Bilginin Görselleştirilmesi ve
Sunumu
Umut Al
[email protected]
BBY 375, 25 Eylül 2014
-1
Plan




Dersin amacı, kapsamı, işlenişi
Dersin gerekleri
Proje hakkında
Dersin değerlendirmesi
BBY 375, 25 Eylül 2014
-2
Dersin Amacı

Dersin temel amacı bilginin
görselleştirilmesi ve sunumu ile ilgili
temel kavramları incelemek ve ders
kapsamında öğrenilenleri
uygulamaktır. Dersin sonunda
öğrenciler bilginin nasıl
görselleştirileceğini, bilgi içeriğinin
tablolar ve grafikler aracılığıyla nasıl
sunulacağını öğrenirler.
BBY 375, 25 Eylül 2014
-3
Dersin Kapsamı

Derste, bilgi görselleştirme araçları ve
yazılımları; tek değişkenli ve çok değişkenli
tablolar ve grafikler; görsel algılama; çok
değişkenli görselleştirme; görsel tasarım
ilkeleri; “büyük veri”nin görselleştirilmesi ve
sunumu; zaman dizileri; bilginin
görselleştirilmesinde sosyal ağ analizinin
kullanımı; bilginin görselleştirilmesi ve
etkileşim yönetimi; görsel canlandırma;
sunum hazırlama; rapor hazırlama gibi
konular incelenecektir.
BBY 375, 25 Eylül 2014
-4
Dersin İşlenişi

Dersin işleneceği haftadan en az bir hafta
önce söz konusu dersle ilgili
notlar/makaleler Web sitesine konulacaktır.
Öğrencilerin dersin Web sitesini takip
etmeleri ve oradaki materyalleri okuyarak
derse gelmeleri, ödevleri eksiksiz yapmaları
ve derste yapılacak tartışmalara aktif olarak
katılmaları gerekmektedir. Öğrencilerin
ders içi faaliyetleri geçme notuna
doğrudan etki yapmaktadır.
BBY 375, 25 Eylül 2014
-5
Dersin Sayfası
BBY 375, 25 Eylül 2014
-6
Derse Devam




Derslere devam zorunlu
Ders sırasındaki ödevler
Final sınavı ve dönem içi faaliyetlerin
geçme notuna etkisi
Derslere katılmayan öğrenci dersin
genel sınavına alınmayacak
BBY 375, 25 Eylül 2014
-7
Dersin Gerekleri




Devam
Okuma parçaları / makaleler
Ödevler
Proje
BBY 375, 25 Eylül 2014
-8
Proje
BBY 375, 25 Eylül 2014
-9
Ne Yapılacak?


Her bir öğrenci bir konu ile ilgili
görselleştirme çalışması yapacak ve
bu çalışmasını bir Web sitesi
aracılığıyla paylaşacak
Öğrencilerin ders projesini
tamamlayabilmeleri için web tasarımı
yapabilecek bilgiye sahip olmaları şart
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 10
Proje İle İlgili Bilgiler I


Projenin geçme notuna etkisi %30
Değerlendirme




Proje raporu



Derste yapılacak sunum
Proje raporu
Hazırlanacak web sitesi
Basılı
Elektronik
Konu önerisi?
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 11
Proje İle İlgili Bilgiler II

Konu örnekleri



Bir basketbol takımının sene içi performansının
görselleştirilmesi (saha içi şut istatistikleri, maç
kazanma-kaybetme durumları- iç saha deplasman
gibi değişkenler...)
Üniversite sınavı giriş puanlarının üniversitelerin
yer aldığı şehirlere göre kişilerin tercihlerini
kolaylaştırıcı şekilde sunumu
Avrupa’da ülkelere yapılacak ziyaretlerde kara
yollarının kullanımını gösterecek haritalama
çalışması (şehirler arası mesafe, ortalama X, Y, Z
hızlarıyla varış süreleri, farklı rota seçenekleri...)
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 12
Proje Raporu

Kapak



Dersin kodu, dersin adı, projenin adı, proje
sahibinin adı, soyadı ve okul numarası,
projeye ait URL adresi
İçindekiler sayfası
Proje raporu içeriği
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 13
Proje Raporu İçeriği





Proje verilerinin nereden elde edildiği
bilgisi
Yapılan görselleştirme çalışmalarında
hangi yazılım araçlarından yararlanıldığı,
bu yazılım araçlarının tercih edilmesinin
nedenleri
Yaptığınız çalışmanın hedef kitlesinin
kim olduğu
Hazırlanan projenin önemi
Yararlanılan kaynaklar (kaynakça)
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 14
Proje Raporu – Biçimsel Özellikler





Yazı tipi boyutu: 12 punto
Tema yazı tipi - font: Times New Roman
Paragraf aralığı: 0
Satır aralığı: 1,5 satır
Kenar boşlukları - sayfa marjinleri:



Üst, alt, sol ve sağ => 2,5 cm
Kağıt boyutu: A4
Renk ögesi önemli ise proje raporu
renkli basılmalı
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 15
Teslim Tarihi
15 Aralık 2014
Zamanında teslim edilmeyen projeler
değerlendirilmeye alınmayacaktır


BBY 375, 25 Eylül 2014
- 16
Proje Sunumları


Sunum süresi: 20 dakika
Sunum tarihleri:


19 Aralık 2014
26 Aralık 2014
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 17
Değerlendirme
Değerlendirme
Etkisi (%)
Ara Sınav
20
Proje
30
Derse katkı, devam, ödevler
10
Final Sınavı
40
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 18
Bazı Sorular?




Ne anlattığınız mı nasıl anlattığınız mı
önemli?
Bir şey anlatırken görselliğe yer
vermek ne derece etkili?
Sunum hazırlamak ppt dosyası
yaratmak mı?
İnsanların algılama mekanizması nasıl
çalışır?
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 19
Bilginin Görselleştirilmesi ve
Sunumu
Umut Al
[email protected]
BBY 375, 25 Eylül 2014
- 20
Download

Ders slaytları