2014 YILI ARALIK AYI ÖĞRETMENLİK İÇİN EK ATAMA DUYURUSU
Öğretmenlik için 2014 yılı Eylül ayı içinde 40.000 öğretmen kadrosuna atama yapılması
planlanmış ve atamalar sonucunda 39.642 öğretmen ataması yapılmış olup 358 kontenjan boş
kalmıştır.
Bu bağlamda 2014 Yılı Eylül Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu
çerçevesinde ilk atama kapsamında başvuruda bulunan adaylar arasında 26 ncı seçenek
olarak “Tercihlerim dışındaki başka bir eğitim kurumuna atanmak istiyorum.” seçeneğini
işaretleyenlerden boş kalan 358 kontenjana 15 alanda öğretmen ataması yapılacaktır.
Adaylardan 1-5 Aralık 2014 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr ve
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden Elektronik Başvuru Form ile beyan alınacaktır. Adaylar bu formlarını ise süresi içerisinde il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylattırılacaktır.
Atamalar Elektronik Başvuru Formunda evet seçeneğinin işaretleyenler arasından alanlar
itibarıyla KPSS10 ve KPSS121 puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama sonucunda
Bakanlıkça öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına kur’a ile 8 Aralık 2014 tarihinde
yapılacaktır.
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Download

2014 YILI ARALIK AYI ÖĞRETMENLİK İÇİN EK ATAMA