IBDP ÇALIŞTAYLARI
Beykent Okulları
ve
Türk IB Okulları İşbirliği ile...
Beykent Okulları tarafından IBDP dersleri sınıf içi uygulamalarının
paylaşılması amacı ile 20 Haziran 2014 tarihinde Beykent Üniversitesi
Taksim Kampüsü’nde IBDP çalıştayları düzenlenecektir.
Çalıştaylara katılacak olan öğretmenlerin Diploma Programını öğretme
deneyimlerinin bulunması; eğer deneyimleri yok ise çalıştayına
katılacakları
dersin
gereklilikleri
konusunda
bilgili
olmaları
gerekmektedir.
IB DP BİTİRME TEZİ
Kategori 1 & 2
YER
Beykent Üniversitesi
Taksim Kampüsü
Sıraselviler Cad. No:65 Taksim 34437 Beyoğlu - İSTANBUL
İletişim Telefonu: 444 29 90 (Beylikdüzü Yerleşkesi)
Çalıştay Lideri
Gautam SEN
ÇALIŞTAY LİDERİ HAKKINDA
Gautam Sen İstanbul’da bulunan Üsküdar Amerikan Koleji’nin IBDP
Koordinatörlüğü görevini yapmaktadır. Sen, hem Türkiye hem de
Hindistan’da 1991’den bu yana IB öğretmenliği, 1993’ten bu yana da
IBDP Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Ayrıca 1993’ten
beri Bilgi Kuramı (TOK) Öğretmenliği yapmakta; 1991’den bu yana da
İşletme Yönetimi ve Tarih derslerine girmektedir.
Gautam Sen çeşitli yerlerde Bitirme Tezi çalıştaylarına, (2011’de
Liverpool’da gerçekleşen IBAEM Bölge Konferansı’nda Helen James ile
birlikte) Küresel Çalışmalar Bitirme Tezi’ne (dokümantasyon
hazırlama aşamasında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’na
destek vermiştir), TOK çalıştaylarına ve dersin TOK, CAS ve Ekonomi
ile bağlantılarına ve uluslararası bilinç çalıştaylarına liderlik
yapmıştır.
Gautam Sen öğretmen olmadan önce Hindistan ve Nepal’deki çeşitli
bankalarda 13 yıl çalışmıştır.
Gautam Sen Matematik (1973) ve Ekonomi (1987) alanlarında Yüksek
Lisans yapmıştır.
ÇALIŞTAY ÖZETİ
Bitirme Tezi çalıştayı 90 dakika sürecek olup hem tez danışmanlığı
konusunda deneyimli olan, hem de göreve yeni başlayan
öğretmenlere yönelik olarak sunulacaktır. Çalıştay üç bölümden
oluşmaktadır:
 İlk bölümde sorgulamanın önemi ve öğretmenlerin öğrencileri
sorgulama yapmaya teşvik etmek için yapmaları gerekenler
üzerinde durulacaktır. Bu bölümde aynı zamanda sorgulama
sürecinin öğrenme ve öğretim yaklaşımları ile ve IB Öğrenen
Profili’nin özellikleri ile bağlantısına değinilecektir.
 İkinci bölümde Bitirme Tezinin kazanımları ile ölçmedeğerlendirme kriterleri kullanılarak araştırma planının yapılması
üzerinde durulacaktır.
 Üçüncü bölümde tez danışmanlığı ile ilgili çeşitli sorunların ele
alınacağı soru-cevap bölümü olacaktır.
İnteraktif tartışmaları kolaylaştırmak için katılımcıların gelirken
Bitirme Tezi Rehberi’nin son güncel hâlini (2013 yılı sınavlarında
geçerli olan basımı) getirmeleri gerekmektedir.
GÜNLÜK PROGRAM
09.15 - 10.45 1. OTURUM
11.05 - 12.35 2. OTURUM
14.0 - 15.30 3. OTURUM
15.50 - 17.10 4. OTURUM
 Bitirme Tezi (Tüm katılımcılar için)
KAYIT
Çalıştaylara gelmek isteyen katılımcıların çalıştay katılım ücretini aşağıda
verilmiş olan banka hesabına yatırması gerekmektedir. Katılımcıların
aşağıdaki bağlantıdan kayıtlarını tamamlayabilmeleri için banka dekont
numarasını kullanmaları gerekecektir.
http://www.beykent.k12.tr/calistay
ÜCRET: Her katılımcı için 150 TL
Ücrete dahil olanlar:
- Eğitim ücreti
- Çalıştay materyalleri
- 3 ara öğün.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
BANKA: TEB -Türk Ekonomi Bankası
HESAP ADI: BEYKENT ÖZEL EĞİTİM VE SPOR TESİSLERİ TİC.A.Ş.
ŞUBE: BEYLİKDÜZÜ E-5
ŞUBE KODU: 407
HESAP NUMARASI: 43535493
IBAN NO: TR09 0003 2000 0000 0043 5354 93
NOT: Lütfen banka dekontunuzun açıklama bölümüne adınızın ve okul
adınızın yazıldığından emin olunuz.
KATILIMCILARIN ÇALIŞTAYA GELİRKEN
BULUNDURMALARI
GEREKEN MATERYALLER
-
Materyallerin paylaşımı için kullanılacak bir USB aygıtı
Laptop
Derse özgü rehber kitapçıklar (elektronik ortamda)
Güncellenmekte olan derslerin eski rehber kitapçıkları ile ön yayınları
(elektronik ortamda)
- Bitirme Tezi rehber kitapçığı (elektronik ortamda)
- Program Standart ve Uygulamaları 2014 rehber kitapçığı (elektronik
ortamda)
- Okulunuzda verilen tüm derslerin düzey bazında Ders Tanıtım
Belgeleri (Course Outline).
Download

Bitirme Tezi - Beykent Eğitim Kurumları