Mr. Lepa Đurović, rođena u Prijepolju 1970. godine. Završila srednju školu u Prijepolju, diplomirala na
Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smeru
Aktuarstvo. Odbranila magistarski rad na temu: Specifičnosti marketinga u osiguranju na primeru
organizovanja novog osiguravajućeg društva Atlas Life.
Radila na poslovima marketinga i prodaje: Duvanski kombinat Podgorica, Safe Invest, Atlas Life i Atlas
Penzija.
Udata je, majka dvoje dece: Aleksandar (15) i Marija (10).
Download

Mr. Lepa Đurović, rođena u Prijepolju 1970. godine