Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar;
lojman, sosyal tesis ve sağlık imkânlarından
yararlanmakta, yurtiçi ve yurtdışındaki
eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora
eğitimi yapmaktadır. Hava ve uzay gücünün
dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen
gün artmaktadır. Hava Kuvvetleri
Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da
güçlenecektir.
HAVA HARP OKULU
Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı
Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta
bulunmaktadır. 4566 sayılı Harp Okulları
Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan
Hava Harp Okulunda, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği ve Yönetim Bilimleri dallarında
lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri
eğitim ve özendirici uçuş eğitimi
verilmektedir. Dört yıllık eğitimöğretimlerini başarıyla tamamlayan
Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot
adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır.
Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan
Harbiyelilerden sağlık muayenesini başarıyla
geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta,
sağlık muayenesini herhangi bir nedenle
kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli
nedenlerle ayrılanlar ise Hava
Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim
almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan
teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar
olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev
yapmaktadır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM
AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI
Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için
aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar
2014 ÖSYS Aday Başvuru Formunun “Askeri
Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu
işaretleyeceklerdir. Kutucuğu işaretleyen
veya işaretlemeyen adayların başvuru
işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca
25 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında
www.hho.edu.tr İnternet adresine girerek
başvuru yapmaları gerekmektedir. İnternet
sitesi üzerinden başvuru yapmayan
adaylar seçim aşamalarına
çağrılmayacaktır.
ÖSYM Bşk.lığının sınav sonuçlarını
açıklamasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan
öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı
Puanı” veya “Baraj Puan”
belirlenecektir. Baraj puan YGS 1,2,5,6 puan
türlerine göre belirlenecek ve İnternet
sitemizden yayınlanacaktır. Baraj puanını
aşan adaylar diğer seçim aşamaları için Hava
Harp Okuluna davet edilecektir.
Davet edilen adayların isimleri ve Hava Harp
Okulunda hazır bulunacakları tarih İnternet
sitemizden yayınlanacaktır. Adaylar
hazırlayacakları evrakları İnternet
sitesinden indirecektir. Posta yolu ile
herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında
başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme
Sınavının (LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM1,
TM2 ve TM3 puan türlerinin en yükseği esas
alınarak yapılacak performans puanlamasına
göre sıralanacak ve asil/yedek liste
oluşturularak intibak eğitimine
çağrılacaklardır.
Seçim süreci boyunca (en fazla üç gün
sürecektir) isteyen adaylar Hava Harp Okulu
tesislerinde kalabilecektir. Adayların yemek
ve yatma ihtiyaçları Hava Harp Okulu
tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
İnternet sitesi ile ilgili herhangi bir
problemle karşılaşan adayların
[email protected] adresine e-posta
göndermeleri veya aşağıdaki telefonu
arayarak yardım almaları gerekmektedir.
İnternet Adresi :
http:www.ikdm.hho.edu.tr
Telefon : 0 212 663 28 30-663 24 90
SBS, YGS-LYS ve KPSS tercih dönemlerinde Sorgun Rehberlik
ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümünden tercih danışmanlığı yardımı alabilirsiniz.
İletişim Facebook:facebook.com/Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi
e-mail:[email protected]
Web:sorgunram.meb.k12.tr
Tel: 0(354) 415 21 35
Adres:Yeni Mahalle Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No23 Sorgun/YOZGAT
Download

Hava Harp Okulu başvuru bilgileri için tıklayınız