98
DOSYA I ÇİMENTO ÇÖZÜMLERİ
Blower Güç Sarfiyatında
Yüzde 30 Tasarruf
Hazırlayan: Atlas Copco
B
asınçlı hava sistemleri bugün birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Basınçlı hava hemen hemen her üretim tesisi için, hızlı, güvenilir ve yüksek verim sağlayan bir kaynaktır. Özellikle zorlu ve tozlu ortamlarda üretim devamlılığını sağlamak açısından güvenilir basınçlı hava kaynağı çok önemlidir. Çoğu üretim sürecinin temel taşı olan düşük basınçlı hava ise; üretimin devamlılığı açısından öncelikli bir ihtiyaç haline gelmeye başlamıştır. Düşük basınçlı hava birçok ağır sanayi uygulamalarında yoğunlukla kullanılmaktadır. Bu uygulamaları kısaca özetlemek gerekirse;
Kireçtaşı Arama ve Çıkarma
Yükleme ve taşıma Pnömatik taşıma
Çimento Üretimi
Farin üretimi (kuru işlem)
Klinker soğutma, pnömatik taşıma
Kireç fırınları ve ön ısıtıcı için hava beslemesi
Baca gazının desülfürizasyonu
Depolama ve Taşıma
Klinker öğütme, karıştırma ve çimento taşıma, pnömatik taşıma
Silo sıvılaştırma
ST AĞIR SANAYİ ÇÖZÜMLERİ I OCAK 2014
Çimento fabrikasındaki uygulamalarda kesintisiz şekilde sürekli çalışma ve ekipman güvenilirliği önem arz etmektedir. Günümüzde çok önemli bir konu haline gelen enerji verimliliğinden
ötürü, düşük basınç kullanımında enerji tasarrufu konusu tüm
kullanıcılar tarafından araştırılmaktadır. Atlas Copco düşük basınca ihtiyaç duyulan noktalarda, yüksek verimli ve güvenilir
blower’larını sunuyor.
Enerji maliyetleri bir blower’ın kullanım ömrü maliyetlerinin
yüzde 80’ine kadar karşılık gelebilir. Basınçlı hava üretimi ise bir
fabrikanın toplam elektrik maliyetlerinin yüzde 40’tan fazlasını
oluşturabilir. Atlas Copco vida blower teknolojisi ile yüzde 30’a
varan enerji tasarrufu elde edilebildiğini bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu sebeple, Atlas Copco blower’ları ve kompresörleri kesintisiz şekilde sürekli çalışma ve güvenilirlik sağladığı gibi
yüksek verimleri ile enerji maliyetlerini düşürmektedir.
Atlas Copco, çimento sektöründe düşük basınca kullanılan tüm
uygulamalar için yeni seri vida blower teknolojisi önermektedir. Günümüzde çimento fabrikalarında her türlü düşük basınç
ihtiyacı için geleneksel loblu tip blowerlar kullanılmaktadır. 250
kW’lık güce kadar kullanılan bu teknoloji hem düşük sıkıştırma
verimi hem de güç aktarmada kullandığı kayış-kasnak sistem
ile düşük verimdedir.
Vida Teknolojisinin performansı TÜV* tarafından ISO 1217, 4 sü-
DOSYA I ÇİMENTO ÇÖZÜMLERİ
99
ST AĞIR SANAYİ ÇÖZÜMLERİ I OCAK 2014
100
DOSYA I ÇİMENTO ÇÖZÜMLERİ
*Kayış-kasnak kullanılmayan tasarım.
rüm uluslararası standardına göre üç loblu blower ile karşılaştırıldı ve üstünlüğü kanıtlandı. Atlas Copco ZS+VSD’nin üç loblu blower’a kıyasla enerji açısından 0,5 bar = 500 mbar basınçta
ST AĞIR SANAYİ ÇÖZÜMLERİ I OCAK 2014
yüzde23,8 ve 0,9 bar = 900 mbar basınçta yüzde39,7 daha tasarruflu olduğu kanıtlandı.
Tasarruf elde edilmesini sağlayan teknolojisine ilave olarak,
üretilen düşük basınçlı hava içindeki yağ kontaminasyonu hemen her uygulamada çok önemli üretkenlik sorunlarına yol açmakta ve maliyetleri artırmaktadır. Yağsız hava blower’ları ve
kompresörleri ile ISO 8573-1 Class 0 sertifikasyonunu alan ilk
şirket olan Atlas Copco hava kalitesinde de yeni bir standart ortaya koymuştur. Kritik uygulamaların korunmasının yanı sıra
günden güne artan kalite gereksinimlerine odaklanan Atlas
Copco’nun blower ve kompresörleri TÜV onaylı %100 yağsız
basınçlı hava sağlamaktadır.
Class 0 şu anlama gelmektedir:
Sıfır kontaminasyon riski.
Güvenilir olmayan veya hasarlı ürün konusunda sıfır risk.
Üretim duruşlarından kaynaklanan kayıpların oluşması konusunda sıfır risk.
Download

İndir - Atlas Copco