2015 ŞUBAT AYI ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU
2014 yılında yapılan Engelli Memur Seçme Sınavına katılan adaylar arasından EKPSS
puanı üstünlüğüne göre 300 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacaktır.
Adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen
genel şartlar yanında 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Engelli
Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik hükümleri ile 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen
özel şartlar aranacaktır.
Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 18-24 Şubat 2015
tarihleri arasında yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenilen belgeler ile birlikte il millî
eğitim müdürlüklerine onaylattıracaklardır.
Başvuruda adaylardan diploma veya öğrenim durumu, pedagojik formasyon ve 2014
yılı EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca adaylardan,
herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına
ilişkin beyanları alınacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat
belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan ataması yapılanların göreve başlama işlemleri
esnasında bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
Geçerli başvuru sahibi adaylar, EKPSS puanı üstünlüğüne göre sıralanacak, belirlenen
kontenjana yerleştirmeler EKPSS puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça il emrine yapılacaktır.
Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce belirlenecektir.
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Download

2015 ŞUBAT AYI ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU 2014