Basın Bülteni
18 Mayıs 2014
Türkiye, İslami finansın
gelişiminde aktif rol oynayacak
Denetim ve danışmanlık şirketi EY Türkiye’nin hazırladığı ‘Dünya İslami Bankacılık Rekabet
Raporu’na göre, Türkiye’nin de dahil olduğu QISMUT ülkeleri (Katar, Endonezya, Suudi
Arabistan, Malezya ve BAE) İslami finans sektörünün küreselleşmesinde kilit rol oynayacak.
Türkiye katılım bankası aktiflerinin 2018’de 121 milyar dolara ulaşacağının vurgulandığı
rapordaki verilere göre, Türkiye’deki katılım bankalarının kârlılık oranları küresel sektör
ortalamasının üzerinde seyrediyor.
Küresel İslami finansın günümüzde geldiği seviyeyi ve sektör içerisinde Türkiye’nin rolünü
değerlendirmek amacıyla EY Türkiye tarafından hazırlanan ‘Dünya İslami Bankacılık Rekabet
Raporu’na göre, dünya İslami bankacılık aktif büyüklüğü 2013 yılında 1,7 trilyon doları aştı.
2012 yılında 567 milyar dolar olan Türkiye’nin de içinde yer aldığı QISMUT (Katar, Endonezya,
Suudi Arabistan, Malezya, BAE) ülkelerindeki İslami ticari banka aktiflerinin 2013 ila 2018
döneminde yılda yüzde 19,7’lik bileşik büyüme oranıyla 1,6 trilyon dolara ulaşacağı tahmin
ediliyor.
Türkiye’deki katılım bankalarının kârlılık oranları küreselin üzerinde
Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm
Başkan Selim Elhadef “Ardı ardına gerçekleştirilen sukuk ihraçları, Türkiye’nin dünya İslami
finans haritasında güçlü bir konum edinmesini sağladı. Türkiye’nin katılım bankacılığı aktif
büyüklüğü 39 milyar dolar ve pazar payı yüzde 5,6 seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin 2013
yılındaki toplam sukuk ihraç tutarı ise 4,77 milyar dolar. Türkiye’deki katılım bankalarının
kârlılık oranları küresel sektör ortalamasının üzerinde seyrediyor” dedi.
Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında kârlılıkta bir adım daha önde görülse de Türkiye’nin hala
değerlendirmediği büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Elhadef, “Bu
potansiyelden yararlanmak için EY olarak 3 ana konuya odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz.
Yasal çerçevenin piyasadaki paydaşlara daha fazla netlik sağlayacak şekilde iyileştirilmesi; İslami
finans sektöründeki oyuncu sayısının katılım bankacılığını yanı sıra İslami sigorta (tekafül) ve
fon yönetimi alanlarını da kapsayacak şekilde arttırılması ve insan kaynaklarının bu büyümeyi
destekleyebilecek şekilde geliştirilmesi gerekli” dedi.
Türkiye’nin katılım bankası aktifleri 2018’de 121 milyar dolara ulaşır
Türkiye’de 2012 yılında büyüklüğü 39 milyar dolar olan katılım bankası aktiflerinin 6 yıllık
dönemde yüzde 21’lik yıllık bileşik büyüme oranı ile 2018’de 121 milyar dolara ulaşacağını
tahmin ettiklerini ifade eden Elhadef, “KOBİ desteği ve bireysel finansman İslami bankacılığın
büyümesinde lokomotif olacak. Bunu yanı sıra Türkiye’de 11 milyon hane halkı, 2030 yılına
kadar 30 bin dolar veya üzeri gelir ile Kanada’nın bugünkü düzeyine ulaşacak. Bu gelişmeler
ışığında genç nüfus, mevzuat reformları ve hükümetin katılım bankacılığı ile finansal
kapsayıcılığı yaygınlaştırma hedefinin İslami esaslara bağlı finans kurumlarına güç
kazandıracağını düşünüyoruz” dedi.
Büyük firmaların sukuk ihracı için mevzuat daha teşvik edici olmalı
Mevzuatın sukuk ihracına yönelik düzenlenmesi ile Türkiye’den daha fazla firmanın uluslararası
sukuk piyasasına giriş yapacağını aktaran EY Bahreyn İslami Finansal Hizmetler Direktörü
Nida Raza ise, “Türkiye’de sukuktan yararlanmak isteyen firmalar bu alana ilişkin
düzenlemelerin olmamasından kaynaklı olarak birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bu durum
da sürecin uzamasına neden oluyor. Ayrıca varlık şirketinin kurulmasında sigorta sisteminin
olmaması da süreci diğer ülkelere oranla daha da uzatıyor” ifadelerinde bulundu.
QISMUT ülkeleri, İslami finans sektörünün rotasını belirleyecek
Nida Raza, “Dünya ekonomisinde halen önemli bir yere sahip olan hızlı büyüyen pazarların
gelecek dönemde daha önemli bir rol oynayacağını tahmin ediyoruz. Aynı zamanda hızlı büyüyen
25 ülkenin 2020 yılına kadar dünya GSYH’sinin yüzde 50’sini, tüketim harcamalarının yüzde
38’ini ve sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 55’ini temsil edeceğini öngörüyoruz” diyerek
sözlerine devam etti.
Son 10 yıllık dönemde dünya GSYH artışındaki payları ikiye katlanan bu ülkelerin gelişmiş
ülkelerden daha hızlı büyümeye devam ettiğini vurgulayan Raza, bahsi geçen 25 ülkeden
10’unun geniş bir Müslüman nüfusa sahip olduğunu ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı QISMUT
ülkelerinin İslami finans sektöründeki bir sonraki büyük dalganın tetikleyicisi olacağını ifade
etti.
Raporda öne çıkan diğer konular ise şöyle;

QISMUT ülkelerinde, İslami bankacılık varlıklarının 2013 yılında 662 milyar doları aştığı
tahmin ediliyor.

Küresel İslami bankacılık aktiflerinin ise 2018 yılında 3,4 trilyon dolara ulaşacağı
öngörülüyor.

QISMUT ülkelerinde 2012 yılı tahmini İslami banka kârları 9,4 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti. Öngörülere göre 2018 yılına kadar, QISMUT ülkelerindeki İslami banka
kârları 26,4 milyar dolara ulaşacak.

Küresel ölçekte ise İslami banka kârlarının 2018 yılına kadar 30,5 milyar dolara ulaşacağı
bekleniyor.
Download

18.05.2014: Türkiye, İslami finansın gelişiminde aktif rol oynayacak