Nagrada za najbolji rad
iz ekonomske istorije Balkana
za 2015. godinu
Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag objavljuju konkurs
za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana za 2015. godinu.
Radovi mogu biti diplomski, master, magistarski ili doktorske disertacije
odbranjeni u toku poslednjih 5 godina, ili u procesu odbrane, na teritoriji Srbije, Crne
Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i neobjavljene monografije autora iz
pomenutih zemalja. Biće prihvaćeni samo radovi koji se bave temama sa teritorije bar
jedne od navedenih zemalja, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka.
Kandidati moraju imati manje od 40 godina u trenutku podnošenja rada. Radovi u PDF
ili Word formatu treba da budu poslati na e-mail adresu [email protected] do 1. februara
2015. godine.
Najbolji rad će izabrati žiri u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog
fakulteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag), Boško
Mijatović (predsednik Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu) i Branko
Milanović (ekonomista u CUNY, Njujork).
Najbolji rad će, uz eventualna skraćenja dogovorena sa autorom, biti objavljen u
ediciji Summa Izdavačke kuće Arhipelag, a njegov autor će dobiti nagradu od 2.000 evra.
Odluka o najboljem radu biće doneta u aprilu 2015, a izdavanje knjige i svečanost
uručivanja nagrade očekuju se u junu 2015. godine.
1. oktobar 2014.
Download

Objavljen novi konkurs za najbolji rad iz ekonomske istorije