STŘEŠNÍ PRVKY
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
FASÁDNÍ PANELY
Novinka
v sortimentu
SVĚTLOVODY
KATALOG
PRODUKTŮ
2013/2014
Kontaktní informace
PR
AH
Topwet s.r.o.
A
D1 - výjezd 178
NO
BR
Náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice
GPS: 49°12‘36.81“N, 16°24‘34.19“E
IČ: 27377377, DIČ: CZ27377377
OSTROVAČICE
TOPWET s.r.o.
Odvodnění a odvětrání
plochých střech
Bezpečnostní systémy
proti pádu osob z výšky
Finální úpravy
provětrávaných plášťů
ZÁKAZNICKÁ INFOLINKA TOPWET
Objednávky, skladové zásoby, fakturace
Telefon: +420 530 507 486
Mobil: +420 777 717 116
E-mail: [email protected]
Fax:
+420 530 507 487
ZÁKAZNICKÁ INFOLINKA TOPSAFE
Objednávky, skladové zásoby, fakturace
Telefon: +420 530 507 471
Mobil: +420 777 725 089
E-mail: [email protected]
Fax:
+420 530 507 487
ZÁKAZNICKÁ INFOLINKA TOPFACE
Objednávky, skladové zásoby, fakturace
LINKA TECHNICKÉ PODPORY TOPWET
Mobil: +420 777 701 241
E-mail: [email protected]
LINKA TECHNICKÉ PODPORY TOPSAFE
Mobil: +420 777 717 120 (Čechy)
Mobil: +420 777 717 115 (Morava, SR)
E-mail: [email protected]
LINKA TECHNICKÉ PODPORY TOPFACE
Mobil: +420 777 717 121
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 777 717 121
E-mail: [email protected]
Fax:
+420 530 507 487
V případě odmítnutí hovoru prosíme o trpělivost. Jakmile to bude možné, zavoláme vám zpět.
www.topwet.cz
www.topsafe.cz
www.topface.cz
STŘEŠNÍ PRVKY
04
05
06
07
08
10
12
14
16
18
21
Technické informace
Manžety hydroizolace na zakázku
Vyhřívané vpusti a chrliče
Kombinace výrobků s doplňky
Střešní vpusti
Nástavce vpustí a ostatní doplňky
Doplňky pro střešní vpusti a nástavce
Sanační vpusti a komínky
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné
Chrliče a pojistné přepady
Šachty pro zelené střechy
22
24
26
29
30
32
34
36
Balkónové vpusti
Doplňky pro balkónové vpusti
Průběžné balkónové vpusti
Řešení pro parkovací domy
Komínky a prostupy
Těsnící manžety – tvarovky
Ostatní střešní prvky
Přednosti výrobků TOPWET
Novinka v sortimentu
37 Střešní světlovody
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
41
Prvky TopSafe proti pádu osob z výšky
42 Jaké služby poskytujeme v TOPSAFE
43 Proč musí být zajištěno bezpečí
na střechách
44 Kotvicí body pro trapézové
a sendvičové konstrukce
46 Kotvicí body pro betonové konstrukce
48 Kotvicí body pro dřevěné konstrukce
50 Kotvicí body pro ocelové konstrukce
52
54
55
56
58
59
60
61
62
otvicí body pro práci v závěsu na laně
K
Příslušenství ke kotvicím bodům TSV
Příslušenství ke kotvicím bodům TSL
Kotvicí body pro šikmé střechy
Kolejnicové systémy
Záchytné systémy pro žebříky
Zábradlí
Ostatní výrobky
Realizace
FASÁDNÍ PANELY
64Základní informace
66Technický list
67Nosná konstrukce a příslušenství
68Realizace
69Ceník dekorů
70Přehled dekorů
Technické informace
Obchodní informace
Dodací podmínky v ČR
Zboží je dopraveno spediční službou na jakoukoliv
platnou adresu po České republice
při objednávce do 10 000 Kč bez DPH je za dopravu
objednaného zboží účtován poplatek 200 Kč
při objednávce zboží za více než 10 000 Kč bez DPH
je doprava po ČR zdarma
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Objednávky jsou
přijímány pouze v písemné podobě (e-mail, fax). Nedílnou součástí
obchodních podmínek, katalogu i ceníku jsou všeobecné obchodní
podmínky TOPWET s.r.o. Ke stažení na www.topwet.cz. Ceník je
platný od 1. 4. 2013.
Technické informace
Technická dokumentace
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Technické výkresy a příklady odvodnění
Technické výkresy jsou zpracované v měřítku včetně odpovídajících
kót. Příklady odvodnění zahrnují dnes nejpoužívanější možnosti odvodnění a jsou průběžně aktualizovány.
4
formát pdf jednoduchá možnost tisku a prohlížení
formát dwgmožnost vkládat výrobky do vlastních detailů
nebo použít vzorové detaily
Navrhování a výpočet odvodnění plochých střech
Dle norem ČSN 73 1901 – Navrhování střech (novelizovaná únor
2011), ČSN EN 12 056:03 – Odvádění dešťových vod ze střech,
navrhování a výpočet, ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace
Základní zásady při navrhování střešních vpustí
Odvodnění každé střešní plochy musí být zajištěno nejméně dvěma
vpustmi, malé plochy odvodněné jednou vpustí musí být vždy
doplněny bezpečnostním přepadem (ČSN 73 1901 – 8.19.10).
Bezpečnostním přepadem (chrličem) se doporučuje doplnit
jakoukoliv plochou střechu nebo terasu (ČSN 73 1901 – 8.19.10).
Bezpečnostní přepad musí být vyveden skrz atiku do volného
vnějšího prostoru. Pokud by byl přepad veden do kanalizace,
neplnil by v případě neprůchodné kanalizace svůj smysl.
Vpusti osadit od atik a nadstřešního zdiva nejméně 500 mm
(ČSN 73 1901 – C.1.8)! Vpusti mají pevnou konstrukci, na které
je integrovaná izolace sevřená zalisovanou přírubou. Proto není
možné opracovat vpust, která má odtok s hranou atiky.
Střešní vpusti musí být osazeny tak, aby hrdlo vtoku bylo pod úrovní
hydroizolace (ČSN 73 1901 – C.1.2). Doporučujeme osadit hrdlo vpusti
2 cm pod úroveň hlavní izolace pro zajištění plynulého odtoku při působení možných vlivů (průhyb střechy, vztlak, převýšení spojů atd.).
Vpusti musí být přístupné pro kontrolu a čištění
(ČSN 73 1901 – C.1.9). Jedná se zejména o střešní zahrady
(zelené střechy), kde je nutné použit kontrolní šachtu.
Těleso vtoku musí být vždy připevněno k nosné vrstvě
(ČSN 73 1901 – C.1.10). Vpusti Topwet mají kotevní body
pro mechanické připevnění k nosné konstrukci a speciální
kotevní podložky pro kotvení přes tepelnou izolaci.
V případě, že se pojistná hydroizolace odvodňuje do stejného
kanalizačního potrubí jako hlavní hydroizolace, musí být
na kanalizaci napojena samostatnou vpustí se zpětnou klapkou
(ČSN 73 1901 – C.1.3).
Výpočet odtoku dešťových vod a počtu
střešních vpustí
Pro automatický výpočet využijte kalkulátor počtu vpustí
na www.topwet.cz, případně přehlednou tabulku ve formátu
pdf s již vypočtenou odvodněnou plochou pro jednotlivé vpusti
a chrliče.
www.topwet.cz
Standardní manžety hydroizolace
Typ
hydroizolace
Popis
Typ
hydroizolace
Popis
BIT
Manžeta z modifikovaného asfaltového pásu
SBS. Pás má křemičitý posyp, aby umožnil
napojení pásu s UV stabilním posypem
na vrchní část
PVC
Fólie na bázi mPVC. Jedná se o fólii tloušťky
1,5 mm. Na zakázku je možné dodat s vlastní
fólií mPVC, a to za stejných podmínek jako
u manžet na zakázku
Manžety hydroizolace na zakázku
Manžety hydroizolace na zakázku
100% vodotěsnost
Stop šroubovacím přírubám
Systémové napojení hydroizolace
Firma Topwet jako jediný výrobce v ČR nabízí možnost dodat vpusti, chrliče i komínky s vlastní manžetou hydroizolace. Zejména
se jedná o méně používané materiály nebo o atypická provedení. Obrázky jsou pouze ilustrativní.
Zákazník dodá materiály hydroizolace
Velikost manžety musí být 0,5 m × 0,5 m
Termín dodání je 5 pracovních dnů od dodání manžety (při počtu do 20 ks)
Manipulační poplatek za výrobu manžety na zakázku je 100 Kč bez DPH / ks
Typ
hydroizolace
Popis
TPO
(FPO)
Termoplastický (flexibilní) polyolefin. Nutné
dodat materiál v max tloušťce 1,5 mm, ideálně
v homogenním provedení. Seznam materiálů
skladem www.topwet.cz
Typ
hydroizolace
Popis
PE
Polyethylen je paronepropustná fólie, která se
používá zejména u střech s lehkou konstrukcí
jako parotěsná zábrana
STE
Manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace.
Zákazník si může dodat vlastní manžetu nebo
využít nabídky na speciální pružnou manžetu
s oboustranně integrovanou vrstvou pro napojení stěrkových hydroizolací
Vyrábíme s manžetami značek: Bauder, Carlisle, Eurotec, Fatra,
Firestone, Flagon, Icopal, Sika, Texsa atd.
EPDM
Fólie ze syntetického kaučuku (pryžové fólie,
kaučukové fólie). Seznam materiálů skladem
na www.topwet.cz
Vyrábíme s manžetami značek: Carlisle, Firestone, Pirelli,
Saargummi
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Výrobky s vlastní manžetou hydroizolace lze dodat za těchto podmínek
5
Vyhřívané vpusti a chrliče
Samoregulační vyhřívané
střešní vpusti a chrliče
Samoregulační elektrické vyhřívání vpustí a chrličů zajišťuje
spolehlivé odvodnění v zimním období. Funguje na principu
změny odporu mezi polovodiči v závislosti na okolní teplotě.
Laicky řečeno, čím nižší je v okolí vpusti teplota, tím větší
má vyhřívání příkon. Největší riziko zneprůchodnění vpustí
nebo chrličů je při teplotách kolem nuly, kdy může tzv. ledová
zátka z námrazy a sněhu zneprůchodnit vpusti i celé potrubí.
Vyhřívání je koncipováno tak, aby ochránilo nejen ústí střešní
vpusti, ale i její bezprostřední okolí.
Výhody samoregulačního vyhřívání
Spolehlivé odvodnění i v zimním období
Napětí 230 V / 50 Hz – bez nutnosti transformátoru
nebo řídící jednotky
Možnost napojení na vyhřívání žlabů, svodů, vjezdů do garáže atd.
Jednoduché zapojení přes vypínač nebo termostat
Úspora el. energie
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Popis zapojení
6
Připojení se provádí do elektrické krabice
pod stropní konstrukcí
Délka přívodního kabelu vpusti je 1,5 m.
Kabel CYKY 3×1,5 mm
Zapojení vodičů: žlutozelený-ochranný,
černý-fázový, modrý-nulový
Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz
Příkon: 7 W při 20°C – 10 W při 0°C – 14 W při -20°C
Max. proudový ráz: 89 mA
Třída ochrany krytí: IP 67
Schéma elektrického zapojení
L
2
4
5
1
N
PE
Základní možnosti zapojení vyhřívaných vpustí:
Bez možnosti vypnutí (spotřeba el. energie
i v letním období – nedoporučujeme)
Mechanický vypínač (vyžaduje obsluhu),
případně časová zásuvka
Venkovní termostat s integrovaným teplotním čidlem
Termostat do rozvodné skříně včetně teplotního čidla pro měření
venkovní teploty
Termostat do rozvodné skříně včetně teplotního i vlhkostního čidla
3
1 – hlavní vypínač
2 – proudový chránič
3 – jistič
4 – střešní vpust
5 – termostat nebo vypínač
L – fázový (černý)
N – nulový (modrý)
PE – ochranný (žlutozelený)
www.topwet.cz
TWZU KL
TWZU
Zápachová Vodní
klapka
uzávěra
TWOK
Koš na kačírek
TWNR TER TWNR POK TWZ Šach- TWNR BAL TWZU BAL
Terasový
Pochozí
ta pro zele- Balkónový Zápachová
nástavec
poklop
né střechy nástavec
klapka
str. 11
str. 11
str. 13
str. 13

str. 9
Sanační
vpusti
str. 15
Sanační
vpusti BZ
str. 15
Prodloužené
vpusti
str. 17
Prodloužené
vpusti BZ
str. 17

S užitím speciální
přechodky
(od 08/2013)

Nelze použít pro
vodorovné střešní
vpusti DN 75
str. 11

Nelze použít pro
vodorovné střešní
vpusti
str. 13











S užitím speciální
přechodky
(od 08/2013)
str. 25
str. 25

Pouze pro vodorovné
střešní vpusti DN 75 –
atypická úprava

S užitím speciální
přechodky
(od 08/2013)
S užitím speciální
přechodky
(od 08/2013)
str. 21





Chrliče

str. 19
Balkónové
vpusti
str. 23
Specifikovat
v objednávce,
drobná úprava



Možnosti kombinací výrobků s doplňky
Střešní
vpusti
TWN
Nástavce
vpustí
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Možnosti kombinací
výrobků s doplňky
7
Střešní vpusti
Střešní vpusti
Odvodnění plochých střech
Základní typ – svislá střešní
vpust tepelně izolovaná
Dvoustěnná konstrukce z polyamidu PA 6
Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu,
fólie nebo parotěsné zábrany
Ochranný koš součástí každého balení
Přímé napojení na svislé střešní svody
průměrů DN 70, DN 100, DN 125 a DN 150
Doplňkový typ – vodorovná
střešní vpust
Přímé napojení na vodorovné potrubí průměrů
DN 70, DN 100 a DN 125
Snížená stavební výška pro zateplené střechy
Rozměry svislých střešních vpustí
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
DN
8
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
70
360
210
145
25
160
220
100
360
210
135
25
160
220
125
360
210
135
25
160
220
150
375
210
135
25
160
250
Rozměry vodorovných střešních vpustí
DN
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
g
70
360
220
94
128
36
163
53
100
360
220
125
157
25
250
47
125
360
220
125
165
25
239
40
www.topwet.cz
BIT
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TW 75 BIT S
TW 110 BIT S
TW 125 BIT S
TW 160 BIT S
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
1 270,–
1 270,–
1 270,–
1 570,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu, svislé provedení, tepelně izolovaná – dvojstěnná
s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem
TWE 75 BIT S
TWE 110 BIT S
TWE 125 BIT S
TWE 160 BIT S
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
2 370,–
2 370,–
2 370,–
2 670,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu, vodorovné provedení s ochranným košem
TW 75 BIT V
TW 110 BIT V
TW 125 BIT V
DN 70
DN 100
DN 125
1 870,–
1 870,–
1 870,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu, vodorovné provedení s ochranným košem, vyhřívaná
230 V s připojovacím kabelem
TWE 75 BIT V
TWE 110 BIT V
TWE 125 BIT V
DN 70
DN 100
DN 125
2 570,–
2 570,–
2 570,–
Provedení
Typ
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu, svislé provedení, tepelně izolovaná – dvojstěnná
s ochranným košem
Střešní vpusti
Střešní vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
PVC
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TW 75 PVC S
TW 110 PVC S
TW 125 PVC S
TW 160 PVC S
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
1 270,–
1 270,–
1 270,–
1 570,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC, svislé provedení, tepelně izolovaná – dvojstěnná
s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem
TWE 75 PVC S
TWE 110 PVC S
TWE 125 PVC S
TWE 160 PVC S
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
2 370,–
2 370,–
2 370,–
2 670,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie
na bázi PVC, vodorovné provedení s ochranným košem
TW 75 PVC V
TW 110 PVC V
TW 125 PVC V
DN 70
DN 100
DN 125
1 870,–
1 870,–
1 870,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie
na bázi PVC, vodorovné provedení s ochranným košem, vyhřívaná
230 V s připojovacím kabelem
TWE 75 PVC V
TWE 110 PVC V
TWE 125 PVC V
DN 70
DN 100
DN 125
2 570,–
2 570,–
2 570,–
Provedení
Typ
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC, svislé provedení, tepelně izolovaná – dvojstěnná
s ochranným košem
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Střešní vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
www.topwet.cz
9
Nástavce vpustí a ostatní doplňky
Nástavce vpustí a ostatní doplňky
Odvodnění zateplených plochých střech
Základní typ – univerzální provedení
Použitelnost pro střešní vpusti průměrů DN 70, DN 100
a DN 125, vpusti svislé i vodorovné včetně vyhřívaných
Výška v závislosti na tloušťce tepelně-izolační vrstvy
v rozsahu od 40 mm
Vhodné pro pasivní domy s výškou tepelné
izolace až 500 mm
Těsnící kroužek proti vzduté vodě součástí
každého balení
Vyhřívané provedení na zakázku
Doplňkový typ XL
Pouze pro svislé střešní vpusti
průměru DN 150 včetně vyhřívaných
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Montáž dvoustupňových vpustí
10
100% parotěsnost
Omezení kondenzace díky druhé stěně
Odvod vody z úrovně parozábrany v době stavby
Těsnění proti vzduté vodě a vlhkosti
Balení 1
Střešní vpust
Střešní vpust je dodávána
s ochranným košem
Balení 2
Nástavec střešní vpusti
Nástavec střešní vpusti
je dodáván s těsněním
1B
1A
2A
2A
1B
Dvoustupňová vpust se skládá ze střešní vpusti osazené
na parozábraně a nástavce napojeného na hlavní hydroizolaci.
Střešní vpusti musí být osazeny vždy jako spodní díl, protože díky
druhé stěně nedochází k prochladnutí vpusti protékající studenou
vodou a s tím spojenému riziku vzniku kondenzátu na vnější stěně.
Ochranný koš proti nečistotám je standardně zasílán společně
se střešní vpustí, protože při jednostupňovém odvodnění u nezateplených konstrukcí se osazuje pouze střešní vpust. Ochranný koš
je díky stejné konstrukci vrchní části vpustí i nástavců univerzální
a lze jej použít i do nástavce. V balení s nástavcem je těsnění,
které vložením do střešní vpusti zabrání vniknutí zpětné vody nebo
vlhkosti z dešťové kanalizace do tepelné izolace
(ČSN 73 1901 – C.1.3).
Montáž
Pořadí jednotlivých prvků
2B
2B
1A
Schéma
Sestavení dvoustupňové
vpusti
2A
1B
1A
2B
www.topwet.cz
DN
Rozměry [mm]
a
b
c
d
Pro výšku tepelné izolace
TWN v220
125*
360
220
260
40
40–220
TWN v300
125*
360
220
340
40
40–300
TWN v500
125*
360
220
540
40
40–500
TWN v300 XL
150
390
250
340
90
90–300
TWN v500 XL
150
390
250
540
90
90–500
* Pro střešní vpusti DN 70, DN 100 a DN 125 (vpusti těchto průměrů mají stejnou horní část konstrukce)
Nástavce pro tepelnou izolaci pro střešní vpusti TOPWET
Pro výšku tepelné izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
TWN v220 BIT
TWN v300 BIT
TWN v500 BIT
TWN v300 BIT XL
TWN v500 BIT XL
40–220 mm
40–300 mm
40–500 mm
90–300 mm
90–500 mm
1 270,–
1 370,–
1 470,–
1 470,–
1 470,–
TWN v220 PVC
TWN v300 PVC
TWN v500 PVC
TWN v300 PVC XL
TWN v500 PVC XL
40–220 mm
40–300 mm
40–500 mm
90–300 mm
90–500 mm
1 270,–
1 370,–
1 470,–
1 470,–
1 470,–
Provedení
Typ
Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu pro svislé a vodorovné provedení střešních vpustí
TOPWET DN 70, 100 a 125 s těsnícím kroužkem, bez ochraného koše
(provedení XL pouze pro vpusti DN 150)
Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie
na bázi PVC pro svislé a vodorovné provedení střešních vpustí
TOPWET DN 70, 100 a 125 s těsnícím kroužkem, bez ochranného
koše (provedení XL pouze pro vpusti DN 150)
Lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
Lze dodat ve vyhřívaném provedení, označení TWNE v_ _ _, termín dodání 3 týdny, příplatek 1 100 Kč bez DPH.
Zápachové klapky do střešních vpustí a nástavců Topwet
Doplňky
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Mechanická zápachová klapka TOPWET, pro střešní vpusti TOPWET
DN 70, 100 a 125 a nástavce do střešních vpustí. Klapku nelze použít
do sanačních a prodloužených vpustí. Klapka by neměla být osazena
na vpusti, které jsou umístěny v interiéru
TWZU KL
570,–
Nerezová zápachová vodní uzávěra TOPWET, pro střešní vpusti
TOPWET DN 70, 100 a 125, průtok 0,9–1,3 l/s. Vodní uzávěra
by neměla být osazena na vpusti, které jsou umístěny v exteriéru
TWZU
970,–
www.topwet.cz
Nástavce vpustí a ostatní doplňky
Typ
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Všechny nástavce vpustí je možné na zakázku dodat i ve vyhřívaném provedení
11
Doplňky pro střešní vpusti a nástavce
Doplňky pro střešní vpusti a nástavce
Odvodnění zateplených plochých střech
Doplňky střešních vpustí
U střech s přitěžující vrstvou kačírku
je nutné použít nerezový ochranný koš
Široké příslušenství pro provozní střechy
Terasové nástavce pro odvodnění
z úrovně povrchu dlažby
Možnost využití zápachové uzávěry
vložené do vpusti
Ochranný koš pro střechy s kačírkem
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
12
TWOK v100
DN
125*
Rozměry
[mm]
a
* Jak můžou být nástavce univerzální do různých
průměrů střešních vpustí DN 70, 100 i 125?
Střešní vpusti, nástavce, sanační vpusti a prodloužené
vpusti (kromě DN 150 a XL) mají hrdlo resp. integrovanou
přírubu vpusti stejné konstrukce i průměru. Konstrukce
vpustí se liší podle výrobku až pod hrdlem. Je to
z důvodu univerzálnosti všech doplňků.
Určení
100
TWOK v150
125*
TWOK v20 – 1000
125*
Univerzální koš pro střešní vpusti
DN 70, 100 a125, nástavce
150
do střešních vpustí, sanační
20–1000 vpusti a prodloužené vpusti
TWOK v20 – 1000 XL
150
20–1000
* * Jaký typ nástavce mám použít, když mám stěrkovou hydroizolaci, která je v úrovni hrdla vpusti?
Pro tento typ hydroizolace je určený TWNR TER v50 (P),
který můžete osadit dle výšky potěru a dlažby.
Pro střešní vpusti DN 150
a nástavce do vpustí XL
Terasové a balkónové nerezové nástavce
Typ
DN
Rozměry [mm]
a
b
c
d
TWNR TER v50 (P) * *
125*
50
0
11
150
TWNR TER v100 (P) (D)
125*
100
21
11
150
TWNR TER v150 (P) (D)
125*
150
21
11
150
TWNR TER v10 – 1000 (P) (D)
125*
10–1000
21
11
150
TWNR TER v10 – 1000 XL (P) (D)
150
10–1000
21
11
150
Určení
Univerzální terasové nástavce
pro střešní vpusti DN 70, 100
a 125, nástavce do střešních
vpustí, sanační vpusti
a prodloužené vpusti
Pro střešní vpusti DN 150
a nástavce do vpustí XL
www.topwet.cz
Doplňky
Provedení
Typ
Perforovaný nerezový ochranný koš TOPWET pro střechy
s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím, pro svislé
a vodorovné provedení střešních vpustí TOPWET DN 70, 100
a 125 (provedení XL pouze pro vpusti DN 150)
TWOK v100
TWOK v150
TWOK v20 - 1000
TWOK v20 - 1000 XL
Nerezová šachta pro střešní a sanační vpusti TOPWET,
pro střechy s kačírkem
TWNK 25×25×10
TWNK 25×25×_ _
Výška nad úroveň izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
100 mm
150 mm
20–1000 mm
20–1000 mm
420,–
520,–
na zakázku
na zakázku
100 mm
na zakázku
970,–
na zakázku
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 50 mm.
Doplňky pro střešní vpusti TOPWET na balkóny a terasy
Doplňky
Výška nad úroveň izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Terasový nástavec TOPWET s chromovou mřížkou
150 x 150 mm, pro svislé a vodorovné provedení střešních
vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125 (provedení XL pouze
pro vpusti DN 150)
TWNR TER v50
TWNR TER v100
TWNR TER v150
TWNR TER v10 – 1000
TWNR TER v10 – 1000 XL
10–50 mm
32–100 mm
32–150 mm
10–1000 mm
10–1000 mm
770,–
770,–
870,–
na zakázku
na zakázku
Částečně perforovaný terasový nástavec TOPWET
s chromovou mřížkou 150 × 150 mm, pro svislé a vodorovné
provedení střešních vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125
(provedení XL pouze pro vpusti DN 150)
TWNR TER v100 D
TWNR TER v150 D
TWNR TER v10 – 1000 D
TWNR TER v10 – 1000 XLD
45–100 mm
45–150 mm
10–1000 mm
10–1000 mm
770,–
870,–
na zakázku
na zakázku
Perforovaný terasový nástavec TOPWET s chromovou
mřížkou 150 × 150 mm, pro svislé a vodorovné provedení
střešních vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125 (provedení XL
pouze pro vpusti DN 150)
TWNR TER v50 P
TWNR TER v100 P
TWNR TER v150 P
TWNR TER v10 – 1000 P
TWNR TER v10 – 1000 XLP
10–50 mm
45–100 mm
45–150 mm
10–1000 mm
10–1000 mm
770,–
770,–
870,–
na zakázku
na zakázku
Ochraný pochozí poklop, provedení nerez tloušťky 1,5 mm
TWNR POK
Doplňky pro střešní vpusti a nástavce
Doplňky pro střešní vpusti TOPWET na střechy s kačírkem
770,–
Elektronické termostaty k ovládání vyhřívaných střešních vpustí TOPWET
Doplňky
Typ
Univerzální venkovní termostat k ovládání vyhřívaných
střešních vpustí TOPWET s integrovaným teplotním čidlem
pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit
až 100 ks vpustí
TWT 524
90 × 50 mm
1 970,–
Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívaných střešních
vpustí TOPWET určený do rozvodné skříně včetně kabelu
o délce 4 m s teplotním čidlem pro měření venkovní teploty.
Na jeden termostat lze zapojit až 100 ks vpustí
TWT 3528
70 × 70 mm
2 970,–
Automatický vnitřní termostat s teplotním i vlhkostním čidlem
k ovládání vyhřívaných střešních vpustí TOPWET do rozvodné
skříně. Obě čidla jsou součástí dodávky. Na jeden termostat
lze zapojit až 100 ks vpustí. TWT 52489 jednozónový
termostat. TWT 52490 dvouzónový termostat
TWT 52489
TWT 52490
106 × 90 × 58 mm
159 × 90 × 58 mm
9 970,–
13 970,–
www.topwet.cz
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 50 mm.
13
Sanační vpusti a komínky
Sanační vpusti a komínky
Sanace a rekonstrukce plochých střech
Základní typ – sanační vpust délky 400 mm
Přímé napojení do stávajících střešních vpustí
nebo svislých svodů
Široký sortiment jemně odstupňovaných průměrů
Snadná aplikace při rekonstrukcích při použití
nové tepelně-izolační vrstvy od tloušťky 50 mm
Zakázková výroba vyšších sanačních vpustí
s trubkou délky až 2000 mm
Jazýčkové těsnění proti vzduté vodě součástí
každé vpusti
Kluzný prostředek součástí každého balení
Vyhřívané provedení na zakázku
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Sanace a rekonstrukce
STŘECHY S TEPELNOU IZOLACÍ
14
Typ
DN
TW SAN 50
Sanace a rekonstrukce
STŘECHY BEZ TEPELNÉ IZOLACE
Rozměry [mm]
Typ
DN
400 40 (80*)
TW SAN BZ 50
220
400 40 (80*)
220
400 40 (80*)
104 360
220
TW SAN 110
100 360
TW SAN 125
125 360
a
b
50
360
220
TW SAN 75
70
360
TW SAN 90
90
360
TW SAN 104
c**
d
Rozměry [mm]
G
M
T
50
150
350
400
TW SAN BZ 75
70
180
350
400
TW SAN BZ 90
90
200
350
400
400 40 (80*)
TW SAN BZ 104
104 230
350
400
220
400 40 (80*)
TW SAN BZ 110
100 230
500
400
220
400 40 (80*)
TW SAN BZ 125
125 230
500
400
* rozměr u vyhřívaného provedení
** na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm (každých započatých 100 mm = 100 Kč bez DPH)
Vpust lze zasunout do stávající vpusti, potrubí nebo žlabu až po hrdlo, ale má nižší odtokovou kapacitu
TABULKA PRO URČENÍ ROZMĚRU SANAČNÍCH VPUSTÍ
Typ
TW SAN 50
TW SAN 75
TW SAN 90
TW SAN 104
TW SAN 110
TW SAN 125
K napojení
do potrubí
průměru
54 – 72 mm
79 – 102 mm
99 – 106 mm
109 – 116 mm
116 – 129 mm
144 – 154 mm
Druh stávajícího svodu [DN]
Litina
70
80
100
PE
110
125
150
×
×
63
75
×
×
90
PVC
110
125
150
70
100
PP
125
150
125
150
×
×
×
100
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
www.topwet.cz
BIT
K napojení do potrubí
průměru
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu s ochranným košem. Délka 40 cm, na zakázku
možnost prodloužení až do 200 cm
TW SAN 50 BIT
TW SAN 75 BIT
TW SAN 90 BIT
TW SAN 104 BIT
TW SAN 110 BIT
TW SAN 125 BIT
TW SAN 160 BIT
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
186–200 mm
1 370,–
1 420,–
1 470,–
1 520,–
1 520,–
1 670,–
1 970,–
Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím
kabelem. Délka 40 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWE SAN 50 BIT
TWE SAN 75 BIT
TWE SAN 90 BIT
TWE SAN 104 BIT
TWE SAN 110 BIT
TWE SAN 125 BIT
TWE SAN 160 BIT
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
186–200 mm
2 470,–
2 520,–
2 570,–
2 620,–
2 620,–
2 770,–
3 070,–
Sanační vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou
manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem.
Vpust lze zasunout do sanovaného potrubí až po hrdlo, ale má nižší
odtokovou kapacitu. Délka 40 cm, na zakázku možnost prodloužení
až do 100 cm
TW SAN BZ 50 BIT
TW SAN BZ 75 BIT
TW SAN BZ 90 BIT
TW SAN BZ 104 BIT
TW SAN BZ 110 BIT
TW SAN BZ 125 BIT
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
1 370,–
1 420,–
1 470,–
1 520,–
1 520,–
1 670,–
Sanační odvětrání TOPWET určené k napojení na potrubí odvětrání
kanalizace s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového
pásu včetně dešťové krytky. Výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod
izolaci 18 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWOP SAN 50 BIT
TWOP SAN 75 BIT
TWOP SAN 90 BIT
TWOP SAN 110 BIT
TWOP SAN 125 BIT
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm
860,–
880,–
900,–
940,–
990,–
Sanační vpusti a komínky
Sanační vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.
Sanační vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou
K napojení do potrubí
průměru
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC s ochranným košem. Délka 40 cm, na zakázku
možnost prodloužení až do 200 cm
TW SAN 50 PVC
TW SAN 75 PVC
TW SAN 90 PVC
TW SAN 104 PVC
TW SAN 110 PVC
TW SAN 125 PVC
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
1 370,–
1 420,–
1 470,–
1 520,–
1 520,–
1 670,–
Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie
na bázi PVC s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím
kabelem. Délka 40 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWE SAN 50 PVC
TWE SAN 75 PVC
TWE SAN 90 PVC
TWE SAN 104 PVC
TWE SAN 110 PVC
TWE SAN 125 PVC
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
2 470,–
2 520,–
2 570,–
2 620,–
2 620,–
2 770,–
Sanační vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou
manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem.
Vpust lze zasunout do sanovaného potrubí až po hrdlo, ale má nižší
odtokovou kapacitu. Délka 40 cm, na zakázku možnost prodloužení
až do 100 cm.
TW SAN BZ 50 PVC
TW SAN BZ 75 PVC
TW SAN BZ 90 PVC
TW SAN BZ 104 PVC
TW SAN BZ 110 PVC
TW SAN BZ 125 PVC
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
1 370,–
1 420,–
1 470,–
1 520,–
1 520,–
1 670,–
Sanační odvětrání TOPWET určené k napojení na potrubí odvětrání
kanalizace s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC
včetně dešťové krytky. Výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci
18 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWOP SAN 50 PVC
TWOP SAN 75 PVC
TWOP SAN 90 PVC
TWOP SAN 110 PVC
TWOP SAN 125 PVC
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm
860,–
880,–
900,–
940,–
990,–
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
PVC
15
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné
Prodloužené střešní vpusti
jednostěnné
Odvodnění plochých střech
Standardní délka 40 cm
Na zakázku délka až 200 cm
Možnost úpravy délky přímo na stavbě
Jednoduchá montáž
Na zakázku
Možnost dodávky ve vyhřívaném provedení
Technické informace
Nelze kombinovat s nástavci do vpustí a zápachovou klapkou
Lze kombinovat s doplňky TWOK a TWNR TER
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné vyhřívané
Typ
DN
TWJE 50
TWJE 75
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
50
330
400
40 (80*)
90
220
160
70
330
400
40 (80*)
90
220
160
TWJE 90
90
330
400
40 (80*)
90
220
160
TWJE 110
100
330
400
40 (80*)
90
220
160
TWJE 125
125
330
400
40 (80*)
70
220
160
* rozměr u vyhřívaného provedení
PRODLOUŽENÉ STŘEŠNÍ VPUSTI JEDNOSTĚNNÉ. STŘECHY BEZ TEPELNÉ IZOLACE
Typ
DN
TWJ BZ 50
Rozměry [mm]
G
M
T
50
150
500
400
TWJ BZ 75
70
180
500
400
TWJ BZ 90
90
200
500
400
TWJ BZ 110
100
230
500
400
TWJ BZ 125
125
230
500
400
Jaký je rozdíl mezi standardní vpustí
a vpustí BZ?:
Vpusti s označením BZ (bez zateplení) jsou
určené pro nezateplené konstrukce, žlaby
nebo sanace, kdy je nutné zasunout vpust
do potrubí nebo otvoru až po hrdlo. Oproti
standardnímu provedení mají vpusti BZ
nižší odtokovou kapacitu.
Vpust lze zasunout do stávající vpusti, potrubí nebo žlabu až po hrdlo, ale má nižší odtokovou kapacitu
16
www.topwet.cz
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
DN / Délka vpusti
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu s ochranným košem. Jednostěnná s možností
délky na zakázku
TWJ 50 BIT
TWJ 75 BIT
TWJ 90 BIT
TWJ 110 BIT
TWJ 125 BIT
TWJ 160 BIT
DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
DN 150 / 400 mm
1 070,–
1 170,–
1 270,–
1 270,–
1 270,–
1 570,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem 1,5 m. Jednostěnná s možností délky na zakázku
TWJE 50 BIT
TWJE 75 BIT
TWJE 90 BIT
TWJE 110 BIT
TWJE 125 BIT
TWJE 160 BIT
DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
DN 150 / 400 mm
2 170,–
2 270,–
2 370,–
2 370,–
2 370,–
2 670,–
Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou
manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným
košem. Vpust lze zasunout do potrubí nebo otvoru až po hrdlo,
ale má nižší odtokovou kapacitu. Délka 40 cm, na zakázku
možnost prodloužení až do 100 cm
TWJ BZ 50 BIT
TWJ BZ 75 BIT
TWJ BZ 90 BIT
TWJ BZ 110 BIT
TWJ BZ 125 BIT
DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
1 070,–
1 170,–
1 270,–
1 270,–
1 270,–
Prodloužení vpusti, délka na zakázku. Za prodloužené provedení
je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých
100 mm
TWJ(E) _ _ BIT x500
TWJ(E) _ _ BIT x600
TWJ(E) _ _ BIT x1000
500 mm
600 mm
1000 mm
+ 100,–
+ 200,–
+ 600,–
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.
Více informací na str. 5.
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné s integrovanou PVC manžetou
PVC
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
DN / Délka vpusti
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC s ochranným košem. Jednostěnná s možností
délky na zakázku
TWJ 50 PVC
TWJ 75 PVC
TWJ 90 PVC
TWJ 110 PVC
TWJ 125 PVC
TWJ 160 PVC
DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
DN 150 / 400 mm
1 070,–
1 170,–
1 270,–
1 270,–
1 270,–
1 570,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie
na bázi PVC s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím
kabelem 1,5 m. Jednostěnná s možností délky na zakázku
TWJE 50 PVC
TWJE 75 PVC
TWJE 90 PVC
TWJE 110 PVC
TWJE 125 PVC
TWJE 160 PVC
DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
DN 150 / 400 mm
2 170,–
2 270,–
2 370,–
2 370,–
2 370,–
2 670,–
Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou
manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem.
Vpust lze zasunout do potrubí nebo otvoru až po hrdlo, ale má
nižší odtokovou kapacitu. Délka 40 cm, na zakázku možnost
prodloužení až do 100 cm
TWJ BZ 50 PVC
TWJ BZ 75 PVC
TWJ BZ 90 PVC
TWJ BZ 110 PVC
TWJ BZ 125 PVC
DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
1 070,–
1 170,–
1 270,–
1 270,–
1 270,–
Prodloužení vpusti, délka na zakázku. Za prodloužené provedení
je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých
100 mm
TWJ(E) _ _ PVC x500
TWJ(E) _ _ PVC x600
TWJ(E) _ _ PVC x1000
500 mm
600 mm
1000 mm
+ 100,–
+ 200,–
+ 600,–
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.
Více informací na str. 5.
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
BIT
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné s integrovanou bitumenovou manžetou
17
Chrliče a pojistné přepady
Chrliče a pojistné přepady
Atikové a pojistné odvodnění plochých střech,
teras a balkónů
Základní typ – chrlič kulatý délky 500 mm
Nová konstrukce se sníženou odtokovou hranou
Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
Ochranná a vyjímatelná mřížka součástí každého chrliče
Možnost prodloužení až na 2000 mm
Tělo chrliče vyrobeno z polyamidu PA 6, potrubí vyrobeno z UV stabilního PVC
Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění i v zimním období
Možnost napojení do kotlíku nebo na svody
DN 50, DN 70, DN 100 a DN 125
Doplňkový typ – minichrlič délky 200 mm
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Pro odvodnění malých teras a balkónů
Nízká stavební výška 60 mm
Speciální manžeta pro napojení na stěrkovou izolaci
Typ
DN
TWC(E) 50
Rozměry [mm]
a*
b
c
d
e
f
g
50
500
20
200
82
13
50
22
TWC(E) 75
70
500
20
200
82
13
50
22
TWC(E) 110
100
500
20
200
132
13
50
22
TWC(E) 125
125
500
20
200
132
13
50
22
Typ
DN
TWPP 50
Rozměry [mm]
a*
b
c
d
e
50
500
20
98
30
102
TWPP 75
70
500
20
98
30
102
TWPP 110
100
500
20
147
30
53
TWPP 125
125
500
20
147
30
53
Podrobné
informace
o vyhřívání
naleznete
na str. 6
* na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm (každých započatých 100 mm = 100 Kč)
18
www.topwet.cz
BIT
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TWC 50 BIT
TWC 75 BIT
TWC 110 BIT
TWC 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
970,–
1 070,–
1 270,–
1 370,–
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu a ochrannou mřížkou, vyhřívaný 230 V s připojovacím
kabelem. Délka 50 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWCE 50 BIT
TWCE 75 BIT
TWCE 110 BIT
TWCE 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
2 070,–
2 170,–
2 370,–
2 470,–
Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 50 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWPP 50 BIT
TWPP 75 BIT
TWPP 110 BIT
TWPP 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
970,–
1 070,–
1 270,–
1 370,–
Provedení
Typ
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 50 cm, na zakázku
možnost prodloužení až do 200 cm
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.
Chrliče a pojistné přepady
Chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou
PVC
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TWC 50 PVC
TWC 75 PVC
TWC 110 PVC
TWC 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
970,–
1 070,–
1 270,–
1 370,–
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie
na bázi PVC a ochrannou mřížkou, vyhřívaný 230 V s připojovacím
kabelem. Délka 50 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWCE 50 PVC
TWCE 75 PVC
TWCE 110 PVC
TWCE 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
2 070,–
2 170,–
2 370,–
2 470,–
Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou. Délka 50 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWPP 50 PVC
TWPP 75 PVC
TWPP 110 PVC
TWPP 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
970,–
1 070,–
1 270,–
1 370,–
Provedení
Typ
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie
na bázi PVC a ochrannou mřížkou. Délka 50 cm, na zakázku možnost
prodloužení až do 200 cm
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.
Nerezová šachta
Doplňky
Provedení
Typ
Nerezová šachta pro chrliče a pojistné přepady TOPWET,
pro střechy s kačírkem
TWNK C 25x15x10
TWNK C 25x15x_ _
www.topwet.cz
Výška nad úroveň izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
100 mm
na zakázku
870,–
na zakázku
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou PVC manžetou
19
Chrliče a pojistné přepady
Chrlič TOPWET MINI – nová konstrukce z polyamidu PA 6 / PVC – snížená hladina odtoku
Provedení
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Chrlič TOPWET MINI. Délka 20 cm, na zakázku
možnost prodloužení až do 150 cm
TWC 40 BIT MINI
TWC 40 PVC MINI
TWC 40 STE MINI
DN 40
DN 40
DN 40
670,–
670,–
770,–
STE – speciální pružná manžeta pro stěrkové hydroizolace
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.
Hranaté chrliče a pojistné přepady s integrovanou bitumenovou manžetou
BIT
Rozměr
(šířka / výška)
Cena / ks
Kč bez DPH
TWC 50×100 BIT
TWC 50×150 BIT
TWC 100×100 BIT
TWC 150×150 BIT
TWC 100×300 BIT
50/100
50/150
100/100
150/150
100/300
1 470,–
1 570,–
1 570,–
1 670,–
2 170,–
TWPP 50×100 BIT
TWPP 50×150 BIT
TWPP 100×100 BIT
TWPP 150×150 BIT
TWPP 100×300 BIT
50/100
50/150
100/100
150/150
100/300
1 370,–
1 470,–
1 470,–
1 570,–
2 170,–
Rozměr
(šířka / výška)
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Chrlič TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 50 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 80 cm
Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC,
barva bílá. Délka 30 cm, na zakázku možnost prodloužení
až do 80 cm
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.
Hranaté chrliče a pojistné přepady s integrovanou PVC manžetou
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
PVC
20
Provedení
Typ
Chrlič TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie
na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 50 cm, na zakázku
možnost prodloužení až do 80 cm
TWC 50×100 PVC
TWC 50×150 PVC
TWC 100×100 PVC
TWC 150×150 PVC
TWC 100×300 PVC
50/100
50/150
100/100
150/150
100/300
1 470,–
1 570,–
1 570,–
1 670,–
2 170,–
Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá.
Délka 30 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 80 cm
TWPP 50×100 PVC
TWPP 50×150 PVC
TWPP 100×100 PVC
TWPP 150×150 PVC
TWPP 100×300 PVC
50/100
50/150
100/100
150/150
100/300
1 370,–
1 470,–
1 470,–
1 570,–
2 170,–
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.
Chrliče TOPWET k napojení do plastových a nerezových potrubí nebo kolen
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TWC 50 BIT x0
TWC 75 BIT x0
TWC 110 BIT x0
TWC 125 BIT x0
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
870,–
970,–
1 170,–
1 270,–
TWC 50 PVC x0
TWC 75 PVC x0
TWC 110 PVC x0
TWC 125 PVC x0
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
870,–
970,–
1 170,–
1 270,–
Provedení
Typ
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Chrlič bez potrubí je určen
pro přímé napojení dešťového odpadního potrubí systémů KG nebo
HT a do nerezového potrubí s těsnícím hrdlem
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou. Chrlič bez potrubí je určen
pro přímé napojení dešťového odpadního potrubí systémů KG nebo
HT a do nerezového potrubí s těsnícím hrdlem
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.
Na zakázku lze dodat i ve vyhřívaném provedení – označení TWCE.
www.topwet.cz
Šachty pro zelené střechy
Šachty pro zelené střechy
Příslušenství pro střechy s vegetačním souvrstvím
Nová konstrukce šachty z polyamidu
v neutrálním šedém odstínu
Tvrdý, UV stabilní a povětrnosti odolný materiál
Optimalizované otvory pro odvod vody
ze souvrství zelené střechy
Nové vyjímatelné víko z masivního
polypropylenu v robustním rámu
Dvě základní velikosti čtvercového půdorysu
šířky 300 nebo 400 mm
Variabilní skladebnost sestavy v závislosti
na výšce vegetačního souvrství
Ideální přístup ke kontrole a čištění
střešních vpustí
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TWZ 30×30
TWZ 40×40
300 × 300 mm
400 × 400 mm
1 570,–
1 870,–
Šachta pro zelené střechy, výška 230 mm,
včetně plastové krycí mřížky
TWZ 30×30×23
TWZ 40×40×23
300 × 300 mm
400 × 400 mm
2 070,–
2 370,–
Šachta pro zelené střechy, výška 330 mm,
včetně plastové krycí mřížky
TWZ 30×30×33
TWZ 40×40×33
300 × 300 mm
400 × 400 mm
2 570,–
2 870,–
Šachta pro zelené střechy, výška na zakázku,
včetně plastové krycí mřížky
TWZ 30×30×_ _
TWZ 40×40×_ _
300 × 300 mm
400 × 400 mm
na zakázku
na zakázku
Provedení
Typ
Šachta pro zelené střechy, výška 130 mm,
včetně plastové krycí mřížky
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Šachty pro zelené střechy
21
Balkónové vpusti
Balkónové vpusti
Odvodnění balkónů a teras
Svislé a vodorovné provedení DN 70
Konstrukce z polyamidu PA 6
Integrovaná manžeta hydroizolačního
pásu nebo fólie
Nízká stavební výška
Vhodné k odvodnění menších ploch
Ochranná a vyjímatelná mřížka
součástí každé vpusti
Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé
odvodnění i v zimním období
Balkónové vpusti – svislé provedení
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
22
DN
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
g
h
120
50
49
21
95
–
–
TWB 50 S
50
150
TWB 75 S
70
150
120
50
49
21
95
–
–
TWBE 50 S
50
150
120
50
–
–
95
30
40
TWBE 75 S
70
150
120
50
–
–
95
30
40
Balkónové vpusti – vodorovné provedení
Typ
DN
TWB 50 V
Rozměry [mm]
a
b
c
d
50
150
72
153
19
TWB 75 V
70
150
96
163
21
TWBE 50 V
50
150
72
153
19
TWBE 75 V
70
150
96
163
21
www.topwet.cz
BIT
Provedení
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu, svislé provedení, s ochrannou mřížkou
TWB 50 BIT S
TWB 75 BIT S
DN 50
DN 70
870,–
870,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu, svislé provedení, vyhřívaná 230 V s připojovacím
kabelem, s ochrannou mřížkou
TWBE 50 BIT S
TWBE 75 BIT S
DN 50
DN 70
1 970,–
1 970,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou
TWB 50 BIT V
TWB 75 BIT V
DN 50
DN 70
970,–
970,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu, vodorovné provedení, vyhřívaná 230 V s připojovacím
kabelem, s ochrannou mřížkou
TWBE 50 BIT V
TWBE 75 BIT V
DN 50
DN 70
2 070,–
2 070,–
Balkónové vpusti
Balkónové vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
PVC
Provedení
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC, svislé provedení, s ochrannou mřížkou
TWB 50 PVC S
TWB 75 PVC S
DN 50
DN 70
870,–
870,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC, svislé provedení, vyhřívaná 230 V s připojovacím
kabelem, s ochrannou mřížkou
TWBE 50 PVC S
TWBE 75 PVC S
DN 50
DN 70
1 970,–
1 970,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou
TWB 50 PVC V
TWB 75 PVC V
DN 50
DN 70
970,–
970,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, vyhřívaná 230 V s připojovacím
kabelem, s ochrannou mřížkou
TWBE 50 PVC V
TWBE 75 PVC V
DN 50
DN 70
2 070,–
2 070,–
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Balkónové vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
www.topwet.cz
23
Doplňky pro balkónové vpusti
Doplňky pro balkónové vpusti
Odvodnění teras a balkónů
Terasové nástavce a ochranný
koš na kačírek
Široké příslušenství pro provozní střechy
Řešení pro všechny typy skladeb
U teras s přitěžující vrstvou kačírku je nutné použít nerezový
ochranný koš Možnost využití zápachové uzávěry vložené do vpusti
Balkónové podlahové vpusti
Určeny pouze pro odvod z povrchu dlažby
Voda neodtéká z hydroizolace, ale pouze mřížkou v úrovni dlažby
Součástí balení je zápachová klapka a terasový nástavec
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Ochranný koš pro terasy s kačírkem
24
Rozměry
[mm]
Typ
DN
TWOK v100 BAL
75*
100
TWOK v150 BAL
75*
150
TWOK v20 – 1000 BAL
75*
20–1000
a
* Jak můžou být nástavce univerzální do obou
průměrů balkónových vpustí DN 50 i 70?
Balkónové vpusti mají hrdlo resp. integrovanou
přírubu stejné konstrukce i průměru. Konstrukce
vpustí se liší podle výrobku až pod hrdlem. Je to
z důvodu univerzálnosti všech doplňků.
Určení
Univerzální koš pro balkónové
vpusti DN 50 a 70. Konstrukce
hrdla vpusti je u obou průměrů
stejná
* * Jaký typ nástavce mám použít, když mám
stěrkovou hydroizolaci, která je v úrovni hrdla
vpusti?
Pro tento typ hydroizolace je určený
TWNR TER 50 (P), který můžete osadit dle výšky
potěru a dlažby.
Terasové a balkónové nerezové nástavce
Typ
DN
TWNR BAL v50 (P) * *
Rozměry [mm]
a
b
c
d
75*
50
0
11
100
TWNR BAL v100 (P) (D)
75*
100
21
11
100
TWNR BAL v150 (P) (D)
75*
150
21
11
100
TWNR BAL v10 – 1000 (P) (D)
75*
10–1000
21
11
100
Určení
Univerzální terasové nástavce
pro balkónové vpusti DN 50 a 70.
Konstrukce hrdla vpusti je u obou
průměrů stejná
www.topwet.cz
Doplňky
Výška nad úroveň izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Perforovaný nerezový ochranný koš TOPWET, pro svislé
a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB
TWOK BAL v100
TWOK BAL v150
TWOK BAL v20 - 1000
100 mm
150 mm
20–1000 mm
470,–
570,–
na zakázku
Balkónový nerezový nástavec TOPWET s chromovou mřížkou
100 × 100 × 10 mm, pro svislé a vodorovné provedení
balkónových vpustí TOPWET TWB
TWNR BAL v50
TWNR BAL v100
TWNR BAL v150
TWNR BAL v10 - 1000
10–50 mm
32–100 mm
32–150 mm
10–1000 mm
570,–
570,–
670,–
na zakázku
Částečně perforovaný balkónový nerezový nástavec
TOPWET s chromovou mřížkou 100 × 100 × 10 mm, pro svislé
a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB
TWNR BAL v100 D
TWNR BAL v150 D
TWNR BAL v10 - 1000 D
45–100 mm
45–150 mm
10–1000 mm
570,–
670,–
na zakázku
Perforovaný balkónový nerezový nástavec TOPWET
s chromovou mřížkou 100 × 100 × 10 mm, pro svislé
a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB
TWNR BAL v50 P
TWNR BAL v100 P
TWNR BAL v150 P
TWNR BAL v10 - 1000 P
10–50 mm
45–100 mm
45–150 mm
10–1000 mm
570,–
570,–
670,–
na zakázku
Mechanická nerezová zápachová uzávěra pro svislé
a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB
TWZU BAL
470,–
Ochranná pochozí mřížka v úrovni hydroizolace, provedení
nerez tl.1,5 mm
TWNR POK BAL
570,–
Doplňky pro balkónové vpusti
Doplňky pro balkónové vpusti TOPWET
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 50 mm.
balkónové vpusti podlahové
DN
TWBP 50 S*
TWBP 50 V*
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
50
160
15
65
45
104
–
50
160
15
65
–
–
120
* Balkónová podlahová vpust TOPWET s integrovanou STE manžetou pro napojení hydroizolační stěrky např. z cementových
pojiv, plniv a speciálních přísad, opatřené vodotěsně vyspárovanou keramickou dlažbou, jejíž povrch je odvodněn přes
mřížku nástavce. Tuto vpust nelze použít pro jiné účely, protože neumožňuje odvodnění drenážní vrstvy ani povrchu vlastní
hydroizolační vrstvy.
Balkónové vpusti podlahové TOPWET s integrovanou manžetou izolace
Provedení
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Balkónová podlahová vpust TOPWET s integrovanou
manžetou pro stěrkové hydroizolace, vodorovné a svislé
provedení, včetně suché zápachové klapky, plastového
nástavce a nerezové mřížky. Voda neodtéká z úrovně
hydroizolace, ale pouze nerezovou mřížkou
TWBP 50 STE S
TWBP 50 _ _ _ S
TWBP 50 STE V
TWBP 50 _ _ _ V
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
970,–
1 070,–
970,–
1 070,–
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
_ _ _- dle manžety izolace
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.
www.topwet.cz
25
Průběžné balkónové vpusti a ocelové potrubí
Průběžné balkónové vpusti
a ocelové potrubí
Odvodnění balkónů a teras
Průběžný systém odvodnění umožňuje odvádět
vodu z jednotlivých balkónů bez užití bočního napojení
každého patra
Vpusti i potrubí jsou vyrobeny z žárově pozinkované
oceli, čímž je zaručená zvýšená mechanická odolnost
proti všem vnějším vlivům
Jednoduchá montáž a údržba
Napojení na systémy KG i HT přes jednoduchou přechodku
Zpracování technického řešení pro konkrétní stavbu zdarma
Balkónové vpusti pro průběžný systém odvodnění jednodílné/dvoudílné, vyhřívané/nevyhřívané
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Doplňky
26
Typ
Provedení
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Balkónová vpust z žárově pozinkované oceli s integrovanou manžetou hydroizolace. Terasový nástavec s otvorem pro průběžné patro, pro výšku souvrství
35–155 mm. Délka potrubí 250 mm, vpust jednodílná s ochranným košem.
Vyhřívané provedení: samoregulační na 230 V / 50 Hz
16277.070X
16277.100X
nevyhřívaná
nevyhřívaná
DN 70
DN 100
4 170,–
5 470,–
16390.070X
16390.100X
vyhřívaná
vyhřívaná
DN 70
DN 100
4 670,–
6 670,–
Balkónová vpust z žárově pozinkované oceli s integrovanou manžetou hydroizolace. Terasový nástavec s plnou mřížkou pro nejvyšší patro, pro výšku souvrství
35–155 mm. Délka potrubí 250 mm, vpust jednodílná s ochranným košem.
Vyhřívané provedení: samoregulační na 230 V / 50 Hz
16278.070X
16278.100X
nevyhřívaná
nevyhřívaná
DN 70
DN 100
4 170,–
5 220,–
16391.070X
16391.100X
vyhřívaná
vyhřívaná
DN 70
DN 100
4 670,–
6 620,–
Balkónová vpust z žárově pozinkované oceli s integrovanou manžetou hydroizolace.
Terasový nástavec s otvorem pro průběžné patro, pro výšku souvrství 35–155 mm.
Délka potrubí 250 mm, vpust dvoudílná s ochranným košem. Nástavec vpusti pro výšku tepelné izolace 60–120 mm. Vyhřívané provedení: samoregulační na 230 V / 50 Hz
16287.070X
16287.100X
nevyhřívaná
nevyhřívaná
DN 70
DN 100
6 720,–
8 570,–
16397.070X
16397.100X
vyhřívaná
vyhřívaná
DN 70
DN 100
7 220,–
9 970,–
Balkónová vpust z žárově pozinkované oceli s integrovanou manžetou hydroizolace.
Terasový nástavec s plnou mřížkou pro nejvyšší patro, pro výšku souvrství 35–155 mm.
Délka potrubí 250 mm, vpust dvoudílná s ochranným košem. Nástavec vpusti pro výšku tepelné izolace 60–120 mm. Vyhřívané provedení: samoregulační na 230 V / 50 Hz
16288.070X
16288.100X
nevyhřívaná
nevyhřívaná
DN 70
DN 100
6 720,–
8 520,–
16398.070X
16398.100X
vyhřívaná
vyhřívaná
DN 70
DN 100
7 220,–
9 920,–
Provedení
www.topwet.cz
Provedení
Typ (mm)
95
120
Balkónová vpust z žárově
pozinkované oceli určená
k osazení do betonové desky
tloušťky 95 až 200 mm,
dodávka bez mřížky
140
160
180
200
DN 50
DN 70
DN 100
16375.050X
16375.070X
–
1 670,–
2 270,–
–
16370.050X
16370.070X
16370.100X
1 320,–
1 620,–
2 170,–
16371.050X
16371.070X
16371.100X
1 420,–
1 572,–
2 270,–
16372.050X
16372.070X
16372.100X
1 520,–
1 720,–
2 320,–
16373.050X
16373.070X
16373.100X
1 570,–
1 820,–
2 370,–
16374.050X
16374.070X
16374.100X
1 670,–
1 870,–
2 570,–
Mřížky pro balkónové vpusti pro osazení do betonové desky
Doplňky
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Mřížka s otvorem pro průchozí potrubí pro balkónové vpusti určené k osazení
do betonové desky, materiál nerez
16193.050X
16193.070X
16193.100X
DN 50
DN 70
DN 100
170,–
190,–
320,–
Plná mřížka pro nejvyšší patro pro balkónové vpusti určené k osazení
do betonové desky, materiál nerez
16191.050X
16191.070X
16191.100X
DN 50
DN 70
DN 100
170,–
190,–
320,–
Provedení
Odpadní potrubí LORO
Doplňky
Provedení
Délka (mm)
250
500
Odpadní potrubí LORO z žárově
pozinkované oceli s vnitřní
vrstvou z dvoukomponentního
epoxidu červenohnědé barvy
s hlubokou přírubou pro
napojení potrubí, dodávka bez
těsnícího kroužku
750
1000
1500
2000
2500
3000
www.topwet.cz
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
01401.050X
01401.070X
01401.100X
01401.125X
01401.150X
270,–
420,–
770,–
2 200,–
1 470,–
01301.050X
01301.070X
01301.100X
01301.125X
01301.150X
470,–
720,–
1 120,–
1 870,–
2 320,–
01211.050X
01211.070X
01211.100X
01211.125X
01211.150X
570,–
870,–
1 370,–
2 270,–
2 820,–
01201.050X
01201.070X
01201.100X
01201.125X
01201.150X
720,–
1 070,–
1 620,–
2 970,–
2 470,–
01111.050X
01111.070X
01111.100X
01111.125X
01111.150X
1 070,–
1 570,–
2 420,–
4 170,–
4 970,–
01101.050X
01101.070X
01101.100X
01101.125X
01101.150X
1 420,–
2 020,–
3 170,–
5 420,–
6 570,–
01002.050X
01002.070X
01002.100X
–
–
1 570,–
2 570,–
4 120,–
–
–
01001.050X
01001.070X
01001.100X
01001.125X
01001.150X
2 070,–
2 920,–
4 570,–
8 170,–
9 670,–
Průběžné balkónové vpusti a ocelové potrubí
Doplňky
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Balkónové vpusti pro osazení do betonové desky
27
Průběžné balkónové vpusti a ocelové potrubí
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
28
Odpadní potrubí LORO – odbočky, kolena
Doplňky
Provedení
Odbočka pro odpadní potrubí
LORO z žárově pozinkované oceli
s vnitřní vrstvou z dvoukomponentního epoxidu červenohnědé
barvy, s dvěma hlubokými
přírubami pro napojení potrubí,
dodávka bez těsnících kroužků
Úhel
87°
70°
45°
87°
Koleno pro odpadní potrubí
LORO z žárově pozinkované
oceli s vnitřní vrstvou
z dvoukomponentního epoxidu
červenohnědé barvy s hlubokou
přírubou pro napojení potrubí,
dodávka bez těsnícího kroužku
70°
45°
30°
15°
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
00200.BB0X
00200.CC0X
00200.DD0X
00200.EE0X
00200.FF0X
670,–
1 070,–
1 870,–
3 120,–
4 120,–
00210.BB0X
00210.CC0X
00210.DD0X
00210.EE0X
00210.FF0X
620,–
1 070,–
1 870,–
3 120,–
4 170,–
00220.BB0X
00220.CC0X
00220.DD0X
00220.EE0X
00220.FF0X
620,–
1 070,–
1 870,–
3 120,–
4 120,–
00300.050X
00300.070X
00300.100X
00300.125X
00300.150X
320,–
620,–
1 270,–
4 370,–
4 370,–
00310.050X
00310.070X
00310.100X
00310.125X
00310.150X
320,–
570,–
1 170,–
2 820,–
4 020,–
00320.050X
00320.070X
00320.100X
00320.125X
00320.150X
270,–
520,–
1 020,–
2 130,–
2 670,–
00330.050X
00330.070X
00330.100X
00330.125X
00330.150X
270,–
520,–
920,–
1 970,–
2 470,–
00340.050X
00340.070X
00340.100X
00340.125X
00340.150X
270,–
470,–
770,–
1 770,–
2 170,–
Těsnící kroužky a držáky potrubí
Doplňky
Provedení
Cena / ks
Kč bez DPH
Typ
Rozměr
Elastický těsnicí kroužek pro hlubokou přírubu odpadního potrubí,
odbočky a kolena LORO
00911.050X
00911.070X
00911.100X
00911.125X
00911.150X
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
60,–
80,–
100,–
140,–
220,–
Držák odpadního potrubí LORO se závitem M8 z žárově pozinkované oceli
00973.050X
00973.070X
00975.100X
00977.125X
00977.150X
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
170,–
190,–
240,–
300,–
350,–
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Přechodový díl z potrubí LORO na plastové potrubí systému KG nebo HT, vyrobeno z žárově pozinkované oceli s vnitřní vrstvou z dvoukomponentního epoxidu
červenohnědé barvy
00612.050X
00630.050X
00622.070X
00630.070X
00630.100X
00642.100X
00642.125X
DN 50 / DN 50
DN 50 / DN 100
DN 70 / DN 70
DN 70 / DN 100
DN 100 / DN 100
DN 100 / DN 125
DN 125 / DN 125
170,–
720,–
420,–
720,–
720,–
1 170,–
1 170,–
Přechodový díl z plastového potrubí systému KG nebo HT na potrubí LORO.
V průměru DN 70 a 100 vyrobeno z žárově pozinkované oceli s vnitřní vrstvou
z dvoukomponentního epoxidu červenohnědé barvy, v průměru DN 50, 125 a 150
se jedná o těsnění do hlubokého hrdla potrubí, kolena, nebo odbočky LORO
00915.050X
00750.070X
00750.100X
00944.125X
00911.150X
DN 50 / DN 50
DN 70 / DN 70
DN 100 / DN 100
DN 125 / DN 125
DN 150 / DN 150
80,–
320,–
570,–
270,–
220,–
Přechodové díly na plastové potrubí systému KG a HT
Doplňky
Provedení
Řešení pro parkovací domy
Řešení pro parkovací domy –
pojezdové vpusti
Odvodnění parkovišť a pojízdných ploch
Pojezdové vpusti a nástavce
Vyrobeny z oboustranně žárově zinkované oceli
Extrémní mechanická odolnost proti poškození
Lze dodat ve vyhřívaném provedení viz str. 6
Pojezdové rošty
Rozdělené dle dovolené zátěže do 1,5 t a do 12 t
Vyjímatelný rošt pro snadné čištění a kontrolu
Doplňky
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TW POJEZD 110
TW POJEZD 125
DN 100
DN 125
4 170,–
5 270,–
Nástavec do pojezdové vpusti pro parkoviště, pojezdové plochy,
garáže a parkovací domy. Nástavec je vyroben z oboustranně žárově
zinkované oceli
TWN POJEZD 110
TWN POJEZD 125
DN 100
DN 125
4 570,–
5 270,–
Pojezdový rošt do pojezdové vpusti a nástavce.
Provedení do 1,5 t a do 12 t
TW ROST 110
TW ROST 110 12T
TW ROST 125
TW ROST 125 12T
Do 1,5 t
Do 12 t
Do 1,5 t
Do 12 t
3 270,–
4 070,–
3 570,–
4 570,–
Provedení
Typ
Pojezdová vpust pro parkoviště, pojezdové plochy, garáže a parkovací
domy. Vpust je vyrobena z oboustranně žárově zinkované oceli
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Řešení pro parkovací domy – pojezdové vpusti
29
Komínky a prostupy
Komínky a prostupy
Odvětrání střech, kanalizace a prostupy pro kabely
Jednoduchá konstrukce pro účinné
provětrávání dvouplášťových střech
Kotvicí body pro pevné zakotvení
do nosné konstrukce horního pláště
Integrovaná manžeta hydroizolace
pro spolehlivé napojení na krytinu střechy
Zcela nové výrobky pro profesionální ukončení
odvětrávacích potrubí kanalizace
Použitelné pro všechna běžně používaná
odvětrávací potrubí DN 50, DN 70, DN 100 a DN 125
Základová deska umožňuje vzduchotěsný
prostup parotěsnou zábranou
Spolehlivé řešení pro vyvedení kabelů,
hadic a jiných nosičů médií na střechu
Profesionální prostup hydroizolací nevyžadující
pravidelné kontroly ani údržbu
Odvětrání plochých střech a odvětrání potrubí
DN
Průřez
[cm²]
a*
b*
c
d
e*
TWO a TWOP 50
50
15
350
322
110
250
180
TWO a TWOP 75
70
37
350
322
110
250
180
TWO a TWOP 110
100
85
350
322
160
250
180
TWO a TWOP 125
125
111
350
322
160
250
180
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
Prostup pro kabely a základová deska
Typ
DN
Průřez
[cm²]
TWP a TWOD 50
50
TWP a TWOD 75
TWO
TWOP
TWP
TWOD
Rozměry [mm]
Rozměry [mm]
a*
b*
c
d
e*
f*
15
380
300
200
250
180
100
70
37
420
300
240
250
180
100
TWP a TWOD 110
100
85
470
300
310
250
180
100
TWP a TWOD 125
125
111
480
300
350
250
180
100
* na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm (každých započatých 100 mm = 100 Kč)
30
www.topwet.cz
BIT
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Střešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu, včetně dešťové krytky. Výška
30 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWO 50 BIT
TWO 75 BIT
TWO 110 BIT
TWO 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
620,–
640,–
670,–
690,–
Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání
s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, včetně
dešťové krytky. Výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci 18 cm,
na zakázku lze prodloužit až do 200 cm
TWOP 50 BIT
TWOP 75 BIT
TWOP 110 BIT
TWOP 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
660,–
680,–
710,–
730,–
Základová deska TOPWET pro napojení TWOP na parotěsnou zábranu
s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Hloubka
pod izolaci 18 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm.
Lze prodat pouze s TWOP
TWOD 50 BIT
TWOD 75 BIT
TWOD 110 BIT
TWOD 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
520,–
540,–
570,–
590,–
Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného
asfaltového pásu. Výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci 18 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm.
TWP 50 BIT
TWP 75 BIT
TWP 110 BIT
TWP 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
660,–
680,–
710,–
730,–
Komínky a prostupy
Komínky, odvětrání kanalizace, prostupy pro kabely s integrovanou bitumenovou manžetou
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.
Komínky, odvětrání kanalizace, prostupy pro kabely s integrovanou PVC (PE) manžetou
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Střešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně dešťové krytky. Výška 30 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWO 50 PVC
TWO 75 PVC
TWO 110 PVC
TWO 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
620,–
640,–
670,–
690,–
Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání
s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně
dešťové krytky. Výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci 18 cm,
na zakázku lze prodloužit až do 200 cm
TWOP 50 PVC
TWOP 75 PVC
TWOP 110 PVC
TWOP 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
660,–
680,–
710,–
730,–
Základová deska TOPWET pro napojení TWOP na parotěsnou zábranu
s integrovanou manžetou z PE fólie. Hloubka pod izolaci 18 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm. Lze prodat pouze
s TWOP
TWOD 50 PVC
TWOD 75 PVC
TWOD 110 PVC
TWOD 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
520,–
540,–
570,–
590,–
Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC. Výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci 18 cm,
na zakázku lze prodloužit až do 200 cm
TWP 24
TWP 50 PVC
TWP 75 PVC
TWP 110 PVC
TWP 125 PVC
DN 24
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
470,–
660,–
680,–
710,–
730,–
Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks. Více informací na str. 5.
Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
PVC
31
Těsnící manžety – tvarovky
Těsnící manžety – tvarovky
pro prostupy hydroizolací z PVC fólií
Opracování prostupů
Tvarovky
Určeny pro kulaté a hranaté prostupy
Široká škála rozměrů
Otevřené provedení pro prostupy bez možnosti navlečení
Výška všech tvarovek 150 mm
Systémové opracování prostupů
Celonerezové stahovací pásky
Určeny pro vysoce korozní prostředí
Nekonečný pásek umožňuje výrobu spon v libovolném průměru
Těsnící manžety – tvarovky pro prostupy hydroizolací z pvc fólií
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ = rozměr „a“ [mm]
32
Rozměry [mm]
c*
d**
TWUT a TWOT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35
150
150
TWUT a TWOT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65
150
150
TWUT a TWOT 72, 75, 77, 80, 83
150
180
TWUT a TWOT 90, 100, 102, 105, 110, 114
150
250
TWUT a TWOT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180
150
275
TWUT a TWOT 200
150
350
Typ = rozměr „a“ x „b“ [mm]
Rozměry [mm]
c*
d
TWUT a TWOT 8×40, 8×50, 10×30, 10×40, 10×50, 15×35, 16×16
150
150
TWUT a TWOT 20×20, 20×35, 20×40, 25×25, 25×30, 30×30
150
150
TWUT a TWOT 15×50, 15×60, 20×50, 20×70, 25×50, 27×40
150
150
TWUT a TWOT 30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70
150
150
TWUT a TWOT 40×40, 40×45, 40×50, 40×55, 40×60, 40×70
150
150
TWUT a TWOT 45×45, 50×50, 60×60
150
150
TWUT a TWOT 10×90, 70×70, 40×80, 80×80
150
150
TWUT a TWOT 50×100, 60×100
150
180
TWUT a TWOT 100×100, 100×150, 120×120, 120×140
150
275
TWUT a TWOT 150×150
150
350
* na zakázku lze dodat ve výšce 300 mm za příplatek +20%
** na zakázku lze dodat v průměru do 350 mm za příplatek +15%
www.topwet.cz
Balení po
Cena / ks
Kč bez DPH
TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35
TWUT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65
TWUT 72, 75, 77, 80, 83
TWUT 90, 100, 102, 105, 110, 114
TWUT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180
TWUT 200
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
59,–
69,–
79,–
99,–
119,–
129,–
Uzavřená čtyřhranná tvarovka z PVC
fólie určená k opracování prostupů.
Typ označuje vnitřní rozměry tvarovky.
Výška tvarovky všech rozměrů je
150 mm. Ostatní rozměry na vyžádání,
maximální rozměr 150 × 150 mm
TWUT 8×40, 8×50, 10×30, 10×40, 10×50, 15×35, 16×16
TWUT 20×20, 20×35, 20×40, 25×25, 25×30, 30×30
TWUT 10×60, 15×50, 15×60, 20×50, 20×70, 25×50, 27×40
TWUT 30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70
TWUT 40×40, 40×45, 40×50, 40×55, 40×60, 40×70, 40×80
TWUT 45×45, 50×50, 60×60
TWUT 10×90, 10×100, 70×70, 40×80, 80×80, 50×100, 60×100
TWUT 75×145, 100×100, 100×150, 120×120, 120×140
TWUT 150×150
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
64,–
69,–
74,–
74,–
74,–
79,–
99,–
114,–
144,–
Otevřená kruhová tvarovka z PVC
fólie určená k opracování prostupů.
Typ označuje vnitřní průměr tvarovky.
Výška tvarovky všech průměrů je
150 mm. Ostatní rozměry na vyžádání,
maximální průměr 200 mm
TWOT 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35
TWOT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65
TWOT 72, 75, 77, 80, 83
TWOT 90, 100, 102, 105, 110, 114
TWOT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180
TWOT 200
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
79,–
79,–
89,–
109,–
129,–
129,–
Otevřená čtyřhranná tvarovka z PVC
fólie určená k opracování prostupů.
Typ označuje vnitřní rozměry tvarovky.
Výška tvarovky všech rozměrů je
150 mm. Ostatní rozměry na vyžádání,
maximální rozměr 150 × 150 mm
TWOT 8×40, 8×50, 10×30, 10×40, 10×50, 15×35, 16×16
TWOT 20×20, 20×35, 20×40, 25×25, 25×30, 30×30
TWOT 10×60, 15×50, 15×60, 20×50, 20×70, 25×50, 27×40
TWOT 30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70
TWOT 40×40, 40×45, 40×50, 40×55, 40×60, 40×70, 40×80
TWOT 45×45, 50×50, 60×60
TWOT 10×90, 10×100, 70×70, 40×80, 80×80, 50×100, 60×100
TWOT 75×145, 100×100, 100×150, 120×120, 120×140
TWOT 150×150
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
79,–
79,–
89,–
99,–
99,–
99,–
114,–
129,–
159,–
Uzavřená kruhová tvarovka z PVC fólie
určená k opracování prostupů kabelů
o průměru do 11 mm. Výška tvarovky
je 300 mm. Průměr podstavy 150 mm
TWUT 11/300
5 ks
64,–
Tvarovka kužel a vlnovec z homogenní fólie
na bázi mPVC. Barva: SV – světle šedá,
TM – tmavě šedá
TW KUZEL SV
TW KUZEL TM
TW VLNOVEC SV
TW VLNOVEC TM
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
26,–
26,–
26,–
26,–
Nekonečný celonerezový stahovací pásek
se samostatnými zámky, umožňuje výrobu
stahovacích pásek libovolného průměru.
Balení zámků po 25 ks. Délka pásku 3 m nebo
25 m, šířka pásku 8 nebo 14 mm. Materiál:
nerezová chromniklová ocel (17–20% chromu,
9–12% niklu). Zámky mají nerezový šroubek
pozinkovaný. Zinek slouží jako mazadlo, bez
něj se spona utahuje velmi ztuha
TWSP NEK 3 – š. pásky 8 mm
TWSP NEK 25 – š. pásky 8 mm
TWSP ZAM – š. pásky 8 mm
TWSP NEK 25 š14 – š. pásky 14 mm
TWSP ZAM š14 – š. pásky 14 mm
Provedení
Typ (vnitřní průměr / rozměry v mm)
Uzavřená kruhová tvarovka z PVC
fólie určená k opracování prostupů.
Typ označuje vnitřní průměr tvarovky.
Výška tvarovky všech průměrů je
150 mm. Ostatní rozměry na vyžádání,
maximální průměr 200 mm
www.topwet.cz
1 ks (3 m)
210,–
1 ks (25 m) 1 270,–
25 ks
14,–
1 ks (25 m) 2 270,–
25 ks
33,–
Těsnící manžety – tvarovky
Doplňky
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Těsnící manžety – tvarovky pro prostupy hydroizolací z pvc fólií
33
Ostatní střešní prvky
Ostatní střešní prvky
Zachytávače, podpěry, lišty, prostupy
a ostatní příslušenství
Sněhové zachytávače pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou PVC
Technické informace:
Rozměr spodního dílu sněhové zábrany: 200 x 200 mm
Zádržná plocha sněhové zábrany: 35 cm²
Výpočtová únosnost sněhové zábrany: 1,3 kN
Maximální sklon střechy: 30 stupňů
Příklad rozmístění zachytávačů sněhu.
Bližší informace na www.topwet.cz
Sněhová zábrana je vyrobena ze dvou dílů poplastovaného plechu, které jsou k sobě svařeny do jednoho celku. Výsledný tvar plní
funkci sněhové zábrany. Spodní díl čtvercového tvaru slouží pro ukotvení sněhové zábrany ke konstrukčnímu podkladu a je opatřen
v rozích otvory Ø 6,2 mm. Zároveň umožňuje vodotěsné napojení na hlavní hydroizolační vrstvu přeplátováním a horkovzdušným
svařením na lícní stranu spodního dílu opatřeného PVC-P vrstvou. Vrchní díl je ve tvaru otevřené klínové kapsy, do které je sníh
zachytáván. Tato kapsa má v přední části otvor pro odtok vody a nečistot ve směru sklonu střechy.
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Doplňky
34
Provedení
Typ
Plechový zachytávač sněhu. Tvarovka pro zachytávání sněhové
vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy
s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC. Barva světle šedá
Cena / ks
Kč bez DPH
Termín dodání
Minimální odběr
TW SZ
3 dny
5 ks
69,–
Plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace.
Tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění
ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou
z PVC. Barva světle šedá
TW SZM
5 dní
5 ks
109,–
Plechový zachytávač sněhu. Tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy
a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní
hydroizolační vrstvou z PVC. Vzorník barev na www.topwet.cz
TW SZ RAL
2 týdny
20 ks
79,–
Plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace.
Tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění
ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou
z PVC. Vzorník barev na www.topwet.cz
TW SZM RAL
3 týdny
40 ks
129,–
Sněhové zachytávače pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou PVC – ostatní
Doplňky
Provedení
Typ
Držák pro trubkový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou
s folie na bázi mPVC, z nerezové oceli, určen k uchycení a fixaci
dvou trubek průměru do 28mm. Návrh systému musí vždy provést
odpovědný projektant v závislosti na konkrétních podmínkách.
Potrubí není součástí dodávky. Více informací na www.topwet.cz
TW SZ TR
PVC zachytávač sněhu určený k nalepení na folii z mPVC. Průměrný
počet zachytávačů je 1,65 ks / m2. Spotřeba lepidla:balení 1,25 l
na cca 125 ks, balení 5 l na cca 500 ks zachytávačů. Pro aktivaci PVC
fólie je nutné použít čistič pro fólie na bázi mPVC TW CLEANER
TW SNOW
TW CLEANER 5
TW LEP 1,25
TW LEP 5
Termín dodání / minimální odběr
3 týdny / 3 ks
3 týdny / 100 ks
5 l
Balení 1,25 l
Balení 5 l
Cena / ks
Kč bez DPH
970,–
59,–
1 670,–
970,–
3 270,–
www.topwet.cz
Rozměry [mm]
Typ
a
b
c
d
Délka lišty
TW KL 40
43
66
10
300
2000
TW KL 50
53
66
10
300
TW KL 65
68
65
10
300
Typ
Rozměry [mm]
a
b
c
d
Délka lišty
TW KL 90
93
66
10
300
2000
2000
TW KL UNI 40/50
40
50
10
–
2000
2000
TW KL UNI 65/90
65
90
10
–
2000
Rozměr c označuje rozteč mezi přířezy integrované fólie, neplatí pro TWKL UNI.
Kačírkové a okrajové lišty
Doplňky
Provedení
Typ
Ukončující a okrajová lišta délky 2 m pro profil dlažby
a střechy s přitěžující vrstvou kačírku, pro střechy a terasy
s hlavní hydroizolační vrstvou PVC. Celková tloušťka materiálu
1,6 mm, délka lišty 2 m včetně spojovacích dílů. Termín dodání lišty na zakázku 2–3 týdny. Na liště je vysokofrekvenčně navařených
3–5 ks přířezů folie mPVC 80×130 mm pro jednoduchou montáž
TW KL 40
TW KL 50
TW KL 65
TW KL 90
TW KL _ _ *
Kačírková lišta univerzální. Materiál: hliník tloušťky
1,5 mm. Oboustranně použitelná díky nerovnoměrným
ramenům profilu tvaru "L" (dodávána v délce 2 000 mm
včetně spojovacích prvků)
TW KL UNI 40/50
TW KL UNI 65/90
TW KL UNI _ _ /_ _
Výška lišty
Cena / bm
Kč bez DPH
Cena / ks
Kč bez DPH
40 mm
50 mm
65 mm
90 mm
na zakázku
260,–
285,–
310,–
335,–
na zakázku
520,–
570,–
620,–
670,–
na zakázku
40 mm / 50 mm
65 mm / 90 mm
na zakázku
345,–
380,–
na zakázku
690,–
760,–
na zakázku
Výška
Cena / ks
Kč bez DPH
Ostatní střešní prvky
Kačírkové lišty
* U lišt výšky nad 90 mm nejsou přířezy součástí dodávky. Jiné barevné provedení lišty za příplatek +20%.
Držák hromosvodu
Provedení
Typ
Plastový držák pro hromosvody pro upevnění vodiče
na plochých střechách. Barva: šedá, černá, zelená, červená. Možnost dodat s výsekem manžety fólie mPVC
TW HR SEDA
TW HR CERNA
TW HR SEDA MANZETA
TW HR CERNA MANZETA
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
24,–
24,–
29,–
29,–
Ventilační turbíny
Doplňky
Provedení
Typ
Ventilační turbína včetně základny pro trvalé odvětrání
střešních plášťů, podstřešních prostor, šachet panelových
domů atd. Jedná se o bezúdržbový produkt z kvalitních materiálů, s dlouhou životností a beznákladovým
provozem
TW TUR 12
TW TUR 12 BILA
TW TUR 12 HNEDA
TW TUR 12 CERNA
TW TUR 14
Průměr
Materiál / barva
Cena / ks
Kč bez DPH
12“ / 300 mm
12“ / 300 mm
12“ / 300 mm
12“ / 300 mm
14“ / 350 mm
hliník / přírodní
hliník / bílá
hliník / hnědá
hliník / černá
hliník / přírodní
2 870,–
3 170,–
3 170,–
3 170,–
2 970,–
Sortiment pro opracování prostupů hydroizolací z asfaltových pásů
Doplňky
Provedení
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Vysoce modifikovaný bezvložkový asfaltový pás easy
Flexx pro opracování detailů. Dodáván v rolích,
na poptávku lze dodat v podobě výseků a přířezů
TW FLEX
1 × 5 m
2 070,–
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Doplňky
35
Přednosti výrobků TOPWET
Přednosti výrobků TOPWET
oproti konkurenci
Stop šroubovacím přírubám!
Výpočet odvodnění
Integrovaná manžeta izolace zajišťuje 100% vodotěsnost při
spojení naprosto rozdílných materiálů jako je hydroizolace, materiál
vpusti a dešťového odpadního potrubí. Proč riskovat netěsnost
při sestavování a kompletaci vpusti na stavbě, když je tak snadné
objednat si kompaktní produkt.
Proč trávit spoustu času složitým výpočtem odvodnění? Využijte
náš automatický výpočet, kde po vložení základních hodnot
dostanete protokol o provedeném výpočtu s podrobným popisem.
Atypická výroba
Nevyhovuje vám standardní provedení produktů pro odvodnění?
Potřebujete prodloužit potrubí vpusti, chrliče nebo komínku?
Máte na střeše speciální izolaci? Vyrobíme vám produkt, který
se přizpůsobí atypickým požadavkům a přitom splní náročné
podmínky na vodotěsnost.
Technická dokumentace
Dodání do dvou dnů
Rychlost dodání je u standardních výrobků TOPWET zaručena
dostatečnými skladovými zásobami ve výrobním závodu
v České republice.
Technické poradenství
Kdykoliv se dostanete při přípravě projektu nebo přímo na stavbě
do časové tísně nebo hledáte-li atypická řešení, neváhejte nás
kontaktovat. Vždy jsme připraveni Vám nabídnout rychlé
a spolehlivé řešení! Linka technické podpory +420 777 701 241.
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Potřebujete aktuální technické výkresy nebo již hotovou vzorovou
skladbu v otevřeném formátu? Všechny technické výkresy
i vzorové skladby jsou volně ke stažení ve formátech PDF a DWG.
36
www.topwet.cz
Střešní
světlovody
Prosvětlení obytných
a komerčních prostor
KATALOG
PRODUKTŮ
2013/2014
Střešní světlovody – základní informace
Střešní světlovody
Prosvětlení obytných a komerčních prostor
kopule
Patentovaný systém pro zachycení difuzního
světla v ranních a odpoledních hodinách
Nepropouští škodlivé UVA a UVB záření
Vysoce odolná proti povětrnostním podmínkám
Světelný tubus
Tubus s nejreflexnějším materiálem na světě
Spektrální odrazivost až 99,7 %
Patentovaný povrch z polymerů
Flexibilita ohybu 0–90 stupňů
DIFUZÉRY
Slouží k distribuci světla do interiéru místnosti
Dvojitá vrstva plastů zabraňuje přenosu tepla
Osvětlení přídavným LED světlem
Prosvětlení obytných a komerčních prostor
Tabulka rozměrů
Průměr
Rozměry [mm]
Parametry
Osvětlená
plocha (m2)
Světelnost
(lux/m2)
570
8–14
80–100
570
14–18
80–120
770
18–24
90–140
a
b
c
d
e
f
250
303
558
250
278
152
350
403
643
350
305
152
530
608
853
530
511
203
Nabízené světlovody jsou vyráběné v USA od r. 1987
Poskytovaná záruka na materiál 10 let
Poskytovaná záruka na montáž 3 roky
Praxí ověřená životnost minimálně 25 let
Certifikace ENERGY STAR a LEED
38
www.topwet.cz
Sada A+B Tuba
(střešní a stropní díl)
Prodlužovací kus
délka 370 mm
Prodlužovací kus
délka 570 mm
Koleno, ohyb
0–90 stupňů
délka 570 mm
Typ
TY-250-AB
TY-350-AB
TY-530-AB
TY-250-C
TY-350-C
TY-250-D
TY-350-D
TY-530-D
TY-250-K
TY-350-K
TY-530-K
Průměr
(mm)
250
350
530
250
350
250
350
530
250
350
530
Cena / ks
Kč bez DPH
4 170,–
5 870,–
9 970,–
1 170,–
1 670,–
1 670,–
2 370,–
3 270,–
Typ
Stropní difuzér pro
strop s podhledem
včetně
přechodového
kusu
TY-530-D4
530
5 670,–
Stropní difuzér
pro strop
bez podhledu
TY-530-D5
530
1 970,–
Lemování
na šikmou střechu
šindele, hladká
krytina
TY-250-L2
TY-350-L2
250
350
1 470,–
2 270,–
Lemování
na šikmou střechu
skládaná krytina
TY-250-L3
250
1 570,–
Flexibilní lemování
na šikmou střechu
tašky, plech
TY-250-L4
TY-350-L4
250
350
2 970,–
3 570,–
Lemování
na plochou
střechu
TY-250-L1
TY-350-L1
TY-530-L1
250
350
530
1 870,–
2 170,–
3 470,–
Nástavec
na lemování
100 mm
TY-250-N1
TY-350-N1
250
350
770,–
1 370,–
Elektrické
integrované
osvětlení
TY-250-E
TY-350-E
250
350
1 670,–
2 070,–
2 170,–
2 570,–
5 370,–
Stropní difuzér
plastový bílý rovný
TY-250-D1
TY-350-D1
250
350
870,–
1 370,–
Stropní difuzér
skleněný designový
rovný
TY-250-D2
TY-350-D2
250
350
1 370,–
1 670,–
Stropní difuzér
skleněný designový
třívrstvý
TY-250-D3
TY-350-D3
250
350
2 170,–
2 670,–
www.topwet.cz
Průměr Cena / ks
(mm) Kč bez DPH
Název
Prosvětlení obytných a komerčních prostor
Název
Střešní světlovody – sortiment
Střešní světlovody – sortiment
39
Schopnost aktivních kopulí usměrňovat přímé dopadající
paprsky. Tímto se sníží počet následných odrazů na vnitřním
povrchu tubusu.
Nosná část tubusu je vyrobena z technologicky upraveného
hliníku. Tyto úpravy snižují tepelné ztráty a zabraňují vzniku
rosného bodu na samotné trubici.
Všechny nabízené kopule světlovodů jsou vyráběny z odolných
a stálých plastů. Tím je výrazně snížená tepelná vodivost oproti
provedení ze skla.
Rovnoměrná distribuce světla pomocí difuzéru v interiéru.
Polymerická vrstva jako vnitřní povrch tubusů – nejodrazivější
materiál na světě. Na rozdíl od kovových povrchů nemůže dojít
k postupné oxidaci a zkreslení barvy přenášeného deního světla.
Díky výše uvedenému technologickému konceptu a odrazivosti
vnitřních ploch dokáží světlovody menších průměrů přenést více
světla než konkurenční produkty s větším průměrem.
Prosvětlení obytných a komerčních prostor
Přednosti nabízených světlovodů
Přednosti nabízených světlovodů
oproti konkurenčním výrobkům
40
www.topwet.cz
Kapitola
zabezpečovací
systémy
KATALOG
PRODUKTŮ
2013/2014
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Prvky TopSafe proti
pádu osob z výšky
41
Technická podpora
Nezávazná konzultace
Návrh řešení bezpečnosti přímo na Vaší střeše
Zpracování projekčních návrhů
Detaily kotvicích bodů v DWG zdarma ke stažení
Zpracování cenových kalkulací zdarma
Revizní činnost
Realizace
Zajišťujeme vlastní dodávku i montáž kotvicích bodů
Disponujeme sítí proškolených certifikovaných
montážních firem
Dodávky a montáže standardních prvků zajišťujeme
do 3 pracovních dnů
Provádíme kontrolu a revize instalovaných systémů
Sortiment zboží
Nabízíme pouze výrobky certifikované dle platných norem
U výrobků je zaručena dlouhá životnost díky provedení
z nerezové oceli
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Jaké služby poskytujeme v TOPSAFE
Jaké služby poskytujeme
v TOPSAFE
42
www.topsafe.cz
Legislativní požadavky
Zákon č. 309/2006 Sb. dává mimo jiné povinnost zadavatelům
staveb (investorům) zajistit pracovníkům bezpečnost při provádění
údržby, kontroly a případných oprav – tedy i eliminovat rizika pádu
z výšky nebo do hloubky. Způsoby, jak toho dosáhnout, jsou uvedeny v NV č. 362/2005 Sb.
Dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se musí zajišťovat proti pádu
všechny výškové rozdíly větší než 1,5 m (§3 – odst. 2). Volné okraje
tedy musí být zajištěny proti pádu (Příloha I. – odst. 2). Pro bezpečný přístup do prostoru, v němž hrozí nepezpečí pádu (1,5 m
od volného okraje), je nutné použít zádržné nebo záchytné systémy
(Příloha II. – odst. 3 b, c). Kromě ochrany proti pádu na volných
okrajích je nutné také zajistit rizika s možností propadnutí střešní
konstrukcí (Příloha VI. – odst. 1 c).
Normové požadavky
O návrhu systému proti pádu osob hovoří rovněž norma ČSN 731901 –
Navrhování střech – Základní ustanovení:
5.6 Bezpečnost při užívání
5.6.1 Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup podle účelu. Není-li jiný požadavek, musí být umožněn přístup pro provádění kontroly
a údržby střechy i zařízení umístěných na střeše.
5.6.2 Střecha musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena
zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby
a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav
střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy.
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
POZNÁMKA: Bezpečnost osob je třeba řešit například u volných okrajů střešních ploch, u vyústění šachet a světlíků, na plochách o velkém
sklonu, v okolí nebezpečných technologických zařízení apod.
Proč musí být zajištěno bezpečí na střechách
Proč musí být zajištěno
bezpečí na střechách
www.topsafe.cz
43
Široký sortiment umožňující realizaci bodových i lanových systémů
Nabídka umožní kotvení na trapézový plech s různou modulací vln
Možnosti kotvení na trapézové plechy již od tloušťky 0,63 mm
Provedení všech kotvicích sloupků z nerezavějící oceli
Kotvicí materiál je vždy součástí každého lanového úchytu
Možné způsoby kotvení
Pomocí sklopných kotviček
Pomocí dvou roznášecích plechů a samořezných šroubů
Pomocí jednoho roznášecího plechu a samořezných šroubů
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Trapézové a sendvičové konstrukce
Kotvicí body pro trapézové
a sendvičové konstrukce
44
www.topsafe.cz
Popis konstrukce
Délky [mm]
Typové označení
Cena / ks
Kč bez DPH
Kotvicí bod určený na trapézové plechy. Bod je kotven
k podkladu pomocí nerezového MONO plechu. Použitelnost
jako samostatný kotvicí bod, případně v systémech
s dočasným textilním lanem.
Trapézový plech
min. tl. 0,75 mm
300–600
TSP-300-M
TSP-400-M
TSP-500-M
TSP-600-M
4 900,–
4 970,–
5 040,–
5 240,–
Kotvicí bod určený na trapézové plechy. Bod je kotven
k podkladu pomocí dvou DUO plechů. Použitelnost jako
samostatný kotvicí bod, případně v systémech s dočasným
textilním lanem.
Trapézový plech
min. tl. 0,75 mm
300–600
TSP-300-T
TSP-400-T
TSP-500-T
TSP-600-T
4 900,–
4 970,–
5 040,–
5 540,–
300–800
TSV-300-M
TSV-400-M
TSV-500-M
TSV-600-M
TSV-xxx-M
5 790,–
5 790,–
5 790,–
6 160,–
na vyžádání
5 790,–
5 790,–
5 790,–
6 160,–
na vyžádání
Kotvicí bod určený na trapézové plechy. Bod je kotven
k podkladu pomocí nerezového MONO plechu. Bod je
vhodný k použití v systémech s permanentním nerezovým
lanem. Ke kotvicímu bodu je nutné samostaně dokoupit oko,
případně některou úchytku (str. 54).
Trapézový plech
min. tl. 0,75 mm
Kotvicí bod určený na trapézové plechy. Bod je kotven
k podkladu pomocí dvou DUO plechů. Bod je vhodný
k použití v systémech s permanentním nerezovým lanem.
Ke kotvicímu bodu je nutné samostaně dokoupit oko,
případně některou úchytku (str. 54).
Trapézový plech
min. tl. 0,75 mm
300–800
TSV-300-T
TSV-400-T
TSV-500-T
TSV-600-T
TSV-xxx-T
Kotvicí bod určený ke kotvení do trapézových plechů.
Kotvení pomocí sklopných kotev. Roznášecí deska
200×290 mm. Použitelnost jako samostatný kotvicí bod,
případně v systémech s dočasným textilním lanem.
Trapézový plech
min. tl. 0,63 mm
300–600
TSL-300-T10
TSL-400-T10
TSL-500-T10
TSL-600-T10
4 320,–
4 420,–
4 570,–
4 820,–
Kotvicí bod určený ke kotvení do trapézových plechů.
Kotvení pomocí sklopných kotev. Roznášecí deska
200×290 mm. Prvek je opatřen ztužením průměru 42 mm
a je určen jako koncový a zlomový bod v systémech
s permanentním nerezovým lanem. Použitelnost jako
samostatný kotvicí bod, případně v systémech s dočasným
textilním lanem.
Trapézový plech
min. tl. 0,63 mm
300–600
TSL-300-TX10
TSL-400-TX10
TSL-500-TX10
TSL-600-TX10
6 010,–
6 110,–
6 260,–
6 510,–
Kotvicí bod určený ke kotvení do sendvičových panelů.
Kotvení pomocí sklopných kotev. Roznášecí deska
200×372 mm. Použitelnost jako samostatný kotvicí bod,
případně v systémech s dočasným textilním lanem.
Sendvičové panely
300
TSL-300-SW10
4 570,–
www.topsafe.cz
Trapézové a sendvičové konstrukce
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Kotvicí body pro trapézové a sendvičové konstrukce
45
Široký sortiment pro záchytné a zádržné systémy
Provedení všech prvků z nerezavějící oceli
Kotvicí materiál je vždy součástí každého lanového úchytu
Výška kotvicích bodů až 1000 mm
Možnost kotvení i do dutinových panelů
Možné způsoby kotvení
Pomocí rozpěrných elementů
Pomocí speciálních samořezných šroubů
Na chemickou kotvu
Sevřením kontradeskou
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Betonové konstrukce
Kotvicí body pro
betonové konstrukce
46
www.topsafe.cz
Popis konstrukce
Délky [mm]
Typové označení
Cena / ks
Kč bez DPH
Kotvicí bod určený do betonu min. B25 resp. C20/25. Bod
je kotven k podkladu speciálním šroubem. Použitelnost jako
samostatný kotvicí bod, případně v systémech s dočasným
textilním lanem.
Betonová deska
min. tl. 130 mm /
nosník min. šířky
240 mm
300–600
TSP-300-B
TSP-400-B
TSP-500-B
TSP-600-B
3 720,–
3 800,–
3 880,–
4 070,–
Kotvicí bod určený do betonu min. B25 resp. C20/25. Bod
je kotven k podkladu speciálními šrouby. Bod je vhodný
k použití v systémech s permanentním nerezovým lanem.
Ke kotvicímu bodu je nutné samostaně dokoupit oko,
případně některou úchytku (str. 54).
Betonová deska
min. tl. 120 mm /
nosník min. šířky
170 mm
300–800
TSV-300-B3
TSV-400-B3
TSV-500-B3
TSV-600-B3
TSV-xxx-B3
3 960,–
3 960,–
3 960,–
4 330,–
na vyžádání
0–1000
TSL-0-B3
TSL-50-B3
TSL-100-B3
TSL-200-B3
TSL-300-B3
TSL-400-B3
TSL-500-B3
TSL-600-B3
TSL-xxx-B3
2 050,–
2 380,–
2 580,–
2 670,–
2 840,–
2 990,–
3 130,–
3 240,–
na vyžádání
150, 300,
400, 500
TSL-150-B10
TSL-300-B10
TSL-400-B10
TSL-500-B10
4 180,–
4 320,–
4 470,–
4 570,–
5 850,–
5 850,–
5 850,–
5 850,–
na vyžádání
Kotvicí bod určený pro montáž do betonu. Kotvení
na rozpěrné hmoždinky nebo chemickou kotvu (typ
TSL-50-B3 jen na chemickou kotvu). Použitelnost jako
samostatný kotvicí bod, případně v systémech s dočasným
textilním lanem.
Kotvicí bod určený ke kotvení do betonu. Kotvení
na rozpěrné hmoždinky nebo chemickou kotvu. Roznášecí
deska 200×200 mm. Použitelnost jako samostatný kotvicí
bod, případně v systémech s dočasným textilním lanem.
Betonová deska /
nosník
Betonová deska
Kotvicí bod určený na různé typy podkladů. Kotvení pomocí
kontradesky. Dodáván v délkách 150, 300–1000 mm. Bod je
vhodný k použití v systémech s permanentním nerezovým
lanem.
Různé podklady
TSL-150-K10
TSL-300-K10
TSL-400-K10
TSL-500-K10
TSL-xxx-K10
Kotvicí bod se zesílenou trubkou určený ke kotvení
do dutinových panelů. Roznášecí deska 200×200 mm.
Použitelnost jako samostatný kotvicí bod, případně
v systémech s dočasným textilním lanem.
Dutinové panely
s min. tl. krycí
desky nad dutinou
30 mm
300–600
TSL-300-HD10
TSL-400-HD10
TSL-500-HD10
TSL-600-HD10
4 470,–
4 570,–
4 670,–
4 870,–
Kotvicí bod určený do dutinových betonových panelů. Bod je
kotven k podkladu pomocí rozpěrných hmoždinek. Min. pevnost betonu je C45/55. Použitelnost jako samostatný kotvicí
bod, případně v systémech s dočasným textilním lanem.
Dutinové panely
s min. tl. krycí
desky nad dutinou
30 mm
300–600
TSP-300-HD
TSP-400-HD
TSP-500-HD
TSP-600-HD
5 780,–
5 860,–
5 930,–
6 130,–
Kotvicí bod určený do dutinových betonových panelů.
Bod je kotven k podkladu pomocí rozpěrných hmožďinek.
Min. pevnost betonu je C45/55. Bod je vhodný k použití
v systémech s permanentním nerezovým lanem.
Ke kotvicímu bodu je nutné samostaně dokoupit oko,
případně některou úchytku (str. 54).
Dutinové panely
s min. tl. krycí
desky nad dutinou
30 mm
300–800
TSV-300-HD
TSV-400-HD
TSV-500-HD
TSV-600-HD
TSV-xxx-HD
6 010,–
6 010,–
6 010,–
6 380,–
na vyžádání
www.topsafe.cz
Betonové konstrukce
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Kotvicí body pro betonové konstrukce
47
Dřevěné konstrukce
Kotvicí body pro
dřevěné konstrukce
Široká nabídka umožní kotvení do různých
podkladních konstrukcí
Provedení všech prvků z nerezavějící oceli
Široký sortiment umožňující realizaci bodových
i lanových systémů
Kotvicí materiál je vždy součástí balení
Možné způsoby kotvení
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Pomocí speciálního samořezného šroubu
Samořeznými šrouby do bednění a nosníku
Samořeznými šrouby pouze do bednění
Bočním šroubovým spojem
48
www.topsafe.cz
Popis konstrukce
Délky [mm]
Typové označení
Cena / ks
Kč bez DPH
Kotvicí bod určený do dřevěných nosníků. Bod je kotven
k podkladu speciálním šroubem a ztužen pomocí čtvercové
desky. Použitelnost jako samostatný kotvicí bod, případně
v systémech s dočasným textilním lanem.
Dřevěný nosník
min. šířky 120 mm
a výšky 130 mm
300–600
TSP-300-H
TSP-400-H
TSP-500-H
TSP-600-H
3 830,–
3 910,–
3 980,–
4 180,–
Kotvicí bod určený na montáž do dřevěných konstrukcí.
Kotveno dvěma šrouby přes uhelník 50×50×5 mm dlouhý
150 mm. Délka šroubů dle nosníku. Použitelnost jako
samostatný kotvicí bod, případně v systémech s dočasným
textilním lanem. Pro použití v systémech s nerezovým lanem
je nutné bod doplnit o ztužující trubku (str. 55).
Dřevěný nosník /
stěna
300–500
TSL-300-SL3
TSL-400-SL3
TSL-500-SL3
4 770,–
5 060,–
5 160,–
Kotvicí bod určený na montáž do dřevěných konstrukcí.
Kotveno dvěma šrouby přes roznášecí desku 160×50 mm.
Minimální tloušťka stěny / nosníku 200 mm. Délka šroubů
dle požadavků. Použitelnost jako samostatný kotvicí bod,
případně v systémech s dočasným textilním lanem.
Dřevěný nosník /
stěna
300–500
TSL-300-TSL3
TSL-400-TSL3
TSL-500-TSL3
3 890,–
4 030,–
4 160,–
Kotvicí bod určený pro kotvení do dřevěného bednění
a nosníku. 8 kratších vrutů je zašroubováno do bednění
a 2 dlouhé vruty jsou kotvené vždy do nosníku. Roznášecí
deska 200×200 mm. Použitelnost jako samostatný kotvicí
bod, případně v systémech s dočasným textilním lanem.
Pro použití v systémech s nerezovým lanem je nutné bod
doplnit o ztužující trubku (str. 55).
Dřevěný nosník /
bednění
150–500
TSL-150-H1010
TSL-300-H1010
TSL-400-H1010
TSL-500-H1010
4 080,–
4 080,–
4 230,–
4 320,–
Kotvicí bod určený ke kotvení do dřevěného nosníku.
Bod je kotven 4mi vruty do nosníku. Roznášecí deska
100×100 mm. Použitelnost jako samostatný kotvicí bod,
případně v systémech s dočasným textilním lanem.
Pro použití v systémech s nerezovým lanem je nutné
bod doplnit o ztužující trubku (str. 55).
Dřevěný nosník
150–500
TSL-150-H1004
TSL-300-H1004
TSL-400-H1004
TSL-500-H1004
4 080,–
4 080,–
4 230,–
4 320,–
Kotvicí bod určený ke kotvení do dřevěného bednění.
Bod je kotven 28mi vruty do bednění. Roznášecí deska
200×200 mm. Použitelnost jako samostatný kotvicí bod,
případně v systémech s dočasným textilním lanem.
Pro použití v systémech s nerezovým lanem je nutné
bod doplnit o ztužující trubku (str. 55).
Dřevěné bednění
150–500
TSL-150-H1028
TSL-300-H1028
TSL-400-H1028
TSL-500-H1028
4 820,–
5 210,–
5 260,–
5 360,–
200–400
TSL-200-FIß
TSL-300-FIß
TSL-400-FIß
TSL-xxx-FIß
ß...úhel
Kotvicí bod určený ke kotvení do dřevěného hřebene
střechy pomocí 32 speciálních vrutů. Zalomená kotevní
deska rozměru 400×320 mm je určená pro sklon střechy
ß 15°, 25° nebo 37,5°. Určeno pro střechy se sklonem
od 7° do 45°. Použitelnost jako samostatný kotvicí bod,
případně v systémech s dočasným textilním lanem.
www.topsafe.cz
Dřevěný střešní
hřeben
6 240,–
6 240,–
6 240,–
na vyžádání
Dřevěné konstrukce
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Kotvicí body pro dřevěné konstrukce
49
Provedení všech prvků z nerezavějící oceli
Kotvicí materiál je vždy součástí balení
Výška kotvicích bodů až 1000 mm
Časté využití pro permanentní lanové systémy
Možné způsoby kotvení
Pomocí šroubového spoje
Pomocí sváru
Sevřením kontradeskou
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Ocelové konstrukce
Kotvicí body pro
ocelové konstrukce
50
www.topsafe.cz
Popis konstrukce
Délky [mm]
Typové označení
Cena / ks
Kč bez DPH
Kotvicí bod určený do ocelových nosníků. Bod je
kotven k nosníku speciálním šroubem. Použitelnost jako
samostatný kotvicí bod, případně v systémech s dočasným
textilním lanem.
Ocelový nosník
s otvorem průměru
13 mm
300–600
TSP-300-ST
TSP-400-ST
TSP-500-ST
TSP-600-ST
3 680,–
3 750,–
3 830,–
4 030,–
300–800
TSV-300-ST
TSV-400-ST
TSV-500-ST
TSV-600-ST
TSV-xxx-ST
3 960,–
3 960,–
3 960,–
4 330,–
na vyžádání
Ocelový nosník
0–1000
TSL-0-ST3
TSL-100-ST3
TSL-300-ST3
TSL-400-ST3
TSL-500-ST3
TSL-600-ST3
TSL-xxx-ST3
2 310,–
2 840,–
3 110,–
3 240,–
3 280,–
3 390,–
na vyžádání
Kotvicí bod určený ke kotvení do ocelových nosníků.
Kotvení šroubovým spojem. Roznášecí deska standardně
200×200 mm. Použitelnost jako samostatný kotvicí bod,
případně v systémech s dočasným textilním lanem.
Pro použití v systémech s nerezovým lanem je nutné
bod doplnit o ztužující trubku (str. 55).
Ocelový nosník
150, 300,
400, 500
TSL-150-ST10
TSL-300-ST10
TSL-400-ST10
TSL-500-ST10
4 180,–
4 320,–
4 470,–
4 570,–
Kotvicí bod určený k montáží do ocelového nosníku.
Délka závitu 100 mm. Na přání možno dodat delší.
Ocelový nosník
100
TSL-100-ST4
930,–
Kotvicí bod určený k montáží do ocelového nosníku.
Velikost oka 40×60 mm.
Ocelový nosník
TSL-ST5
930,–
Kotvicí bod určený k montáži na ocelové nosníky. Kotvení sevřením pomocí kontradesky. Roznášecí deska 200×200 mm.
Standardní délka závitové tyče 250 mm. Použitelnost jako
samostatný kotvicí bod, případně v systémech s dočasným
textilním lanem. Pro použití v systémech s nerezovým lanem
je nutné bod doplnit o ztužující trubku (str. 55).
Ocelový nosník
Kotvicí bod určený speciálně na konstrukce pro solární
panely. Možno montovat na různé typy profilů, výška
sloupku 150 mm.
Profily do rozměrů
50×50 mm
Kotvicí bod určený do ocelových nosníků. Bod je kotven
k nosníku šroubovým spojem přes předvrtaný otvor. Bod
je vhodný k použití v systémech s permanentním nerezovým
lanem. Ke kotvicímu bodu je nutné samostaně dokoupit oko,
případně některou úchytku (str. 54).
Kotvicí bod určený k montáží do ocelových nosníků.
Průměr sloupku 16 mm. Použitelnost jako samostatný
kotvicí bod, případně v systémech s dočasným textilním
lanem. Pro použití v systémech s nerezovým lanem je
nutné bod doplnit o ztužující trubku (str. 55).
www.topsafe.cz
Ocelový nosník
min. šířky 150 mm
300–500
TSL-300-STK10
TSL-400-STK10
TSL-500-STK10
5 360,–
5 460,–
5 590,–
TSL-150-SO10
4 870,–
Ocelové konstrukce
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Kotvicí body pro ocelové konstrukce
51
Kotvicí oko je vždy součástí dodávky lanového úchytu
Lanové úchyty s vyšší tuhostí a odolností
Kotvicí body určené pro kotvení do masivních podkladů
Využitelnost kotvicích bodů i pro záchytné systémy
Kotvicí materiál je vždy součástí balení
U prvků typu TSR je součástí balení vždy tepelně-izolační krytka
Prvky typu TSL je možno použít v kombinaci s permanentním
nerezovým lanem
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Kotvicí body pro práci v závěsu na laně
Kotvicí body pro práci
v závěsu na laně
52
www.topsafe.cz
Popis konstrukce
Kotvicí bod určený do betonu min. B25 resp. C20/25.
Bod je kotven k podkladu čtyřmi speciálními šrouby.
Betonová deska
min. tl. 120 mm
Kotvicí bod určený pro montáž do betonu. Kotvení
na rozpěrné hmoždinky nebo chemickou kotvu
(typ TSL-50-B3 jen na chemickou kotvu).
Betonová deska /
nosník
Délky [mm]
Typové označení
TSR-200-B3
TSR-300-B3
TSR-400-B3
200–1500
TSR-500-B3
TSR-600-B3
TSR-xxx-B3
Cena / ks
Kč bez DPH
na vyžádání
4 540,–
5 010,–
5 350,–
7 090,–
na vyžádání
0–1000
TSL-50-B3
2 380,–
4 320,–
4 320,–
4 280,–
4 320,–
Kotvicí bod určený na betonové konstrukce. Sloupek
průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200×200 mm.
Betonová deska
100–400
TSL-100-BSR10
TSL-200-BSR10
TSL-300-BSR10
TSL-400-BSR10
Kotvicí bod určený na ocelové konstrukce. Sloupek průměru
42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200×200 mm.
Ocelová konstrukce
100–400
TSL-100-STSR10
TSL-200-STSR10
TSL-300-STSR10
TSL-400-STSR10
4 320,–
4 320,–
4 280,–
4 320,–
Kotvicí bod určený do ocelových nosníků.
Bod je kotven k nosníku speciálními šrouby.
Ocelový nosník
min. šířky 110 mm
300–600
TSR-300-ST
TSR-400-ST
TSR-500-ST
TSR-600-ST
4 010,–
4 270,–
4 530,–
4 830,–
Kotvicí bod určený pro konstrukce z dřevěných nosných
trámů s bedněním. Bod je uchycen sevřením trámu pomocí
kontradesky.
Dřevěné bednění
na trámu
max. šířky 120 mm
300–500
TSR-300-K8
TSR-400-K8
TSR-500-K8
5 280,–
5 810,–
6 030,–
Kotvicí bod určený pro boční kotvení do dřevěného vazníku.
Bod je uchycen šroubovým spojem.
Dřevěný vazník min.
výšky 250–350 mm
300–500
TSR-300-S9
TSR-400-S9
TSR-500-S9
5 790,–
6 050,–
6 310,–
Kotvicí bod určený do dutinových betonových panelů.
Bod je kotven k podkladu pomocí rozpěrných hmoždinek.
Min. pevnost betonu je C45/55.
Dutinové panely
s min. tl. desky
nad dutinou 30 mm
300–500
TSR-300-HD
TSR-400-HD
TSR-500-HD
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
www.topsafe.cz
Kotvicí body pro práci v závěsu na laně
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Kotvicí body pro práci v závěsu na laně
53
Příslušenství ke kotvicím bodům serie TSV
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
54
Příslušenství ke kotvicím bodům serie TSV
Typové označení
Cena / ks (bm)
Kč bez DPH
Popis výrobku
Poznámka
Kotvicí oko
Určené pro vedení nerezového lana
nebo uchycení montážního lana.
Stejné oko slouží také pro přímé
uchycení spojovacího lana
TSV-O
290,–
Koncová úchytka
Určená k uchycení nerezového lana
na konci lanového úseku.
Přímo montovatelná na záhlaví
sloupku TSV nebo na úhelník
rohové úchytky
TSV-K
3 690,–
Rohová koncová úchytka
Určená k uchycení nerezového lana
na koncích lanového úseku.
Vhodné u uzavřených tvarů
lanových úseků na rohu
TSV-KR
9 780,–
Přímá koncová úchytka
Určená k uchycení nerezového lana
na koncích lanového úseku.
Vhodné u uzavřených tvarů
lanových úseků na přímém úseku
TSV-KP
8 410,–
Průběžná úchytka
Určená pro vedení nerezového lana.
Umožňuje přejíždění jezdce
přes sloupky TSV na přímých
úsecích
TSV-P
1 990,–
Nerezové lano 6 mm
Permanentní lano pro propojení
kotvicích bodů serie TSV.
Vhodné k propojení kotvicích
bodů TSV
TSV-L6
230,–
www.topsafe.cz
Typové označení
Nerezové lano 6 mm, 8 mm
Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano.
TSL-L6
TSL-L8
Koncovka k nerez lanu napínací
Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano.
TSL-NAP6
TSL-NAP8
6 410,–
7 140,–
Koncovka k nerez lanu pevná
Koncovka určená k nalisování na nerezové lano. Provedení nerez. Délka 140 mm.
TSL-KP6
TSL-KP8
1 630,–
2 020,–
Spojovací oko
Provedení nerez.
TSL-SOS
1 730,–
Omezovač síly 8 kN (4 kN)
Použití mezi dvěma pevnými konstrukcemi. Rozměry: 210×70 mm.
TSL-VS4
TSL-VS8
7 140,–
7 140,–
Jezdec pro 6 mm i 8 mm lano
Univerzální jezdec pro systémy s nerezovým lanem s možností přejíždění přes sloupky.
TSL-JS
7 470,–
Průběžná úchytka
Určená pro vedení nerezového lana. Použití u systémů s možností přejíždění přes sloupky.
TSL-P6
TSL-P8
1 650,–
2 110,–
Rohová průběžná úchytka
Určená pro vedení nerezového lana. Použití u systémů s možností přejíždění přes sloupky.
TSL-PR6
TSL-PR8
6 210,–
8 260,–
Ztužující trubka
Ztužující trubka pro kotvicí body. Je určena pro koncové a zlomové body v systémech
s nerezovým lanem. Vnější průměr 42 mm.
TSL-xxx-SR3
TSL-xxx-SR10
1 690,–
1 690,–
www.topsafe.cz
160,–
210,–
Příslušenství ke kotvicím bodům serie TSL
Cena / ks (bm)
Kč bez DPH
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Příslušenství ke kotvicím bodům serie TSL
55
Kotvicí body pro šikmé střechy
Kotvicí body pro šikmé střechy
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
POPIS PRODUKTU
56
Kotvicí body pro šikmé střechy
s plechovou krytinou spojovanou
na stojatou drážku jsou certifikované
a kontrolované podle ČSN EN 795, střešní
háky pro skládané krytiny jsou navíc
certifikované také podle ČSN EN 517.
POUŽITÍ
Kotvicí body je nutné navrhovat
v závislosti na druhu použitého plechu.
Při návrhu je třeba vycházet ze skutečnosti, zda budou využívány jen jako samostatné kotvicí body nebo jako úchyty
pro lanové systémy s nerezovým lanem.
Pro aplikace na šikmých střechách
s větším sklonem je možné opatřit také
speciálním střešním hákem pro možnost
zavěšení žebříku.
Střešní háky jsou určené pro 1–3 osoby,
je u nich vždy nutné zohlednit způsob
jejich možného namáhání – ve směru
spádu nebo všesměrně.
Při návrhu vhodného typu je nutné
zohlednit také typ skládané krytiny.
TECHNICKÝ POPIS
Všechny prvky jsou vyrobeny z nerezové
oceli.
U některých typů jsou použity svěrné
části z jiných materiálů.
K některým typům je možné připevnit
nerezové lano a vytvořit systém s nebo
bez možnosti přejíždění.
www.topsafe.cz
Cena / ks
Kč bez DPH
Popis výrobku
Typové označení
Kotvicí bod pro šikmé střechy. Uchycení pomocí příčnice ukotvené na krokvi.
Vhodný pro střechy s krokvemi o maximální rozteči 920 mm.
TSL-SD
7 350,–
Střešní hák plochý určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon.
Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 517.
TSL-DH04P
2 060,–
Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou.
Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 517.
TSL-DH04Z
2 060,–
Popis výrobku
Typové označení
Cena / ks
Kč bez DPH
Střešní hák určený k montáži k lanových úchytům typu FALZ na šikmé střechy.
Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 517.
TSL-DH03F
2 790,–
Kotvicí bod pro falcované střechy. Určený pro jištění jedné osoby.
TSL-F3
2 860,–
Kotvicí bod pro falcované střechy. Vhodný pro použití jako koncový bod na úsecích
s nerezovým lanem. Typy dle vzdálenost drážek: 300–450 nebo 420–660 mm.
TSL-450-F4
TSL-660-F4
Měděné střechy:
TSL-450-F4CU
TSL-660-F4CU
8 190,–
8 190,–
Kotvicí bod pro falcované střechy. Vhodný pro použití jako mezilehlý bod na úsecích
s nerezovým lanem.
TSL-F4ZW
Měděné střechy:
TSL-F4ZWCU
4 890,–
Kotvicí bod pro falcované střechy. Vhodný pro použití jako samostatný
bod pro jištění až 3 osob.
TSL-F5
Měděné střechy:
TSL-F5CU
4 890,–
Kotvicí body pro šikmé střechy
šikmé střechy se skládanou krytinou
www.topsafe.cz
9 850,–
9 850,–
6 550,–
6 550,–
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
šikmé střechy s falcovanou krytinou
57
Cena / ks
Kč bez DPH
Popis výrobku
Typové označení
Kolejnice
Kolejnice z oceli třídy 1.4301. Délka 3000 mm. Otvory na obou
stranách určené k upevnění na ukončovací nebo spojovací díl.
TSL-RTS
6 190,–
Spojovací díl kolejnice
Spojovací díl z oceli třídy 1.4301. Možnost kotvit
do betonových podkladů nebo ocelových nosníků.
TSL-RT(b,st)ZWV
1 190,–
Ukončovací díl kolejnice
Spojovací díl z oceli třídy 1.4301. Možnost kotvit
do betonových podkladů nebo ocelových nosníků.
TSL-RT(b,st)END
2 560,–
Jezdec
Jezdec pro kolejnicový systém.
TSL-RTJ
11 960,–
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Kolejnicové systémy
Kolejnicové systémy
58
www.topsafe.cz
Cena / ks
Kč bez DPH
Popis výrobku
Typové označení
Připevnění pro žebříky – dlouhé
Horní ukončovací dĺl – krátký. Délka nad poslední příčlí 1300 mm.
TSL-HL
5 640,–
Připevnění pro žebříky – krátké
Horní ukončovací dĺl – krátký. Délka nad poslední příčlí 300 mm.
TSL-HS
5 070,–
Mezikus pro žebříky
Mezilehlá úchytka k žebříkové příčli.
TSL-HZW
1 650,–
Koncový díl pro žebříky
Koncový díl s integrovaným napínacím kusem pro nerezové lano.
TSL-HE
Záchytné systémy pro žebříky
Záchytné systémy pro žebříky
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
11 330,–
www.topsafe.cz
59
Cena / ks (bm)
Kč bez DPH
Popis výrobku
Typové označení
TOPSAFE – zábradlí
Systém střešního zábradlí bez nutnosti kotvení k podkladu. Výška 1100 mm.
TSV-STA
5 970,–
Rohový díl 90°
Rohový díl pro zalomení zábradlí v úhlu 90°. Vždy nutno objednat 2 ks.
TSL-STA-R1
2 410,–
Rohový díl univerzální
Rohový díl pro zalomení zábradlí v úhlu 0–180°. Vždy nutno objednat 2 ks.
TSL-STA-R2
970,–
Koncový díl
Koncový díl zábradlí.
TSL-STA-K1
2 170,–
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Zábradlí
Zábradlí
60
www.topsafe.cz
Typové označení
TOPSAFE montážní lano
Určené pro záchytné systémy s dočasným lanem. Tloušťka 14 mm.
Dodávané v délkách 15, 23 a 30 m.
TS-ML15
TS-ML23
TS-ML30
3 760,–
4 450,–
4 970,–
Spojovací lano
Spojovací lano s tlumičem pádu. Dodávané v délkách 5, 10, 15 a 20 m.
TS-SL5
TS-SL10
TS-SL15
TS-SL20
3 760,–
4 040,–
4 320,–
4 630,–
Tlumič pádu
Tlumič pádu s pleteným lanem. Dodávaný v délkách 1/1, 5/2 m.
TS-TP100
TS-TP150
TS-TP200
2 040,–
2 100,–
2 160,–
Bezpečnostní postroj
Certifikovaný bezpečnostní tělový postroj dle EN 361.
TS-BP
1 970,–
TOPSAFE SET
Set pro údržbu střechy. Obsahuje bezpečnostní postroj a spojovací lano s tlumičem pádu
v požadované délce (5, 10, 15, 20 m). Set je možno dodat v kufříku, tašce nebo batohu.
TS-SET5
TS-SET10
TS-SET15
TS-SET20
5 550,–
5 780,–
6 030,–
6 280,–
SAFECARE
Kovová skříňka na příslušenství pro údržbu. Včetně dvou klíčů.
TS-CARE
3 840,–
SAFETHERM
Tepelně izolační krytky určené k redukci tepelných mostů.
TSL-TH
570,–
SAFE BIT
Tvarovka pro opracování detailu prostupu sloupku hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů.
Průměr 480 mm, výška 140 mm.
TSL-BIT
790,–
SAFE FOL
Tvarovka pro opracování detailu prostupu sloupku hydroizolační vrstvou z hydroizolačních
fólií, tvarovky z PVC typu TWUT – viz strana 33.
www.topsafe.cz
viz strana 33
Ostatní výrobky
Cena / ks
Kč bez DPH
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
ostatní výrobky
61
www.topsafe.cz
Arkády Praha 2008
DF Partner Neubuz 2011
VUT Brno 2011
TP Holešov 2011
Fasádní
panely
Provětrávané pláště budov
a interiérová řešení
KATALOG
PRODUKTŮ
2013/2014
Základní informace
Fasádní panely
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
TOPFACE (TF) – Fasádní a výplňový panel
Formáty: 2500×1200 mm (3000×1200 mm na objednávku)
Tloušťka: 6 / 8 / 10 mm (až 22 mm na objednávku)
Prvotřídní odolnost a stálost
Široká nabídka dekorů
Antigraffiti úprava
Na zakázku možno vyrobit zkružený panel
Vynikající rázová odolnost pro výplně zábradlí dle ČSN 74 3305
TOPFACE COMPACT (TF-C) – FaSÁDNÍ PANEL
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
Formáty: 3050×1300 mm (3600×1540 mm na objednávku)
Tloušťka: 6 / 8 mm
Prvotřídní odolnost a stálost
Nízká hmotnost
Trendy dekory
Snadná a rychlá montáž
64
TF PANEL
FASÁDY
Kvalitní jádro třídy reakce na oheň A1 použité spolu s vysokotlakým laminátem (HPL) vytváří panel odolný povětrnostním vlivům, nenáročný
na údržbu, a přesto pohledově originální s pevnostními charakteristikami převyšujícími normové. Prvotřídní UV stálost a široký sortiment
dekorových řad jsou pro naše výrobky samozřejmostí. Panely jsou
vyráběny a certifikovány ve shodě s ČSN EN 438-7, zkoušeny dle
ČSN EN 12467 a ČSN 74 3305, dále viz Technický list.
Fasádní panely TOPFACE jsou široce použitelné pro všechny druhy
finálních úprav provětrávaných plášťů, atik a obkladů soklů, jako balkónová výplň či interiérová řešení dělících stěn, vnitřních obkladů aj.
Fasádní plášť či výplň zábradlí z panelů TOPFACE přidá každému objektu nejen zvýšenou odolnost a trvanlivost, ale i designově estetické
řešení, které je s běžným konvenčním řešením fasád (např. kontaktní
zateplovací systém) mnohem příznivější. Každé takové řešení má
svá specifika a požadavky na návrh, které s Vám rádi zkonzultujeme.
TF-C PANEL
Těžko hořlavé kompaktní jádro s dekorovou vrstvou uzavřenou
ve vrstvě polyuretanových pryskyřic vyráběných dle EN 438-6,
vytváří opět panel odolný, stabilní a nenáročný na údržbu. Trendy
dekory odpovídají dnešním požadavkům na design a architekturu
moderních objektů.
Pro exteriérová řešení fasád jsou panely TOPFACE konstrukčně
přichyceny k nosným prvkům (viz str. 65) hliníkového, ocelového či
dřevěného nosného systému a při doplnění o tepelnou izolaci s difúzně propustnou fólií vytváří plášť TOPFACE nové generace, vyhovující
nejpřísnějším požadavkům na energetickou náročnost a vlhkostní
bilanci objektů, které jsou v dnešních projektech prioritami.
www.topface.cz
Pro použití jako výplně zábradlí balkónů, lodžií, teras nebo plotů
je panel TF předurčen díky splnění nejnáročnějších požadavků dle
ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí.
Ověřená konstrukce ukotvení již pro tl. 8,10 mm
Rozpon nosné konstrukce až 1200 mm
Třída reakce na oheň: B0, s2
NADPRAŽÍ
PARAPETU
OSTĚNÍ
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
TYPICKÁ ŘEŠENÍ
Základní informace
BALKÓNY A LODŽIE
www.topface.cz
65
Technický list
Fasádní panel
Topface TF
Fasádní panel
Topface TF-C
Hodnoty
Hodnoty
Jednotky
Šířka
1 200
1 300 (1 540)
mm
Délka
2 500 (3 000)
3 050 (3 600)
mm
6 / 8 / 10 / *
6/8
mm
≈ 1 600
≈ 1 350
kg/m3
9 / 12,5 / 16
8,1 / 10,6
kg/m2
> 80
–
Nm/m
Modul pružnosti v ohybu E
–
>9
GPa
Pevnost v obybu
–
> 80
MPa
0,008
–
mm/mK
Mrazuvzdornost
>100 dle ČSN
–
počet cyklů
Tepelná vodivost
–
0,3
W/mK
< 7,5
–
%
Odpor vlhku při 100 °C
–
4−5
požadavek normy > 3
UV odolnost
Technický list
Rozměry
Tloušťka
* na objednávku lze vyrobit
panel o tloušťce až 22 mm
Fyzikální vlastnosti
Objemová hmotnost
Hmotnost
Mechanické vlastnosti
Ohybový moment
Tepelné vlastnosti
Součinitel tepelné roztažnosti
Vlhkostní vlastnosti
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
Nasákavost
66
EN ISO 4892-2 umělý povětrnostní test
4−5
4−5
požadavek normy > 3
EN ISO 4892-3 odolnost UV záření
4−5
4−5
požadavek normy > 3
Tolerance rozměrů
Tloušťka
± 0,8
± 0,4
mm
Délka
+ 10–0
+ 10–0
mm
Šířka
+ 10–0
+ 10–0
mm
Ostatní vlastnosti
Třída (ref. EN 12467)
NT A5
–
–
Reakce na oheň (ref. EN 13501-1 +A1)
B0 s2
C – s2, d0
–
Zdravotně hygienické požadavky
Index hmotnostní aktivity radionuklidů
vyhovuje
–
požadavek normy < 0,5
Hygienická nezávadnost
vyhovuje
–
směrnice RE 76/769/EHS
–
vyhovuje
< 0,5 mg / (m2/h)
Emise formaldehydu
www.topface.cz
Rozměr
Typ
Nosná kotva hliník
tvar „L“
vyložení 40–280 mm,
dimenze kotvy 85/160/250
Nosný hliníkový
profil tvar „L“
Cena / jednotka
Kč bez DPH
V balení
Cena za
TF WB 0 – 12.
85/160/250
1 ks
ks
„L“ - 42/50, tl. 2 mm,
délka 6 m
TF L 42/50 – 2
6 bm
bm
152,–
Nosný hliníkový
profil tvar „T“
„T“ - 100/50, tl. 2 mm,
délka 6 m
TF T 100/50 – 2
6 bm
bm
239,–
Podložka
termoizolační
Termostop 40/85, tl. 5 mm
TF P 40/85 – 5
250 ks
ks
15,–
Spodní ukončení perforovaný
plech, lemování ostění,
nadpraží aj.
Perforovaný plech, různé profily.
V barvě RAL
–
–
–
Páska pro svislé spáry
UV stabilní páska,
šířka 50 mm
TF UVP
25 bm
balení
1 250,–
Trhací nýt
AL/INOX 5 x 18 mm C 14.
V barvě RAL
TF N 5×18 C 14
250 ks
balení
2 180,–
Vrut nerezový
Vrut ke kotvení panelu
do dřevěného roštu 4,8 × 40 mm.
V barvě RAL
TF T 4,8×40
100 ks
balení
790,–
Vrut nerezový (tex)
Vrut konstrukční ke spojování
hliníkových prvků 4,2 × 19 mm.
TF Tk 4,2×19
500 ks
balení
2 460,–
Fólie difúzní
Paropropustná fólie, UV odolná,
Sd=0,02 m
TF F
75 m2
balení
8 970,–
www.topface.cz
56,–
* TF WB 3
40/100/85
na zakázku
* příklad kotva vyložení 100 mm / dimenze 85 mm
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
Výrobek
Nosná konstrukce a příslušenství
Nosná konstrukce a příslušenství
67
Realizace TOPFACE
Realizace
VYSOKÁ ODOLNOST
PODPORA
Mechanické vlastnosti převyšující normové požadavky,
na rozdíl od jiných materiálů např. velmi nízká nasákavost
a tepelná roztažnost (viz Technický list). Panel je dále velmi
odolný z titulu rázové pevnosti už v tl. 8 a 10 mm.
Jsme připraveni Vám být k dispozici. Pro Vaše individuální řešení
či další informace neváhejte kontaktovat naši Linku technické
podpory +420 777 717 121.
DEKOR NA PŘÁNÍ
Jsme schopni vytvořit panel dle vašich představ, vytvoříme
grafiku, vytiskneme fotografie, jsme schopni také frézovat
otvory, nápisy atd.
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
Detaily typických řešení jsou ke stažení ve formátu PDF,
DWG na www.topface.cz.
68
DEKOR STANDARD
Více dekorů
na následujících
stranách
Cena / m²
Kč bez DPH
Výrobek
Rozměr
Typ (dekor / tloušťka)
Fasádní panel
TOPFACE TF
Standard
1200/2500 (3000) mm / tl. 6 mm
1200/2500 (3000) mm / tl. 8 mm
1200/2500 (3000) mm / tl. 10 mm
TF 300/6
TF 300/8
TF 300/10
1 370,–
1 620,–
1 880,–
Fasádní panel
TOPFACE TF
Wood
1200/2500 (3000) mm / tl. 6 mm
1200/2500 (3000) mm / tl. 8 mm
1200/2500 (3000) mm / tl. 10 mm
TF 500/6
TF 500/8
TF 500/10
1 480,–
1 730,–
2 070,–
1200/2500 (3000) mm / tl. 6 mm
1200/2500 (3000) mm / tl. 8 mm
1200/2500 (3000) mm / tl. 10 mm
TF 700/6
TF 700/8
TF 700/10
1 510,–
1 770,–
2 100,–
Ceník dekorů
Fasádní panely TOPFACE TF – ceník dekorů
DEKOR WOOD
Více dekorů
na následujících
stranách
DEKOR CONCRETE / METAL
Více dekorů
na následujících
stranách
Fasádní panel
TOPFACE TF
Concrete / Metal
Fasádní panely TOPFACE TF-C – ceník dekorů
DEKOR STANDARD
Více dekorů
na následujících
stranách
Cena / m²
Kč bez DPH
Výrobek
Rozměr
Typ (dekor / tloušťka)
Fasádní panel
TOPFACE TF-C
Standard
1300/3050 mm / tl. 6 mm
1300/3050 mm / tl. 8 mm
TF 1001/6
TF 1001/8
1 320,–
1 570,–
Fasádní panel
TOPFACE TF-C
Wood
1300/3050 mm / tl. 6 mm
1300/3050 mm / tl. 8 mm
TF 3001/6
TF 3001/8
1 430,–
1 680,–
DEKOR WOOD
Více dekorů
na následujících
stranách
www.topface.cz
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
NA OBJEDNÁVKU DEKOR INTERIÉR A PRINT – INDIVIDUÁLNÍ TISK DEKORU
69
Dekory TOPFACE
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
70
Dekory TOPFACE
Standard
pro panely TF
pro panely TF-C
301
302
303
304
1001
1008
305
306
307
308
1009
1011
309
310
311
312
1013
1316
313
314
315
316
1020
1026
317
318
319
320
1043
1044
321
322
1046
1058
www.topface.cz
pro panely TF-C
501
502
503
504
3045
3046
505
506
507
508
3047
3049
509
510
511
512
3051
3052
513
514
701
702
707
708
Dekory TOPFACE
Concrete / Metal
703
704
www.topface.cz
705
706
Dekory TOPFACE
pro panely TF
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
Dekory TOPFACE
Wood
71
Tel.:+420 530 507 486
Fax:+420 530 507 487
Střešní
prvky
zabezpečovací
systémy
fasádní
systémy
www.topwet.cz
www.topwet.cz
www.topsafe.cz
www.topface.cz
2013/2014
Topwet s.r.o.
Náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice
GPS: 49°12‘36.81“N, 16°24‘34.19“E
Download

KATALOG PRODUKTŮ 2013/2014 STŘEŠNÍ PRVKY