290 OSB'NİN FİZİKİ AŞAMALARINA GÖRE DAĞILIMI
ALTYAPI İNŞAAT
32
11 %
PLANLAMA
14
5%
KAMULAŞTIRMA
29
10 %
İŞLETME
211
73 %
YER SEÇİMİ
4
1%
31.03.2015
Download

İŞLETME 211 73 % ALTYAPI İNŞAAT 32 11 % KAMULAŞTIRMA 29