İL
:AYDIN
TARİH :25.04.2014
yağdırmış
olduğu
merhamet
ve
mağfiret
yağmurlarından
istifade
edip,
isyanlarımıza,
hatalarımıza ve günahlarımıza tevbe etme vaktidir.
Muhterem mü’minler!
Unuttuğumuz kulluğumuzu hatırlayıp, tevbe
ile yeniden yönelebilmemiz için bu önemli geceleri
ve zaman dilimlerini iyi değerlendirelim.
:‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسل ْم‬
‫ شَ ْه ُر الل ِه المحر ُم‬: ‫مضا َن‬
َ ‫الص َيامِ ب ْع َد َر‬
ِّ ‫أَفْ َض ُل‬
‫ َصلا ُة الل ْي ِل‬: ‫ِيض ِة‬
َ ‫ َوأَفْ َض ُل الصلا ِة َب ْعد ال َفر‬،
ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ
Muhterem Müminler!
Yüce Allah'ın insanlara rahmetini ve
nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli
mevsimler vardır. Haftanın günleri arasında Cuma;
kameri aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan bu
türden feyiz ve bereketi bol olan zaman
dilimlerindendir.
Aziz Mü’minler!
Üç aylar diye ifade edilen Recep, Şaban ve
Ramazan ayları, samimi kulların af ve mağfiretle
ödüllendirilecekleri kutsal zamanlardır. Özellikle
Recep ve Şaban ayları, onbir ayın sultanı olarak
bilinen Ramazan ayına hazırlık dönemidir. Ramazan
ayı ise; içinde Kadir gecesi bulunan Kur'an ayıdır,
hayır ayıdır, fazilet ayıdır, yoksullara yardım ayıdır,
oruç ayıdır, günahlardan silkinme ayıdır. Allah'a kul
olma zevkini tatma ve her türlü olumsuzluklardan
arınma ayıdır.
Bu aylara kavuşmamız vesilesi ile Yüce
Rabbimize hamdediyor, Peygamber efendimiz
(s.a.s)'in şu duasıyla bu mübarek günleri karşılıyoruz.
“Allah’ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve
bizi Ramazan'a kavuştur.” (1)
Değerli Mü’minler!
Bu geceler birlik ve beraberliğimizin en yüce
mertebeye çıktığı sevgi ve muhabbetin aramızda
yayıldığı, Yüce Rabbimizin: “Hep birlikte Allah’ın
ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp
bölünmeyin.” (2) ayetine uygun bir yaşam şekli
benimsediğimiz anlardır.
Üç aylar mevsimi ve kandil geceleri bizler
için, Allah ve Resulünün isteklerinin ne kadarını
yerine
getirdiğimiz,
ne
kadarını
yerine
getiremediğimizin
sorusuna
cevap
bulma
zamanlarıdır. Bu aylar, Allah-u Teâlâ'nın üzerimize
İşte Regaib kandili, sözünü ettiğimiz nefis
muhasebesini yapmamız ve kendimizi yenilememiz
için bir fırsattır. Yüce kitabımız Kur’an-ı kerimde:
“Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu
kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana
uğramıştır. (3) buyrulmuştur.
Gönül sarayımızı bulandıran haset, kin,
düşmanlık,
haksızlık
ve
zulüm
çamuruna
bulaşmaktan sakınalım. Birbirimize, anne ve
babamıza yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle
yaklaşalım. Dünyamızı saran düşmanlıklara karşı
birlik ve beraberlik içinde olalım. Gönlümüzde iyilik,
fazilet ve bilgi ışığını yakalım. Kısaca iyi bir kul, iyi
bir müslüman ve iyi bir insan olalım.
Bu vesile ile üç aylarınızı ve idrak
edeceğimiz Regaib kandilini tebrik ediyor, bütün
insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı
Allah'tan niyaz ediyorum. Kalplerimiz bu güzel
duygularla dolsun. Allah'ın rahmet ve bereketi
üzerinize olsun.
---------------------------------------------------------------------
1. Ahmed b.Hanbel, Müsned, I/259
2. Âl-i İmrân, 3/103
3. Şems, 91/9–10
Hazırlayan: Tuncay ÖZEN
Didim İlçesi Hisar C.M. Kayyımı
Redaksiyon:İl İrşat Kurulu
Download

Üç Aylar ve Regaib Kandili