SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ( Devredilen )
Mithatpaşa Cad.No:7 ANKARA
Bağkur ……….. Tahsis no ile ilişkili iken 30 Mart 2009
tarihinde ……… İli ……… İlçesi ……… Beldesi Belediye Başkanı seçilmem
nedeniyle 01.04.2009 tarihinde Emekli sandığı ile ilişkilendim. Emekli Sicil No:
………….. dir. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle Belediye Başkanlığını
bıraktığımdan 5434 sayılı Kanunun Geçici Madde 209 – (Ek: 27/1/2000 4505/4 md.) gereği Ek.76 dan faydalanarak Belediye Başkanı olarak
ilişkimin sağlanmasını ve nekadar pirim ödemem gerektiğinin tarafıma
bildirilmesi hususunda
Gereğinin yapılmasını Saygılarımla arz ederim.10.04.2014
……………………………
………... Eski. Belediye Başkanı
Adres:………..
TC Kimlik: ……..
Download

SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı