İstanbul, 05.01.2015
Alkollü İçki ve Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Artışı Yapılmıştır.
DUYURU NO :2015/03
2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde
yer alan alkollü içkiler için uygulanan vergi tutarı ile (B) cetvelinde yer alan tütün mamulleri için
uygulanan vergi tutarları ekteki şekilde belirlenmiştir.
Bilgilerinize sunulur,
Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Member of JPA International
Download

Alkollü İçki ve Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim