İSVİÇRE ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU (İ.A.B.F.)
FÖDERATION DER ALEVITISCHEN GEMEINDEN IN DER SCHWEIZ ( F.A.G.S )
E-Mail : [email protected] - Internetseite: www.iabf.ch
Kontakt adres und tel : Grabenstr. 1 8952 Schlieren Tel: 043 3218260-61 Fax:0433218262
Fotograf
24 Saat, Acil Adres ve Tel: Hüseyin Teke 0522421407-0763771407: Oststr.27 8400 Winterthur
İABF CANLAR CENAZE FONU MÜRACAAT FORMU ve TÜZÜĞÜ
ÜYE NO
Adı
SOYADI
Baba adı
Doğum yeri
Adresi :
:
:
:
:
:
Tel.Ev/Cep:
E Mail :
Meftanın Gideceği yer :
Üyelik Müracaat Tarihi :
Üyelik Kabul Tarihi
:
Aile doktoru, Adı Soyadı ve Telefonu :
Fon dan yararlanacak aile bireyleri
No
1
2
3
4
5
6
Adı ve Soyadı
Doğum tarihi ve yeri
Yakınlığı
Düşünceler
Bu Formun geçerli olabilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir
1. Bu formu okunaklı bir şekilde doldurduktan sonra 1 vesikalık fotograf ve kimliğin fotokopisi ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilecek
2. Üyelik kabul yazısı Fon sorumluları tarafından üyeye gönderilcektır.
3. Üyelik kabul yazısı üyeye ulaştıktan en geç bir ay içinde yıllık belirlenen miktar Bankaya yatırıldıktan sonra üyelik geçerli olacaktır.
4. Her yıl aidat ödemesi Ocak ayının sonuna kadar yatırılmak zorundadır, aksi durumda üyelik sona erer ve fon sorumluluk üstlenmez.
5. Adres ve diğer değişiklikleri üye kendisi Fon sorumlularına bildirmekle yükümlüdür.
6. Doktor raporuyla belirlenen bir hastaliginiz (ölümcül v.s.) varsa bildirmeniz zorunludur ............................... .........
7. Yanlış beyanda bulunan üyenin üyelik başvurusu iptal edilir ve üyelik haklarından faydalanamaz
İABF CANLAR CENAZE FON TÜZÜĞÜ (kısa adı İABF CCF'dir)
MADDE1. İABF CANLAR CENAZE FONUNUN AMAÇLARI
a) İABF Canlar Cenaze Fonu (CCF) 2002 tarihinde kuruldu
b) İABF CCF üye olan canların, Hakka yürüdüklerinde cenaze erkanı ve gideceği yere nakil işlemlerini yapar. İABF CCF Hakka yürüyen
canların acılı günlerinde manevi destek sunar.
c) İABF CCF üye olmayan canların hakka yürümesi durumda talep edilirse gereken bütün işlemleri yapılır.
d) İABF CCF Hakka yürüyen canlar için başsağlığı için yerler temin eder ve kırk yemeklerinin verilmesinde yardımcı olur ve İABF CCF
geliştirmek amacıyla eğitim çalışmaları yapar.
e) İABF CCF hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için cenaze erkan hizmetlerini yapacak kişileri yetiştirmek için çalışmalar ve kurslar
düzenler
MADDE 2. ) İABF CCF'undan YARARLANMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR:
a) Türkiye’de defin edilmesine bürokratik engel olunması halinde (siyasi, vatandaşlıktan çıkarılma) İABF CCF sorumluluk kabul
etmez.
b) İsviçre de defin talebi olduğunda, 3000 Sfr ye kadar olan masrafı karşılanır . ( Çıkacak Bunun yeri bura degil)
c) İsviçre’de ikamet etmek ve Fonun şartlarını yerine getirmek ve Payına düşen yıllık primini zamanında ödemek
MADDE 3.) MÜRACAATLAR :
a) İABF CCF eksiksiz ve doğru doldurulması
b) İABF CCF Formunda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak doldurulan formla birlikte verilmesi
c) İABF ye bağlı Alevi Kültür Merkezlerine müracaatlar yapılabilinir
d) İABF merkezine müracaatlar yapılabilinir
e)
İABF CCF yönetimine müracaatlar yapılabilinir
MADDE 4.) İABF CCF ÜYELİK :
a.) Müracaat formunun doldurularak istenilen belge ve bilgilerle Fon'a gönderilir.
b.) Gönderilen müraacat bir ay içerisinde Fon yönetim tarafından değerlendirilir ve yazılı cevap bildirilir. Olumlu cevap
gönderildikden sonra en geç bir ay içerisinde ödemenin bankaya yatırılmasıyla ancak üyelik hakkını kazanmış olur. Bir ay
içerişinde ödeme yapılmadığı takdirde Üyelik otomatik olarak düşer.
c.) Ödemeden sonra üyelik kabul yazısı ve İABF CCF kimlik kartı üyeye gönderilir.
MADDE 5.) İABF CCF'DAN YARARLANACAK KİŞİLER.
a) Üyenin kendisi ve resmi nikahlı eşi,
c) Üyenin 18 yaşını doldurmamış çocukları, Not: Fondan yararlanacak kişilerin. (İkameti İsviçre'de olması şarttır.)
MADDE 6.) İABF CCF ÜYELİK AİDATI :
a) Yıllık ödeme miktarı, müracaat tarihindeki yaş baz alınır ve üyeliği devam ettiği sürece aynı miktardan ödeme yapılır.
b) Ödemeler aşağıdaki tabelada belirlendiği gibi, yılın ilk ayın sonuna kadar ödenmesi zorunludur
c) Yıl arasında fon’a üye olan kişilerden tam yıllık ödenti alınır.
YAŞ SINIRI
YILLIK AİDAT ÖDEME
İLK ÖDEME BİR DEFAYA MAHSUS
01 - 50
100
000
51 – 60
150
300
61 – 70
250
600
71 – 80 Üstü
600
1000
Bu yıllık aidat ödemeyi belirten tabela 01.04.2014 tarihinden sonra üye olan canlar için geçerlidir.
MADDE 7.) İABF CCF FONUN SORUMLULUKLARI ve HİZMETLERİ:
1. Tabutlama, (nakil), Resmi (bürokratik) işlemler ve Hakka yürüyen canın Alevi inanç boyutu ile ilgili hizmetlerin yapılması
2. Cenazeye refakat edecek bir kişinin gidiş dönüş uçak bilet ücreti,
3. Hakka yürüyen Canın defin edileceği yere kadar yapılan masraflardan Fon sorumludur.
MADDE 8.) İABF CCF ÜYELİĞİN DÜŞMESİ:
1. Üyenin Hakka yürümesi halinde ve eşinin üyeliğine devam etmemesi (yıllık ödemelerinin yapılmaması) halinde
2. Belirtilen tarihe kadar yıllık ödemesini yatırmayanlar
3. Üyenin ve eşinin Hakka yürümesi halinde, çocuklarının 18 yaşına kadar üyelik hakkı saklı kalır. Fona yazılı olarak bildirilmeyen eş ve
çocukları fon kapsamına girmez. ( 18 yaşını dolduran çocukların Fondan yaralanmaları için ayrıca müraacat etmeleri gerekmektedir)
MADDE 9.) İABF CCF SORUMLULARI:
Fon yönetimi güncel tüzükte belirtilen maddeler doğrultusunda çalışmalarını yürütmekle ve gelişmeleri takip etmekle yükümlüdür.
MADDE 10.) İABF CCF FON YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
1. İABF CCF yönetim kurulu, aşağıdaki konularda olabilecek değişikliklerde İABF yönetim kuruluna bildirerek kararını verir.
a) Fon tüzük değişikliği ve Fon yönetim kurulunda yapılan değişikliklerde
b) Banka hesabında yapılan değişikliklerde ve Fon Tüzük maddesi konumuna girmeyen mezuatlarda
a.) İABF CCF yönetim kurulu kararları kendi içinde salt çoğunlukla alır.
MADDE 11.) ÜYENİN İSVİÇRE DIŞINDAKİ HAKKA YÜRÜMESİ HALİNDE İABF CCF YAPACAĞI YARDIM
a.) İABF CCF üyesi olan canların yurtdışında herhangi bir ülkede Hakka yürümesi halinde, İsviçre’de Hakka yürüyen üyenin Türkiye’ye
nakil ve defni haklarına sahiptir. (Maksimum 3000 - (4000) Sfr. Ödenir.)
b.) Tatil için Türkiye’ye gidenlerden Hakka yürümesi halinde cenaze kaldırma masrafı Makbuz karşılığında Fon tarafından ödenir.
MADDE 12.) İABF CCF KORUNMASI ve GÜVENLİĞİ
İABF CCF kişişel çıkarlar veya menfaatlar doğrultusunda kullanılamaz. Fon’a zarar gelecek her hangi bir çalışma veya davranışta
bulunulamaz. Böyle durumlarda İABF yönetim kurulu müdahale etme yetkisine sahiptir.
MADDE 13. İABF CCF İLE ÜYE ARASINDA GELİŞEN OLUMSUZLUKLARDA:
Bu tüzükde belirtilmeyen hususlarda isviçre hukuku geçerlidir. Winterthur Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir.
MADDE : 14. İABF CCF TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği Fon yönetim kurulu tarafından günün koşullarına ve ihtiyaca göre değiştirilir. İABF yönetim kuruluna sunulur ve birlikde
onaylanır. Bu tüzük İABF yönetim kurulu ve Fon yönetim kurulu ile birlikde hazırlanmış 01.04.2014 tarihinden sonra geçerlilik kazanmışdır.
İabf Canlar cenaze fon tüzüğünü okudum, Tüzükte belirtilen kuralları kabul ediyorum, üyeliiğimin kabulünü ve
gereğinin yapılmasını arz ederim.
Tarih :
Bölge sorumlusunun
Müracaat sahibinin
Adı Soyadı ......................
İmza
...........................
Adı soyadı..............
İmzası ...................
Download

Fon dan yararlanacak aile bireyleri