İstanbul, 30.01.2014
2012 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2013 Yılı Dördüncü Geçici
Vergi Döneminde Uygulanacak Endeksleme Oranları Hakkında
DUYURU NO:2014/10
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 430 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde,
2013 yılı için (4. Geçici vergi dönemi dahil) uygulanacak yeniden değerleme oranının % 3,93
olduğu duyurulmuştur.
2013 yılı aralık ayı sonunda 2012 yılının aralık ayına göre yıllık ÜFE artışı ise % 6,97 olarak
gerçekleşmiştir.
Buna göre, 2013/4. geçici vergi döneminde;
− 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen Yatırım Teşvik
Belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan, ancak kazancın
yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan ve 2012 yılından devreden yatırım
indirimi istisnası tutarı yeniden değerleme oranında (% 3,93) endekslenecektir.
− Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19. maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce
başlanan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle
indirim konusu yapılamayan ve 2012 yılından devreden yatırım indirimi istisnası tutarı ise ÜFE
artış oranında (%6,97) endekslenecektir.
Bilgilerinize sunulur,
Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Member of JPA International
Download

2014-10 2012 Yılından Devreden Yatırım İndirimi