HİD 355-HİDROJEOLOJİ
UYGULAMA 8 ÖDEV:Kaynak Çekilme Analizi
SORU: Bir kaynakta 1 yıl süresince ölçülen debiler aşağıda verilmiştir. Buna göre,
a. Kaynağın debi değerleri için akım – zaman grafiğini çiziniz
b. Çekilme zamanını belirleyiniz.
c. Çekilme katsayısını hesaplayınız.
d. Depolama kapasitesini hesaplayınız.
e. Çekilmeden itibaren 50 , 80 ve 125 gün sonraki debiyi hesaplayınız.
f. Çekilme dönemi sonrasında akiferde kalan su hacmini hesaplayınız.
Ay
Debi (m3/s)
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
0,87
0
1,32
1,52
5
1,89
1,20
0,72
0,45
5
0,31
0
0,18
5
0,32
5
0,45
5
0,70
5
HİD 355-HİDROJEOLOJİ
UYGULAMA 9 ÖDEV: Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi
1. Denizden yatay uzunluğu 80 ve 210 m’de olan iki noktada yüzeyden itibaren su su seviyesi
3
derinliği sırasıyla 2.8 ve 6.3 m’de bulunmaktadır. Deniz suyunun yoğunluğu 1,030 g/cm ve
3
tatlı su yoğunluğu 1,00 g/cm ‘tür. Akifer kalınlığı ve iletimlilik katsayısı sırasıyla 25 m ve 195
3
m /gün/m olduğuna göre;
a)
Bu noktalarda tatlı su – tuzlu su ara yüzeyinin derinliklerini,
b)
Akifer kalınlığı boyunca her 1 m kıyı uzunluğu başına meydana gelen boşalımı,
c)
Tuzlu su kamasının uzunluğunu hesaplayınız?
d)
Tatlısu-tuzlu su ara yüzeyini şekil çizerek gösteriniz.
2. Denizden yatay uzunluğu 100 ve 200 m’ de olan iki noktada tatlı su- tuzlu su arayüzeyinin
3
sırasıyla -75m ve -210m’ lerde bulunduğu saptanmıştır. Deniz suyunun yoğunluğu 1,25 g/cm
3
ve tatlı su yoğunluğu 1,00 g/cm ‘tür. Bu bölgede akifer kalınlığı boyunca her 1 m kıyı uzunluğu
3
başına 80 m /gün debiyle boşalım olduğu bilindiğine göre akiferin iletimliliğini hesaplayınız.
Download

8/9. Odev