-l
;
.*ıtitn*** -oı-
+* J&
.:, f,..)
effiş
\*'*,df
,?,
T.C.
MIJT KAYMAKAMLIĞI
Milli Bğitim Müdürlüğü
İtçe
Sayı
Konu
z25971560-349l
§/??
|6ll0l20l4
:Mersin Caretta Bisiklet Festivali
MÜDÜRLÜĞÜNr
Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanlığı Tarsus-Taşucu arasında sahillerimizin
sevimli misafirleri olan Caretta' ların yaşam yolculuklarındaki Mersin duraklannı göstçrlp_g!
Ve yaŞam mücadeleleri hakkında akademik bilgi vermek, şehrimizi tanıtmak ve bisikletli
dostları gönüllü turizm elçisi yapmak amacıyla24-26 Ekim 2014 tarihleri arasında*Mçrsin
Caretta Bisiklet Festivali" düzenleyecektir.
Bilgilerinize ve okulunuz öğrenci ve öğretmenlerine duyurulmasını rjça ederim.
#
EKLER. :
1- Mersin Caretta Bisiklet Feştivali Tanıtımı
Lise Müdürlüklerine
Adres:.
Mutİlçe Milli Eğitinı Müdürlüğü
Dogantl Mah.riiikiiüİnet Cad.Hükümet Konağı
]3600 Mut/Mersin
Strateji/Destek Şube Müdürl üğü
jsl03*?{ 7 7 41030 Faks:0324 7 7 41 7 07
Bilgi için:
.'
Şeİ Mehmet DEVAM
Momur: Fadime ÜMÜT ŞAM
l 030
[email protected],ı
Web: http://nıut. nıeh. gov.tr
trtibat Tel :0324774
E-Posta
;
coı:.--
'
:EĞğ.=
E İ5
-E,E;
-E
=oYh
b0 _l9 -|
!ı = _9.N
oC§ğ.ş
ğc
tr
't6'İ6
O=Jog
ğE E* .
E:EE9.
'aEc
.>h€i
g,ş==:5
J.=6i5
'=oo::l
"*iiİ
*;,g,=g
y.l i
Jg
*=:=**
*i'a'*
#
P
o
E
,a
E
93
i
tİEeH
§ E
=
,ş EE
gEşEEi
;3 üq,İg.ı
_E
=çE
t€ s§T'i,8oh
şğçE şşa
;E 'ğt:EE
.EEş,a
R 3
§ş;
EatEEş
E
E i€ı:ıEğ
;.,i
E,EbHEş ş a;
tr
,.trF.içg
E
8
E
i
*f
iEEğEğ
E
t=ş
,!
EE5_ş
3 ',t,E,=
g §;ğ;E E"""
EgE
z
E
._-..:
,"ı= E E.l
6
i!inĞı=9$
ğ
E
1i
s,
qg§
!§tr
,=F!
o
_
-]5og
E=;
a.!;
Ğ.E:
>-F
OOfrİ
Jf
{ü
'6,
N
o
..,
ü
i.
E
§
o
o
q
,
tİ
ğ
.=i"4? Er
o
Eli_*
3 ş f
E
g
Eg i9:
-E' =E
6
,
.!il-}
o
C
F>5=
i_QĞfu
,a(}ex
.rğ*
_9
İ}in
§
-O
ilİt
t{
*4
.ilE !İlt
lİış
!§ş
Jf E
fri ıil!§E* Ettl
{ırj
E{ .Eıİ
r'
};
!İri
tt
ir'
=
=
9
E
il} §c{
I
*ğ
ğ
ı
€!-
*i
şi
:d
.iş
t*
ts-.)
rE
.-
Y;(,
i-u 3E A:
tݧ
İ
E€
9
=ğği
;
l?
İEf
Y=
ç{
*E
o
O
v|3
^O
A6 FH
id6 F >o
g5
*ğ
E;
ab
.:.- },
a
G
y!::= o>
o
:3:-cdğ
o >
'E-
!-
E.E E b,O N
ş =* ?;- Ğ E EEğğ §ş-tE§" E =?ş ıİ.iz"*._
i tiitgEi'gttaE ; :Et
İj i: EiE
T İ E§ğö{*":İEiİ; ] şö-ü
ği: =
:
ğ §
-Ldlc
E
İ
şğğ
ı
şaşğ;ğşş*ğ;§şş
i
o
-9
aO
N ,E
E
a
o \l
Ei§
:o
,:
o.!
i_c
>o
oa
(}H
E,9 E]o
$€
=ŞE z=. E"
,4
?
!*
E
=
=E EğğEEş
E
§ < >O
iJ g9 ag,
v E
.: =,ğ5çİ
E.§ .1
lİİ
Ji
N
F"
.N
.=
;.=E
Fl
.8ş
Lr=
,Eo h
=
(.ı
*.9
,^
-o
-=
,ö0
-q
;ş^.§
e
6
E
V:
,§
EE ğ
r 5
'a
9E #;
-E
;'d
=
;E
s9
O
@,d)
?tr l
st iE
.=
E ,Ee
E=
a
öE
E
E
X i€ E ,5
E
^;-'
r.l
:?
>
g EE i
a
'-+
b'SŞ
E iE
ü 1=
E E.9
E .2,ö
(O
_E
E
tr
O
Jy d,=ju: E
O?gr O& tr=
@.- 6,1."<
=
"= :: o - l
q.ı Y_:ll
O !
44 E d NE.^İ:
O ir,lV!-a)
Eğş >]TT;;
9|'
t§
^!oo!d=
;i]6ob
EV O'+^
JElYf
;
O
Ço'J
-+|
oiq
Ot
Ju
.po_
>h-_
'o
X9 9
F,
9::.}.}
h,E§§a
tr:_.-.->
y
,=6
ü i_,
E
ts _ - i
ğ fi})":H,o6ö>_
6-!!--
Çii
9A
a^O
Çc
Şbss§
1i,=,c,=
= =
C,|,
!*
F9
,,6
r, :i =§#EBE,o9s€
E'E"'Y'Y E;aü'i
#=E
El
*ğ§
.{=
*=e*3t€
5_q6
tlğ'-:<E'6-,n"!
3=g
.=
H:E 7;
=E.9ğı=5EEi
öLüşUjF.<,ocOc,/
l2Ğ
: =E.+EĞX;o.E9ğ
O
;iE
ğt
Eğ =iE
'şğ=
s!
*,
"gE€
EE §uş gE:
Ğç!
_E,HĞ9
ş,il
9t
Iş;
ES
iEo. E.=İ,
E*
*,t=
;"ş
q
İrİt
-
€ğ ;=İş
c
E
f,
o ı
;şü
*:ış
*=
§+-=--olltrtşo ;& ş*
§
ş
=
Ş
=
O
6e:E9
6 o
Ooı
l
G
lo
;şo
O
H:lNl
a;
g
(,
o
O
'şo
.9E=|6
vEı:o
g
E
@
+
o
o
6E9*
=
_!2!g§ü
ci.tjE
'6.9o@
L4uY
Eırz
O
N
Ll
öl
Lı
M
ll
,İ
Ll
A.l
a
:lEl
:l
ül
§§
l
d
,6l
oE
oF
s
a
o6
=<
üq
a4
,bo
o
od
'6^
=9
e-l
E
fl
E
6l
o
Ol
irO
a=*
El
Ei
lya
E
o
r:cO
!!l
-a
|2
ş
Ea
o>\
<o
=
§
3
E
.=
+9
:O;.a :
.\2öz
9,Z.
o
ll
iI
=a
K
lı
or
=l
al
Ul
*l
Ll
al
d
-ğ
a
E
=
ol
Ll
N
5:
rilY
Ll
Fl
il
d
>..
dl
El
:o \l}l
a
N
€j
E
o
o
tr
J1
9
N
i
U
!l
6l
Ql
jl
.. ı
'_i;i ;]lv,
j:
...i:j:
_J:İ:.a;;F::+-_..
.. ::
66 =
t! .a
:oo =i
öf
}
.gt_ğ
?=.x
,:
aEo>
s{
§ ilşl
E
G
z
ı§
o
ool:J
HclE|
6
J
E
c
,E
,g El
şs-ş
E,=.E*
3,,io
oıf89
;"r z
z >:o
»
=0,
ğ
;g;E
ğö ŞE;İ $t,İ
E=*,i ***
'E=E
ğsı
{
=
ğ,şE
*E tE
ıEİ
6,
ee ==€i ğr+
gş
!a
b
ğ;g
: E E€
E
.il
.@
EE,iş ğE-,E
İğ
E=!İ Eğğ
E'E ;İ;E
HE
'{
<
J\l
}
Eş'§. '?t 5
'g€ E sşğ ğE;
€E İE=E,a.ığ
P+
fl't
.
tr1
;ş5 ğt!
.--
L
§Cfa
Ge'J-
cE
§J
otr
m
.o
=
to
o
,6l
Jl
Jel01
6.;l=l
:El
§
bl
v
§1
-l
H
d
C|
jl
ş=şlaI
3Eşğ
-= o]
(o
q
OI
.!q
L
niİ.El
!l
sE.."E
a;gq
cl
';l
,ü
:]
+l
6
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı