İLİ
: MUŞ
TARİH: 23.05.2014
َ ‫ُ ْ َ َن ا َّ ۪ ٓي ا ْ ٰ ى ِ َ ْ ِ ۪ه َ ْ ً ِ َ ا ْ َ ْ ِ ِ ا ْ َ َ ام ا‬
ِ
َ ُ ُ َّ ‫ا ْ َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ ا َّ ۪ ي َ َر ْ َ َ ْ َ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ْ ٰا َ ِ َ ۜ ا‬
ُ ۪ َ ْ ‫ا َّ ۪ ُ ا‬
Miraç hadisesi kısaca şöyle gerçekleşmiştir:
Peygamberimiz (sav) Kabe’nin Hatim kısmındayken
Cebrail (as) tarafından beyaz bir bineğe bindirilip
Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Buradan semaya
yükseltilerek semanın her bir katında Peygamberlerle
görüşmüş, “Selam sana, hoş geldin ey salih kardeş, ey
salih Peygamber!” denilerek karşılanmıştır. Kapılar
birer birer birer açılıp Sidretul Müntehaya ulaşmıştır.
Allah (c.c) ile görüşmüş ve İlahî hitaba mazhar
olmuştur. Burada Peygamberimize bazı müjdeler
verilmiştir ve ümmetine bazı kolaylıklar ihsan
edilmiştir. Bunlar;
1-Bakara Suresinin son ayetleri.
َ ْ ُ ‫ِ ْ ِ ُ إ ا َّ َ ءِ ا‬
‫ َو َ ْ َ َ َ ؟‬: َ ، ُ ِ ْ ِ :‫َا ؟ ل‬
َ ِ
2-Muhammed (sav) ümmetinden Allah’a hiçbir şeyi
şerik koşmayanların bağışlanacağı
َّ ُ
3-Her gün beş vakit namazın farz kılınması
ْ َ : َ ِ َ ،َ َ ْ َ ْ َ
ِ َ ِ ‫ِ َ إ ا َّ َ ءِ ا َّ ِ َ ِ وا َّ ِ َ ِ َوا َّ ا‬
َّ ُ . ٌ َّ َ ُ ‫ل‬
َّ ِ ِ ِ ‫َو‬
MİRAÇ KANDİLİ
Muhterem Müslümanlar!
Allah (cc), gönderdiği bütün peygamberleri
zamanın gereksinim ve ihtiyaçlarına göre mucizelerle
desteklemiştir. Bu mucizeler, iman etmeyenlerin imana
gelmesine, inananların da imanlarının artmasına vesile
olmuştur. Miraç mucizesi, hüzün yılı denen
Peygamberimiz (sav)’in hanımının ve amcasının
vefatından sonra gerçekleşmiştir. Allah (cc)
Peygamber Efendimizi hem teselli etmek, hem
müjdelemek, hem de nusretinin yakın olduğunu
belirtmek için bu mucizeyi gerçekleştirmiştir.
Kıymetli Müminler!
Aziz Kardeşlerim!
Recep ayının 27. gecesine tekabül eden bu
olayı Miraç Kandili olarak kutlamaktayız. Hadisenin
ehemmiyetine binaen bu gece, rahmetin sağanak
sağanak yağdığı, mağfiretin bol olduğu müstesna bir
gecedir. Bu nedenle geceyi ibadetle, istiğfar ve dua ile
ihya etmeliyiz. Bu gece, affedilenlerin hesapsız
olduğu, her isteyene istediğinin verildiği, Allah’ın
mağfiretinin bol bol yağdığı gecelerden biridir. Ayet-i
kerimede; “Kullarım beni senden sorarlarsa
(bilsinler ki), gerçekten ben (onlara) çok yakınım.
Bana dua edince, dua edenin duasına cevap
veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim
davetime uysunlar, bana iman etsinler.”2 emr-i
İlahiye uyarak dua ile bu davete icabet edelim Allah’ın
rahmetine koşalım. Bu gece bizler için bir başlangıç
olsun. Unutmayalım ki; “Amellerin en hayırlısı, az
da olsa sürekli olandır.”3 Hayırlı ve salih amellerin
devamı sağlanmalıdır. Bu vesileyle Miraç Kandilinizi
tebrik eder, manevi atmosferinden layıkıyla istifade
etmeyi Yüce Allah’tan niyaz ederim.
Hazırlayan : Metin ÖZSÖZLÜ Böğürdelen
Kelime anlamı gece yürütüp götürmek olan isra
hadisesi, Kur’an-ı Kerim’de şöyle geçmektedir:
“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim
diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i
Haram’dan alıp çevresini bereketlendirdiğimiz
Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç
şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” 1
Köyü C.İ.H.
Redaksiyon : İl İrşat Kurulu
1
İsra 1
Bakara, 186
3
Buhari İman 32, Müslim Müsafirin 215
2
Download

miraç kandili