T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2014 ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ERKEK ADAY ASİL LİSTESİ
ADAY NO
1
2
453 Toprak Beraat KESKĠN
645 ÖNDER AKKURT
ADAY NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ADI SOYADI
445
145
190
443
313
414
174
147
287
485
061
611
078
703
112
064
058
695
391
618
426
301
063
059
636
ADI SOYADI
Yücel KEÇELĠ
Mehmet Ali ÇĠVĠK
Ġbrahim DERELĠ
Mustafa ġAHĠN
Alican KIYICIOĞLU
Oğuz SABANKAY
Ġsmail KÜÇÜKBAYRAM
Abdulcelil ÖZDEMĠR
Fatih SÜLÜN
Serkan AYYILDIZ
Tağı Oğuzhan BĠNGÖL
Süleyman GÜMÜġ
Doğan KARPUZCU
Hakan ENEÇ
Enes ÇETĠN
Esat ġAHĠN
Ahmet ġAHĠNTÜRK
OĞUZ TĠRYAKĠ
Hasan ARICI
BURAK AY
Özgür ġENEL
Ercan ÇAKAY
Yunus IġIK
Mehmet Can YĠĞĠT
NAMET KILIÇ
BEDEN EĞĠTĠMĠ
YERLEġME
ÖĞRETMENLĠĞĠ
DURUMU
YERLEġTĠRME PUANI
194,962 MİLLİ KONTENJAN
183,934 MİLLİ KONTENJAN
BEDEN EĞĠTĠMĠ
ÖĞRETMENLĠĞĠ
YERLEġTĠRME PUANI
196,720
183,754
183,613
183,331
181,892
179,728
179,708
177,821
177,521
177,517
177,372
177,337
177,036
176,655
176,389
175,783
174,986
174,775
174,739
174,273
173,316
172,873
172,256
171,904
171,822
YERLEġME
DURUMU
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
ASİL
Download

beden eğitimi ve spor öğretmenliği asil