4.
BAŞVURULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇAĞRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ
VE
SEÇİM
AŞAMALARINA
a. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan
Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı tarafından yapılan tüm
başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.
b. Yapılan kontroller sonucunda, adaylarda aranacak şartlardan herhangi bir koşulu
sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu
reddedilen adaylara, internet aracılığıyla ret nedenleri ayrıntılı olarak bildirilecektir.
c. Bilgilerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi
içermesi durumunda adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.
ç. Başvurusu kabul edilen adaylara www.tekok.edu.tr internet adresinden bilgi
verilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru durumunu öğrenmek ve yapılacak
seçim aşamaları için kendi randevularını planlamaktan sorumludur. Bu tarihler arasında
internet üzerinden randevu tarihini belirlemeyen adaylar için seçim aşamalarına gün
planlaması yapılmayacaktır.
d. Başvurusu kabul edilen ve randevu alan adaylar, randevu aldıkları tarih, saat ve
yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar
haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.
UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında
veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi
aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
Download

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM