k iã
k iã
k iã
k iã
k iã
k iã
k iã
DANILO KIÃ
MANSARDA
DANILO
DANILO KIÃ
RANi jADi
DANILO
MANSARDA
www.arhipelag.rs
DANILO
DANILO KIÃ
BAštA, pepeo
RANi jADi
Grobnica za borisa DaviDoviča
DANILO
Peščanik
encikloPeDija mrtvih
GRoBNicA
DANILO
zA BoRiSA
DaviDoviča
encikloPeDija
DANILO
MRtvih
DANILO KIÃ
Lauta i ožiljci
DANILO KIÃ
DANILO KIÃ
DANILO KIÃ
Peščanik
BAštA,
DANILO
pepeo
Lauta
i ožiljci
Svaka knjiga je ostrvo. Zajedno one čine arhipelag.
Izabrana
dela
Danila KišA
1. Mansarda
3. Bašta, pepeo
Roman 108 strana
Format 14x21 cm, tvrdi povez
ISBN: 978-86-523-0000-6
Roman 168 strana
Format 14x21 cm, tvrdi povez
ISBN: 978-86-523-0002-0
Datum objavljivanja: 14. mart 2011.
Datum objavljivanja: 12. april 2011.
Cena: 640 dinara, Cena za članove
Kluba čitalaca Arhipelag: 448 dinara
Cena: 795 dinara, Cena za članove
Kluba čitalaca Arhipelag: 557 dinara
„Sve je to u Mansardi suviše poetizovano, pomereno, iščašeno, ali negde na dnu te knjige
stoji neki gorki talog iskustva. A taj gorki talog iskustva ostaje i ostaće i u kasnijim mojim
knjigama, koje, čini mi se, i nisu ništa drugo
do pokušaj traženja moje sopstvene ličnosti,
mog sopstvenog ja, želja da se nađe neka
prvobitna čistota, katkad u svetu detinjstva,
katkad u sebi samom.“
Danilo Kiš (1972)
„U romanu Bašta, pepeo radi se o metafori, o
strahopoštovanju deteta prema ocu. Otac je
uvek veličina. To je skoro frojsdovski problem: tokom izvesnog perioda, otac predstavlja kralja u odnosu na dete, on je omnipotentan. U romanu Bašta, pepeo hteo sam da
razvijem tu metaforu sa idejom da jednog
dana još nešto napišem o ocu.“
Danilo Kiš (1984)
2. Rani jadi
Priče 100 strana
Format 14x21 cm, tvrdi povez
ISBN: 978-86-523-0001-3
Datum objavljivanja: 14. mart 2011.
Cena: 640 dinara, Cena za članove
Kluba čitalaca Arhipelag: 448 dinara
„Rani jadi su lirski. Priče su sačinjene od prizora iz mojeg detinjstva, slika koje nisu mogle
da nađu mesto u romanu Bašta, pepeo. Svaka
priča je gotovo pesma u prozi. Rani jadi su
kratke priče, svet viđen očima deteta.“
Danilo Kiš (1984)
4. Peščanik
Roman 280 strana
Format 14x21 cm, tvrdi povez
ISBN: 978-86-523-0003-7
5. Grobnica za
Borisa Davidoviča
Novele 150 strana
Format 14x21 cm, tvrdi povez
ISBN: 978-86-523-0004-4
Novele 200 strana
Format 14x21 cm, tvrdi povez
ISBN: 978-86-523-0005-1
Datum objavljivanja: 20. maj 2011.
Datum objavljivanja: 5. jun 2011.
Cena: 780 dinara, Cena za članove
Kluba čitalaca Arhipelag: 546 dinara
Cena: 815 dinara, Cena za članove
Kluba čitalaca Arhipelag: 750 dinara
„Opsednut sam iskustvima iz detinjstva.
Opsednut sam holokaustom, nestankom
oca, uspomenama na teško ratno detinjstvo.
Morao sam da se oslobodim te opsesije. Zato
sam o tome pisao. A kada sam o tome pedesetih, šezdesetih godina počelo govoriti o
komunističkim koncentracionim logorima
– gulazima – čije su postojanje francuski intelektualci negirali, tada sam postao opsednut tom temom. Danima i noćima sam o
tome diskutovao. Iz te opsesije nastala je
Grobnica za Borisa Davidoviča.“
Danilo Kiš (1987)
„To je knjiga o ljubavi i smrti, i usudio bih se
da kažem da se pažljivijim čitanjem može
otkriti da su eros i tanatos, kao teme, koje se
povlače kroz sve moje knjige, ovde došli do
nekog punijeg izraza. Mislim da je to osnovna stvar koju bih mogao reći o značenju
Enciklopedije.“
Danilo Kiš (1985)
Datum objavljivanja: 10. maj 2011.
7. Lauta i ožiljci
Priče 108 strana
Format 14x21 cm, tvrdi povez
ISBN: 978-86-523-0006-8
Datum objavljivanja: 15. jun 2011.
Cena: 850 dinara, Cena za članove
Kluba čitalaca Arhipelag: 595 dinar
„U Ranim jadima, taj svet je viđen očima deteta: u romanu Bašta, pepeo, pogled se širi
kroz pripovedačev pogled: u Peščaniku, obojcia nestaju, i pripovedanje teži ka gotovo božanskoj objektivnosti. Iako zasnovane na
doživljenom, te knjige su prepune dokumentarnih elemenata. Poslednja, Peščanik, u celini je egzegeza jednog autentičnog očevog
pisma, datiranog 5. aprila 1942.“
Danilo Kiš (1986)
6. E
nciklopedija
mrtvih
Arhipelag
Terazije 29/II, 11000 Beograd
tel: 011 33 44 536 / 011 33 44 427
fax: 011 33 44 427
e-mail: [email protected]
www.arhipelag.rs
Klub čitalaca Arhipelag
Terazije 29/II, 11000 Beograd
tel: 011 33 44 536 / 011 33 44 427
SMS: 063 16 43 609
e-mail: [email protected]
www.arhipelag.rs
Cena: 640 dinara, Cena za članove
Kluba čitalaca Arhipelag: 448 dinara
„...u tom večnom kruženju iluzije i stvarnosti,
stvarnosti i iluzije, po tom veličanstvenom
mehanizmu koji ne dozvoljava da se svet
obesmisli, da reči izgube svoje značenje.“
Danilo Kiš (1982)
Cena kompleta (1-7): 3.354 dinara
30% popusta za članove
Kluba čitalaca Arhipelag
Specijalne cene za škole i biblioteke
Download

Изабраних дела Данила Киша