U
KSS ları
ama
l
u
g
y
Riskli ülkeden
çekilmek yerine
fayda sağlamaya
çalışıyoruz
Atlas Copco CEO’su Ronnie Leten, Türkiye
ziyareti sırasında Türk basınıyla buluştu. 25
Eylül’de gerçekleşen ve KSS Türkiye olarak
bizim de izlediğimiz toplantıya katılan basın
mensuplarıyla, şirketin ana faaliyetlerini ve
Türkiye piyasası hakkındaki görüşlerini paylaşan
Leten, Atlas Copco’nun kurumsal sosyal
sorumluluk (KSS) anlayışına dair sorumuz
üzerine şunları söyledi:
“K
urumsal sosyal sorumluluk, şirketimiz içine
entegre olmuş durumdadır. KSS stratejimiz;
çevresel ve sosyal sorumluluğu bütün işletme
sürecine ve iş görevlerine dahil etmektir.
KSS önce insanla başlar. Dünya genelinde 44
bin çalışanı ile, Atlas Copco dünya çapında 180
ülkede faaliyet gösteriyor ve faaliyet gösterdiği her
pazarda sorumluluk sahibi bir tüzel kişi olmak için
çalışıyor. Sürdürülebilirliği esas almış ve bütün
işletme sürecine ve iş görevlerine bunu entegre
etmiş bir şirket olarak farklı sorumluluklarımız var.
İlk sorumluluğumuz, çalışanlarımızadır. Onlara
güvenli, sağlıklı ve iyi bir çalışma ortamı sağlamak
bizim için çok önemli.
İkinci sorumluluğumuz ürettiğimiz ürünlerle ilgilidir.
Ürünün çevre dostu olması, üretimde az enerji
kullanımı, ürünü kullanan kişinin kullanım sırasında
güvende olması gibi konulara çok dikkat ediyoruz.
Elbette tüm bunları sağlayabilmek için Ar-Ge
çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Yarattığımız
en olumlu toplumsal ve çevresel etki; endüstriyel
pazarı kökten değiştirecek standartta yenilikçi
ürünler geliştirmemiz ve üretmemizle gerçekleşiyor.
Bir diğer sorumluluğumuz da etik şekilde iş
yapmaktır. Atlas Copco’nun var olduğu pazarların
çoğunda yüksek oranda insan hakları ihlali ve
yolsuzluk riski bulunuyor. Yasalar, çevresel
standartlar ve sosyal koşullar büyük değişiklik
gösteriyor. 2002 yılında, iş etiğinin yanı sıra
toplumsal ve çevresel performansla ilgili tüm
şirket içi politikaları özetleyen İş Etiği Kurallarını
yayınlayarak, bu zorlukları daha kolay yönetmeye
ve bütün Atlas Copco firmalarında aynı standart ve
kuralları uygulamaya başladık.”
İş Etiği Kurallarının, 2008’den beri Atlas Copco’nun
da üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi gibi uluslararası kabul edilen temel etik
ilkelere dayandığını belirten Ronnie Leten şöyle
devam etti: “Yıllık raporumuzu da incelediğinizde
sadece finansal performansı değil; toplumsal,
etik ve çevresel performansı da ölçüyor ve
raporluyor olduğumuzu görürsünüz. Yolsuzluğun
yüksek düzeyde olduğu bir ülkede iş yapmama
ya da oradan çekilme gibi bir tavrımız olmuyor.
Çünkü şirketimizin, o ülkenin gelişimi, kalkınması
için önemli bir rolü olduğunun farkındayız. Riskli
bölgeyi terk etmek yerine, orada kalıp varlığımızı
sürdürmeyi hedefliyoruz. Örneğin, özel sektörün
eğitim alanında önemli katkıları olabileceğini
düşünüyorum.”
Atlas Copco, dünya çapında yürüttüğü Pleiades etkinliği
ile, kadın çalışanlarının kariyerine katkıda bulunup,
Grup bünyesinde üst pozisyonlarda çalışan kadın
sayısını artırmayı hedefliyor. 26 Eylül’de Atlas Copco
Türkiye’nin Tuzla ofisini ziyaret eden Ronnie Leten,
kadın çalışanların Pleiades toplantısına katılarak, onlara
kariyer planlamaları, hedefleri ve uygulama yollarıyla ilgili
önerilerde bulundu.
16
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Download

İndir - Atlas Copco