Kültür Markezi , Istanbul
l.11. Çocuk Müzikali, “Keloğlan”, yapımcılık, Yapım: 2000, Oyuncular Tiyatro Grubu ,
Kasım 2000 ile Haziran 2001, Koç Alianz sahnesi, 45 gösterim, Istanbul
L.12. Tiyatro Oyunu, “Işık İnsanları”, Aisiklos, Brecht ve sadık Türksavaş’ın metinlerinden
oyunlaştırma, yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık, Yapım:1998, Oyuncular Tiyatro Grubu,
40 gösterim, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Istanbul
L.13. Çocuk Müzikali, “Pinokyo”, yazarlık, yapımcılık, Yapım: Oyuncular Tiyatro Grubu,
1997, Kasım 1997 ile Haziran 1998, 55 gösterim, Kabataş Lisesi Salonu, Istanbul
L.14. Tiyatro Oyunu, “Bahar İsyancıdır”, Yusuf Atılgan ve Onat Kutlar’ın öykülerinden
oyunlaştırma, yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık, Yapım:Oyuncular Tiyatro Grubu, 1994,
Kasım 1994 ile Haziran 1995 arasında 27 gösterim, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, İstanbul,
1995 Kasım ayı Akbank sahnesi 12 gösterim, Istanbul
L15. Tiyatro Oyunu, “Hayat Çok Güzel”, oyunculuk, yapımcılık, Yapım: Oyuncular Tiyatro
Grubu, yazan: Anton Cekhov, yöneten Kama Ginkas, 1994, 1994 kasım ile 1995 Haziran
arası 33 gösterin, İstanbul sanat Merkezi, Istanbul
L16. Çocuk Müzikali, “Külkedisi”, oyunculuk, yapımcılık, Yapım: Oyuncular Tiyatro Grubu,
1992, Ekim 1992 ile 1993 Mayıs arası 33 gösterim, Karaca Tiyatrosu, Istanbul
L17. Tiyatro Oyunu, “Matmazel Julie”, oyunculuk, yapımcılık, yazan: Strindberg,
yöneten:Müge Gürman, yapım: Oyuncular Tiyatro Grubu, 1992, 1992 Şubat ile Mayıs 1993
arası Kenterler, Karaca Tiyatroları, İstanbul
M. Eserleri Üzerine Yapılan Atıflar, Eleştiri Yazıları
Sinema Eserleri
“BAHAR İSYANCIDIR” adlı uzun metraj sinema filmi üzerine çıkan yazılar
M.1. "Duvara Çarpıp Yanan Kuşaklar" 20 Nisan Cumartesi Yurt gazetesinin eki KültürYurt'da yayınlanan ERDEM ŞİMŞEK'in yazısı
M.2.”Farklı bir Istanbul Masalı” adlı Kadir Aydemir’in 21 Nisan Pazar Cumhuriyet
Pazar ekinde kalema aldığı yazısı
M.3. “Spring is Rebellious, la suggestion au service de la réflexion” Aujourd'hui la
Turquie ,numero 99, Juin 2013
M.4. “Festivallerin Kendisini Yenilemesi Gerekiyor” Yazan: Murat Tolga Şen 11
Nisan 2013
M.5. "DÜŞÜNCE DÜNYASINDAKİ KİREÇLENMEYE KARŞILIK iNADINA" NECLA
ALGAN'ın 12 Mayıs 2013 tarihinde SOL gazetesinde yayınlanan yazısı.
M.6. “Baharda Sinema da İsyancıdır!” Özge Ç. Denizci
http://ulkedehaber.com/haber/bahar-da-sinema-da-isyancidir---ozge-c-denizci11577.html
“FİKRET BEY” adlı uzun metrajlı sinema filmi üzerine çıkan yazılar
M.7. “Yarının Kapısını Ne Açar”, Prof. Dr. Tül Akbal, YENİ FİLM, Ocak 2008
M.8. “………” Prof. Dr. Bülent Vardar, Sinema Türk, Ocak, 2008
M.9. “Bir ölümün Birleştirdiği Yazgılar”, Atilla Dorsay, 10 Kasım 2007, sabah Gazetesi
M.10. “ İstanbul Beyefendisinin Ölümü” , Alin Taşcıyan, 10 Kasım 2007, Milliyet Gazetesi
M.11. “Fikret bey” Orhan Ünser, www.sadibey.com,
M.12. “Perdede 12 Eylül Hesaplaşması”, Aksiyon Dergisi, Mayıs 2007,
www.aksiyon.com.tr/detay.php
M.13. “FİKRET BEY” un Film de Selma Köksal Aujourdd^hui la Turquie. Numero 37,
Mai 2008
M. 14. “Huzur Nazlı Bir Kavaktı Fikret Bey”, Suat Köçer, Film Arası, sayı 5,Aralık2010
M.15. “Cumhuriyet Türkiyesi’nin İzdüşümü” ALA sivas, Cinemaskop, Kasım 2007
Tiyatro Eserleri Üzerine yapılan Eleştiri Yazıları
M.16. “Sahnede dev bir cüce” başlıklı eleştiri yazısı, Ece Baktıaya, 11 Ekim 2003 ,
Cumhuriyet Gazetesi, “Cüce”, Tiyatro oyunu, Leyla Erbil’in aynı adlı romanından
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.17. “Tragedya” adlı eleştiri yazısı, Pınar Kür, 21 Nisan 2002, Radikal Gazetesi, “Bir
Orman Gibi” adlı tiyatro oyunu için, Oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.18. “Bir anlık –Bahtiyarlık-“ adlı eleştiri yazısı, Sevgi Sanlı, 11 Ağustos 2002, Cumhuriyet
Gazetesi, “Bir Orman Gibi” adlı tiyatro oyunu için, Nazım Hikmet’in mektup ve şiirlerinden
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.19. “Pencerenin ardındaki yalnızlıklar” adlı eleştiri yazısı, Meltem Kerrar, Cumhuriyet
Gazetesi,
“Sokağa Bakan Pencere” adlı tiyatro oyunu, Franz Kafka’nın öykülerinden oyunlaştırma ve
yönetmenlik
M.20. “İktidara açılan kapı” adlı eleştiri yazısı, Şehnaz Pak, 13 Şubat 2001, Radikal gazetesi,
“Sokağa Bakan Pencere” adlı tiyatro oyunu, Franz Kafka’nın öykülerinden oyunlaştırma ve
yönetmenlik
M.21. “Franz Kafka’dan bir kolaj- Sokağa Bakan Pencere”, Hayati Asılyazıcı, 19 Mart 2001,
Bizim Gazete, “Sokağa Bakan Pencere” adlı tiyatro oyunu, Franz Kafka’nın öykülerinden
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.22. “Kardelen Çiçekleri” adlı eleştiri yazısı, Seçki Selvi, Şubat 15 2001, Milliyet Sanat ,
“Sokağa Bakan Pencere” adlı tiyatro oyunu, Franz Kafka’nın öykülerinden oyunlaştırma ve
yönetmenlik
M.23. “Tuhaf yalnızlık hali” adlı eleştiri yazısı, Prof. Dr. Tül Akbal, 18 Mart 2001, Radikal
Gazetesi, “Sokağa Bakan Pencere” adlı tiyatro oyunu, Franz Kafka’nın öykülerinden
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.24. “Sokağa Bakan Pencere” adlı eleştiri yazısı, Evrensel Kültür Dergisi, Mart 2001,
“Sokağa Bakan Pencere” adlı tiyatro oyunu, Franz Kafka’nın öykülerinden oyunlaştırma ve
yönetmenlik
M.25. “Karanlıktan Doğan Işık”, eleştiri yazısı, Öykü Potoğlu, 12 Aralık 1997, Yeni Yüzyıl
gazetesi,
“Işık İnsanları” adlı tiyatro oyunu, Brecht, Aisiklos ve Sadık Türksavaş’ın metinlerinden
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.26. “Işık İnsanları” eleştiri yazısı, Hayati Asılyazıcı, 5 Ocak 1998, Bizim Gazete, “Işık
İnsanları” adlı tiyatro oyunu, Brecht, Aisiklos ve sadık Türksavaş’ın metinlerinden
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.28. “Aydınlığa doğru”, eleştiri yazısı, Şehnaz Pak, 9 Ocak 1998, Radikal Gazetesi,”Işık
İnsanları” tiyatro oyunu, Brecht, Aisiklos ve Sadık Türksavaş’ın metinlerinden oyunlaştırma
ve yönetmenlik
M.29. “İki Antigone” eleştiri yazısı, Tülin Tankut, Evrensel Kültür ve Sanat Dergisi, Nisan
98, “Işık İnsanları” tiyatro oyunu, Brecht, Aisiklos ve sadık Türksavaş’ın metinlerinden
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.30. “Ne kadar ışık insanıyız?” eleştiri yazısı, B. Ceylan Mavi, 3 Mayıs 1998, Cumhuriyet
Dergi,“Işık İnsanları” tiyatro oyunu, Brecht, Aisiklos ve Sadık Türksavaş’ın metinlerinden
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.31. “Otuzlardan, doksanlara” eleştiri yazısı, Hicran Dölçek, 15 Haziran 1998, Milliyet
Gazetesi, “Işık İnsanları” tiyatro oyunu, Brecht, Aisiklos ve Sadık Türksavaş’ın metinlerinden
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.32. “Işıktı karanlığı boğan” eleştiri yazısı, Şehnaz Pak , 16 Haziran 1998, Radikal
Gazetesi, “Işık İnsanları” tiyatro oyunu, Brecht, Aisiklos ve Sadık Türksavaş’ın metinlerinden
oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.33. “İsyancı baharla yağmurların buluşması”, eleştiri yazısı, Pelin Özer, 18 Ocak 1995,
Cumhuriyet Gazetesi, “Işık İnsanları” adlı tiyatro oyunu, Onat Kutlar, Yusuf Atılgan ve Oktay
Rifat’ın öykü ve şiirlerinden oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.34. “Kutlar’dan Bahar İsyancıdır’a uzanış”, eleştiri yazısı, Dikmen G. Uçarer, 26 Ocak
2995, Cumhuriyet Gazetesi, “Işık İnsanları” adlı tiyatro oyunu, Onat Kutlar, Yusuf Atılgan ve
Oktay Rifat’ın öykü ve şiirlerinden oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.35. “Şiir ve öyküden perdeye”, eleştiri yazısı, Prof. Dr. Ayşın Candan, 8 Şubat 1995, Yeni
Yüzyıl Gazetesi, “Işık İnsanları” adlı tiyatro oyunu, Onat Kutlar, Yusuf Atılgan ve Oktay
Rifat’ın öykü ve şiirlerinden oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.36. “Yıllanmış şarap tadında oyun”, eleştiri yazısı, Seçkin Selvi, Gösteri Dergisi, Şubat
1995, “Işık İnsanları” adlı tiyatro oyunu, Onat Kutlar, Yusuf Atılgan ve Oktay Rifat’ın öykü
ve şiirlerinden oyunlaştırma ve yönetmenlik
M.37. “Işık İnsanları” eleştiri yazısı, Hayati Asılyazıcı, 5 Ocak 1998, Bizim Gazete, “Işık
İnsanları” adlı tiyatro oyunu, Onat Kutlar, Yusuf Atılgan ve Oktay Rifat’ın öykü ve
şiirlerinden oyunlaştırma ve yönetmenlik
N- Eserleri Nedeniyle Yapılan röportajlar
Sinema Eserleri Üzerine yapılan kapsamlı söyleşiler
Dergiler
N.1. “Fikret Bey’i Anlamak”, Film Ekimi, sayfa 27, 2005, sayı 15
N.2. Söyleşi, “İşletmeden Tiyatroya, Tiyatrodan Sinemaya”, Boğaziçi Dergisi, Ocak
2008, sayfa 33, Nilda Alaca-Didem Derya Özdemir
N.3. Söyleşi, “Don Kişot ve Sanco Panzo” , Sinematürk Aylık Sinema Dergisi, Müge
Serçek, sayfa 38,Kasım 2007
N.4. Söyleşi, “Selma Köksal ile Fikret Bey Üzerine”, Altyazı Aylık Sinema Dergisi,
Berke Gol, sayfa 38,Kasım 2007
N.5. Söyleşi, “Fikret Bey” saatli Maarif Takvimi 13 Ekim 1988’ gösterir”,
Sinemaskop Aylık Sinema Dergisi, sayfa 26 , Tülay Karacaörenli, Kasım 2007
N.6. Söyleşi, “Selma Köksal-Fikret bey”, Sinemaskop Sinema dergisi, Eylül 2007,
sayfa 23
Gazeteler
N.7. Söyleşi, “Koca Bir Ömrün Tarih Ekseninde İzdüşümü”, Agos Gazetesi, Sibel
Çekmen, 30 kasım 2007
N.8. Söyleşi, “Tarihi Bir Gün Anlamak Zorunda Olacağız”, Bir Gün Gazetesi, 25
Kasım 2007
N.10. Söyleşi, “Kaybedenlerin Hikayesi”, Cumhuriyet Gazetesi, Zuhal Aytolun, 17
Kasım 2007
N.11. Söyleşi, “Fikret bey’in Hikayesi”, Cumhuriyet Gazetesi,, 18 Mart 2007
N.12. Söyleşi, “Öz Hakiki baba Filmi”, Radikal Gazetesi, Jule Çizmeci, 6 Ocak 2007
Tiyatro Eserleri Üzerine Yapılan Söyleşiler
N.13. “Selma Köksal’la Oyuncular Tiyatro Grubu”, Ebru Seyhan, Tiyatro Dergisi, Kasım
2007
N.14. “Oyuncular Tiyatro grubu, Tülin Tankut’un yazdığını iki kişilik bir kadın oyunu olan –
Rüya- yı sahneye taşıyor”, Ebru Moçoş, Birgün Gazetesi, Aralık 2006
N.15. “Sahne kahveye kahve sahneye destek”, Derya Ada,
N.16. “Anlat Şehrazat”, Nevra Candaner, Time Out, Nisan 2005
N.17. “Masaldan sahneye bir Yolculuk”, Salih Bolat, Gösteri Dergisi, 2005
N.18. “Gençler çıkış noktaları arıyor”, Tülin Tankut, Evrensel Kültür Dergisi, Aralık 2005
N.19. “Tiyatrosuz nefes alamayız”, Necla Algan, Kadınlar Dünyası, Mart 2001
N.20. “Tiyatro sezdirmeden eğitir”, Güney dergisi, Mayıs 1998
Download

Doç. Selma KÖKSAL ÇEKİÇ