Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
B
SİSTEM VE AĞ GRUBU
1. Aşağıdakilerden hangisi ikili tabandaki “10100110” sayısının 16 tabanındaki karşılığıdır?
A)
B)
C)
D)
96
B6
106
A6
2. Linux/Unix işletim sistemindeki vi editöründe bir satır silmek için gerekli komut
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
dd
cd
md
mx
3. FTP protokolünün çalıştığı katman aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Fiziksel katman
Uygulama katmanı
Oturum katmanı
Ulaşım katmanı
4. Aşağıdakilerden hangisi yönlendirme protokollerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
BCGH
RIP
EIGRP2
OSPF
5. Kablosuz ağ standartları için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) IEEE 754
B) RS 232
C) IEEE 802.3
D) IEEE 802.11x
6. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayarın dinamik olarak IP adresi alması için kullanılan
protokoldür?
A)
B)
C)
D)
DNS
SNMP
DHCP
ARP
7. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinde başlatılan bir işlemin (process) beş
durumundan birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
Created
Ready
Running
Deadlocked
8. Elektronik posta iletimi için kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
SMTP
SNMP
TCP
DNS
1
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
B
9. IP adreslerinin yanında yazılan port numaralarının kullanım amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sanal veri yolları oluşturularak, aynı IP Adresinden farklı programlara veri alışverişi
yapabilmektir.
B) Bilgisayarın MAC adresini gösterir.
C) IP paketinin en fazla kaç uç birimden atlayarak hedefe gitmesi gerektiğini gösterir.
D) IP paketinin boyutu hakkında bilgi verir.
10. Aşağıdakilerden tekniklerden hangisi işletim sistemlerinde senkronizasyon sorununa çözüm için önerilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Kelebek Etkisi
Kuyruklu Yıldız
Yemek Yiyen Filozoflar
Dijkstra Çözümü
11. Microsoft Active Directory’de Policy ve Logon Scripts diğer Domain üyelerine dağıtımı için
hangi klasör kullanılır?
A)
B)
C)
D)
Netlogon
Sysvol
Etc
System32
12. SQL enjeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilecek bir giriş verisidir?
A)
B)
C)
D)
' or '1'='1
12345
a>b+1
and 1=2
13. Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir?
A)
B)
C)
D)
Bilgisayar yeni bir LAN’ a bağlandığında
Bilgisayarın ethernet kartı değiştirildiğinde
İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında
Bilgisayara statik IP verildiğinde
14. Bilgisayar ağının çakışma alanlarında (Collusion Domain) çalışan cihaz aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Modem
Firewall
Switch
Ethernet
15. Linux işletim sistemindeki kullanıcılara ait; kullanıcı adı, şifre (kriptolu olarak), son şifre
değişiklik zamanı gibi bilgilerinin tutulduğu dosya aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
/etc/users
/etc/shadow
/var/shadow
/var/users
16. IP adres sınıflarından hangisi Multicast Network amaçlı kullanılır?
A)
B)
C)
D)
A sınıfı
B sınıfı
D sınıfı
G sınıfı
2
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
B
17. IP adreslerini fiziksel adreslere dönüştürülmesini sağlayan ve adres çözümlemesi yapan
protokol aşağıdakilerden hangisidir?
A) ARP
B) IP
C) TCP
D) UDP
18. RJ-45 soketlerin bağlantı şekli bir standart sıralamayla yapılır. Aşağıdakilerden hangisi
Standart olarak kullanılan kablo renklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
TuruncuBeyaz
MaviBeyaz
SiyahBeyaz
KahverengiBeyaz
19. 172.16.16.0/25 IP adresine ve alt ağ maskesine sahip bir ağda bilgisayara verilebilecek en
son IP adresi nedir?
A)
B)
C)
D)
172.16.16.254
172.16.16.126
172.16.16.255
172.16.16.127
20. İki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin (data frame) iletimini sağlayan ve ağ
katmanında çalışan ağ donanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Ethernet kartı
Hub
WIFI
Router
21. IPv6 ile kaç adet IP adreslenebilir?
A)
B)
C)
D)
128
232
264
2128
22. Aşağıda TCP ile UDP hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) TCP protokolü UDP protokolüne göre verinin karşı tarafa gidip gitmediğini kontrol ettiği için
daha yavaştır.
B) HTTP protokolü TCP üzerinden çalışmaktadır.
C) UDP protokolü ile karşıdaki bilgisayarın veriyi alıp almadığını ölçmek için FIN paketini
karşıdaki bilgisayara gönderir.
D) Video verilerinin aktarılması sırasında küçük kayıplar önemli olmayacaksa UDP protokolü
kullanılabilir.
23. OSI referans modelindeki üçüncü katman aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Fiziksel Katman
Ağ Katmanı
Oturum Katmanı
Sunum Katmanı
24. Pardus Sisteminde kurulu yazılımların birbirleriyle uyumlu çalışabilmesini sağlayan
yapılandırma yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Müdür
Pisi
Yalı
Çomar
3
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
B
25. Geniş alan ağlarında ses ve görüntü aktarımı gibi gerçek zamanlı veri aktarımlarında daha
yaygın kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
TCP
UDP
FTP
SNMP
SİSTEM VE AĞ GRUBU SORULARI BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
4
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
B
YAZILIM GRUBU
1. Aşağıdakilerden hangisi bir web servisin içerdiği metodlar hakkında bilgi verir?
A)
B)
C)
D)
XSD
XML
WSDL
JSON
2. Aşağıdakilerden hangisi Java’da istisnalar (Exception) için doğru değildir?
A) final ifadesi; try içindeki kod bloğu tarafından istisna fırlatılsın yada fırlatılmasın kesin
olarak çalıştırılması gereken kod bloğunu tanımlar.
B) try ifadesi; içinde olası mümkün istisnanın yer aldığı kod bloğunu tanımlar.
C) catch ifadesi; belirli bir istisna tipinin yakalandığı kod bloğunu tanımlar.
D) Throw ifadesi manuel olarak istisna fırlatmak için kullanılır.
3. Aşağıdakilerden hangisi oluşturucu tasarım şablonlarından birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
Kompozit (Composite) Tasarım Şablonu
Singleton (Teklik) Tasarım Şablonu
Builder (İnşaatçı) Tasarım Şablonu
Factory (Fabrika) Tasarım Şablonu
4. Aşağıdakilerden hangisi soyut sınıf (abstract class) ile arayüz (interface) arasındaki
farklardan biri değildir (Java dikkate alınacaktır)?
A) Soyut sınıf gerçekleme (implemention) içerebilir, arayüz içeremez.
B) Bir sınıf birden fazla arayüzü gerçekleyebilir ancak en fazla bir soyut sınıftan türeyebilir
C) Bir soyut sınıftan nesne oluşturulabilir ancak arayüzden oluşturulamaz.
D) Soyut sınıflarda private değişkenler tanımlanamaz ancak arayüzde tanımlanabilir.
5. Aşağıdakilerden hangisi yazılım mühendisliğinde kullanılan test seviyelerinden birisi
değildir?
A)
B)
C)
D)
Ünite Testi (Unit Test)
Entegrasyon Testi (Integration Test)
Kabul Testi (Acceptance Test)
Anonim Test (Anonymos Test)
6. Aşağıdaki C programı çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir?
A)
B)
C)
D)
Sonuc2: 500
Sonuc2: 505
Sonuc2: 13a9fff6
Derleme hatası
5
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
B
7. Aşağıdaki Java programı derlenip çalıştırıldığında çıktısı ne olur?
A)
B)
C)
D)
1
3
123
321
8. Yazılım mühendisliğinde iki modül arasındaki etkileşimin derecesi ne olarak ifade edilir?
A)
B)
C)
D)
Inheritance (Kalıtım)
Cohesion (Yapışkanlık)
Coupling (Bağlaşım)
Strenght (Güçlülük)
9. Aşağıdakilerden hangisi yazılım kalite güvencesini sağlamak amacıyla kullanılan bir süreç
değildir?
A)
B)
C)
D)
Ortak Kriterlerin Tespiti (Detecting Common Criterias)
Gereksinimlerin Tanımlanması (Requirement Definition)
Kod Gözden Geçirme (Code Reviews)
Değişiklik Yönetimi (Change Management)
6
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
10. Aşağıdaki kod bloğunda hangi tasarım şablonu uygulanmıştır?
A)
B)
C)
D)
Abstract
Singleton
Flyweight
Proxy
11. Aşağıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
BD
BDE
BCD
BCDE
7
B
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
12. Java’da soyut (Abstract) sınıflar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Abstract sınıflar statik veri içeremezler.
B) Abstract olarak tanımlanmış bir metod içeren her sınıf Abstract olarak tanımlanmalıdır.
C) Abstract olarak tanımlanmış herhangi bir metod içermeyen bir sınıf da Abstract olarak
tanımlanabilir.
D) Abstract sınıflar, yapılandırıcıları (Constructor) çağrılarak oluşturulamazlar.
13. Aşağıdakilerden hangisi bir UML diagram çeşidi değildir?
A)
B)
C)
D)
Activity Diagram
Service Oriented Diagram
Sequence Diagram
Use Case Diagram
14. Aşağıdaki Java kodu çalıştırılmak istendiğinde ne olur?
A)
B)
C)
D)
Program çıktısında "BD" yazar
Program çıktısında "DB" yazar
Program çıktısında "DBC" yazar
Program çıktı üretmez. Derleyici hatası oluşur
15. Aşağıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?
Not: (mantıksal ifade ? doğru ise dönecek değer : yanlış ise dönecek değer)
A)
B)
C)
D)
Yazılım
Veritabanı
Network
İşletim Sistemi
8
B
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
16. Aşağıdaki Java programı derlenip çalıştırıdığında çıktısı ne olur?
A) 1
3
B) 2
3
C) 1
4
D) 2
4
17. Aşağıdakilerden hangisi Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC-Software Developmet Life Cycle)
modellerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
Capability Maturity Model
Water fall
Spiral
Prototype
18. Aşağıdaki C kodu çalıştırıldığında çıktısı ne olur?
A) In while loop
In while loop
In while loop
B) In while loop
In while loop
C) Derleyiceye göre değişir
D) Derleme hatası alır
9
B
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
B
19. Java’da ilk yapılandırıcılar (Constructor) ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Constructor isimleri sınıf ismiyle aynı olmalıdır.
Constructor’ların dönüş tipi olamaz
Varsayılan Constructor her zaman argüman almayan Constructor’dır.
Argüman almayan Constructor her zaman yazılmak zorundadır.
20. Aşağıdakilerden hangisi Yazılım Yaşam Döngüsü fazlarından birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
Kodlama (Coding)
Kurulum ve Bakım (Installation & Maintenance)
Tasarım (Design)
Tanımlamaların Belirtilmesi (Defining Specifications)
21. Aşağıdaki Java kodu çalıştırıldığında 12. satırdaki program çıktısı
hangisi doğrudur?
için aşağıdakilerden
A)
A)
B)
C)
D)
Sonucun içinde y ifadesi yer alır.
Programda derleme hatası oluşur
Sonucun içinde x ifadesi yer alır.
Sonuç boş olur.
22. Aşağıdaki Java kodunda 9. satıra ne yazarsak program doğru bir şekilde derlenir?
A)
B)
C)
D)
x2.do2();
(Y)x2.do2();
((Y)x2).do2();
new (X).y2.do2();
10
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) – 16 Mart 2014
B
23. Aşağıdakilerden hangisi Java programlama dilinde en fazla kısıtlayıcı olandan en az
kısıtlayıcı olana doğru verilmiş sıralamadır?
A)
B)
C)
D)
private, protected, public, default
private, protected, default, public
protected, private, dafault, public
private, default, protected, public
24. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi C programlama dilinde desteklenmez?
A)
B)
C)
D)
int _a3;
int a_3;
int _3a
int 3_a;
25. Aşağıdakilerden hangisi Nesne yönelimli programlamanın (OOP) temel özelliklerinden birisi
değildir?
A)
B)
C)
D)
Polymorphism (Çok biçimlilik)
Encapsulation (Sarmalama/Paketleme)
Service Oriented Architecture (Servis Odaklı Mimari)
Inheritance (Miras Alma)
YAZILIM GRUBU SORULARI BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
11
Download

Sistem ve Ağ