2016-ÖSYS KLAVUZU’ NUN DEĞERLENDİRMESİ
2016-2017 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme veya ilgili
kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine
alınacak tüm adaylar, 2016-ÖSYS’ye başvuru yapmak zorundadır.
Öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar 2016-ÖSYS'ye (sınavsız geçiş
dâhil) başvurabileceklerdir:




2015-2016 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık
öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler,
Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar,
Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar,
Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar,
2016-ÖSYS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız
geçiş başvuru ücretini yatırınız. 2016-ÖSYS başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Sınavın diğer aşamalarında
gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek özenle saklayınız.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması 2016-ÖSYS’ye başvuru
için yeterli değildir. Sınav/sınavsız geçiş başvuru ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde
başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak
ve işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı bilginiz var ve başvuru işleminizi herhangi bir başvuru
merkezinden yapmanız gerekiyorsa başvuru merkezine gitmeden önce ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresine TC Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak sistemde
bulunan eğitim bilgilerinizi kontrol ediniz.
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Başvuru Tarihleri:
6-20 Ocak 2016 (Ücret ödeme için son gün, 21 Ocak 2016) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Tarihi, Saati ve Süresi: 13 Mart 2016 (Pazar), 10.00, 160 dakika
Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Başvuru Tarihleri : 1-14 Nisan 2016 (Ücret ödeme için son
gün, 15 Nisan 2016)
LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2016
(Cumartesi), 10.00, 135 dakika
LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 19 Haziran 2016
(Pazar), 10.00, 135 dakika
LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 25 Haziran 2016
(Cumartesi), 10.00, 135 dakika
LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 25 Haziran 2016
(Cumartesi), 14.30, 120 dakika
LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 26 Haziran 2016
(Pazar), 10.00, 120 dakika
Ücretler:
YGS Sınav Ücreti: 55,00 TL
Sınavsız Geçiş Başvuru Ücreti: 15,00 TL
LYS Sınav Ücretleri (Girmek istediğiniz her bir LYS için) : 35,00 TL
Ek yerleştirme ücreti: 15,00 TL
Başvuru Hizmeti Ücreti: 3,00 TL
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yeniden Şifre Edinme Ücreti: 5,00 TL
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Fotoğraf Güncelleme Ücreti: 10,00 TL
YGS’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
YGS’de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
Adayların; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer
standart puanı hesaplanacaktır.
YGS’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir
yükseköğretim programını tercih etme ve LYS’lere girme hakları bulunmamaktadır (sınavsız geçiş
hakkı olanlar hariç). YGS puanı 150’nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS)
hesaplanmayacaktır.
YGS’de 150,00000-179,99999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans
programları ile açık öğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Bu adayların LYS’lere girme hakları
bulunmamaktadır. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS’lere girme hakkı
kazanacaktır. YGS’de 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile
açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih
edebileceklerdir. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için
de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum
bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde
olması gerekmektedir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları
ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, sms ve mobil
uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YGS sonuçları, LYS sonrasında İnternet’ten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS’lere
başvurabileceklerdir. LYS’ler çok oturumlu sınavlardır. LYS’lere başvurular 1-14 Nisan 2016 tarihleri
arasında yapılacaktır (Sınav Ücreti ödeme için son gün 15 Nisan 2016).
LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile
birlikte YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını ve ön lisans programlarını tercih
edebileceklerdir. LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların; sadece meslek yüksekokulu ön lisans
programları, açık öğretim programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme
hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları
yoktur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde
bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek
yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir. Meslek
Lisesinde mezun olan veya olacak durumda olan öğrencilerin OBP, 0,12 ve OBP, 06 ek puanlarının LYS
ve YGS puanlarına eklenmesi sadece 30.03.20012 yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere
verilecektir. Bu tarihten sonra kayıt yaptıran Meslek Lisesi öğrencileri bu ek puanlardan
yararlanamayacaktır.
Sınavsız geçiş hakkı olan adaylardan başvuruda “Sınavsız geçiş hakkım var, YGS’ye girmek
istemiyorum, sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenlerden sınavsız geçiş
başvuru ücretini yatırmayanlar, sınavsız geçiş hakkından yararlanmak amacıyla tercih işlemi
yapamazlar.
ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca, T.C. Kimlik Numaraları ve
şifreleriyle
https://ais.osym.gov.tr,
https://sonuc.osym.gov.tr
internet
adresine
giriş
yapabileceklerdir. Adayların, ÖSYM’nin bu internet adreslerinde yapabileceği başlıca işlemler
şunlardır: a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvuru yapma b)
Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava
ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme/güncelleme d) Eğitim bilgilerini ve diploma
notu/puanı bilgilerini öğrenme, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme e) Sınava giriş belgesi
edinme f) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme g) Yükseköğretim programları tercihlerini yapma h)
Yerleştirme sonuçlarını öğrenme ı) Cevap kâğıdını görüntüleme i) Evrak referans numarası alma ve
şifresini değiştirme 40 ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılan
bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere
yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Download

2016 ÖSYS Kılavuz Değerlendirmesi