ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! ( Ö N E M L İ ) SİGORTA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ STAJ ÖNCESİ İZLENECEK YOL 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b maddesi gereğince staj yapacak öğrencinin “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası “ Anadolu Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Staj yapacak öğrencilerin sağlık güvencesinden yararlanıp yararlanmadığının tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumundan, sağlık güvencesi durumunu gösterir belgenin (Müstehaklık Belgesi) alınarak “Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-­‐1A) “ ile birlikte Staj Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Yükseköğrenimde staja tabi öğrenciler için Sosyal Güvenlik Kurumu‘na tescil bildiriminde bulunmadan önce; ailesinden bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olunup olunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Ø Öğrencilerin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre staj koordinatörlüğü tarafından iki farklı işlemin yapılması gerekmektedir. Buna göre; Ø Ailesince bakmakla yükümlü olunan (ailesinden biri üzerinden sağlık karnesi almış veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) kişiler için daha önce olduğu gibi yalnızca %1 oranında (iş kazası ve meslek hastalıkları kısa vadeli) işlemi yapılacak ve ödenecektir. Ø Ailesinden bakmakla yükümlülüğü olunmayan kişiler için %1 oranındaki kısa vadeli sigorta kolları pirimi ile %5 oranında GSS primi işlemi ve ödemesi yapılacaktır. (Pirim oranı %6) Ø Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler ise ; Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık güvencesi durumunu gösterir belge (Müstehaklık Belgesi) alacaklardır. (SGK 4a, Bağkur 4b, Emekli Sandığı 4c) (İZLENECEK YOL: E-­‐Devlet şifresi postaneden temin edilerek, www.türkiye.gov.tr adresinden sağlık durumunu gösterir belgenin çıktısı alınarak EK1-­‐A formu ile birlikte Staj Koordinatörlüğüne gönderilir. ) Ø Kendi imkânlarıyla ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuracaklardır. 
Download

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! ( Ö N E M L İ )