İLİ
:YOZGAT
TARİH :17/04/2015
KONU: ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ
samimiyetle dua eden müminleri kuşattığı çok şerefli
bir gecedir.
Allah rasülü bir hadislerinde şöyle buyuruyor;‘’ beş
gece vardır ki,
o gecelerde edilen dualar geri
çevrilmez.
1-Receb’in ilk Cuma gecesi (Regaip gecesi)
2-Şaban’ın on beşinci gecesi (berat gecesi)
3-(Her) Cuma gecesi
4-Ramazan bayramı gecesi
5-Kurban bayramı gecesi ‘’
Görülüyor ki, duaların geri çevrilmeyeceği gecelerden
biriside, Regaip gecesidir. Önümüzdeki perşembeyi
cumaya bağlayan gece, Regaip gecesidir.
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI KANDİLİ
Muhterem müminler;
Merhameti sonsuz olan Allah, üTeâla yüce
kitabımız kuran-ı kerimde’
‘’(Habibim), kullarım beni sana sordukları vakit deki;
muhakkak ben yakınım, dua edenin duasını, bana dua
ettiği anda işitir, ona karşılık veririm. O halde,
kullarımda benim davetime uysunlar ve bana iman
etsinler. Umulurki doğru yolu bulurlar’’, Buyurarak,
biz kullarına, duaların kabul edileceği fazilet ve
bereketi büyük olan, ay, gün ve geceleri, ihsan etmiştir.
Bu ay gün ve geceler müminler için manevi sevinç ve
kurtuluş günleridir.Bu ayların ilki, içinde Regaip,
miraç gibi iki önemli gece
Bulunur ve peygamberimizin (s.a.v)’in bazen
oruçlu geçirdiği recep ayıdır. İkincisi, içinde çok
şerefli olan berat gecesinin bulunduğu ve Allah resulu
(s.a.v)’in ramazandan sonra en çok oruç tuttuğu şaban
ayıdır. Üçüncü de, içinde k.kerimin inmeye başladığı
kadir gecesi bulunan, her gecesi fazilet taşıyan, ve
mü’minlerin gündüzlerini oruçlu geçirmeleri farz
kılınan ramazan ayıdır.
Müslümanlar arasında ‘’üç aylar’’ diye anılan
bu aylar, mü’minler için sönmez bir ışık ve sonsuz bir
rahmettir.
İşte, Allahın rahmet ve mağfiretinin bizleri
kuşattığı bu mübarek ayların gölgesi üzerimize düşmüş
bulunuyor. Bize düşen görev, bunların fazilet ve
bereketinden yeterince istifade etmektir.
Nebiler nebisi (s.a.v), bu ağlar yaklaştığı
zaman şöyle dua etmiştir:’’ Allah’ım bize recep ve
şaban ayını mübarek kıl, bizi ramazana ulaştır.’’
Muhterem müminler;
Regaip, çok arzu edilen kıymetli şeyler, bol
bol rahmet ve bereketi çok çok niğmet ve ihsan
demektir. Bu bakımdan, reğaib gecesi, Allahın rahmet
ve mağfiretinin, bereket ve ihsanının, kendisine
Muhterem müminler;
Nebiler nebisi (s.a.v)’in önem verdiği,
meleklerin önem verdiği bu geceye, bizde gereken
önemi vermeliyiz, bu gece daha çok namaz kılmalı,
kur’an okumalı, günahlarımıza tövbe ve istiğfar
etmeliyiz. Peygamberimiz (s.a.v)’e daha çok salatü
selam getirmeli, kimsesizleri ve yoksulları gözetmeli,
dargınlık ve kırgınlıkları gidermeli, hastalarımızı
ziyaret etmeli, ana baba yaşıyorsa onları memnun
etmeli, hayır dualarını almalıyız, ölmüşlerse
arkalarından
iyilik
yapmalı
ve
Fatihalar
okumalıyız.çoluk çocuğumuza bu ay gün ve gecelerin
önemini anlatmalıyız. Hutbemi Allah resulü(s.a.v)’in
bir hadisiyle bitiriyorum. Nebiler nebisi (s.a.v) şöyle
buyurmuştur;
‘’Allah’ın hatalarınızı ve günahlarınızı silip
derecelerinizi yükselteceği şeyleri size haber vereyim
mi?”
Ashab-ı kiram! “Evet ya resulallah!”
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu!
Dediler.
“Bütün zorluklara rağmen güzelce abdest almak, uzak
yerlerden mescidlere gidip namaz kılmak ve bir
namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık
budur,işte bağlılık budur.’’
1.
2.
3.
4.
Bakara suresi ayet:186
Keş ful hafu c1 sh.186 no:55
İbni asakir, muhtarul ehadis
Müslim, Taharet, 5/41.
Osman Kaya Konacı KöyüAkdağmadeni / YOZGAT
REDAKSİYON: Abdurrahman PARLAK C. Vaizi
İL MÜFTÜLÜĞÜ/ YOZGAT
Download

üç aylar ve regaib kandili