www.atlascopco.com.tr
Temiz su bir insan hakkıdır
BİR BAKIŞTA
Kurumun adı: Atlas Copco
Projenin adı: Water For All,
Herkes İçin Su
Projenin hedefi: Temiz suya
erişimi olmayan ülkelerde
yaşayan insanlara temiz
su sağlamak, yaşamları
değiştirmek, medeniyet
seviyesini artırmak ve toplumun
gelişmesine katkıda bulunmak.
Başlangıç yeri ve tarihi:
1984 – İsveç
Proje ekibi: İki Atlas Copco
çalışanı tarafından kurulan
Water For All, günümüzde
dünya çapında uygulanan
projelerle küresel bir girişim
haline gelmiştir.
İşbirliği yapılan kurumlar:
Atlas Copco çalışanları ve şirket
katkısıyla yürütülmektedir.
TOPLUMLARIN
GELİŞMESİ, YAŞAMLARIN
DEĞİŞMESİ İÇİN
Gezegenimizde herkes için yeterli
tatlı su bulunmasına rağmen, bir
milyara yakın insanın hâlâ temiz
suya erişimi yok ve hergün dünya
genelinde 5 bin 500 çocuk, kirli
sudan ve kötü hijyen koşullarından
kaynaklanan hastalıklar sebebiyle
hayatını kaybediyor.
Temiz suya erişim hastalıkları
azaltmanın ötesinde, kadınlar ve
çocuklar köylerini ve yaşamlarını
değiştirebilecek daha fazla
özgürlüğe sahip olacakları için, tüm
toplumun gelişmesi ve yaşamların
değişmesi anlamına gelir.
68 mediacatonline.com • Aralık 2014
T
emel hedefini temiz suya
erişimi olmayan ülkelerde yaşayan insanlara temiz su
sağlamak olarak özetleyebileceğimiz Water for All, iki Atlas Copco çalışanı tarafından
1984 yılında İsveç’te kuruldu.
Peru’da devam eden kuraklık
ve akabinde gelen zor hayat
şartlarıyla ilgili bir belgeseli
seyrederken, gördüklerinden
etkilenmeleri üzerine yardım
etmek için bir yol arayışına
girdiler. Peru’daki kuraklıktan
muzdarip alanlara temiz içme
suyu erişimi sağlamaya yönelik
bir projeye destek olmak amacıyla meslektaşlarını başarılı
bir şekilde organize ettiler. Bu
çabada o kadar başarılıydılar
ki, Atlas Copco bu davaya katılarak çalışanlar tarafından
toplanan para kadar bağışta
bulunacağını açıkladı.
İlk Water for All projesi sadece Peru halkı için bir başarı
hikâyesi olmakla kalmadı, aynı
zamanda Atlas Copco’nun başka ülkeler için de güzel şeyler
yapmak isteyen büyük bir çalışan grubu olduğunu ortaya
çıkardı. Bir zamanlar tek seferlik olarak yola çıkan bu proje,
aradan 30 yıl geçtikten sonra,
günümüzde dünya çapında uygulanan projelerle küresel bir
girişim haline geldi. Dünya çapındaki Atlas Copco firmalarında 4 binden fazla Water For
All üyesi bulunuyor. Birlikte,
1,5 milyondan fazla insanın
temiz suya erişimlerinin sağlanmasına yardımcı oluyorlar.
Günümüzde, 26 ülkede yerel
Water for All temsilcilikleri
bulunuyor.
Atlas Copco çalışanlarının
Water For All organizasyonuyla ilgili düşünceleri şöyle
özetlenebilir: “Zengin ülkelerde yaşayacak kadar şanslı olan
bizler, bizimki kadar şanslı olmayan ülkelerdeki insanlara
yardım etmek için ortak bir
sorumluluk taşıyoruz.” Çalışanlarının bu vizyonunu,
dünya çapında bir oyuncu olan
Atlas Copco da paylaşıyor ve
Water for All organizasyonuna
derin bir bağlılık ve sorumluluk duyuyor. Bu sebeple; Water for All için çalışanlarının
bağışladıkları miktarın iki katı
kadar bağışta bulunuyor ve nihayetinde projeler için çalışanların bağışladıklarının üç katı
bir miktara ulaşılıyor.
Download

Temiz su bir insan hakkıdır