STŘEŠNÍ PRVKY
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
FASÁDNÍ PANELY
KATALOG
PRODUKTŮ
2012/2013
Vážení obchodní přátelé,
katalog, který právě držíte, charakterizuje slovo změna.
Rozšířili jsme výrobky o novou produktovou řadu TOPFACE –
fasádní prvky, která doplňuje systémy TOPWET a TOPSAFE. Vyvinuli jsme inovativní výrobek splňující veškeré technické a designové požadavky zákazníků a jsme na tento výrobek právem hrdí.
Od nového roku nás také naleznete v novém sídle naší společnosti.
Rozšířili jsme pro Vás výrobní a skladovou kapacitu, abychom
neustále zvyšovali kvalitu a rychlost našich služeb.
Aktuálním trendem v našem oboru je systémové řešení detailů
při realizaci a bezpečnost práce při provádění a údržbě střech.
Přesvědčte se o profesionalitě týmu TOPWET, který je připraven tyto požadavky vyřešit.
Děkujeme všem zákazníkům za projevenou důvěru a těšíme se
na další spolupráci
Jaroslav Černý
jednatel společnosti
STŘEŠNÍ PRVKY
06
07
08
10
12
14
16
18
Technické informace
Manžety hydroizolace na zakázku
Vyhřívané vpusti a chrliče
Střešní vpusti
Nástavce vpustí a ostatní doplňky
Doplňky pro střešní vpusti a nástavce
Sanační vpusti a komínky
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné
20
23
24
26
28
30
32
34
Chrliče a pojistné přepady
Šachty pro zelené střechy
Balkónové vpusti
Doplňky pro balkónové vpusti
Komínky a prostupy
Těsnící manžety – tvarovky
Ostatní střešní prvky
Řešení pro parkovací domy
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
35Prvky TopSafe proti pádu osob z výšky
36Úvod
37Odpovědi na nejčastěji
kladené otázky
38Lanové úchyty pro bodové systémy
40Masivní kotvicí body využitelné
i pro horolezce
42Univerzální kotvicí body
pro všechny systémy
44Lanové systémy pro ploché střechy
46Systémové zabezbečení osob
proti pádu z výšek
47Kotvicí body do betonu
48Kotvicí body do oceli
49Kotvicí body do dřeva
50Atypické kotvicí body
51Ukázky realizací
52Lanové systémy
pro univerzální využití
54Kolejnicové systémy
55Záchytné systémy pro žebříky
56Kotvicí body pro šikmé střechy
58Příslušenství
60Příklad návrhu kotvicích bodů
FASÁDNÍ PANELY
62Základni informace
63Technický list
64Montážní postupy
65Nosná konstrukce a příslušenství
66Ceník dekorů
67Přehled dekorů
Kapitola
Kontaktní informace (nová adresa)
Topwet s.r.o.
Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice
GPS: 49°12‘36.81“N, 16°24‘34.19“E
IČ: 27377377, DIČ: CZ27377377
PR
AH
A
D1 - výjezd 178
NO
BR
Nové telefonní číslo: +420 530 507 486
Nové faxové číslo:
+420 530 507 487
OSTROVAČICE
TOPWET s.r.o.
Zákaznická infolinka
Objednávky, skladové
zásoby, fakturace:
Mobil: +420 777 717 116
E-mail: [email protected]
www.topwet.cz
Linka technické
podpory TOPWET
Linka technické
podpory Topsafe
Linka technické
podpory TOPface
Odvodnění a odvětrání
plochých střech:
Bezpečnostní systémy
proti pádu osob z výšky:
Finální úpravy
provětrávaných plášťů:
Mobil: +420 777 701 241
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 777 717 120
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 777 717 121
E-mail: [email protected]
V případě odmítnutí hovoru prosíme
o trpělivost. Jakmile to bude možné,
zavoláme vám zpět.
V případě odmítnutí hovoru prosíme
o trpělivost. Jakmile to bude možné,
zavoláme vám zpět.
V případě odmítnutí hovoru prosíme
o trpělivost. Jakmile to bude možné,
zavoláme vám zpět.
www.topwet.cz
www.topsafe.cz
www.topface.cz
www.topwet.cz
Střešní
prvky
Dokonalé odvodnění
plochých střech
KATALOG
PRODUKTŮ
2012/2013
Technické informace
Technické informace
Technická dokumentace
Technické výkresy a příklady odvodnění
Technické výkresy jsou zpracované v měřítku včetně odpovídajících
kót. Příklady odvodnění zahrnují dnes nejpoužívanější možnosti
odvodnění a jsou průběžně aktualizovány.
formát pdf jednoduchá možnost tisku a prohlížení
formát dwgmožnost vkládat výrobky do vlastních detailů
nebo použít vzorové detaily
Navrhování a výpočet odvodnění plochých střech
Dle norem ČSN 73 1901 – Navrhování střech (novelizovaná únor
2011), ČSN EN 12 056:03 – Odvádění dešťových vod ze střech,
navrhování a výpočet, ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace
V případě, že se pojistná hydroizolace odvodňuje do stejného
kanalizačního potrubí jako hlavní hydroizolace, musí být
na kanalizaci napojena samostatnou vpustí se zpětnou klapkou
(ČSN 73 1901 – C.1.3).
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Základní zásady při navrhování střešních vpustí
Odvodnění každé střešní plochy musí být zajištěno nejméně dvěma
vpustmi, malé plochy odvodněné jednou vpustí musí být vždy
doplněny bezpečnostním přepadem (ČSN 73 1901 – 8.19.10).
Bezpečnostním přepadem (chrličem) se doporučuje doplnit
jakoukoliv plochou střechu nebo terasu (ČSN 73 1901 – 8.19.10).
Bezpečnostní přepad musí být vyveden skrz atiku do volného
vnějšího prostoru. Pokud by byl přepad veden do kanalizace,
neplnil by v případě neprůchodné kanalizace svůj smysl.
Vpusti osadit od atik a nadstřešního zdiva nejméně 500 mm
(ČSN 73 1901 – C.1.8)! Vpusti mají pevnou konstrukci, na které
je integrovaná izolace sevřená zalisovanou přírubou. Proto není
možné opracovat vpust, která má odtok s hranou atiky.
Střešní vpusti musí být osazeny tak, aby hrdlo vtoku bylo
pod úrovní hydroizolace (ČSN 73 1901 – C.1.2). Doporučujeme
osadit hrdlo vpusti 2 cm pod úroveň hlavní izolace pro zajištění
plynulého odtoku při působení možných vlivů (průhyb střechy,
vztlak, převýšení spojů atd.).
Vpusti musí být přístupné pro kontrolu a čištění
(ČSN 73 1901 – C.1.9). Jedná se zejména o střešní zahrady
(zelené střechy), kde je nutné použit kontrolní šachtu.
Těleso vtoku musí být vždy připevněno k nosné vrstvě
(ČSN 73 1901 – C.1.10). Vpusti Topwet mají kotevní body
pro mechanické připevnění k nosné konstrukci a speciální
kotevní podložky pro kotvení přes tepelnou izolaci.
Výpočet odtoku dešťových vod a počtu
střešních vpustí
Pro automatický výpočet využijte kalkulátor počtu vpustí
na www.topwet.cz/vypocet.php, případně přehlednou tabulku
ve formátu pdf s již vypočtenou odvodněnou plochou
pro jednotlivé vpusti a chrliče.
Výpočet:
Q = r * A * C
Q
r
A
C
– odtok dešťových vod v l/s
– intenzita deště je stanovena na 0,03 l/s.m2 (ČSN 73 6760)
– plocha střechy v m2
–součinitel odtoku. Bezrozměrné číslo, u standardních střech = 1. Pouze
střechy s požadavkem na vyšší bezpečnost mají součinitel odtoku 2 nebo 3.
Naopak např. u zelených střech s intenzivní vrstvou zeleně je uvažováno, že
až 70% dešťové vody pojme při přívalovém dešti střešní substrát. Přesto
doporučujeme, aby součinitel odtoku nebyl nižší než 1, protože nejen v době
stavby by odvodnění bylo nedostatečné, ale investor se může kdykoliv
rozhodnout a střešní substrát vyměnit za neakumulační povrchovou úpravu.
n = Q / Qvpusti
n –počet střešních vpustí (zaokrouhlit nahoru)
Q – odtok dešťových vod v l/s
Qvpusti –minimální průtok střešní vpustí stanoví výrobce laboratorním měřením
(ČSN 75 6760)
www.topwet.cz
6
Standardní manžety hydroizolace
Typ
hydroizolace
Popis
Typ
hydroizolace
Popis
BIT
Manžeta z modifikovaného asfaltového pásu
SBS. Pás má křemičitý posyp, aby umožnil
napojení pásu s UV stabilním posypem
na vrchní část
PVC
Fólie na bázi mPVC. Jedná se o fólii tloušťky
1,5 mm. Na zakázku je možné dodat s vlastní
fólií mPVC, a to za stejných podmínek jako
u manžet na zakázku
Manžety hydroizolace na zakázku
Manžety hydroizolace na zakázku
100% vodotěsnost
Stop šroubovacím přírubám
Systémové napojení hydroizolace
Firma Topwet jako jediný výrobce v ČR nabízí možnost dodat vpusti, chrliče i komínky s vlastní manžetou hydroizolace. Zejména
se jedná o méně používané materiály nebo o atypická provedení. Obrázky jsou pouze ilustrativní.
Zákazník dodá materiály hydroizolace
Velikost manžety musí být 0,5 m × 0,5 m
Termín dodání je 5 pracovních dnů od dodání manžety (při počtu do 20 ks)
Manipulační poplatek za výrobu manžety na zakázku je 100 Kč bez DPH / ks
Typ
hydroizolace
Popis
TPO
(FPO)
Termoplastický (flexibilní) polyolefin. Nutné
dodat materiál v max tloušťce 1,5 mm, ideálně
v homogenním provedení. Seznam materiálů
skladem www.topwet.cz
Typ
hydroizolace
Popis
PE
Polyethylen je paronepropustná fólie, která se
používá zejména u střech s lehkou konstrukcí
jako parotěsná zábrana
STE
Manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace.
Zákazník si může dodat vlastní manžetu nebo
využít nabídky na speciální pružnou manžetu
s oboustranně integrovanou vrstvou pro napojení stěrkových hydroizolací
Vyrábíme s manžetami značek: Bauder, Carlisle, Eurotec, Fatra,
Firestone, Flagon, Icopal, Sika, Texsa atd.
EPDM
Fólie ze syntetického kaučuku (pryžové fólie,
kaučukové fólie). Seznam materiálů skladem
na www.topwet.cz
Vyrábíme s manžetami značek: Carlisle, Firestone, Pirelli,
Saargummi
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Výrobky s vlastní manžetou hydroizolace lze dodat za těchto podmínek
7
Vyhřívané vpusti a chrliče
Vyhřívané vpusti
a chrliče
Samoregulační elektrické vyhřívání vpustí a chrličů zajišťuje
spolehlivé odvodnění v zimním období. Funguje na principu
změny odporu mezi polovodiči v závislosti na okolní teplotě.
Laicky řečeno, čím nižší je v okolí vpusti teplota, tím větší
má vyhřívání příkon. Největší riziko zneprůchodnění vpustí
nebo chrličů je při teplotách kolem nuly, kdy může tzv. ledová
zátka z námrazy a sněhu zneprůchodnit vpusti i celé potrubí.
Vyhřívání je koncipováno tak, aby ochránilo nejen ústí střešní
vpusti, ale i její bezprostřední okolí.
Výhody samoregulačního vyhřívání
Spolehlivé odvodnění i v zimním období
Napětí 230 V / 50 Hz – bez nutnosti transformátoru
nebo řídící jednotky
Možnost napojení na vyhřívání žlabů, svodů, vjezdů do garáže atd.
Jednoduché zapojení přes vypínač nebo termostat
Úspora el. energie
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Popis zapojení
8
Připojení se provádí do elektrické krabice
pod stropní konstrukcí
Délka přívodního kabelu vpusti je 1,5 m.
Kabel CYKY 3×1,5 mm
Zapojení vodičů: žlutozelený-ochranný,
černý-fázový, modrý-nulový
Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz
Příkon: 7 W při 20°C – 10 W při 0°C – 14 W při -20°C
Max. proudový ráz: 89 mA
Třída ochrany krytí: IP 67
Schéma elektrického zapojení
L
2
3
4
5
1
N
PE
1 – hlavní vypínač
2 – proudový chránič
3 – jistič
4 – střešní vpust
5 – termostat nebo vypínač
L – fázový (černý)
N – nulový (modrý)
PE – ochranný (žlutozelený)
www.topwet.cz
Samoregulační systém vyhřívání zvyšuje svůj výkon v závislosti
na okolní teplotě, ale i v letních měsících má minimální příkon
el. energie. Proto doporučujeme vypínat přívod el. energie při
teplotách nad +3°C.
Způsoby zapojení
Samoregulační vyhřívání
s integrovaným
termostatem
Díky integrovanému termostatu nemusíte řešit složité zapojení
a vpust zapojíte přímo do sítě.
Výhody samoregulačního vyhřívání
s integrovaným termostatem
Bez možnosti vypnutí (spotřeba el. energie i v letním období nedoporučujeme)
Mechanický vypínač (vyžaduje obsluhu), případně časová zásuvka
Venkovní termostat s integrovaným teplotním čidlem
Termostat do rozvodné skříně včetně teplotního čidla pro měření
venkovní teploty
Termostat do rozvodné skříně včetně teplotního i vlhkostního čidla
Integrovaný termostat (ekonomické řešení při malém počtu vpustí)
Termostaty doporučujeme nastavit na +3°C a teplotní čidlo umístit
na severní stranu, případně na jiné místo bez vnějších vlivů (neplatí
pro integrovaný termostat).
Jednoduché zapojení přímo na 230 V / 50 Hz
Vyšší finanční úspora při menším počtu vpustí
Jak si mám objednat samoregulační vyhřívání
s integrovaným termostatem a kolik si
připlatím?
Vyhřívané vpusti a chrliče
Zapojení a regulace
vyhřívání
Do objednávky stačí u typu výrobku uvést za písmeno „E“ (elektřina), které
označuje vyhřívání, písmeno „T“ (termostat), např. vpust
TWET 110 BIT S, sanační vpust TWET SAN 90 PVC, chrlič TWCET 125 BIT
atd. Příplatek za integrovaný termostat je 1 000 Kč bez DPH / ks.
Tabulka nákladů vyhřívaných střešních vpustí
Pořizovací cena
[Kč]
Spotřeba el. energie
[Kč /rok]
Termostat
Náklady za 15 let
[Kč]
Pořizovací cena
[Kč]
Spotřeba el. energie
[Kč /rok]
Integrovaný termostat
Náklady za 15 let
[Kč]
Pořizovací cena
[Kč]
Spotřeba el. energie
[Kč /rok]
Náklady za 15 let
[Kč]
1
1 100
600
7 100
4 970
180
6 770
2 100
170
3 800
2
2 200
1 200
14 200
6 070
360
9 670
4 200
340
7 600
3
3 300
1 800
21 300
7 170
540
12 570
6 200
510
11 300
4
4 400
2 400
28 400
8 270
720
15 470
8 200
680
15 000
5
5 500
3 000
35 500
9 370
900
18 370
10 200
850
18 700
6
6 600
3 600
42 600
10 470
1 080
21 270
12 200
1 020
22 400
7
7 700
4 200
49 700
11 570
1 260
24 170
14 200
1 190
26 100
8
8 800
4 800
56 800
12 670
1 440
27 070
16 200
1 360
29 800
9
9 900
5 400
63 900
13 770
1 620
29 970
18 200
1 530
33 500
10
11 000
6 000
71 000
14 870
1 800
32 870
20 200
1 700
37 200
Hodnoty jsou pouze orientační a vycházejí z průměrné ceny elektřiny pro domácnost a teplotních průměrů Českého statistického úřadu
• nevýhodné zapojení • výhodné zapojení
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Celoročně zapojené
Počet
vpustí
9
Střešní vpusti
Střešní vpusti
Odvodnění plochých střech
Základní typ – svislá střešní
vpust tepelně izolovaná
Dvoustěnná konstrukce z polyamidu PA 6
Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu,
fólie nebo parotěsné zábrany
Ochranný koš součástí každého balení
Přímé napojení na svislé střešní svody
průměrů DN 70, DN 100, DN 125 a DN 150
Doplňkový typ – vodorovná
střešní vpust
Přímé napojení na vodorovné potrubí průměrů
DN 70, DN 100 a DN 125
Snížená stavební výška pro zateplené střechy
Rozměry svislých střešních vpustí
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
DN
10
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
70
360
210
145
25
160
220
100
360
210
135
25
160
220
125
360
210
135
25
160
220
150
375
210
135
25
160
250
Rozměry vodorovných střešních vpustí
DN
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
g
70
360
220
94
128
36
163
53
100
360
220
125
157
25
250
47
125
360
220
125
165
25
239
40
www.topwet.cz
BIT
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TW 75 BIT S
TW 110 BIT S
TW 125 BIT S
TW 160 BIT S
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
1 270,–
1 270,–
1 270,–
1 570,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, tepelně
izolovaná – dvojstěnná s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem
TWE 75 BIT S
TWE 110 BIT S
TWE 125 BIT S
TWE 160 BIT S
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
2 370,–
2 370,–
2 370,–
2 670,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení
s ochranným košem
TW 75 BIT V
TW 110 BIT V
TW 125 BIT V
DN 70
DN 100
DN 125
1 870,–
1 870,–
1 870,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení
s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem
TWE 75 BIT V
TWE 110 BIT V
TWE 125 BIT V
DN 70
DN 100
DN 125
2 570,–
2 570,–
2 570,–
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení,
tepelně izolovaná – dvojstěnná s ochranným košem
Střešní vpusti
Střešní vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou
PVC
Provedení
Typ
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení, tepelně
izolovaná – dvojstěnná s ochranným košem
TW 75 PVC S
TW 110 PVC S
TW 125 PVC S
TW 160 PVC S
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
1 270,–
1 270,–
1 270,–
1 570,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení, tepelně
izolovaná – dvojstěnná s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem
TWE 75 PVC S
TWE 110 PVC S
TWE 125 PVC S
TWE 160 PVC S
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
2 370,–
2 370,–
2 370,–
2 670,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení
s ochranným košem
TW 75 PVC V
TW 110 PVC V
TW 125 PVC V
DN 70
DN 100
DN 125
1 870,–
1 870,–
1 870,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení
s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem
TWE 75 PVC V
TWE 110 PVC V
TWE 125 PVC V
DN 70
DN 100
DN 125
2 570,–
2 570,–
2 570,–
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Střešní vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou
11
Nástavce vpustí a ostatní doplňky
Nástavce vpustí a ostatní doplňky
Odvodnění zateplených plochých střech
Základní typ – univerzální provedení
Použitelnost pro střešní vpusti průměrů DN 70, DN 100
a DN 125, vpusti svislé i vodorovné včetně vyhřívaných
Výška v závislosti na tloušťce tepelně-izolační vrstvy
v rozsahu od 40 mm
Vhodné pro pasivní domy s výškou tepelné
izolace až 500 mm
Těsnící kroužek proti vzduté vodě součástí
každého balení
Vyhřívané provedení na zakázku
Doplňkový typ XL
Pouze pro svislé střešní vpusti
průměru DN 150 včetně vyhřívaných
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Montáž dvoustupňových vpustí
12
100% parotěsnost
Omezení kondenzace díky druhé stěně
Odvod vody z úrovně parozábrany v době stavby
Těsnění proti vzduté vodě a vlhkosti
Balení 1
Střešní vpust
Střešní vpust je dodávána
s ochranným košem
Balení 2
Nástavec střešní vpusti
Nástavec střešní vpusti
je dodáván s těsněním
1B
1A
2A
2A
1B
Dvoustupňová vpust se skládá ze střešní vpusti osazené
na parozábraně a nástavce napojeného na hlavní hydroizolaci.
Střešní vpusti musí být osazeny vždy jako spodní díl, protože díky
druhé stěně nedochází k prochladnutí vpusti protékající studenou
vodou a s tím spojenému riziku vzniku kondenzátu na vnější stěně.
Ochranný koš proti nečistotám je standardně zasílán společně
se střešní vpustí, protože při jednostupňovém odvodnění u nezateplených konstrukcí se osazuje pouze střešní vpust. Ochranný koš
je díky stejné konstrukci vrchní části vpustí i nástavců univerzální
a lze jej použít i do nástavce. V balení s nástavcem je těsnění,
které vložením do střešní vpusti zabrání vniknutí zpětné vody nebo
vlhkosti z dešťové kanalizace do tepelné izolace
(ČSN 73 1901 – C.1.3).
Montáž
Pořadí jednotlivých prvků
2B
2B
1A
Schéma
Sestavení dvoustupňové
vpusti
2A
1B
1A
2B
www.topwet.cz
DN
Rozměry [mm]
a
b
c
d
Pro výšku tepelné izolace
TWN v220
125*
360
220
260
40
40–220
TWN v300
125*
360
220
340
40
40–300
TWN v500
125*
360
220
540
40
40–500
TWN v300 XL
150
390
250
340
90
90–300
TWN v500 XL
150
390
250
540
90
90–500
* Pro střešní vpusti DN 70, DN110 a DN125 (vpusti těchto průměrů mají stejnou horní část konstrukce)
Nástavce pro tepelnou izolaci pro střešní vpusti TOPWET
Pro výšku tepelné izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
TWN v220 BIT
TWN v300 BIT
TWN v500 BIT
TWN v300 BIT XL
TWN v500 BIT XL
40–220 mm
40–300 mm
40–500 mm
40–300 mm
40–500 mm
1 270,–
1 370,–
1 470,–
1 470,–
1 470,–
TWN v220 PVC
TWN v300 PVC
TWN v500 PVC
TWN v300 PVC XL
TWN v500 PVC XL
40–220 mm
40–300 mm
40–500 mm
40–300 mm
40–500 mm
1 270,–
1 370,–
1 470,–
1 470,–
1 470,–
Provedení
Typ
Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu pro svislé a vodorovné
provedení střešních vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125
s těsnícím kroužkem, bez ochraného koše (provedení XL
pouze pro vpusti DN 150)
Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC pro svislé a vodorovné provedení střešních
vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125 s těsnícím kroužkem,
bez ochranného koše (provedení XL pouze pro vpusti DN 150)
Zápachové klapky do střešních vpustí a nástavců Topwet
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Mechanická zápachová klapka TOPWET, pro střešní vpusti
TOPWET DN 70, 100 a 125 a nástavce do střešních vpustí.
Klapku nelze použít do sanačních a prodloužených vpustí.
TWZU KL
570,–
Nerezová zápachová vodní uzávěra TOPWET,
pro střešní vpusti TOPWET DN 70, 100 a 125,
průtok 0,9–1,3 l/s
TWZU
970,–
www.topwet.cz
Nástavce vpustí a ostatní doplňky
Typ
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Všechny nástavce vpustí je možné na zakázku dodat i ve vyhřívaném provedení
13
Doplňky pro střešní vpusti a nástavce
Doplňky pro střešní vpusti a nástavce
Odvodnění zateplených plochých střech
Doplňky střešních vpustí
U střech s přitěžující vrstvou kačírku
je nutné použít nerezový ochranný koš
Široké příslušenství pro provozní střechy
Terasové nástavce pro odvodnění
z úrovně povrchu dlažby
Možnost využití zápachové uzávěry
vložené do vpusti
Ochranný koš pro střechy s kačírkem
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
14
TWOK v100
DN
125*
Rozměry
[mm]
a
* Jak můžou být nástavce univerzální do různých
průměrů střešních vpustí DN 70, 100 i 125?
Střešní vpusti, nástavce, sanační vpusti a prodloužené
vpusti (kromě DN 150 a XL) mají hrdlo resp. integrovanou
přírubu vpusti stejné konstrukce i průměru. Konstrukce
vpustí se liší podle výrobku až pod hrdlem. Je to
z důvodu univerzálnosti všech doplňků.
Určení
100
TWOK v150
125*
TWOK v20 – 1000
125*
Univerzální koš pro střešní vpusti
DN 70, 100 a125, nástavce
150
do střešních vpustí, sanační
20–1000 vpusti a prodloužené vpusti
TWOK v20 – 1000 XL
150
20–1000
* * Jaký typ nástavce mám použít, když mám stěrkovou hydroizolaci, která je v úrovni hrdla vpusti?
Pro tento typ hydroizolace je určený TWNR TER v50 (P),
který můžete osadit dle výšky potěru a dlažby.
Pro střešní vpusti DN 150
a nástavce do vpustí XL
Terasové a balkónové nerezové nástavce
Typ
DN
Rozměry [mm]
a
b
c
d
TWNR TER v50 (P) * *
125*
50
0
11
150
TWNR TER v100 (P) (D)
125*
100
21
11
150
TWNR TER v150 (P) (D)
125*
150
21
11
150
TWNR TER v10 – 1000 (P) (D)
125*
10–1000
21
11
150
TWNR TER v10 – 1000 XL (P) (D)
150
10–1000
21
11
150
Určení
Univerzální terasové nástavce
pro střešní vpusti DN 70, 100
a 125, nástavce do střešních
vpustí, sanační vpusti
a prodloužené vpusti
Pro střešní vpusti DN 150
a nástavce do vpustí XL
www.topwet.cz
Typ
Perforovaný nerezový ochranný koš TOPWET pro střechy
s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím, pro svislé
a vodorovné provedení střešních vpustí TOPWET DN 70, 100
a 125 (provedení XL pouze pro vpusti DN 150)
TWOK v100
TWOK v150
TWOK v20 - 1000
TWOK v20 - 1000 XL
Nerezová šachta pro střešní a sanační vpusti TOPWET,
pro střechy s kačírkem
TWNK 25×25×10
TWNK 25×25×_ _
Výška nad úroveň izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
100 mm
150 mm
20–1000 mm
20–1000 mm
420,–
520,–
na zakázku
na zakázku
100 mm
na zakázku
970,–
na zakázku
Doplňky pro střešní vpusti TOPWET na balkóny a terasy
Výška nad úroveň izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Terasový nástavec TOPWET s chromovou mřížkou
150 x 150 mm, pro svislé a vodorovné provedení střešních
vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125 (provedení XL pouze
pro vpusti DN 150)
TWNR TER v50
TWNR TER v100
TWNR TER v150
TWNR TER v10 – 1000
TWNR TER v10 – 1000 XL
10–50 mm
32–100 mm
32–150 mm
10–1000 mm
10–1000 mm
770,–
770,–
870,–
na zakázku
na zakázku
Částečně perforovaný terasový nástavec TOPWET
s chromovou mřížkou 150 × 150 mm, pro svislé a vodorovné
provedení střešních vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125
(provedení XL pouze pro vpusti DN 150)
TWNR TER v100 D
TWNR TER v150 D
TWNR TER v10 – 1000 D
TWNR TER v10 – 1000 XLD
45–100 mm
45–150 mm
10–1000 mm
10–1000 mm
770,–
870,–
na zakázku
na zakázku
Perforovaný terasový nástavec TOPWET s chromovou
mřížkou 150 × 150 mm, pro svislé a vodorovné provedení
střešních vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125 (provedení XL
pouze pro vpusti DN 150)
TWNR TER v50 P
TWNR TER v100 P
TWNR TER v150 P
TWNR TER v10 – 1000 P
TWNR TER v10 – 1000 XLP
10–50 mm
45–100 mm
45–150 mm
10–1000 mm
10–1000 mm
770,–
770,–
870,–
na zakázku
na zakázku
Ochraný pochozí poklop, provedení nerez tloušťky 1,5 mm
TWNR POK
770,–
Elektronické termostaty k ovládání vyhřívaných střešních vpustí TOPWET
Typ
Univerzální venkovní termostat k ovládání vyhřívaných
střešních vpustí TOPWET s integrovaným teplotním čidlem
pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit
až 100 ks vpustí
TWT 524
90 × 50 mm
2 370,–
Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívaných střešních
vpustí TOPWET určený do rozvodné skříně včetně kabelu
o délce 4 m s teplotním čidlem pro měření venkovní teploty.
Na jeden termostat lze zapojit až 100 ks vpustí
TWT 3528
70 × 70 mm
3 870,–
Automatický vnitřní termostat k ovládání vyhřívaných střešních
vpustí TOPWET určený do rozvodné skříně včetně kabelu
o délce 4 m s teplotním čidlem a kabelu o délce 4 m
s vlhkostním čidlem na plochou střechu. Na jeden termostat
lze zapojit až 100 ks vpustí
TWT 52489
100 × 40 mm
13 370,–
www.topwet.cz
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Provedení
Doplňky pro střešní vpusti a nástavce
Doplňky pro střešní vpusti TOPWET na střechy s kačírkem
15
Sanační vpusti a komínky
Sanační vpusti a komínky
Sanace a rekonstrukce plochých střech
Základní typ – sanační vpust délky 400 mm
Přímé napojení do stávajících střešních vpustí
nebo svislých svodů
Široký sortiment jemně odstupňovaných průměrů
Snadná aplikace při rekonstrukcích při použití
nové tepelně-izolační vrstvy od tloušťky 50 mm
Zakázková výroba vyšších sanačních vpustí
s trubkou délky až 2000 mm
Jazýčkové těsnění proti vzduté vodě součástí
každé vpusti
Kluzný prostředek součástí každého balení
Vyhřívané provedení na zakázku
Sanace a rekonstrukce
plochých střech se zateplením
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
16
Sanace a rekonstrukce
plochých střech bez zateplení
Rozměry vpusti [mm]
a
b
c*
d**
TW SAN 50
360
220
400
40
TW SAN 75
360
220
400
TW SAN 90
360
220
400
TW SAN 110
360
220
TW SAN 125
360
220
Rozměry [mm]
Typ
G
M
T
TW SAN BZ 50 PVC
150
350
250
40
TW SAN BZ 75 PVC
180
350
250
40
TW SAN BZ 90 PVC
200
350
250
400
40
TW SAN BZ 110 PVC
230
500
250
400
40
TW SAN BZ 125 PVC
230
500
250
* na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm (každých započatých 100 mm = 100 Kč)
** u vyhřívaných vpustí je tento rozměr 80 mm
TABULKA PRO URČENÍ ROZMĚRU SANAČNÍCH VPUSTÍ
Typ
K napojení
do potrubí
průměru
TW SAN 50
54 – 72 mm
TW SAN 75
79 – 102 mm
TW SAN 90
99 – 106 mm
TW SAN 110
116 – 129 mm
TW SAN 125
144 – 154 mm
Druh stávajícího svodu [DN]
Litina
70
80
100
PE
125
150
×
×
63
75
×
×
90
PVC
110
125
150
70
100
PP
125
150
×
×
×
150
×
×
×
125
×
×
×
100
×
×
×
×
×
×
www.topwet.cz
BIT
K napojení do potrubí průměru
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem.
Délka 40 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TW SAN 50 BIT
TW SAN 75 BIT
TW SAN 90 BIT
TW SAN 110 BIT
TW SAN 125 BIT
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm
1 370,–
1 420,–
1 470,–
1 520,–
1 670,–
Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem,
vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem. Délka 40 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWE SAN 50 BIT
TWE SAN 75 BIT
TWE SAN 90 BIT
TWE SAN 110 BIT
TWE SAN 125 BIT
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm
2 470,–
2 520,–
2 570,–
2 620,–
2 770,–
Sanační odvětrání TOPWET určené k napojení
na potrubí odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu včetně dešťové krytky.
Výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci 18 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWOP SAN 50 BIT
TWOP SAN 75 BIT
TWOP SAN 90 BIT
TWOP SAN 110 BIT
TWOP SAN 125 BIT
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm
860,–
880,–
900,–
940,–
990,–
Sanační vpusti a komínky
Sanační vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou
Sanační vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou
Typ
Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem.
Délka 40 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TW SAN 50 PVC
TW SAN 75 PVC
TW SAN 90 PVC
TW SAN 110 PVC
TW SAN 125 PVC
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm
1 370,–
1 420,–
1 470,–
1 520,–
1 670,–
Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem,
vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem. Délka 40 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWE SAN 50 PVC
TWE SAN 75 PVC
TWE SAN 90 PVC
TWE SAN 110 PVC
TWE SAN 125 PVC
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm
2 470,–
2 520,–
2 570,–
2 620,–
2 770,–
Sanační vpust TOPWET pro nezateplené střechy
s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC
s ochranným košem. Délka 25 cm, vpust nelze prodloužit
TW SAN BZ 50 PVC
TW SAN BZ 75 PVC
TW SAN BZ 90 PVC
TW SAN BZ 110 PVC
TW SAN BZ 125 PVC
TW SAN BZ 160 PVC
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm
186–200 mm
1 370,–
1 420,–
1 470,–
1 520,–
1 670,–
1 770,–
Sanační odvětrání TOPWET určené k napojení na potrubí
odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou z hydroizolační
fólie na bázi PVC včetně dešťové krytky. Výška nad izolaci
30 cm, hloubka pod izolaci 18 cm, na zakázku možnost
prodloužení až do 200 cm
TWOP SAN 50 PVC
TWOP SAN 75 PVC
TWOP SAN 90 PVC
TWOP SAN 110 PVC
TWOP SAN 125 PVC
54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm
860,–
880,–
900,–
940,–
990,–
www.topwet.cz
K napojení do potrubí průměru
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
PVC
17
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné
Prodloužené střešní vpusti
jednostěnné
Odvodnění plochých střech
Standardní délka 40 cm
Na zakázku délka až 200 cm
Možnost úpravy délky přímo na stavbě
Jednoduchá montáž
Na zakázku
Možnost dodávky ve vyhřívaném provedení
Technické informace
Nelze kombinovat s nástavci do vpustí a zápachovou klapkou
Lze kombinovat s doplňky TWOK a TWNR TER
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
18
Rozměry [mm]
DN
a
b
c
d
Za jak dlouho dostanu
na stavbu vyhřívané nebo
prodloužené vpusti nad 40 cm?
e
TWJ 50
50
330
400
40
90
220
TWJ 75
70
330
400
40
90
220
TWJ 90
90
330
400
40
90
220
TWJ 110
110
330
400
40
90
220
TWJ 125
125
330
400
40
60
220
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné vyhřívané
Typ
DN
TWJE 50
Standardní provedení, tedy délky
40 cm, dodáme zákazníkovi po
ČR i SR do 3 pracovních dnů.
Vyhřívané provedení nebo vpusti
délky nad 40 cm dodáme
do 5 pracovních dnů.
Mohu do prodloužené
vpusti použít nástavec nebo
zápachovou klapku?
Bohužel ne, do prodloužených
vpustí lze použít pouze terasové
nástavce a ochranný koš
na kačírek.
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
50
330
400
80
90
220
160
TWJE 75
70
330
400
80
90
220
160
TWJE 90
90
330
400
70
90
220
160
TWJE 110
110
330
400
70
90
220
160
TWJE 125
125
330
400
70
70
220
160
www.topwet.cz
Délka vpusti
Cena / ks
Kč bez DPH
DN 50 / 50 mm
DN 70 / 75 mm
DN 90 / 90 mm
DN 100 / 110 mm
DN 125 / 125 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
1 070,–
1 170,–
1 270,–
1 270,–
1 270,–
DN 50 / 50 mm
DN 70 / 75 mm
DN 90 / 90 mm
DN 100 / 110 mm
DN 125 / 125 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
2 170,–
2 270,–
2 370,–
2 370,–
2 370,–
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
2000 mm
+ 100,–
+ 200,–
+ 300,–
+ 400,–
+ 500,–
+ 600,–
+ 1 600,–
Délka vpusti
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
DN / vnější průměr
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným
košem. Jednostěnná s možností délky na zakázku
TWJ 50 BIT
TWJ 75 BIT
TWJ 90 BIT
TWJ 110 BIT
TWJ 125 BIT
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným
košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem 1,5 m.
Jednostěnná s možností délky na zakázku
TWJE 50 BIT
TWJE 75 BIT
TWJE 90 BIT
TWJE 110 BIT
TWJE 125 BIT
Prodloužení vpusti, délka na zakázku. Příplatek
za prodloužené provedení, za každých započatých
100 mm je účtován poplatek 100 Kč bez DPH.
TWJ(E) _ _ BIT x500
TWJ(E) _ _ BIT x600
TWJ(E) _ _ BIT x700
TWJ(E) _ _ BIT x800
TWJ(E) _ _ BIT x900
TWJ(E) _ _ BIT x1000
TWJ(E) _ _ BIT x2000
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné s integrovanou PVC manžetou
PVC
Provedení
Typ
DN / vnější průměr
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným
košem. Jednostěnná s možností délky na zakázku
TWJ 50 PVC
TWJ 75 PVC
TWJ 90 PVC
TWJ 110 PVC
TWJ 125 PVC
DN 50 / 50 mm
DN 70 / 75 mm
DN 90 / 90 mm
DN 100 / 110 mm
DN 125 / 125 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
1 070,–
1 170,–
1 270,–
1 270,–
1 270,–
Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem,
vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem 1,5 m.
Jednostěnná s možností délky na zakázku
TWJE 50 PVC
TWJE 75 PVC
TWJE 90 PVC
TWJE 110 PVC
TWJE 125 PVC
DN 50 / 50 mm
DN 70 / 75 mm
DN 90 / 90 mm
DN 100 / 110 mm
DN 125 / 125 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
2 170,–
2 270,–
2 370,–
2 370,–
2 370,–
Prodloužení vpusti, délka na zakázku. Příplatek
za prodloužené provedení, za každých započatých
100 mm je účtován poplatek 100 Kč bez DPH.
TWJ(E) _ _ PVC x500
TWJ(E) _ _ PVC x600
TWJ(E) _ _ PVC x700
TWJ(E) _ _ PVC x800
TWJ(E) _ _ PVC x900
TWJ(E) _ _ PVC x1000
TWJ(E) _ _ PVC x2000
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
2000 mm
+ 100,–
+ 200,–
+ 300,–
+ 400,–
+ 500,–
+ 600,–
+ 1 600,–
www.topwet.cz
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné
BIT
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Prodloužené střešní vpusti jednostěnné s integrovanou bitumenovou manžetou
19
Chrliče a pojistné přepady
Chrliče a pojistné přepady
Atikové a pojistné odvodnění plochých střech,
teras a balkónů
Základní typ – chrlič kulatý délky 500 mm
Nová konstrukce se sníženou odtokovou hranou
Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
Ochranná a vyjímatelná mřížka součástí každého chrliče
Možnost prodloužení až na 2000 mm
Tělo chrliče vyrobeno z polyamidu PA 6, potrubí vyrobeno z UV stabilního PVC
Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění i v zimním období
Možnost napojení do kotlíku nebo na svody
DN 50, DN 70, DN 100 a DN 125
Doplňkový typ – minichrlič délky 200 mm
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Pro odvodnění malých teras a balkónů
Nízká stavební výška 60 mm
Speciální manžeta pro napojení na stěrkovou izolaci
20
Typ
DN
TWC(E) 50
Rozměry [mm]
a*
b
c
d
e
f
g
50
500
20
200
82
13
50
22
TWC(E) 75
70
500
20
200
82
13
50
22
TWC(E) 110
100
500
20
200
132
13
50
22
TWC(E) 125
125
500
20
200
132
13
50
22
Typ
DN
TWPP 50
Rozměry [mm]
a*
b
c
d
e
50
500
20
98
30
102
TWPP 75
70
500
20
98
30
102
TWPP 110
100
500
20
147
30
53
TWPP 125
125
500
20
147
30
53
* na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm (každých započatých 100 mm = 100 Kč)
Podrobné
informace
o vyhřívání
naleznete
na str. 8–9
www.topwet.cz
BIT
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TWC 50 BIT
TWC 75 BIT
TWC 110 BIT
TWC 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
970,–
1 070,–
1 270,–
1 370,–
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou,
vyhřívaný 230 V s připojovacím kabelem. Délka 50 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWCE 50 BIT
TWCE 75 BIT
TWCE 110 BIT
TWCE 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
2 070,–
2 170,–
2 370,–
2 470,–
Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou.
Délka 50 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWPP 50 BIT
TWPP 75 BIT
TWPP 110 BIT
TWPP 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
970,–
1 070,–
1 270,–
1 370,–
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou.
Délka 50 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
Chrliče a pojistné přepady
Chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou
PVC
Provedení
Typ
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou.
Délka 50 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWC 50 PVC
TWC 75 PVC
TWC 110 PVC
TWC 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
970,–
1 070,–
1 270,–
1 370,–
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou,
vyhřívaný 230 V s připojovacím kabelem. Délka 50 cm,
na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWCE 50 PVC
TWCE 75 PVC
TWCE 110 PVC
TWCE 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
2 070,–
2 170,–
2 370,–
2 470,–
Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou.
Délka 50 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm
TWPP 50 PVC
TWPP 75 PVC
TWPP 110 PVC
TWPP 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
970,–
1 070,–
1 270,–
1 370,–
Výška nad úroveň izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
100 mm
na zakázku
870,–
na zakázku
Nerezová šachta
Provedení
Typ
Nerezová šachta pro chrliče a pojistné přepady TOPWET,
pro střechy s kačírkem
TWNK C 25x15x10
TWNK C 25x15x_ _
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou PVC manžetou
21
Chrliče a pojistné přepady
Chrlič TOPWET MINI – nová konstrukce z polyamidu PA 6 / PVC – snížená hladina odtoku
Provedení
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Chrlič TOPWET MINI. Délka 20 cm, na zakázku
možnost prodloužení až do 150 cm
TWC 40 BIT MINI
TWC 40 PVC MINI
TWC 40 STE MINI
DN 40
DN 40
DN 40
670,–
670,–
770,–
Rozměr
(šířka / výška)
Cena / ks
Kč bez DPH
100/100
150/150
100/300
1 370,–
1 570,–
2 170,–
Rozměr
(šířka / výška)
Cena / ks
Kč bez DPH
100/100
150/150
100/300
1 370,–
1 570,–
2 170,–
STE – speciální pružná manžeta pro stěrkové hydroizolace
Pojistné přepady TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou
BIT
Provedení
Typ
Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC,
barva bílá. Délka 30 cm, na zakázku možnost prodloužení
až do 80 cm
TWPP 100×100 BIT
TWPP 150×150 BIT
TWPP 100×300 BIT
Pojistné přepady TOPWET s integrovanou PVC manžetou
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
PVC
Provedení
Typ
Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva
bílá. Délka 30 cm, na zakázku možnost prodloužení
až do 80 cm
TWPP 100×100 PVC
TWPP 150×150 PVC
TWPP 100×300 PVC
Chrliče TOPWET k napojení do plastových a nerezových potrubí nebo kolen
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TWC 50 BIT x0
TWC 75 BIT x0
TWC 110 BIT x0
TWC 125 BIT x0
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
870,–
970,–
1 170,–
1 270,–
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou.
Chrlič určený k přímému napojení na potrubí nebo kolena
přes hrdlo s pryžovým těsněním (plastové HT KG – nerezové)
TWC 50 PVC x0
TWC 75 PVC x0
TWC 110 PVC x0
TWC 125 PVC x0
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
870,–
970,–
1 170,–
1 270,–
Nerezové potrubí určené k napojení na krátký chrlič. Délka
potrubí 50 cm (na zakázku lze dodat i v délce 100 cm).
Součástí dodávky je pryžové těsnění pro napojení na chrlič
TWNP 50
TWNP 75
TWNP 110
TWNP 125
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
470,–
730,–
970,–
1 320,–
Provedení
Typ
Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou.
Chrlič určený k napojení do plastových a nerezových potrubí
nebo kolen přes hrdlo s pryžovým těsněním
Na zakázku lze dodat i ve vyhřívaném provedení - označení TWCE
22
www.topwet.cz
Šachty pro zelené střechy
Šachty pro zelené střechy
Příslušenství pro střechy s vegetačním souvrstvím
Nová konstrukce šachty z polyamidu
v neutrálním šedém odstínu
Tvrdý, UV stabilní a povětrnosti odolný materiál
Optimalizované otvory pro odvod vody
ze souvrství zelené střechy
Nové vyjímatelné víko z masivního
polypropylenu v robustním rámu
Dvě základní velikosti čtvercového půdorysu
šířky 300 nebo 400 mm
Variabilní skladebnost sestavy v závislosti
na výšce vegetačního souvrství
Ideální přístup ke kontrole a čištění
střešních vpustí
BIT
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TWZ 30×30
TWZ 40×40
300 × 300 mm
400 × 400 mm
1 570,–
1 870,–
Šachta pro zelené střechy, výška 230 mm,
včetně plastové krycí mřížky
TWZ 30×30×23
TWZ 40×40×23
300 × 300 mm
400 × 400 mm
2 070,–
2 370,–
Šachta pro zelené střechy, výška 330 mm,
včetně plastové krycí mřížky
TWZ 30×30×33
TWZ 40×40×33
300 × 300 mm
400 × 400 mm
2 570,–
2 870,–
Šachta pro zelené střechy, výška na zakázku,
včetně plastové krycí mřížky
TWZ 30×30×_ _
TWZ 40×40×_ _
300 × 300 mm
400 × 400 mm
na zakázku
na zakázku
Provedení
Typ
Šachta pro zelené střechy, výška 130 mm,
včetně plastové krycí mřížky
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Šachty pro zelené střechy
23
Balkónové vpusti
Balkónové vpusti
Odvodnění balkónů a teras
Svislé a vodorovné provedení DN 70
Konstrukce z polyamidu PA 6
Integrovaná manžeta hydroizolačního
pásu nebo fólie
Nízká stavební výška
Vhodné k odvodnění menších ploch
Ochranná a vyjímatelná mřížka
součástí každé vpusti
Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé
odvodnění i v zimním období
Balkónové vpusti – svislé provedení
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
24
DN
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
g
h
120
50
49
21
95
–
–
TWB 50 S
50
150
TWB 75 S
70
150
120
50
49
21
95
–
–
TWBE 50 S
50
150
120
50
–
–
95
30
40
TWBE 75 S
70
150
120
50
–
–
95
30
40
Balkónové vpusti – vodorovné provedení
Typ
DN
TWB 50 V
Rozměry [mm]
a
b
c
d
50
150
69
153
19
TWB 75 V
70
150
96
163
21
TWBE 50 V
50
150
69
153
19
TWBE 75 V
70
150
96
163
21
www.topwet.cz
Provedení
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení,
s ochrannou mřížkou
TWB 50 BIT S
TWB 75 BIT S
DN 50
DN 70
870,–
870,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení,
vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem,
s ochrannou mřížkou
TWBE 50 BIT S
TWBE 75 BIT S
DN 50
DN 70
1 970,–
1 970,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení,
s ochrannou mřížkou
TWB 50 BIT V
TWB 75 BIT V
DN 50
DN 70
970,–
970,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení,
vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou
TWBE 50 BIT V
TWBE 75 BIT V
DN 50
DN 70
2 070,–
2 070,–
Balkónové vpusti
Balkónové vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou
Provedení
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení,
s ochrannou mřížkou
TWB 50 PVC S
TWB 75 PVC S
DN 50
DN 70
870,–
870,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení, vyhřívaná
230 V s připojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou
TWBE 50 PVC S
TWBE 75 PVC S
DN 50
DN 70
1 970,–
1 970,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení,
s ochrannou mřížkou
TWB 50 PVC V
TWB 75 PVC V
DN 50
DN 70
970,–
970,–
Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení,
vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou
TWBE 50 PVC V
TWBE 75 PVC V
DN 50
DN 70
2 070,–
2 070,–
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Balkónové vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou
25
Doplňky pro balkónové vpusti
Doplňky pro balkónové vpusti
Odvodnění teras a balkónů
Terasové nástavce a ochranný
koš na kačírek
Široké příslušenství pro provozní střechy
Řešení pro všechny typy skladeb
U teras s přitěžující vrstvou kačírku je nutné použít nerezový
ochranný koš Možnost využití zápachové uzávěry vložené do vpusti
Balkónové podlahové vpusti
Určeny pouze pro odvod z povrchu dlažby
Voda neodtéká z hydroizolace, ale pouze mřížkou v úrovni dlažby
Součástí balení je zápachová klapka a terasový nástavec
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Ochranný koš pro terasy s kačírkem
26
Rozměry
[mm]
Typ
DN
TWOK v100 BAL
75*
100
TWOK v150 BAL
75*
150
TWOK v20 – 1000 BAL
75*
20–1000
a
* Jak můžou být nástavce univerzální do obou
průměrů balkónových vpustí DN 50 i 70?
Balkónové vpusti mají hrdlo resp. integrovanou
přírubu stejné konstrukce i průměru. Konstrukce
vpustí se liší podle výrobku až pod hrdlem. Je to
z důvodu univerzálnosti všech doplňků.
Určení
Univerzální koš pro balkónové
vpusti DN 50 a 70. Konstrukce
hrdla vpusti je u obou průměrů
stejná
* * Jaký typ nástavce mám použít, když mám
stěrkovou hydroizolaci, která je v úrovni hrdla
vpusti?
Pro tento typ hydroizolace je určený
TWNR TER 50 (P), který můžete osadit dle výšky
potěru a dlažby.
Terasové a balkónové nerezové nástavce
Typ
DN
TWNR BAL v50 (P) * *
Rozměry [mm]
a
b
c
d
75*
50
0
11
100
TWNR BAL v100 (P) (D)
75*
100
21
11
100
TWNR BAL v150 (P) (D)
75*
150
21
11
100
TWNR BAL v10 – 1000 (P) (D)
75*
10–1000
21
11
100
Určení
Univerzální terasové nástavce
pro balkónové vpusti DN 50 a 70.
Konstrukce hrdla vpusti je u obou
průměrů stejná
www.topwet.cz
Výška nad úroveň izolace
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Perforovaný nerezový ochranný koš TOPWET, pro svislé
a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB
TWOK BAL v100
TWOK BAL v150
TWOK BAL v20 - 1000
100 mm
150 mm
20–1000 mm
470,–
570,–
na zakázku
Balkónový nerezový nástavec TOPWET s chromovou mřížkou
100 × 100 × 10 mm, pro svislé a vodorovné provedení
balkónových vpustí TOPWET TWB
TWNR BAL v50
TWNR BAL v100
TWNR BAL v150
TWNR BAL v10 - 1000
10–50 mm
32–100 mm
32–150 mm
10–1000 mm
570,–
570,–
670,–
na zakázku
Částečně perforovaný balkónový nerezový nástavec
TOPWET s chromovou mřížkou 100 × 100 × 10 mm, pro svislé
a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB
TWNR BAL v100 D
TWNR BAL v150 D
TWNR BAL v10 - 1000 D
45–100 mm
45–150 mm
10–1000 mm
570,–
670,–
na zakázku
Perforovaný balkónový nerezový nástavec TOPWET
s chromovou mřížkou 100 × 100 × 10 mm, pro svislé
a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB
TWNR BAL v50 P
TWNR BAL v100 P
TWNR BAL v150 P
TWNR BAL v10 - 1000 P
10–50 mm
45–100 mm
45–150 mm
10–1000 mm
570,–
570,–
670,–
na zakázku
Mechanická nerezová zápachová uzávěra pro svislé
a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB
TWZU BAL
Doplňky pro balkónové vpusti
Doplňky pro balkónové vpusti TOPWET
470,–
balkónové vpusti podlahové
DN
TWBP 50 S*
TWBP 50 V*
Rozměry [mm]
a
b
c
d
e
f
50
160
15
65
45
104
–
50
160
15
65
–
–
120
* Balkónová podlahová vpust TOPWET s integrovanou STE manžetou pro napojení hydroizolační stěrky
např. z cementových pojiv, plniv a speciálních přísad, opatřené vodotěsně vyspárovanou keramickou
dlažbou, jejíž povrch je odvodněn přes mřížku nástavce. Tuto vpust nelze použít pro jiné účely, protože
neumožňuje odvodnění drenážní vrstvy ani povrchu vlastní hydroizolační vrstvy.
Balkónové vpusti podlahové TOPWET s integrovanou manžetou izolace
Provedení
Typ
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
Balkónová vpust podlahová TOPWET s integrovanou STE
manžetou (pro stěrkové izolace), svislé provedení, včetně
suché zápachové klapky, nástavce a nerezové mřížky
TWBP 50 STE S
TWBP 50 _ _ _ S
DN 50
DN 50
970,–
1 070,–
TWBP 50 STE V
TWBP 50 _ _ _ V
DN 50
DN 50
970,–
1 070,–
_ _ _- dle manžety izolace
Balkónová vpust podlahová TOPWET s integrovanou STE
manžetou (pro stěrkové izolace), vodorovné provedení, včetně
suché zápachové klapky, nástavce a nerezové mřížky
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
_ _ _- dle manžety izolace
www.topwet.cz
27
Komínky a prostupy
Komínky a prostupy
Odvětrání střech, kanalizace a prostupy pro kabely
Jednoduchá konstrukce pro účinné
provětrávání dvouplášťových střech
Kotvicí body pro pevné zakotvení
do nosné konstrukce horního pláště
Integrovaná manžeta hydroizolace
pro spolehlivé napojení na krytinu střechy
Zcela nové výrobky pro profesionální ukončení
odvětrávacích potrubí kanalizace
Použitelné pro všechna běžně používaná
odvětrávací potrubí DN 50, DN 70, DN 100 a DN 125
Základová deska umožňuje vzduchotěsný
prostup parotěsnou zábranou
Spolehlivé řešení pro vyvedení kabelů,
hadic a jiných nosičů médií na střechu
Profesionální prostup hydroizolací nevyžadující
pravidelné kontroly ani údržbu
Odvětrání plochých střech a odvětrání potrubí
DN
Průřez
[cm²]
a*
b*
c
d
e*
TWO a TWOP 50
50
15
350
322
110
250
180
TWO a TWOP 75
70
37
350
322
110
250
180
TWO a TWOP 110
100
85
350
322
160
250
180
TWO a TWOP 125
125
111
350
322
160
250
180
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ
28
Prostup pro kabely a základová deska
Typ
DN
Průřez
[cm²]
TWP a TWOD 50
50
TWP a TWOD 75
TWO
TWOP
TWP
TWOD
Rozměry [mm]
Rozměry [mm]
a*
b*
c
d
e*
f*
15
380
300
200
250
180
100
70
37
420
300
240
250
180
100
TWP a TWOD 110
110
85
470
300
310
250
180
100
TWP a TWOD 125
125
111
480
300
350
250
180
100
* na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm (každých započatých 100 mm = 100 Kč)
www.topwet.cz
BIT
Rozměr (Napojení)
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Střešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou
manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, včetně dešťové
krytky. Výška 30 cm, na zakázku možnost prodloužení
až do 200 cm
TWO 50 BIT
TWO 75 BIT
TWO 110 BIT
TWO 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
620,–
640,–
670,–
690,–
Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového
pásu, včetně dešťové krytky. Výška nad izolaci 30 cm, hloubka
pod izolaci 18 cm, na zakázku lze prodloužit až do 200 cm
TWOP 50 BIT
TWOP 75 BIT
TWOP 110 BIT
TWOP 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
660,–
680,–
710,–
730,–
Základová deska TOPWET pro napojení TWOP na parotěsnou
zábranu s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Hloubka pod izolaci 20 cm, na zakázku možnost
prodloužení až do 200 cm. Lze prodat pouze s TWOP
TWOD 50 BIT
TWOD 75 BIT
TWOD 110 BIT
TWOD 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
520,–
540,–
570,–
590,–
Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou
z modifikovaného asfaltového pásu. Výška nad izolaci 30 cm,
hloubka pod izolaci 18 cm, na zakázku možnost prodloužení
až do 200 cm. Na zakázku možnost provedení jako u TWOP
s potrubím i pod hydroizolaci
TWP 50 BIT
TWP 75 BIT
TWP 110 BIT
TWP 125 BIT
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
660,–
680,–
710,–
730,–
Komínky a prostupy
Komínky, odvětrání kanalizace, prostupy pro kabely s integrovanou bitumenovou manžetou
Komínky, odvětrání kanalizace, prostupy pro kabely s integrovanou PVC (PE) manžetou
Typ
Střešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou
manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně dešťové
krytky. Výška 30 cm, na zakázku možnost prodloužení až
do 200 cm
TWO 50 PVC
TWO 75 PVC
TWO 110 PVC
TWO 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
620,–
640,–
670,–
690,–
Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi
PVC, včetně dešťové krytky. Výška nad izolaci 30 cm, hloubka
pod izolaci 18 cm, na zakázku lze prodloužit až do 200 cm
TWOP 50 PVC
TWOP 75 PVC
TWOP 110 PVC
TWOP 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
660,–
680,–
710,–
730,–
Základová deska TOPWET pro napojení TWOP na parotěsnou
zábranu s integrovanou manžetou z PE fólie. Hloubka
pod izolaci 20 cm, na zakázku možnost prodloužení
až do 200 cm. Lze prodat pouze s TWOP
TWOD 50 PVC
TWOD 75 PVC
TWOD 110 PVC
TWOD 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
520,–
540,–
570,–
590,–
Střešní prostup pro elektrické kabely – prostup s nejmenším
průměrem (24 mm) na trhu
TWP
DN 24
470,–
Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou
z hydroizolační fólie na bázi PVC. Výška nad izolaci 30 cm,
hloubka pod izolaci 18 cm, na zakázku možnost prodloužení
až do 200 cm. Na zakázku možnost provedení jako u TWOP
s potrubím i pod hydroizolaci
TWP 50 PVC
TWP 75 PVC
TWP 110 PVC
TWP 125 PVC
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
660,–
680,–
710,–
730,–
www.topwet.cz
Rozměr (Napojení)
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
24
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
PVC
29
Těsnící manžety – tvarovky
Těsnící manžety – tvarovky
pro prostupy hydroizolací z PVC fólií
Opracování prostupů
Tvarovky
Určeny pro kulaté a hranaté prostupy do 200 mm
Široká škála rozměrů
Otevřené provedení pro prostupy bez možnosti navlečení
Výška všech tvarovek 150 mm
Systémové opracování prostupů
Celonerezové stahovací pásky
Určeny pro vysoce korozní prostředí
Nekonečný pásek umožňuje výrobu spon v libovolném průměru
Těsnící manžety – tvarovky pro prostupy hydroizolací z pvc fólií
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Typ = rozměr „a“ [mm]
30
Rozměry [mm]
c*
d
TWUT a TWOT 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 35
150
150
TWUT a TWOT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60
150
150
TWUT a TWOT 65, 72, 77, 80, 83
150
180
TWUT a TWOT 90, 100, 102, 110, 114
150
250
TWUT a TWOT 125, 138, 140, 150, 170, 180, 200
150
275
Typ = rozměr „a“ x „b“ [mm]
Rozměry [mm]
c*
d
TWUT a TWOT 8×40, 8×50, 10×30, 15×35, 16×16, 20×20, 20×35
150
150
TWUT a TWOT 20×40, 25×25, 27×40, 30×30, 30×40, 30×50
150
150
TWUT a TWOT 15×60, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70
150
150
TWUT a TWOT 40×40, 40×60, 45×45, 50×50, 60×60
150
150
TWUT a TWOT 80×80
150
180
TWUT a TWOT 100×100, 100×150, 120×120, 120×140
150
275
* na zakázku lze dodat do 500 mm
www.topwet.cz
Cena / ks
Kč bez DPH
TWUT 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 35
TWUT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60
TWUT 65, 72, 77, 80, 83
TWUT 90, 100, 102, 110, 114
TWUT 125, 138, 140, 150, 170, 180, 200
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
59,–
69,–
79,–
99,–
114,–
Uzavřená čtyřhranná tvarovka z PVC
fólie určená k opracování prostupů.
Typ označuje vnitřní rozměry tvarovky.
Výška tvarovky všech průměrů je
150 mm. Ostatní rozměry na vyžádání,
maximální rozměr 200 × 200 mm
TWUT 8×40, 8×50, 10×30, 15×35, 16×16, 20×20, 20×35
TWUT 20×40, 25×25, 27×40, 30×30, 30×40, 30×50
TWUT 15×60, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70
TWUT 40×40, 40×60, 45×45, 50×50, 60×60
TWUT 80×80
TWUT 100×100, 100×150, 120×120, 120×140
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
64,–
69,–
74,–
79,–
99,–
114,–
Otevřená kruhová tvarovka z PVC
fólie určená k opracování prostupů.
Typ označuje vnitřní průměr tvarovky.
Výška tvarovky všech rozměrů je
150 mm. Ostatní rozměry na vyžádání,
maximální průměr 200 mm
TWOT 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 35
TWOT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60
TWOT 65, 72, 77, 80, 83
TWOT 90, 100, 102, 110, 114
TWOT 125, 138, 140, 150, 170, 180, 200
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
79,–
79,–
89,–
109,–
129,–
Otevřená čtyřhranná tvarovka z PVC
fólie určená k opracování prostupů.
Typ označuje vnitřní rozměry tvarovky.
Výška tvarovky všech rozměrů je
150 mm. Ostatní rozměry na vyžádání,
maximální rozměr 200 × 200 mm
TWOT 8×40, 8×50, 10×30, 15×35, 16×16, 20×20, 20×35
TWOT 20×40, 25×25, 27×40, 30×30, 30×40, 30×50
TWOT 15×60, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70
TWOT 40×40, 40×60, 45×45, 50×50, 60×60
TWOT 80×80
TWOT 100×100, 100×150, 120×120, 120×140
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
79,–
79,–
89,–
99,–
109,–
129,–
Uzavřená kruhová tvarovka z PVC fólie
určená k opracování prostupů kabelů
o průměru do 11 mm. Výška tvarovky
je 300 mm. Průměr podstavy 150 mm
TWUT 11/300
5 ks
64,–
Typ (vnitřní průměr / rozměry v mm)
Uzavřená kruhová tvarovka z PVC
fólie určená k opracování prostupů.
Typ označuje vnitřní průměr tvarovky.
Výška tvarovky všech průměrů je
150 mm. Ostatní rozměry na vyžádání,
maximální průměr 200 mm
Provedení
Typ
Celonerezová stahovací páska šířky 8 mm je určena pro vysoce
korozní prostředí. Celonerezové spony mají nerezový šroubek
pozinkovaný. Zinek slouží jako mazadlo, bez něj se spona utahuje
velmi ztuha
TWSP 40
TWSP 60
TWSP 90
TWSP 120
TWSP 200
Provedení
Typ
Nekonečný celonerezový stahovací pásek se samostatnými
zámky, umožňuje výrobu stahovacích pásek libovolného průměru.
Balení zámků po 25 ks. Délka pásku 3 m nebo 25 m, šířka pásku
8 mm. Materiál: nerezová chromniklová ocel (17–20% chromu,
9–12% niklu). Zámky mají nerezový šroubek pozinkovaný. Zinek
slouží jako mazadlo, bez něj se spona utahuje velmi ztuha
TWSP NEK 3
TWSP NEK 25
TWSP ZAM
TWSP NEK 25 š14
TWSP ZAM š14
www.topwet.cz
Průměr
Balení po
ø 8–40 mm
ø 8–60 mm
ø 8–90 mm
ø 8–120 mm
ø 8–200 mm
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Šířka pásky
Balení – délka
Cena / ks
Kč bez DPH
23,–
28,–
32,–
42,–
59,–
Cena / ks
Kč bez DPH
8 mm 1 ks – 3 m
210,–
8 mm 1 ks – 25 m 1270,–
8 mm
25 ks
14,–
14 mm 1 ks – 25 m 2270,–
14 mm
25 ks
33,–
Těsnící manžety – tvarovky
Balení po
Provedení
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Těsnící manžety – tvarovky pro prostupy hydroizolací z pvc fólií
31
Ostatní střešní prvky
Ostatní střešní prvky
Zachytávače, podpěry, lišty, prostupy
a ostatní příslušenství
Sněhový zachytávač pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou PVC
Provedení
Typ
Plechový zachytávač sněhu. Tvarovka pro zachytávání
sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC.
Barva světle šedá
Minimální odběr
TW SZ
3 dny
5 ks
69,–
Plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace. Tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy
a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy
s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC. Barva světle šedá
TW SZM
5 dní
5 ks
109,–
Plechový zachytávač sněhu. Tvarovka pro zachytávání
sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC.
Barva tmavě šedá
TW SZ 7040
2 týdny
20 ks
79,–
Plechový zachytávač sněhu. Tvarovka pro zachytávání
sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC.
Barva červená. Ostatní barvy viz vzorník na www.topwet.cz
TW SZ 3016
3 týdny
40 ks
89,–
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Technické informace:
32
Cena / ks
Kč bez DPH
Termín dodání
Rozměr spodního dílu sněhové zábrany: 200 x 200 mm
Zádržná plocha sněhové zábrany: 35 cm²
Výpočtová únosnost sněhové zábrany: 1,3 kN
Maximální sklon střechy: 30 stupňů
Příklad rozmístění zachytávačů sněhu.
Bližší informace na www.topwet.cz
Sněhová zábrana je vyrobena ze dvou dílů poplastovaného plechu, které jsou k sobě svařeny do jednoho
celku. Výsledný tvar plní funkci sněhové zábrany. Spodní díl čtvercového tvaru slouží pro ukotvení sněhové
zábrany ke konstrukčnímu podkladu a je opatřen v rozích otvory Ø 6,2 mm. Zároveň umožňuje vodotěsné
napojení na hlavní hydroizolační vrstvu přeplátováním a horkovzdušným svařením na lícní stranu spodního
dílu opatřeného PVC-P vrstvou. Vrchní díl je ve tvaru otevřené klínové kapsy, do které je sníh zachytáván.
Tato kapsa má v přední části otvor pro odtok vody a nečistot ve směru sklonu střechy.
Ukončující profily
Provedení
Typ
Stěnová přítlačná lišta z Al dodávaná v délce 3 000 mm
(univerzálně použitelná pro přitlačení fólií i asfaltovaných
pásů díky speciálnímu tvarování umožňujícímu přitlačení
jak tenkých fólií, tak i silných izolačních pásů na bázi
modifikovaného i oxidovaného asfaltu)
TW PL
Výška
Délka
Cena / ks
Kč bez DPH
60 mm
3m
139,–
www.topwet.cz
Provedení
Čistič PVC CLEANER pro PVC fólii
Typ
TW CLEANER 5
Objem
Cena / ks
Kč bez DPH
5l
1 670,–
Kačírkové a okrajové lišty
Výška lišty
Cena / bm
Kč bez DPH
Cena / ks
Kč bez DPH
TW OL 40
TW OL 50
TW KL 65
TW KL 90
TW KL _ _
40 mm
50 mm
65 mm
90 mm
na zakázku
260,–
285,–
310,–
335,–
na zakázku
520,–
570,–
620,670,–
na zakázku
TW KL UNI
80 mm / 100 mm
440,–
Průměr
Materiál / barva
Cena / ks
Kč bez DPH
Provedení
Typ
Ukončující a okrajová lišta délky 2000 mm pro profil dlažby
a střechy s přitěžující vrstvou kačírku, pro střechy a terasy
s hlavní hydroizolační vrstvou PVC. Celková tloušťka materiálu 1,6 mm, délka lišty 2 m včetně spojovacích dílů. Termín
dodání lišty na zakázku 2–3 týdny. Na liště je vysokofrekvenčně navařených 3–5 ks přířezů folie mPVC 80 × 130 mm
pro jednoduchou montáž
Kačírková lišta univerzální. Materiál: hliník tloušťky
1,5 mm. Oboustranně použitelná díky nerovnoměrným
ramenům profilu tvaru „L“ (dodávána v délce 2 000 mm
včetně spojovacích prvků)
Ostatní střešní prvky
Čističe
880,–
Provedení
Typ
Ventilační turbína včetně základny pro trvalé odvětrání
střešních plášťů, podstřešních prostor, šachet panelových
domů atd. Jedná se o bezúdržbový produkt z kvalitních materiálů, s dlouhou životností a beznákladovým
provozem.
TW TUR 12
TW TUR 12 bílá
TW TUR 12 hnědá
TW TUR 12 černá
TW TUR 14
12“ / 300 mm
12“ / 300 mm
12“ / 300 mm
12“ / 300 mm
14“ / 350 mm
hliník / přírodní
hliník / bílá
hliník / hnědá
hliník / černá
hliník / přírodní
2 870,–
3 170,–
3 170,–
3 170,–
2 970,–
Ventilační turbína TW TUR MAXI je rotační komínová
hlavice, kterou je možno použít pro odvod zplodin
a výměnu vzduchu z vysokokapacitní vzduchotechniky.
Je vyrobena z chromniklového plechu, který zajišťuje
maximální životnost výrobku i v nejnáročnějších klimatických a „pracovních“ podmínkách. Ložiska jsou uložena
ve vysokým teplotám odolávajícím oleji
TW TUR MAXI 400
TW TUR MAXI 500
400 mm
500 mm
nerez / přírodní
nerez / přírodní
8 570,–
9 870,–
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
1 x 10 m
4 170,–
Sortiment pro opracování prostupů hydroizolací z asfaltových pásů
Provedení
Typ
Vysoce modifikovaný bezvložkový asfaltový pás easy
Flexx pro opracování detailů. Dodáván v rolích,
na poptávku lze dodat v podobě výseků a přířezů
TW FLEX
www.topwet.cz
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Ventilační turbíny
33
Řešení pro parkovací domy
Řešení pro parkovací domy –
pojezdové vpusti
Odvodnění parkovišť a pojízdných ploch
Pojezdové vpusti a nástavce
Vyrobeny z oboustranně žárově zinkované oceli
Extrémní mechanická odolnost proti poškození
Lze dodat ve vyhřívaném provedení viz str. 8–9
Pojezdové rošty
Rozdělené dle dovolené zátěže do 1,5 t a do 12 t
Vyjímatelný rošt pro snadné čištění a kontrolu
DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Řešení pro parkovací domy – pojezdové vpusti
34
Rozměr
Cena / ks
Kč bez DPH
TW POJEZD 110
TW POJEZD 125
DN 110
DN 125
4 170,–
5 270,–
Nástavec do pojezdové vpusti pro parkoviště, pojezdové
plochy, garáže a parkovací domy. Nástavec je vyroben
z oboustranně žárově zinkované oceli
TWN POJEZD 110
TWN POJEZD 125
DN 110
DN 125
4 570,–
5 270,–
Pojezdový rošt do pojezdové vpusti a nástavce. Provedení
do 1,5 t a do 12 t
TW ROST 110
TW ROST 110 12T
TW ROST 125
TW ROST 125 12T
Do 1,5 t
Do 12 t
Do 1,5 t
Do 12 t
3 270,–
4 070,–
3 570,–
4 570,–
Provedení
Typ
Pojezdová vpust pro parkoviště, pojezdové plochy, garáže
a parkovací domy. Vpust je vyrobena z oboustranně žárově
zinkované oceli
www.topwet.cz
zabezpečovací
systémy
Prvky TopSafe proti
pádu osob z výšky
KATALOG
PRODUKTŮ
2012/2013
Úvod
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Úvod
36
Vážení obchodní přátelé,
otevřeli jste právě druhou část nového katalogu, která je kompletně
věnovaná zabezpečovacím systémům TOPSAFE. Jsou v ní popsána
kotvicí zařízení sloužící pro ochranu osob proti pádům z výšky zejména při práci na střechách.
TOPWET má v naší republice v oblasti zabezpečení osob na plochých
střechách rozhodně nejdelší tradici. Jako specializovaný dodavatel
střešních prvků začal dovážet již před mnoha lety různé kotvicí body,
jejichž potřeba byla vyvolána požadavky právě některých z Vás,
našich zákazníků, kteří potřebovali zajistit bezpečnost svých zaměstnanců při práci na plochých střechách.
Mezitím narostly díky legislativním změnám požadavky na bezpečnost práce na střechách do takových rozměrů, že firma TOPWET
uvedla na český trh již v první polovině roku 2010 ucelený zabezpečovací systém pod vlastní obchodní značkou TOPSAFE. Sortiment
výrobků a možnosti jejich uplatnění se nadále rozšiřovaly, a tak se
v současné době u naší společnosti problematikou navrhování a realizace zádržných systémů zabývá už celý tým odborníků.
Závěrem tohoto úvodního slova si dovoluji upozornit, že nově jsou
v tomto katalogu zařazeny kotvicí body také pro práci na šikmých
střechách, a to jak s klasickými skládanými krytinami ze střešních tašek nebo různých šablon, tak i s krytinami z falcovaných plechů všech
používaných typů. Úplnou novinkou jsou informace o možnostech
využívat některé vybrané kotvicí body také pro slaňování pracovníků
po fasádách při jejich čištění horolezeckou technikou.
Tým specialistů divize TOPSAFE vytváří trvalou podporu nejen svým
stabilním zákazníkům, ale také projektantům a architektům, a bude
v případě potřeby k dispozici komukoliv, koho tato problematika
hlouběji zajímá.
Ing. Eduard Schilhart, CSc.
www.topsafe.cz
Jak se takové lanové úchyty používají?
Jakákoli osoba, která pracuje na šikmých plochách střech nebo podél
nebezpečných okrajů plochých střech, musí být ochráněna proti pádu
z výšky. V praxi to znamená, že každý pracovník pohybující se podél
hrany pádu (to může být jak okraj střechy, tak i obruba světlíku, kterým
by mohl propadnout) musí být vybaven osobními ochrannými prostředky
(dále jen OOP). Jedná se mimo jiné o celotělový postroj a spojovací lano
s tlumičem pádu, kterým musí být pracovník připojen ke kotvicímu bodu
nebo poddajnému lanovému vedení. Taková oka a zařízení jsou navržena
a umístěna na střeše tak, aby ve většině případů vůbec neumožnila pád
přes okraj, jen v některých případech jsou pracovníci vystaveni riziku pádu
z výšky. Jedná se například o vnější rohy objektů a podobně. Kotvicí bod
nebo zařízení pak funguje v případě pádu osoby jako záchytný systém,
který padajícího pracovníka zachytí včas, to znamená dříve, než by narazil
na jakoukoliv níže položenou konstrukci.
Jaké požadavky musí taková zařízení
splňovat?
Protože jde o bezpečnost a zdraví osob, tak samozřejmě velice přísná.
Lanové úchyty se proto vyrábějí většinou z nerezové oceli, což vylučuje
možnost koroze a znehodnocení výrobku během jeho předpokládané
životnosti. Požadavky na lanové úchyty stanovuje zejména ČSN EN 795,
použití ostatních OOP se řídí řadou dalších přísných norem. Předpokladem
pro spolehlivou funkci jsou také pravidelně prováděné revize kotvicích
bodů a zařízení. Podstatné je nejen vlastní zařízení, ale také jeho spolupůsobení s podkladem. Je proto nutné také vždy prokázat, že jakýkoliv
kotvicí bod je na střeše osazen správně a jeho odolnost proti uvolnění
z nosného podkladu je pro daný účel vyhovující.
www.topsafe.cz
Možné to samozřejmě je, pro většinu krytin na šikmých střechách jsou ale
vhodnější jiné kotvicí body. Klasické kotvicí oko s tyčovou podpěrou se
vyskytuje často jen u výlezu na střechu, u hřebenů střech nebo tam, kde je
ho možné kotvit do svislé stěnové konstrukce. V případě jeho kotvení k nosné
konstrukci střechy na šikmých plochách je obvykle složité nebo přinejmenším
nákladné řešit opracování jeho prostupu krytinou. Při navrhování takových
případů si je ale třeba také uvědomit, že u šikmých střech nejsou pracovníci vystaveni jen riziku pádu z výšky na okrajích střech, ale také sklouznutí
z plochy střechy, a to vždy při jejím sklonu větším než 25°. Proto se navrhuje
rozmístění kotvicích bodů na šikmých střechách odlišným způsobem.
Jaké kotvicí body tedy pro šikmé střechy
doporučujete?
To nelze jednoznačně stanovit s obecnou platností, protože záleží zejména
na typu krytiny šikmé střechy a nosné, případně i podkladní konstrukci.
Jedná-li se o skládanou krytinu, využívají se nejčastěji speciálně tvarované
střešní háky. U nich je nutné zohlednit potřebu jejich využívání více osobami najednou a směr, kterým budou zatěžovány, často je nutné střešní háky
využít i pro zavěšení žebříků. V případě, že je nutné umístit i na šikmou
střechu s taškovou krytinou nerezové lano, tak se využívají kotvicí oka
s tyčovou podpěrou kotvená z boku do krokví. Pro skládané krytiny z plochých šablon existuje rovná forma střešních háků. A v neposlední řadě
pro plechové krytiny šikmých střech se využívají lanové úchyty kotvené
ke stojatým drážkám. U tohoto typu kotvicích bodů je nutné zohlednit
ještě druh použitého plechu, aby se vyloučilo riziko koroze. Lanové úchyty
určené pro falcované plechové krytiny pak existují v provedení s oky, háky
nebo i se speciálními úchytkami pro nerezová lana.
Je možné využívat oka záchytného systému
zároveň jako kotvicí body pro údržbu fasád
horolezeckým způsobem?
Ne, toto bohužel ve valné většině možné není, protože většina výrobců
lanových úchytů ve svých návodech striktně vylučuje jakoukoliv možnost
zavěšování osob nebo předmětů na jednotlivé kotvicí body. To je dáno tím,
že většina lanových úchytů určených výhradně pro ochranu osob proti pádu
z výšek je dimenzována tak, aby v případě pádu osoby svojí deformací
přispěla k útlumu pádu osoby zachycené na spojovacím laně. Na trhu ale
existují také výrobky, které toto dvojí využití umožňují. Některé kotvicí body
lze proto navrhnout tak, aby vyhovovaly oběma účelům. Je však nutné zvolit
speciální typy prvků masivní konstrukce. U takových kotvicích bodů nedochází k deformaci při tomto typu zatížení. Poloha těchto bodů na střeše musí
ale zohledňovat mnoho podmínek, protože je na ně kladeno více požadavků
současně. V každém případě musí být projektant takového systému o zamýšleném využití lanových úchytů také pro horolezce informován vždy předem!
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky
K navrhování a realizaci kotvicích bodů a zařízení na střechách dochází
na základě nové legislativy převzaté do našich právních norem v rámci
evropské integrace. Takové lanové úchyty, ať už samostatně umístěné
nebo spojené nerezovými lany, slouží k ochraně osob proti pádu z výšek. Zlomovým pro oblast bezpečnosti je zejména ustanovení zákona
309/2006 Sb., kterým se přenáší částečná zodpovědnost za bezpečnost
na stavbách na zadavatele staveb. Stavebníci (investoři) jsou tedy nově
zodpovědní nejen za bezpečnost na staveništích, ale také za bezpečné
užívání stavebních objektů v průběhu jejich celé životnosti, a to zejména s ohledem na nutnost provádět jejich bezpečnou údržbu, kontroly
a případné opravy. A protože je jakákoliv kontrolní a údržbová činnost
na střechách většinou spojená s rizikem pádu z výšky, tak se na střechy
v souladu s platnou legislativou montují různé lanové úchyty a kotvicí
zařízení.
Je možné a vhodné využívat kotvicí oka také
na šikmých střechách?
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Proč se na většině plochých střech nově
budovaných objektů setkáváme s kotvicími
oky nebo nerezovými lany?
37
Lanové úchyty pro bodové systémy
Lanové úchyty
pro bodové systémy
SafePoint
B
A
A
min. 2 m
B
max. 7,5 m
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
POPIS PRODUKTU
38
Pro opracování
prostupu
hydroizolací
z PVC fólie použijte
tvarovku TWUT 20
(více viz strana 31)
SAFEPOINT je trvale použitelný lanový
úchyt určený pro dočasné připevnění
osobních ochranných prostředků proti
pádu osob z výšky nebo do hloubky.
SAFEPOINT je certifikován a kontrolován
podle ČSN EN 795, třídy A + B + C
(číslo zkušebního protokolu ZB 09-4872,
CE 0158) a certifikován DIBt (číslo
zkušebního protokolu Z-14.4-540).
POUŽITÍ
Využití u objektů s výškou a hloubkou
pádu 1,50 m a více.
V případě použití jako kotvicí zařízení
s montážním lanem TOPSAFE: jištění
max. 4 osob na montážní lano TOPSAFE,
avšak max. 2 osoby na jedno pole.
V případě použití jako kotvicí bod bez
montážního lana TOPSAFE na jeden
lanový úchyt SAFEPOINT max. 2 osoby.
V zásadě však doporučujeme využití
montážního lana TOPSAFE.
Montážní rozestupy: mezi jednotlivými
lanovými úchyty SAFEPOINT max. 7,5 m.
Od lanového úchytu SAFEPOINT k okraji
střechy min. 2,0 m.
Je nutné dodržení směrnice Evropské
unie 89/686/EWG a ostatních předpisů
z oblasti osobních ochranných
prostředků.
SAFEPOINT nelze v žádném případě
použít jako dopravní závěsné oko.
Zátěžové zkoušky nejsou dovoleny.
Volitelné hydroizolační tvarovky
na vyžádání.
Ochrana před bleskem při malé stavební
výšce není nutná.
schváleno
DIBt
TECHNICKÝ POPIS
SAFEPOINT má všechny díly vystavené
vlivům povětrnosti z nerezové oceli.
SAFEPOINT je absolutně odolný proti
korozi.
Dodávky včetně upevňovacího materiálu.
www.topsafe.cz
SAFEPOINT B
Kotvicí bod určený do betonu min. B25 resp. C20/25.
Bod je kotven k podkladu speciálním šroubem.
SAFEPOINT ST
Kotvicí bod určený do ocelových nosníků. Bod je kotven
k nosníku speciálním šroubem.
SAFEPOINT AU
Kotvicí bod určený do ocelových nosníků. Bod je přivařen
k nosníku koutovým svárem.
Délky [mm]
Typové označení
Betonová deska
min. tl. 130 mm /
nosník min. šířky
240 mm
300–600
TSP-300-B
TSP-400-B
TSP-500-B
TSP-600-B
3720,–
3800,–
3880,–
4070,–
Ocelový nosník
s otvorem průměru
13 mm
300–600
TSP-300-ST
TSP-400-ST
TSP-500-ST
TSP-600-ST
3680,–
3750,–
3830,–
4030,–
Ocelový nosník
300–600
TSP-300-AU
TSP-400-AU
TSP-500-AU
TSP-600-AU
3630,–
3710,–
3790,–
3980,–
Tenké nosné stropy
300–600
TSP-300-F
TSP-400-F
TSP-500-F
TSP-600-F
6120,–
6200,–
6280,–
6470,–
Dřevěný nosník
min. šířky 120 mm
a výšky 130 mm
300–600
TSP-300-H
TSP-400-H
TSP-500-H
TSP-600-H
3830,–
3910,–
3980,–
4180,–
300–600
TSP-300-K
TSP-400-K
TSP-500-K
TSP-600-K
4300,–
4360,–
4440,–
4630,–
300–600
TSP-300-M
TSP-400-M
TSP-500-M
TSP-600-M
4900,–
4970,–
5040,–
5240,–
Dutinové panely
s min. tl. krycí
desky nad dutinou
30 mm
300–600
TSP-300-HD
TSP-400-HD
TSP-500-HD
TSP-600-HD
5780,–
5860,–
5930,–
6130,–
Trapézový plech
min. tl. 0,75 mm
300–600
TSP-300-T
TSP-400-T
TSP-500-T
TSP-600-T
4900,–
4970,–
5040,–
5540,–
SAFEPOINT F*
Kotvicí bod určený do tenkých nosných stropů. Tento
bod je vhodný pro podklady, u kterých není možnost
použít standartní druh kotvení. Kotvení pomocí sklopných
hmoždinek.
SAFEPOINT H
Kotvicí bod určený do dřevěných nosníků. Bod je kotven
k podkladu speciálním šroubem a ztužen pomocí čtvercové
desky.
SAFEPOINT K
Kotvicí bod určený na kotvení k méně únosným
konstrukcím. Kotvení je provedeno sevřením kontradeskou.
SAFEPOINT M
Kotvicí bod určený na trapézové plechy. Bod je kotven
k podkladu pomocí nerezového MONO plechu.
SAFEPOINT HD*
Kotvicí bod určený do dutinových betonových panelů.
Bod je kotven k podkladu pomocí rozpěrných hmoždinek.
Min. pevnost betonu je C45/55.
SAFEPOINT T
Kotvicí bod určený na trapézové plechy. Bod je kotven
k podkladu pomocí dvou DUO plechů.
www.topsafe.cz
Cena / ks
Kč bez DPH
Popis konstrukce
Různé typy
Trapézový plech
min. tl. 0,75 mm
* Zvláštní konstrukční řešení nemají schválení DiBt. Objektové speciální řešení rovněž bez schválení DiBt.
Úchyty pro bodové systémy
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
SafePoint
39
Masivní kotvicí body využitelné i pro horolezce
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
40
Masivní kotvicí body využitelné
i pro horolezce
SafeRand
B
A
A
min. 2 m
B
max. 7,5 m
POPIS PRODUKTU
SAFERAND je trvale použitelný lanový
úchyt určený pro dočasné připevnění
osobních ochranných prostředků proti
pádu osob z výšky nebo do hloubky.
SAFERAND je certifikován a kontrolován
podle ČSN EN 795, třídy A + C (číslo
zkušebního protokolu 03060005,
CE 0299) a certifikován DIBt (číslo
zkušebního protokolu. Z-14.4-540).
POUŽITÍ
Využití u objektů s výškou a hloubkou
pádu 1,50 m a více.
V případě použití jako kotvicí zařízení
s montážním lanem TOPSAFE: jištění
max. 4 osob na lano TOPSAFE, avšak
max. 2 osoby na jedno pole.
V případě použití jako jednotlivé kotvicí body
bez montážního lana TOPSAFE je jeden
lanový úchyt SAFERAND max. pro 2 osoby.
Montážní rozestupy: mezi jednotlivými
lanovými úchyty SAFERAND max. 7,5 m.
Od lanového úchytu SAFERAND k okraji
střechy min. 2,0 m.
Je nutné dbát na směrnici Evropské
unie 89/686/EWG a na ostatní předpisy
z oblasti osobních ochranných prostředků.
SAFERAND nelze v žádném případě
použít jako dopravní závěsné oko
pro dopravu materiálu.
SAFERAND je možné použít jako kotvicí
bod pro výškové práce realizované horolezeckou technikou.
Volitelné hydroizolační tvarovky
na vyžádání.
Žádné tepelné mosty díky snadno snímatelnému izolačnímu krytu chránícímu
před povětrnostními vlivy.
Ochrana před bleskem při malé stavební
výšce není nutná.
schváleno
DIBt
TECHNICKÝ POPIS
SAFERAND má absolutní ochranu proti
korozi, podpora lanového úchytu je žárově pozinkovaná a kotvicí oko je z nerezu.
Dodávky včetně upevňovacího materiálu
a ochranného krytu proti povětrnostním
vlivům (viz obrázek).
www.topsafe.cz
SAFERAND B3
Kotvicí bod určený do betonu min. B25 resp. C20/25.
Bod je kotven k podkladu čtyřmi speciálními šrouby.
SAFERAND B4
Kotvicí bod určený do betonu min. B35 resp. C30/37.
Bod je kotven k podkladu dvěma speciálními šrouby.
SAFERAND AU
Kotvicí bod určený do ocelových nosníků. Bod je kotven
k nosníku koutovým svárem.
SAFERAND ST
Kotvicí bod určený do ocelových nosníků. Bod je kotven
k nosníku speciálními šrouby.
SAFERAND K7*
Kotvicí bod určený pro lehčené tenké betony na nosnících.
Bod je uchycen sevřením nosníku pomocí kontradesky.
SAFERAND K8*
Kotvicí bod určený pro konstrukce z dřevěných nosných
trámů s bedněním. Bod je uchycen sevřením trámu pomocí
kontradesky.
SAFERAND S9*
Kotvicí bod určený pro boční kotvení do dřevěného vazníku.
Bod je uchycen šroubovým spojem.
SAFERAND HD*
Kotvicí bod určený do dutinových betonových panelů.
Bod je kotven k podkladu pomocí rozpěrných hmoždinek.
Min. pevnost betonu je C45/55.
Délky [mm]
Typové označení
Cena / ks
Kč bez DPH
Betonová deska
min. tl. 120 mm
200–1500
TSR-200-B3
TSR-300-B3
TSR-400-B3
TSR-500-B3
TSR-600-B3
TSR-xxx-B3
na vyžádání
4540,–
5010,–
5350,–
7090,–
na vyžádání
Betonový nosník
min. výšky 200 mm
a šířky min.
240–300 mm
300–600
TSR-300-B4
TSR-400-B4
TSR-500-B4
TSR-600-B4
4750,–
4990,–
5250,–
7390,–
Ocelový nosník
300–600
TSR-300-AU
TSR-400-AU
TSR-500-AU
TSR-600-AU
3840,–
4100,–
4360,–
4660,–
Ocelový nosník
min. šířky 110 mm
300–600
TSR-300-ST
TSR-400-ST
TSR-500-ST
TSR-600-ST
4010,–
4270,–
4530,–
4830,–
Lehčený beton
na nosnících
max. šířky 120 mm
300–500
TSR-300-K7
TSR-400-K7
TSR-500-K7
5210,–
5690,–
5970,–
Dřevěné bednění
na trámu
max. šířky 120 mm
300–500
TSR-300-K8
TSR-400-K8
TSR-500-K8
5280,–
5810,–
6030,–
Dřevěný vazník min.
výšky 250–350 mm
300–500
TSR-300-S9
TSR-400-S9
TSR-500-S9
5790,–
6050,–
6310,–
Dutinové panely
s min. tl. desky
nad dutinou 30 mm
300–500
TSR-300-HD
TSR-400-HD
TSR-500-HD
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
Tenké nosné stropy
300–500
TSR-300-F
TSR-400-F
TSR-500-F
Popis konstrukce
SAFERAND F*
Kotvicí bod určený do tenkých nosných stropů. Tento
bod je vhodný pro podklady, pro které není možnost
použít standardní druh kotvení. Kotvení pomocí sklopných
hmoždinek.
www.topsafe.cz
5860,–
7620,–
9520,–
* Zvláštní konstrukční řešení nemají schválení DiBt. Objektové speciální řešení rovněž bez schválení DiBt.
Masivní kotvicí body využitelné i pro horolezce
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
SafeRand
41
Univerzální kotvicí body pro všechny systémy
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
42
Univerzální kotvicí body
pro všechny systémy
SafeLine Vario
B
A
A
variabilně (dle typu systému)
B
max. 10 m (u systémů s nerezovým lanem)
POPIS PRODUKTU
SAFELINE VARIO je trvale použitelný
a variabilní lanový úchyt určený
pro dočasné připevnění osobních
ochranných prostředků proti pádu osob
z výšky nebo do hloubky. SAFELINE
VARIO je certifikován a kontrolován
podle ČSN EN 795, třídy A + B + C
(číslo zkušebního protokolu ZB 07/049,
CE 0158) a certifikován DIBt (číslo
zkušebního protokolu Z-14.4-540).
POUŽITÍ
Montážní rozestupy: mezi jednotlivými
lanovými úchyty SAFELINE VARIO max.
7,5 m. Od lanového úchytu SAFELINE
VARIO k okraji střechy min. 2,0 m.
Je nutné dodržení směrnice Evropské
unie 89/686/EWG a ostatních předpisů
z oblasti osobních ochranných
prostředků.
SAFELINE VARIO nelze v žádném
případě použít jako dopravní závěsné
oko.
Zátěžové zkoušky nejsou dovoleny.
oky a montážním lanem TOPSAFE nebo
jako jednotlivý kotvicí bod.
U variant bez nerezového lana není při
malé stavební výšce ochrana
před bleskem nutná.
Volitelné hydroizolační tvarovky
na vyžádání.
TECHNICKÝ POPIS
schváleno
Lanové úchyty SAFELINE VARIO lze
využít obdobně jako lanové úchyty
SAFEPOINT s tím, že další příslušenství
navíc umožňuje vytvoření systému
s použitím nerezového lana.
Pro obě základní využití platí všechny
zásady použití, které jsou uvedeny
pro lanové úchyty SAFEPOINT.
SAFELINE VARIO má podporu
z nerezové trubky vyplněné tepelným
izolantem a pro základní využití je osazen
kotvicím okem.
SAFELINE VARIO lze využít pro stabilní
kotvicí zařízení s ocelovým lanem
(umožňující / neumožňující přejíždění),
pro dočasné kotvicí zařízení s kotvicími
DIBt
www.topsafe.cz
Popis konstrukce
SAFELINE VARIO B3
Kotvicí bod určený do betonu min. B25 resp. C20/25.
Bod je kotven k podkladu speciálními šrouby.
SAFELINE VARIO B4
Kotvicí bod určený do betonu min. C25/30! Bod je kotven
k podkladu speciálními rozpěrnými hmožďinkami.
SAFELINE VARIO ST
Kotvicí bod určený do ocelových nosníků. Bod je kotven
k nosníku šroubovým spojem přes předvrtaný otvor.
SAFELINE VARIO K*
Betonová deska
min. tl. 120 mm /
nosník min. šířky
170 mm
Betonová deska
min. tl. 100 mm
Ocelový nosník
min. šířky 150 mm
Kotvicí bod určený na kotvení k méně únosným
konstrukcím. Kotvení je provedeno sevřením kontradeskou.
Různé typy
SAFELINE VARIO H
Dřevěný nosník
min. výšky 90 mm
a šířky min. 170 mm
Kotvicí bod určený do dřevěných nosníků. Bod je kotven
k podkladu speciálními šrouby.
SAFELINE VARIO M
Kotvicí bod určený na trapézové plechy. Bod je kotven
k podkladu pomocí nerezového MONO plechu.
SAFELINE VARIO T
Kotvicí bod určený na trapézové plechy. Bod je kotven
k podkladu pomocí dvou DUO plechů.
SAFELINE VARIO HD*
Kotvicí bod určený do dutinových betonových panelů.
Bod je kotven k podkladu pomocí rozpěrných hmožďinek.
Min. pevnost betonu je C45/55.
Trapézový plech
min. tl. 0,75 mm
Trapézový plech
min. tl. 0,75 mm
Dutinové panely
s min. tl. krycí
desky nad dutinou
30 mm
Typové označení
300–800
TSV-300-B3
TSV-400-B3
TSV-500-B3
TSV-600-B3
TSV-xxx-B3
3960,–
3960,–
3960,–
4330,–
na vyžádání
300–800
TSV-300-B4
TSV-400-B4
TSV-500-B4
TSV-600-B4
TSV-xxx-B4
3960,–
3960,–
3960,–
4330,–
na vyžádání
300–800
TSV-300-ST
TSV-400-ST
TSV-500-ST
TSV-600-ST
TSV-xxx-ST
3960,–
3960,–
3960,–
4330,–
na vyžádání
300–800
TSV-300-K
TSV-400-K
TSV-500-K
TSV-600-K
TSV-xxx-K
6360,–
6360,–
6360,–
6730,–
na vyžádání
300–800
TSV-300-H
TSV-400-H
TSV-500-H
TSV-600-H
TSV-xxx-H
3960,–
3960,–
3960,–
4330,–
na vyžádání
300–800
TSV-300-M
TSV-400-M
TSV-500-M
TSV-600-M
TSV-xxx-M
5790,–
5790,–
5790,–
6160,–
na vyžádání
300–800
TSV-300-T
TSV-400-T
TSV-500-T
TSV-600-T
TSV-xxx-T
5790,–
5790,–
5790,–
6160,–
na vyžádání
300–800
TSV-300-HD
TSV-400-HD
TSV-500-HD
TSV-600-HD
TSV-xxx-HD
6010,–
6010,–
6010,–
6380,–
na vyžádání
300–800
TSV-300-F
TSV-400-F
TSV-500-F
TSV-600-F
TSV-xxx-F
6360,–
6360,–
6360,–
6730,–
na vyžádání
SAFELINE VARIO F*
Kotvicí bod určený do tenkých nosných stropů. Tento
bod je vhodný pro podklady, do kterých není možnost
použít standartní druh kotvení. Kotvení pomocí sklopných
hmoždinek.
www.topsafe.cz
Tenké nosné stropy
Cena / ks
Kč bez DPH
Délky [mm]
* Zvláštní konstrukční řešení nemají schválení DiBt. Objektové speciální řešení rovněž bez schválení DiBt. / Poznámka: ceny sloupků jsou uvedené bez kotvicích ok.
Univerzální kotvicí body pro všechny systémy
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
SafeLine Vario
43
Lanové systémy pro ploché střechy
Lanové systémy
pro ploché střechy
SafeLine Vario
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
POPIS PRODUKTU
44
SAFELINE VARIO je trvale využitelný
kotvicí bod určený mimo jiné také
k upevnění permanentního nerezového
lana průměru 6 mm.
SAFELINE VARIO je certifikován
a kontrolován podle ČSN EN 795, třídy
A+B+C (číslo zkušebního protokolu
ZB 07/049, CE 0158) a certifikován DIBt
(číslo zkušebního protokolu Z-14.4-540).
POUŽITÍ
Systém s nerezovým lanem může mít
jednotlivé podpěry buď s průběžnými
úchytkami umožňujícími přejíždění přes
jednotlivé sloupky, nebo s kotvicími oky
neumožňujícími přejíždění.
Pro využití s nerezovým lanem platí: max.
4 osoby na lano, avšak max. 2 osoby
v poli. Montážní rozestupy pro variantu
s nerezovým lanem: mezi jednotlivými
lanovými úchyty SAFELINE VARIO max.
10 m. Od lanového úchytu SAFELINE
VARIO k okraji střechy vzdálenost
variabilní.
schváleno
DIBt
TECHNICKÝ POPIS
SAFELINE VARIO má podporu
z nerezové trubky vyplněné tepelným
izolantem a příslušenství umožňující jeho
variabilní použití.
SAFELINE VARIO lze využít jako kotvicí
zařízení s ocelovým nerezovým lanem,
které umožňuje / neumožňuje přejíždění
přes jednotlivé sloupky.
V případě instalace s ocelovým lanem je
z důvodu celkové délky systému nutná
ochrana proti blesku!
Volitelné hydroizolační tvarovky
na vyžádání.
www.topsafe.cz
Kotvicí oko
Určené pro vedení nerezového lana
nebo uchycení montážního lana.
Koncová úchytka
Určená k uchycení nerezového lana na konci
lanového úseku.
Rohová koncová úchytka
Určená k uchycení nerezového lana na koncích
lanového úseku.
Přímá koncová úchytka
Určená k uchycení nerezového lana na koncích
lanového úseku.
Průběžná úchytka
Určená pro vedení nerezového lana.
Rohová průběžná úchytka
Určená pro vedení nerezového lana.
Jezdec určený pro průběžné úchytky
Umožňuje plynulý pohyb po celé délce lanového úseku.
Nerezové lano 6 mm
Systémové lano k systému SafeLine Vario.
Sada nářadí
Dvoje skřipcové kleště a potřebné klíče.
www.topsafe.cz
Poznámka
Typové označení
Cena / ks (bm)
Kč bez DPH
Stejné oko slouží také pro přímé
uchycení spojovacího lana
TSV-O
290,–
Přímo montovatelná na záhlaví
sloupku Vario nebo na úhelník
rohové úchytky
TSV-K
3690,–
Vhodné u uzavřených tvarů
lanových úseků na rohu
TSV-KR
9780,–
Vhodné u uzavřených tvarů
lanových úseků na přímém úseku
TSV-KP
8410,–
Umožňuje přejíždění jezdce
přes sloupky Vario na přímých
úsecích
TSV-P
1990,–
Umožňuje přejíždění jezdce
přes rohový sloupek Vario
TSV-PR
8740,–
Použití u systémů s možností
přejíždění přes jednotlivé sloupky
TSV-J
8560,–
Vhodné pro všechny lanové
systémy na plochých střechách
TSV-L6
230,–
Určené k montáží a napínaní
nerezového lana
TSV-SN
1390,–
* Zvláštní konstrukční řešení nemají schválení DiBt. Objektové speciální řešení rovněž bez schválení DiBt.
Lanové systémy pro ploché střechy
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
SafeLine Vario – lanové systémy
45
Kotvicí prvky
Systémové zabezpečení
osob proti pádu z výšek
SafeLock
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
POPIS PRODUKTU
46
SAFELOCK je nová obchodní značka
pro široký sortiment lanových úchytů
a kotvicích zařízení určených k upevnění
osobních ochranných prostředků proti
pádu osob z výšky nebo do hloubky.
Každý z nabízených lanových úchytů
nebo kotvicích zařízení SAFELOCK je
certifikován a kontrolován dle normy
ČSN EN 795.
POUŽITÍ
Využití u objektů s výškou a hloubkou
pádu 1,50 m a více.
Jako samostatný kotvicí bod určený
pro jištění 1–3 osob v závislosti na typu
kotvicího bodu.
V případě použití kotvicích bodů
SAFELOCK se systémovým montážním
lanem TOPSAFE je možno využít
takovéto kotvicí zařízení u všech typů
pevně zakotvených bodů s tím, že
v jednom poli současně mohou pracovat
maximálně dvě osoby.
Montážní rozestupy: mezi jednotlivými
lanovými úchyty SAFELOCK max. 7,5 m,
pouze ve variantě s nerezovým lanem
v závislosti na nosné konstrukci i více.
TECHNICKÝ POPIS
Kompletně z nerezové oceli.
Dodávka včetně upevňovacího materiálu.
Volitelné hydroizolační a tepelně-izolační
tvarovky na vyžádání.
www.topsafe.cz
SAFELOCK B3
Popis konstrukce
Délky [mm]
Typové označení
Cena / ks
Kč bez DPH
0–1000
TSL-0-B3
TSL-50-B3
TSL-100-B3
TSL-200-B3
TSL-300-B3
TSL-400-B3
TSL-500-B3
TSL-600-B3
TSL-xxx-B3
2050,–
2380,–
2580,–
2670,–
2840,–
2990,–
3130,–
3240,–
na vyžádání
2840,–
2990,–
3130,–
3240,–
4180,–
4320,–
4470,–
4570,–
Kotvicí bod určený pro montáž do betonu. Kotvení
na rozpěrné hmoždinky nebo chemickou kotvu
(typ TSL-50-B3 jen na chemickou kotvu).
Betonová deska /
nosník
SAFELOCK BE3
Betonová deska /
nosník
300–600
TSL-300-BE3
TSL-400-BE3
TSL-500-BE3
TSL-600-BE3
Betonová deska
150, 300,
400, 500
TSL-150-B10
TSL-300-B10
TSL-400-B10
TSL-500-B10
300–1000
TSL-300-EB10
TSL-400-EB10
TSL-500-EB10
TSL-xxx-EB10
Betonová deska
300–700
TSL-300-BSR10
TSL-400-BSR10
TSL-500-BSR10
TSL-600-BSR10
TSL-700-BSR10
Betonová deska
100
Kotvicí bod určený k montáží do vysokopevnostních betonů.
SAFELOCK B10
Kotvicí bod určený ke kotvení do betonu. Kotvení
na rozpěrné hmoždinky nebo chemickou kotvu.
Roznášecí deska 200×200 mm.
SAFELOCK EB10
Kotvicí bod určený na zabetonování.
Roznášecí deska 200×200 mm.
Betonová deska
SAFELOCK BSR10
Kotvicí bod určený na betonové konstrukce. Sloupek
průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200×200 mm.
Body vysoké 300 a 400 mm jsou vhodné k použití
i pro horolezeckou údržbu fasády.
SAFELOCK B4
Kotvicí bod určený k montáží do betonu. Délka závitu
100 mm. Na přání možno dodat delší.
SAFELOCK B5
4080,–
4320,–
4570,–
na vyžádání
4280,–
4320,–
4370,–
4570,–
4720,–
TSL-100-B4
930,–
930,–
Kotvicí bod určený k montáží do betonu.
Velikost oka 40×60 mm.
Betonová deska
TSL-B5
SAFELOCK HD
Dutinové panely
s min. tl. krycí
desky nad dutinou
30 mm
TSL-300-HD10
TSL-400-HD10
TSL-500-HD10
TSL-600-HD10
4470,–
4570,–
4670,–
4870,–
0–1000
(v závislosti TSL-xxx-SR3
na délce TSL-xxx-SR10
prvku)
1690,–
1690,–
Kotvicí bod se zesílenou trubkou určený ke kotvení
do dutinových panelů. Roznášecí deska 200×200 mm.
SAFELOCK SR
Ztužující trubka pro prvky SAFELOCK typové řady
3 nebo 10 určená pro koncové a zlomové body při použití
nerezového lana. Vnější průměr 42 mm.
Různé podklady
300–600
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Popis výrobku
Kotvicí body do betonu
SafeLock – betonové konstrukce
xxx = délka v mm
www.topsafe.cz
47
Kotvicí body do oceli
SafeLock – ocelové nosníky a trapézové plechy
Popis výrobku
SAFELOCK ST3
Kotvicí bod určený k montáží do ocelových nosníků.
Průměr sloupku 16 mm.
Popis konstrukce
Délky [mm]
Ocelový nosník
0–1000
Ocelový nosník
300–500
TSL-300-AU10
TSL-400-AU10
TSL-500-AU10
4080,–
4180,–
4320,–
Ocelový nosník
TSL-150-ST10
150, 300, TSL-300-ST10
400, 500 TSL-400-ST10
TSL-500-ST10
4180,–
4320,–
4470,–
4570,–
Ocelový nosník
300–500
Ocelový nosník
100
SAFELOCK ST10
Kotvicí bod určen ke kotvení do ocelových nosníků.
Kotvení šroubovým spojem. Roznášecí deska standardně
200×200 mm.
SAFELOCK STK10
Kotvicí bod určen k montáži na ocelové nosníky.
Kotvení sevřením pomocí kontradesky. Roznášecí deska
200×200 mm. Standardní délka závitové tyče 250 mm
SAFELOCK ST4
Kotvicí bod určen k montáží do ocelového nosníku.
Délka závitu 100 mm. Na přání možno dodat delší.
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
SAFELOCK ST5
Kotvicí bod určen k montáží do ocelového nosníku.
Velikost oka 40×60 mm.
SAFELOCK T10
Kotvicí bod určen ke kotvení do trapézových plechů. Kotvení
pomocí sklopných kotev. Roznášecí deska 200×290 mm.
Cena / ks
Kč bez DPH
TSL-0-ST3
TSL-100-ST3
TSL-300-ST3
TSL-400-ST3
TSL-500-ST3
TSL-600-ST3
TSL-xxx-ST3
SAFELOCK AU10
Kotvicí bod k navaření na ocelový nosník s roznášecí
deskou 80×80 mm. Na přání možno dodat s jiným
rozměrem základové desky.
Typové označení
TSL-300-STK10
TSL-400-STK10
TSL-500-STK10
2310,–
2840,–
3110,–
3240,–
3280,–
3390,–
na vyžádání
5360,–
5460,–
5590,–
TSL-100-ST4
930,–
Ocelový nosník
TSL-ST5
930,–
Trapézový plech
TSL-300-T10
TSL-400-T10
TSL-500-T10
TSL-600-T10
4320,–
4420,–
4570,–
4820,–
TSL-300-SW10
4570,–
TSL-300-STSR10
TSL-400-STSR10
TSL-500-STSR10
TSL-600-STSR10
TSL-700-STSR10
4280,–
4320,–
4370,–
4570,–
4720,–
300–600
SAFELOCK SW10
Kotvicí bod určen ke kotvení do sendvičových panelů.
Kotvení pomocí sklopných kotev. Roznášecí deska
200×372 mm.
Sendvičové panely
300
SAFELOCK STSR10
Kotvicí bod určený na ocelové konstrukce. Sloupek
průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200×200 mm.
Body vysoké 300 a 400 mm jsou vhodné k použití
i pro horolezeckou údržbu fasády.
Ocelová konstrukce
300–700
xxx = délka v mm
48
www.topsafe.cz
SAFELOCK HW3
Kotvicí bod určený na montáž do dřevěných konstrukcí.
Kotveno šroubovým spojem.
SAFELOCK SL3
Kotvicí bod určený na montáž do dřevěných konstrukcí.
Kotveno dvěma šrouby přes uhelník 50×50×5 mm dlouhý
150 mm. Délka šroubů dle nosníku.
Popis konstrukce
Délky [mm]
SAFELOCK H3
Kotvicí bod určený na montáž do dřevěného nosníku.
Kotveno zašroubováním přímo do nosníku.
Dřevěný nosník /
stěna
0–1000
Dřevěný nosník /
stěna
300–500
TSL-300-SL3
TSL-400-SL3
TSL-500-SL3
4770,–
5060,–
5160,–
Dřevěný nosník /
stěna
300–500
TSL-300-TSL3
TSL-400-TSL3
TSL-500-TSL3
3890,–
4030,–
4160,–
Dřevěný nosník
0–1000
TSL-300-H3
TSL-400-H3
TSL-500-H3
TSL-xxx-H3
SAFELOCK H1010
Kotvicí bod určený pro kotvení do dřevěného bednění
a nosníku. 8 kratších vrutů je zašroubováno do bednění
a 2 dlouhé vruty jsou kotvené vždy do nosníku. Roznášecí
deska 200×200 mm.
TSL-150-H1010
TSL-300-H1010
TSL-400-H1010
TSL-500-H1010
4080,–
4080,–
4230,–
4320,–
Dřevěný střešní
hřeben
200, 300,
400
TSL-200-FIß
TSL-300-FIß
TSL-400-FIß
ß...úhel
TSL-xxx-FIß
6240,–
6240,–
6240,–
Dřevěný nosník
150, 300,
400, 500
TSL-150-H1004
TSL-300-H1004
TSL-400-H1004
TSL-500-H1004
Dřevěné bednění
150, 300,
400, 500
TSL-150-H1028
TSL-300-H1028
TSL-400-H1028
TSL-500-H1028
SAFELOCK H1028
Kotvicí bod určený ke kotvení do dřevěného bednění.
Bod je kotven 28mi vruty do bednění. Roznášecí deska
200×200 mm.
2850,–
3090,–
3340,–
na vyžádání
150, 300,
400, 500
SAFELOCK H1004
Kotvicí bod určený ke kotvení do dřevěného nosníku.
Bod je kotven 4mi vruty do nosníku. Roznášecí deska
100×100 mm.
2670,–
3110,–
3190,–
3370,–
3530,–
3640,–
na vyžádání
Dřevěný nosník /
bednění
SAFELOCK FI
Kotvicí bod určený ke kotvení do dřevěného hřebene střechy
pomocí 32 speciálních vrutů. Zalomená kotevní deska
rozměru 400×320mm je určená pro sklon střechy ß 15°,25°
nebo 37,5°. Určeno pro střechy se sklonem od 7° do 45°.
Cena / ks
Kč bez DPH
TSL-0-HW3
TSL-100-HW3
TSL-200-HW3
TSL-300-HW3
TSL-400-HW3
TSL-500-HW3
TSL-xxx-HW3
SAFELOCK TSL3
Kotvicí bod určený na montáž do dřevěných konstrukcí.
Kotveno dvěma šrouby přes roznášecí desku 160×50 mm.
Minimální tloušťka stěny / nosníku 200 mm. Délka šroubů
dle požadavků.
Typové označení
na vyžádání
4080,–
4080,–
4230,–
4320,–
4820,–
5210,–
5260,–
5360,–
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Popis výrobku
Kotvicí body do dřeva
SafeLock – dřevěné konstrukce
xxx = délka v mm
www.topsafe.cz
49
Atypické kotvicí body
SafeLock – zvláštní typy
Popis výrobku
SAFELOCK K10
Kotvicí bod určený na různé typy podkladů. Kotvení pomocí
kontradesky. Dodáván v délkách 150, 300–1000 mm.
Kotvicí bod určený speciálně na konstrukce pro solární
panely. Možno montovat na různé typy profilů, výška
sloupku 150 mm.
Kotvicí bod nevyžadující prostup skladbou střechy. Bod je
uchycen k podkladu spojem mezi hydroizolačními vrstvami.
Rozměr roznášecího kříže 2×2 m. Standardní výška sloupku
je 300 mm.
SAFELOCK SD
Kotvicí bod pro šikmé střechy. Uchycení pomocí příčnice
ukotvené na krokvi.
SAFELOCK ST6
Kotvicí bod určený na trapézové plechy
SAFELOCK T
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Typové označení
Různé podklady
TSL-150-K10
TSL-300-K10
TSL-400-K10
TSL-500-K10
TSL-xxx-K10
Profily do rozměrů 50×50 mm
TSL-150-SO10
Hydroizolace z asfaltovaných
pásů nebo z izolační fólie
určené pro mechanické kotvení
(s nosnou vložkou ze
syntetických vláken)
TSL-OT
11900,–
Krokve s maximální
vzdáleností 920 mm
TSL-SD
7350,–
Trapézový plech minimální
tloušťky 0,88 mm
TSL-ST6
1430,–
Nosník maximální šířky 320 mm
s tloušťkou příruby 8–16 mm
TSL-T
5640,–
Různé podklady
se sklonem do 5°
TSL-G1001
Různé podklady
TSL-STA
Různé podklady
Sloupek:
TSL-PFOS
Řetízek:
TSL-PFOR
5850,–
5850,–
5850,–
5850,–
na vyžádání
SAFELOCK SO10
SAFELOCK ON TOP
50
Cena / ks
Kč bez DPH
Popis konstrukce
Kotvicí bod pro rychlé upevnění na nosníky.
SAFELOCK G1001
Přenosný kotvicí bod. Montáž během 5–10 min. Součástí
balení je 10 ks závaží 25 kg. Rozměry 1,4×1,3 m.
STABILIK – zábradlí
Systém střešního zábradlí bez nutnosti kotvení k podkladu.
Výška 1100 mm.
BORDERMARK
Střešní zábrana, výška 1100 mm (výška na zakázku pro ČR).
Cena řetízku uvedena za běžný metr.
4870,–
45900,–
7070,–
3170,–
190,–
www.topsafe.cz
Arkády Praha 2008
DF Partner Neubuz 2011
VUT Brno 2011
TP Holešov 2011
Lanové systémy pro univerzální využití
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
52
Lanové systémy
pro univerzální využití
SafeLock
POPIS PRODUKTU
Lanový systém SafeLock je kotvicí
zařízení s permanentním nerezovým
lanem průměru 6 nebo 8 mm. Systém
je certifikován a kontrolován podle
ČSN EN 795 jako kotvicí zařízení třídy C
využívající poddajné vedení.
POUŽITÍ
Obě varianty umožňují realizovat systém
buď s možností anebo bez možnosti
přejíždění přes jednotlivé sloupky.
Systém s lanem průměru 8 mm je
určen zejména pro aplikace v průmyslu
(provozy s výrobou velkorozměrových
produktů, jeřábové dráhy, haly pro plnění
a údržbu dopravních prostředků apod.).
Tento systém ve variantě s možností
přejíždění umožňuje aplikace
i nad hlavami pracovníků, jezdec se
v těchto případech nemusí snímat.
Systém s lanem průměru 6 mm je určen
zejména pro oblast plochých střech.
Univerzální jezdec s povrchovou úpravou
z bronzu je možné nasadit v jakékoliv
části výše uvedeného systému.
TECHNICKÝ POPIS
Všechny prvky SafeLock jsou vyrobeny
z nerezové oceli.
Koncové a rohové sloupky
permanentních lanových systémů jsou
vždy opatřeny ztužující trubkou.
Ke všem typům sloupků je možné
objednat tvarovky pro opracování
prostupu hydroizolací.
K vybraným lanovým úchytům je možné
objednat tepelně-izolační krytky.
www.topsafe.cz
Typové označení
Nerezové lano 6 mm, 8 mm
TSL-L6
TSL-L8
Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano.
Koncovka k nerez lanu napínací
Cena / ks (bm)
Kč bez DPH
160,–
210,–
TSL-NAP6
TSL-NAP8
6410,–
7140,–
Koncovka určená k nalisování na nerezové lano. Provedení nerez. Délka 140 mm.
TSL-KP6
TSL-KP8
1630,–
2020,–
Spojovací oko
TSL-SOS
1730,–
Použití mezi dvěma pevnými konstrukcemi. Rozměry: 210×70 mm.
TSL-VS4
TSL-VS8
7140,–
7140,–
Jezdec pro 6 mm i 8 mm lano
TSL-JS
7470,–
TSL-P6
TSL-P8
1650,–
2110,–
TSL-PR6
TSL-PR8
6210,–
8260,–
TSL-PO6
TSL-PO8
3080,–
3650,–
Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano.
Koncovka k nerez lanu pevná
Provedení nerez.
Omezovač síly 8 kN (4 kN)
Univerzální jezdec pro systémy s nerezovým lanem s možností přejíždění přes sloupky.
Průběžná úchytka
Určená pro vedení nerezového lana. Použití u systémů s možností přejíždění přes sloupky.
Rohová průběžná úchytka
Určená pro vedení nerezového lana. Použití u systémů s možností přejíždění přes sloupky.
Průběžná úchytka 135°
Určená pro vedení nerezového lana. Použití u systémů s možností přejíždění přes sloupky.
www.topsafe.cz
Lanové systémy pro univerzální využití
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
SafeLock – lanové systémy
53
Kolejnicové systémy
SafeLock – kolejnicové systémy
Popis výrobku
SAFELOCK Kolejnice
Kolejnice z oceli třídy 1.4301. Délka 3000 mm. Otvory na obou stranách určené
k upevnění na ukončovací nebo spojovací díl.
SAFELOCK Spojovací díl kolejnice
Spojovací díl z oceli třídy 1.4301. Možnost kotvit do betonových podkladů
nebo ocelových nosníků.
SAFELOCK Ukončovací díl kolejnice
Spojovací díl z oceli třídy 1.4301. Možnost kotvit do betonových podkladů
nebo ocelových nosníků.
SAFELOCK Jezdec
Cena / ks
Kč bez DPH
TSL-RTS
6190,–
TSL-RT(b,st)ZWV
1190,–
TSL-RT(b,st)END
2560,–
TSL-RTJ
11960,–
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Jezdec pro kolejnicový systém.
Typové označení
54
www.topsafe.cz
Popis výrobku
SAFELOCK Připevnění pro žebříky – dlouhé
Horní ukončovací dĺl – krátký. Délka nad poslední příčlí 1300 mm.
SAFELOCK Připevnění pro žebříky – krátké
Horní ukončovací dĺl – krátký. Délka nad poslední příčlí 300 mm.
SAFELOCK Mezikus pro žebříky
Mezilehlá úchytka k žebříkové příčli.
SAFELOCK Koncový díl pro žebříky
Cena / ks
Kč bez DPH
TSL-HL
5640,–
TSL-HS
5070,–
TSL-HZW
1650,–
TSL-HE
11330,–
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Koncový díl s integrovaným napínacím kusem pro nerezové lano.
Typové označení
Záchytné systémy pro žebříky
SafeLock – záchytné systémy pro žebříky
www.topsafe.cz
55
Kotvicí body pro šikmé střechy
Kotvicí body pro šikmé střechy
SafeLock
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
POPIS PRODUKTU
56
Kotvicí body SafeLock FALZ pro šikmé
střechy s plechovou krytinou spojovanou
na stojatou drážku jsou certifikované
a kontrolované podle ČSN EN 795, střešní
háky SafeLock pro skládané krytiny jsou
navíc certifikované také podle
ČSN EN 517.
POUŽITÍ
Kotvicí body Safelock FALZ je nutné
navrhovat v závislosti na druhu použitého
plechu.
Při návrhu je třeba vycházet ze skutečnosti, zda budou využívány jen jako
samostatné kotvicí body nebo jako úchyty
pro lanové systémy s nerezovým lanem.
Pro aplikace na šikmých střechách
s větším sklonem je možné opatřit
SafeLock Falz také speciálním střešním
hákem pro možnost zavěšení žebříku.
Střešní háky SafeLock jsou určené pro
1–3 osoby, je u nich vždy nutné zohlednit
způsob jejich možného namáhání –
ve směru spádu nebo všesměrně.
Při návrhu vhodného typu je nutné
zohlednit také typ skládané krytiny.
TECHNICKÝ POPIS
Všechny prvky SafeLock jsou vyrobeny
z nerezové oceli.
U některých typů jsou použity svěrné
části z jiných materiálů.
K některým typům je možné připevnit
nerezové lano a vytvořit systém s nebo
bez možnosti přejíždění.
www.topsafe.cz
Popis výrobku
SAFELOCK DH03
Střešní hák umožňující boční posunutí při montáži
Střešní hák určený k montáži na šikmé střechy. Zatížení všemi směry.
Certifikováno dle EN 795 a EN 517.
SAFELOCK DH04P
Střešní hák standardní plochý
Střešní hák plochý určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon.
Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 517.
SAFELOCK DH04Z
Střešní hák standardní zalomený
Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou.
Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 517.
SAFELOCK DH03-F
Střešní hák pro kotvicí body na plechových krytinách
Střešní hák zalomený určený k montáži k lanových úchytům typu FALZ na šikmé střechy.
Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 517.
Typové označení
Cena / ks
Kč bez DPH
TSL-DH03
2820,–
TSL-DH04P
2060,–
TSL-DH04Z
2060,–
TSL-DH03F
2790,–
Typové označení
Cena / ks
Kč bez DPH
Kotvicí body pro šikmé střechy
SafeLock – šikmé střechy
Popis výrobku
SAFELOCK FALZ 3
Kotvicí bod pro falcované střechy. Určený pro jištění jedné osoby.
SAFELOCK FALZ 4
Kotvicí bod pro falcované střechy. Vhodný pro použití jako koncový bod na úsecích
s nerezovým lanem. Typy dle vzdálenost drážek: 300–450 nebo 420–660 mm.
SAFELOCK FALZ 4 – mezilehlý
Kotvicí bod pro falcované střechy. Vhodný pro použití jako mezilehlý bod na úsecích
s nerezovým lanem.
SAFELOCK FALZ 5
Kotvicí bod pro falcované střechy. Vhodný pro použití jako samostatný
bod pro jištění až 3 osob
www.topsafe.cz
TSL-F3
2860,–
TSL-450-F4
TSL-660-F4
Měděné střechy:
TSL-450-F4CU
TSL-660-F4CU
8190,–
8190,–
TSL-F4ZW
Měděné střechy:
TSL-F4ZWCU
4890,–
TSL-F5
Měděné střechy:
TSL-F5CU
4890,–
9850,–
9850,–
6550,–
6550,–
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
SafeLock – šikmé střechy
57
Příslušenství
Příslušenství
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
POPIS PRODUKTŮ
58
K nabízeným kotvicím bodům a zařízením jsou v nabídce také osobní ochranné
prostředky (dále označované jen jako OOP)
a montážní systémová lana včetně vhodných obalů pro jejich uložení. Pro možnost
spolehlivého opracování prostupů kotvicích
bodů hydroizolační vrstvou jsou v nabídce
také veškeré tvarovky.
POUŽITÍ
Montážní systémové lano TopSafe
slouží obvykle pro spojení tří, čtyř
nebo i pěti kotvicích bodů a vytvoření
lanového úseku po dobu práce na okraji
střechy v odpovídajícím úseku.
Pracovníci využívající kotvicí body
a zařízení musí být vybaveni celotělovým
postrojem připojeným k jednotlivým lanovým úchytům nebo k lanovému vedení
spojovacím lanem s tlumičem pádu.
Montážní lano (v případě, že je součástí
kotvicího zařízení) a OOP musí být
vždy správně uložené. Pro ten účel je
nejvhodnější umístit skříňku na uvedené
prostředky nejlépe přímo u vchodu
na střechu tak, aby byly vždy k dispozici.
Pro zachování spolehlivé a dlouhodobé
funkce střechy je vhodné využít jak
tvarovky pro opracování prostupů vlastní
hydroizolační vrstvou, tak případně
tepelně-izolační krytky jednotlivých
lanových úchytů.
Všeobecné charakteristiky a sestavení
systémů ochrany osob proti pádu
specifikuje ČSN EN 363.
Tvarovky pro opracování prostupů
hydroizolací je možné objednat ke všem
typům sloupků.
TECHNICKÝ POPIS
Všechny prvky z nabídky byly
odzkoušeny a odpovídají přísným
evropským normám.
Tlumiče pádu, které jsou součástí
spojovacích lan, splňují požadavky
ČSN EN 355.
www.topsafe.cz
Typové označení
TOPSAFE montážní lano
TS-ML15
TS-ML23
TS-ML30
3760,–
4450,–
4970,–
TS-SL5
TS-SL10
TS-SL15
TS-SL20
3760,–
4040,–
4320,–
4630,–
TS-TP100
TS-TP150
TS-TP200
2040,–
2100,–
2160,–
TS-BP
1970,–
TS-SET5
TS-SET10
TS-SET15
TS-SET20
5550,–
5780,–
6030,–
6280,–
TS-CARE
3840,–
Určené pro záchytné systémy s dočasným lanem. Tloušťka 14 mm.
Dodávané v délkách 15, 23 a 30 m.
Spojovací lano
Spojovací lano s tlumičem pádu. Dodávané v délkách 5, 10, 15 a 20 m.
Tlumič pádu
Tlumič pádu s pleteným lanem. Dodávaný v délkách 1/1, 5/2 m.
Bezpečnostní postroj
Certifikovaný bezpečnostní tělový postroj dle EN 361.
SAFELOCK SET
Set pro údržbu střechy. Obsahuje bezpečnostní postroj a spojovací lano s tlumičem pádu
v požadované délce (5, 10, 15, 20 m). Set je možno dodat v kufříku, tašce nebo batohu.
SAFECARE
Kovová skříňka na příslušenství pro údržbu. Včetně dvou klíčů.
SAFETHERM
Tepelně izolační krytky určené k redukci tepelných mostů.
SAFE BIT
Tvarovka pro opracování detailu prostupu sloupku hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů.
Průměr 480 mm, výška 140 mm.
SAFE FOL
Tvarovka pro opracování detailu prostupu sloupku hydroizolační vrstvou z hydroizolačních
fólií, tvarovky z PVC typu TWUT – viz strana 31.
www.topsafe.cz
TSL-TH
570,–
TSL-BIT
790,–
TSL-FOL
viz
strana 31
Příslušenství
Cena / ks
Kč bez DPH
Popis výrobku
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
Příslušenství
59
Příklad návrhu kotvicích bodů
Příklad návrhu
kotvicích bodů
Postup při určení správného typu a výšky
kotvicího bodu
1.Vybereme vhodný typ kotvicího bodu v závislosti na nosné
vrstvě střešního pláště nebo na nosné konstrukci střechy
podle toho, do které bude kotvicí bod zakotven.
2.Určíme tloušťku skladby střechy nad nosnou vrstvou střešního
pláště v místě kotvicího bodu (obvykle stačí zohlednit největší
tloušťku skladby střechy a všechny kotvicí body navrhnout
stejné).
3.K tloušťce skladby přičteme doporučenou výšku sloupku
nad střešní rovinou 150 mm a získáme tak minimální výšku
kotvicího bodu.
4.Výslednou výšku zaokrouhlíme směrem nahoru na výšku
kotvicího bodu stanovenou obvykle ve stovkách mm.
Výpočet potřebného počtu kotvicích bodů
pro konkrétní plochou střechu
Ve většině případů zajišťujeme jak nebezpečné okraje střechy proti
pádu osob z výšky (tedy tam, kde je výškový rozdíl 1,5 m a vyšší),
tak i střešní světlíky proti propadnutí osob do hloubky. Nejčastějším
řešením je použití kotvicích bodů, které jsou v místě práce vždy
propojeny montážním lanem. Maximální dovolená vzdálenost mezi
těmito body je 7,5 m. Obvykle volíme vzdálenost kotvicích bodů od
hrany pádu cca 2 m.
Příklad:
V případě okraje střechy v délce 40 m odečteme od celkové délky
2×2 m na rozích a vydělíme maximální povolenou vzdáleností
kotvicích bodů 7,5 m. Výsledek zaokrouhlíme a získáme tak
potřebný počet lanových úseků mezi body. Výsledný počet
kotvicích bodů je vždy o 1 větší než je počet úseků:
PRVKY TOPSAFE PROTI PÁDU OSOB z výšky
(40-4) / 7,5 = 4,8
» 5 lanových úseků
» 6 kotvicích bodů
60
Stejným způsobem postupujeme u dalších okrajů střechy.
U pásových světlíků je situace obdobná s tím, že místo délky
okraje střechy uvažujeme délku světlíku. U širších pásových
světlíků je nezbytné zajistit oba podélné okraje, aby bylo možno
provádět bezpečnou údržbu. Pro zajištění bodových světlíků stačí
umístit v jejich blízkosti samostatný kotvicí bod.
www.topsafe.cz
Fasádní
panely
Provětrávané pláště budov
a interiérová řešení
KATALOG
PRODUKTŮ
2012/2013
Základní informace
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
62
Fasádní panely
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
Formáty: 2500 × 1200 mm / 3000 × 1200 mm
Tloušťka: 6 / 8 / 10 mm (na zakázku až 22 mm)
Prvotřídní odolnost a stálost
Široká nabídka dekorů (dekory i na zakázku)
Antigrafiti úprava
Na zakázku možno vyrobit zkružený panel
Požárně odolné jádro třídy A1 použité
s vysokotlakým laminátem (HPL) vytváří
panel odolný povětrnostním vlivům,
nenáročný na údržbu, a přesto pohledově
originální s pevnostními charakteristikami
dalece převyšujícími normové požadavky.
Panely jsou certifikovány dle ČSN EN 12467
a dle navazujících i zatříděny. Dále viz
Technický list.
POVRCH
Velmi odolný vysokotlaký laminát je zárukou
výborné odolnosti povětrnostním vlivům,
dlouhé životnosti a pohledové rozmanitosti
díky široké paletě nabízených dekorů.
Panely mají rovněž antigraffiti povrchovou
úpravu a jsou antistatické.
POUŽITÍ
MONTÁŽ
Fasádní panely TOPFACE jsou široce
použitelné pro všechny druhy finálních
úprav provětrávaných plášťů, atik
a obkladů soklů, jako balkónová výplň či
interiérová řešení dělících stěn, vnitřních
obkladů aj. Pro exteriérová řešení jsou
panely TOPFACE konstrukčně přichyceny
k nosným prvkům dřevěného, ocelového či
hliníkového nosného systému
a při doplnění o tepelnou izolaci s difúzně
propustnou folií vytvářejí plášť TOPFACE
nové generace, vyhovující nejpřísnějším
požadavkům na energetickou náročnost
a vlhkostní bilanci objektů, které jsou
v dnešních projektech prioritami.
Jsme připraveni navrhnout řešení
TOPFACE přesně vyhovující vašim
požadavkům i pro vaši fasádu či interiér.
Dále viz Montážní postupy.
www.topface.cz
jednotky
hodnoty
Šířka
mm
1 200
Délka
mm
3 000 / 2 500
Tloušťka
mm
6 / 8 / 10 / *
* na objednávku lze vyrobit panel o tloušťce až 22 mm
Vlastnosti propustnosti vodní páry
Faktor difúzního odporu
UV odolnost
kg/m3
1 600
Hmotnost
kg/m
9 / 12,5 / 16
2
Mechanické vlastnosti
hodnoty
µ 15 000
EN ISO 4892-2 umělý povětrnostní test
>3
4−5
EN ISO 4892-3 odolnost UV záření
>3
4−5
Tloušťka
mm
0,2–0,6
Délka
mm
+ 10 - 0
Šířka
mm
+ 10 - 0
Fyzikální vlastnosti
Objemová hmotnost
jednotky
Tolerance (ref. EN 12467)
Modul pružnosti v ohybu E
GPa
>9
Pevnost v obybu
Mpa
> 80
Ostatní vlastnosti
Třída (ref. EN 12467)
NT A5
Reakce na oheň (ref. EN 13501-1 +A1)
B0 s2
Zdravotně hygienické požadavky
Index hmotnostní aktivity radionuklidů
vyhovuje < 0,5
Tepelné vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti
Součinitel tepelné roztažnosti
Mrazuvzdornost
W/mK
0,3
mm/mK
2×10-7
počet cyklů
>100 dle ČSN
Hygienická nezávadnost (směrnice, RE 76/769/EHS)
Vlhkostní vlastnosti
Nasákavost
%
< 7,5
mm/m
≤2
Délková roztažnost Wet-dry-wet (max.)
Certifikáty
www.topface.cz
vyhovuje
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
Rozměry
Technický list
Technický list
63
MONTÁŽNÍ POSTUPY
MONTÁŽNÍ POSTUPY
Pro uchycení obkladového panelu
TOPFACE používáme podpůrných
hliníkových (ze speciálních slitin), ocelových
či dřevěných roštových konstrukcí, na které
je možno fasádní panel mechanicky kotvit,
lepit či zavěšovat na speciální příchytky.
Základní typy aplikací viz obrazová
dokumentace, obr. č. 1–3. Pro zateplení
moderního obvodového pláště s výhodou
používáme hliníkovou nosnou konstrukci,
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
pak minimalizovány negativní vlivy, které
mohou působit na fasádní panel. Odborný
návrh Vám rádi individuálně zpracujeme a
poukážeme na nejdůležitější fakta
pro návrh a montáž.
Vlivy povětrnosti – teploty a vlhkosti,
které nám přímo působí na fasádní panel,
pak eliminujeme dodržováním těchto
základních návrhových principů pro
kotvení, viz tab. č.1.
TYPICKÁ řešení kotvení Fasádního panelu TOPFACE
Obr. č. 1
Panel nýtován velkoplošným nýtem
k hliníkové podkladní konstrukci
64
která umožňuje rychlou a precizní montáž
již s navrženými dilatačními celky, jakož
i snadné uzpůsobení požadavkům
na tloušťku tepelné izolace.
Před montáží je klíčový správný návrh
podkladové konstrukce pro umožnění
dilatací podkladové konstrukce v závislosti
na návrhu členění fasády a samotné
konstrukce nosného obvodového pláště
budovy. Při splnění těchto podmínek jsou
Obr. č. 2
Panel přilepen k hliníkové
podkladní konstrukci
Obr. č. 3
Panel přišroubován k dřevěné
podkladní konstrukci
Montážní předpis pro kotvení fasádních panelů TOPFACE (Tab č. 1)
Tlouštka desky
[mm]
Max. vzdálenost
podpěr
[mm]
Max. svislá
vzdálenost
[mm]
Pro budovy
nad 22,5 m
[mm]
Podkladní
konstrukce
Fixní bod
[mm]
600 (850*)
400
300
Kotevní vzdálenost
od krajů – horizontálně
[mm]
Kotevní vzdálenost
od krajů – vertikálně
[mm]
25
max. 50–80
6,4–7
Dřevěná
6, 8, 10
Kluzný bod
[mm]
Ocelová
5,1
9,1
Hliníková
5,1
9,0
Pro kotvení použity trhací nýt AL/INOX – 5.0 × 18(20) d2 – 14 mm, vrut do dřeva 4,8 × 40 mm, při použití jiných parametrů je nutno toto zohlednit při předvrtávání.
* Při větších tloušťkách panelů (až 22 mm) můžeme zvětšit max. vzdálenost podpor viz individuální posudek. Pro lepení aj. viz návody výrobců spojovacích prostředků.
www.topface.cz
Cena / jednotka
Kč bez DPH
Výrobek
Rozměr
Typ
V balení
Cena za
Nosná kotva hliník
tvar „L“
vyložení 40–280 mm,
dimenze kotvy 85/160/250
TF WB 0 – 12.
85/160/250
1 ks
ks
Nosný hliníkový profil
tvar „L“
„L“ - 42/50, tl. 2 mm,
délka 6 m
TF L 42/50 – 2
6 bm
bm
152,–
Nosný hliníkový profil
tvar „T“
„T“ - 100/50, tl. 2 mm,
délka 6 m
TF T 100/50 – 2
6 bm
bm
239,–
Podložka
termoizolační
Termostop 40/85, tl. 5 mm
TF P 40/85 – 5
250 ks
ks
15,–
Spodní ukončení
perforovaný plech,
lemování ostění,
nadpraží aj.
Perforovaný plech, různé profily.
V barvě RAL
–
–
–
Páska pro svislé spáry
UV stabilní páska,
šířka 50 mm
TF UVP
25 bm
balení
1250,–
Trhací nýt
AL/INOX 5 x 18 mm C 14.
V barvě RAL
TF N 5×18 C 14
250 ks
balení
2180,–
Vrut nerezový
Vrut ke kotvení panelu
do dřevěného roštu 4,8 × 40 mm.
V barvě RAL
TF T 4,8×40
100 ks
balení
790,–
Vrut nerezový (tex)
Vrut konstrukční ke spojování
hliníkových prvků 4,2 × 19 mm.
TF Tk 4,2×19
500 ks
balení
2460,–
Fólie difúzní
Paropropustná fólie, UV odolná,
Sd=0,02 m
TFF
75 m2
balení
8970,–
www.topface.cz
56,–
* TF WB 3
40/100/85
Nosná konstrukce a příslušenství
Nosná konstrukce a příslušenství
* příklad kotva vyložení 100 mm / dimenze 85 mm
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
na zakázku
65
Ceník dekorů
Fasádní panely TOPFACE – dekory
DEKOR STANDARD
Více dekorů
na následující
straně
Cena / m²
Kč bez DPH
Výrobek
Rozměr
Typ (dekor / tloušťka)
Fasádní panel TOPFACE
Standard
1200/2500 (3000) mm tl. 6 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 8 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 10 mm
TF 300/6
TF 300/8
TF 300/10
1 370,–
1 620,–
1 880,–
1200/2500 (3000) mm tl. 6 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 8 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 10 mm
TF 500/6
TF 500/8
TF 500/10
1 480,–
1 730,–
2 070,–
1200/2500 (3000) mm tl. 6 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 8 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 10 mm
TF 700/6
TF 700/8
TF 700/10
1510,–
1770,–
2100,–
1200/2500 (3000) mm tl. 6 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 8 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 10 mm
TF 900/6
TF 900/8
TF 900/10
na zakázku
na zakázku
na zakázku
1200/2500 (3000) mm tl. 6 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 8 mm
1200/2500 (3000) mm tl. 10 mm
TF 1000/6
TF 1000/8
TF 1000/10
3 070,–
3 320,–
3 530,–
DEKOR WOOD
Více dekorů
na následující
straně
Fasádní panel TOPFACE
Wood
DEKOR CONCRETE / METAL
Inovativní výrobek sdružující nejnovější
poznatky z oblasti fasádních prvků
Více dekorů
na následující
straně
66
Fasádní panel TOPFACE
Concrete / Metal
DEKOR INTERIÉR
Více dekorů
na následující
straně
Fasádní panel TOPFACE
Interiér
DEKOR PRINT
Více dekorů
na následující
straně
Fasádní panel TOPFACE
Print
www.topface.cz
Standard 301
Standard 302
Standard 303
Standard 304
Standard 305
Standard 306
Standard 307
Standard 308
Standard 309
Standard 310
Standard 311
Standard 312
Standard 313
Standard 314
Standard 315
Standard 316
Standard 317
Standard 318
Standard 319
Standard 320
Standard 321
Standard 322
Wood 501
Wood 502
Wood 503
Wood 504
Wood 505
Wood 506
Wood 507
Wood 508
Wood 509
Wood 510
Wood 511
Wood 512
Wood 513
Wood 514
Concrete / Metal
701
Concrete / Metal
702
Concrete / Metal
703
Concrete / Metal
704
Concrete / Metal
705
Concrete / Metal
706
Concrete / Metal
707
Concrete / Metal
708
Interiér 901
Interiér 902
Interiér 903
Interiér 904
Interiér 905
Interiér 906
Interiér 907
Interiér 908
Print 1001
Print 1002
Print 1003
Print 1004
Print 1005
Print 1006
Nabídka fasádních panelů v dalších dekorech
INTERIER a PRINT na zakázku.
Topwet s.r.o.
Náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice
GPS: 49°12‘36.81“N, 16°24‘34.19“E
Tel.:+420 530 507 486
Fax:+420 530 507 487
Střešní
prvky
zabezpečovací
systémy
fasádní
systémy
www.topwet.cz
www.topwet.cz
www.topsafe.cz
www.topface.cz
Download

katalog produktů 2012/2013 střešní prvky zabezpečovací