İSTANBUL BİLİM VE SANAT
MERKEZİ
Tanılama Takvimi
S.
1
YAPILACAK İŞ VE
İŞLEMLER
Başvuruların Kabul
Edilmesi ve Onay
Süreci
Sınav Giriş Yerlerinin
TARİH
17 Şubat 2014-21
Mart 2014
2
Elektronik Ortamda
Duyurulması
4 Nisan 2014
3
Sınav Tarihi
19 Nisan 2014
4
1. Aşama Test
Sonuçlarının
Elektronik Ortamda
İlanı
25 Nisan 2014
5
2. Aşama Zihinsel
Sınav Tarihleri
02-30 Mayıs 2014
6
2. Aşama Özel
Yetenek (Resim02-30 Mayıs 2014
Müzik) Sınav Tarihleri
7
2. Aşama Test
Sonuçlarının
Elektronik Ortamda
İlanı
20 Ağustos 2014
8
Kesin Kayıtlar
01 Eylül 2014-13
Eylül 2014
http://istanbulbilsem.meb.k12.tr/
Bilsem Nedir?
Ortaokul ve lise çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin
farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak
amacıyla açılan, Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bağımsız özel
eğitim kurumudur.
İstanbul Anadolu Yakası İlkokul 4.sınıf öğrencileri
zihinsel,resim ve müzik alanında tanılama başvurusu
17 Şubat-21Mart 2014.
İSTANBUL
BİLİM VE SANAT
MERKEZİ
İSTANBUL BİLİM VE SANAT
MERKEZİ
Atatürk Mah. Meriç Cad. No6/2 Ataşehir
İstanbul
Telefon: 0 (216) 455 28 43
Faks: 0 (216) 455 28 42
Web: http://istanbulbilsem.meb.k12.tr/
İLKÖĞRETİM 4.SINIF
SINAV TARİHİ
19 Nisan 2014 Cumartesi
Saat 10:00
Hangi alanlarda
tanılama yapılır?
Resim-Müzik ve Genel Zihinsel
Yetenek alanlarında tanılama yapılır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için
Ataşehir-İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ne sınavla 50 (Elli) genel zihinsel
yetenek alanında öğrenci alınacaktır.Alınacak öğrenciler de ilk etapta aranacak koşullar ise
İstanbul İli Anadolu
Yakası’nda
bulunan resmi veya
özel ilkokulların 4.
(Dördüncü) sınıfında eğitim görüyor olmak ve sınıf
öğretmeni tarafından aday gösteriliyor olma şartı aranacaktır.
Müzik yeteneği
alanında 10 (on)
öğrenci alınacaktır.
Sınav Süreci
Tanılama sınavı zihinsel ve yetenek alanının
her ikisinde de iki aşamadan oluşmaktadır.
Birinci aşamada aday öğrenciler; ikametlerine yakın sınav merkezlerinde grup testine alınacaklardır.
Zihinsel Yetenek ile alınacak öğrenciler arasından İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ne başvuran öğrenciler arasından başarılı olan 100 öğrenci
(kontenjanın iki katı) -bireysel olarak- yapılacak
“Zihinsel Performans Testi”ne çağrılacaklardır.
Resim Yetenek alanında 30, Müzik Yetenek alanında 30 öğrenci (kontenjanın üç katı) ikinci aşama Yetenek Sınavına çağırılacaklardır.
Hatırlatma
İlk aşamada önerilen öğrenciler hem zihinsel hem
müzik hem de resim alanında aday
gösterilerilebilir. Ancak ikinci aşama için sıralama
her alan için ayrı olarak yapılır.
Sınav ile ilgili tüm iş ve işlemler.
http://istanbulbilsem.meb.gov.tr/basvuru/
adresinden ya da
Resim yeteneği
alanında 10 (on)
öğrenci alınacaktır.
İSTANBUL BİLİM VE
SANAT MERKEZİ
http://istanbulbilsem.meb.k12.tr/ adresinden
e-başvuru linkinden yapılabilir. Başvuru kılavuzumuzu mutlaka okuyunuz.
Atatürk Mah. Meriç Cad. No6/2
Ataşehir İstanbul
Telefon: 0 (216) 455 28 43
Faks: 0 (216) 455 28 42
Web: http://istanbulbilsem.meb.k12.tr
Download

Bilsem Nedir? - İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi