SAYGUN MÜZİK FESTİVALİ
İZMİR PİYANO YARIŞMASI
USTALIK SINIFLARI
AMAÇ:
Ustalık sınıfları ile yarışmaya katılan adayların dışında, piyano eğitimi alan tüm
öğrenciler ve mezunlar için dünyaca tanınmış piyanistlerle çalışma fırsatı yaratarak bilgi ve
deneyimlerini artırmak ve müzikal anlayışlarına katkıda bulunarak ilerideki çalışmaları için
motivasyon olmayı hedeflemektedir.
Emre ŞEN
Geştalt Yaklaşımı
Edna GOLANDSKY
Taubman Yaklaşımı
GENEL AÇIKLAMALAR:
1) “Saygun Festivali İzmir Piyano Yarışması” kapsamında düzenlenecek ustalık sınıfları, 3
Şubat tarihinde Emre Şen ile “Gestalt Yaklaşımı” (18 yaş ve üstü katılabilir), 8-9 Şubat
tarihlerinde Edna Golandsky ile “Taubman Yaklaşımı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
2) Son Başvuru Tarihi: 01.02.2015
3)
3 ŞUBAT 2014 SALI
10.00 – 13.00 EMRE ŞEN USTALIK SINIFI
14.30 – 17.30 EMRE ŞEN USTALIK SINIFI
8 ŞUBAT 2014 PAZAR
10.00 - 13.30 EDNA GOLANDSKY USTALIK SINIFI
14.30 – 18.00 EDNA GOLANDSKY USTALIK SINIFI
9 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
10.00 - 13.00 EDNA GOLANDSKY USTALIK SINIFI
14.30 – 17.30 EDNA GOLANDSKY USTALIK SINIFI
4) Ustalık sınıflarına katılım maksimum 15 kişi ile sınırlıdır.
5) Ustalık sınıfına katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren ya da ustalık
sınıfına başlangıç tarihinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin ustalık sınıfına hazır
bulunmayan adayların katılımları iptal edilecektir.
5) Katılım ücretsizdir.
BAŞVURU KOŞULLARI
•Türk vatandaşı olmak ya da Türkiye’de bir okulda öğrenci olmak,
•Kategorilerde yer alan yıllar arasında doğmuş olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
•Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş başvuru formu
•Kısa Özgeçmiş
EMRE ŞEN
GEŞTALT YAKLAŞIMIYLA MÜZİK
Bu grup çalışmasında Geştalt psikoterapisi ve müzikal performans bir arada işlenmektedir.
Geştalt bütüncü ve varoluşçu bir terapi yaklaşımıdır. Analiz etmek ve yorumlamaya alternatif
olarak, farkındalığı artırma yoluyla organizmanın kendi kendini iyileştirmesini ve gelişmesini
hedef alır. Analitik kökenli olsa da, doğu felsefesinden ve kültüründen, dramadan ve çeşitli
sanatsal ifadeden çarpıcı biçimde faydalanmıştır. Müzisyenliğin, yorumculuğun farklı bir
bakış açısıyla ele alındığı bu çalışma sırasında bilgiden ve amaçlamadan çok, an içindeki
deneyim esas alınır. Bilgi geçmiş zamanı, amaç ise gelecek zamanı içerir. Geştalt
yaklaşımında esas olan ise şimdi ve buradadır.
Geştalt yaklaşımıyla müziğe bakmak, dışarıdan düzelterek veya değiştirerek değil, varolanın
akışını kolaylaştırmaya, büyüme ve gelişmeyi hızlandırmaya ve içimizdeki potansiyeli
canlandırmaya yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmada, katılımcıların müzik yaparken
enstrümanlarıyla kurdukları
ilişkiyle, performans sırasındaki
bedensel ve zihinsel
farkındalıkları ile bir bütün olarak çalışılır. Bu bütünlüğün içinde nota analizi, tını, müzikal
anlatım ve tüm anlamıyla yorumculuk varoluşçu bir bakış açısıyla yeniden ele alınır.
Amaç odaklı (gelecek odaklı) ve öğretilere, yargılara ve kurallara fazlasıyla bağlı bir
performans katılaşır ve nefes almaz. Şimdiki zamanda yaşamasına alan tanınan bir
performansın ifadesi ise sıcaktır, paylaşımı kolaydır, an içinde can bulur ve esnektir. Esnek
bir performans yargıdan uzaktır, yaratıcılığa açıktır ve nefes alır. Geştalt yaklaşımında buna
"yaratıcı tarafsızlık" denir.
Geştalt yaklaşımı doğruyu, iyiyi veya güzeli hedeflemez. Böylesi hedefler yine şimdiki
zamandan ve deneyimden ayrılmamıza ve daha "mükemmel" bir imaj baskısı ile var
olmamıza sebep olur. Bu çalışma sırasında değişime odaklanmadan kendiliğinden gelen
değişimin tadına varılır. (Değişim Paradoksu)
Bu grup çalışması Geştalt terapisinde kullanılan çeşitli egzersizler (yastık, çift sandalye, vb)
yoluyla akışın kolaylaşmasını, farkındalığın artırılmasını hedefler. Bu farkındalık bilmek ve
anlamanın ötesinde, oyun ruhuyla yeniyi ve farklıyı denemeye açık olmayı alışkanlık haline
getirmeye yöneliktir. Bu yaklaşımla müzik yapmak, müziği analiz ederek şekillendirmekten
veya planlamaktan ziyade, 'müzikle beraber olmak' ruhunu barındırır. Çalışma boyunca
prensibimiz yapmaktan çok 'olmak', çabalamaktan çok 'bırakmaya' açık olmayı sağlamaktır.
Katılımcıların bir veya birden fazla eser ile katılmaları uygundur. Grup çalışması sırasında
rahat hareket edebilecekleri kıyafetlerle katılmaları, bedensel aktivitelerin rahat yapılabilmesi
açısından önemlidir. Katılmak için uygun yaş onsekiz ve üstü, maksimum katılımcı sayısı ise
onbeştir. Çalışmanın belli kısımları seyirciye kapalı olacaktır.
EDNA GOLANDSKY
Edna Golandsky, Taubman Metodu’nun en önemli temsilcisi ve savunucularındandır.
Teknik problemleri çözmede gösterdiği büyük başarı ve üstün müzikal kavrama yeteneğiyle,
ABD’de ve yurtdışında geniş övgü topladı. Müzik eğitimini Juilliard School’da aldı. Aynı
okulun müzik bölümünde çeşitli derecelerde master yaptıktan sonra Dorothy Taubman’dan
dersler almaya devam etti. Bayan Golandsky, 1976 yılında, insanların yaz aylarında buluşup
Taubman Metodu konusunda yoğun odaklı araştırmalar yapabilmeleri için bir enstitü kurmayı
planladı. Daha sonra Bayan Taubman ile beraber Taubman Enstitüsünü kurup, çalışmalara
başladılar. Haziran 2003’te Taubman teorisinin araştırılması, ilerletilmesi ve yayılmasında
öncülük yapmak için Golandsky Enstitüsü kuruldu. Enstitü her yıl Temmuz ayında Princeton
Üniversitesinde bir sempozyum ve festival düzenlemektedir. Dünyanın her yerinden
profesyoneller ve öğrenciler Bayan Golandsky ile okumaya, çalışmaya ya da danışmaya
gelirler. Uluslararası üne sahip bir pedagog olarak Golandsky, bilirkişi teşhisi, yorgunluk, ağrı
ve ciddi hasara benzer problemlerin tedavisi konusunda uzun yıllara dayanan bir kariyere
sahiptir. Birçok müzik tıbbı konferansında uzman konuşmacı olarak yer aldı. Bunların yanı
sıra City University of New York’ta (CUNY) “piyano” dalında yardımcı profesördür.
Download

Ustalık Sınıfları - İzmir Büyükşehir Belediyesi