GENİŞ ZAMAN (PRESENTE DE INDICATIVO) İspanyolcada filler düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Fiiller “-­‐ar, -­‐er, -­‐ir” mastar ekleriyle biter; kişi ve zaman ekleriyle çekimlenir. Bu yüzden cümleye özneyle başlama zorunluluğu yoktur. Bu haftanın e-­‐seminerinde gösterilmiş olan ser, estar, vivir, hablar fillerinin çekimlerini aşağıda bulabilirsiniz: SER (olmak) İspanyolcada “Nerelisin?” sorusu “ser” fiili ile sorulur ve cevapta da aynı fiil kullanılır. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, eğer ülke adı kullanılacaksa fiilden sonra “de” edatı getirilir. Sıfat ile kullanılması halinde ise fiilden sonra edat yer almaz. Örneğin: ! Yo soy de Turquía. (Türkiyeliyim – Ülke adı ile kullanım) ! Yo soy español. (İspanyolum – Sıfat ile kullanım) PRONOMBRES)
PERSONALES)
SER)+)Nacionalidad)
YO)
Soy$turco$
TÚ)
Eres$alemán$
ÉL)/)ELLA)/)USTED)
Es$inglés$
PRONOMBRES)
PERSONALES)
SER)+)de)+)País)
YO)
Soy$de$Turquía$
TÚ)
Eres$de$Alemania$
ÉL)/)ELLA)/)USTED)
Es$de$Inglaterra$
ESTAR (olmak, bulunmak) “Nasılsın?” sorusu için “estar” fiili kullanılır. ! ¿Cómo estás María? (Nasılsın María?) ! Estoy bien, gracias. (İyiyim, teşekkürler.) !!!¿Qué!tal?/¿Cómo!estás?!!!!!!!!!!!!!Bien!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mal!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Así!así!!!!!!!!!!
!
PRONOMBRES))
PERSONALES)
ESTAR)
YO)
Estoy&
TÚ)
Estás&
USTED)
Está&
VIVIR (yaşamak) “En” edatı tabloda da görüldüğü gibi yer bildirmek için kullanılır. ! ¿Dónde vives? (Nerede yaşıyorsun?) ! Vivo en Salamanca. (Salamanca’da yaşıyorum.) PRONOMBRES))
PERSONALES)
VIVIR)
YO)
Vivo%
TÚ)
Vives%
ÉL)/)ELLA)/)USTED)
)
Vive%
PRONOMBRES))
PERSONALES)
VIVIR)+)en)+)Ciudad/País)
YO)
Vivo%en%París%
TÚ)
Vives%en%Milano%
ÉL)/)ELLA)/)USTED) Vive%en%España%
HABLAR (konuşmak) ! ¿Qué lenguas hablas? (Hangi dilleri konuşuyorsun?) ! Hablo español y francés. (İspanyolca ve Fransızca konuşuyorum.) PRONOMBRES))
PERSONALES)
HABLAR)
YO)
Hablo&
TÚ)
Hablas&
ÉL)/)ELLA)/)USTED)
Habla&
La forma negativa: olumsuz form Olumsuz form fiilden önce kullanılan “no” ile oluşturulur. Örneğin; ! Yo no soy italiano. ! Tú no eres alemana. La forma interrogativa: soru formu İspanyolcada soru biçimi oluşturmak için düz cümlenin yapısı bozulmaz. Cümlenin başına ters soru işareti konulur ve cümle soru vurgusu verilerek okunur. Örneğin; ! Tú eres española. (Sen İspanyolsun) ! ¿Tú eres española? (Sen İspanyol musun?) Olumsuz soru yapmak için ise aynı şekilde olumsuzluk eki “no” fiilden önce kullanılır. Örneğin; ! ¿Tú no eres española? (Sen İspanyol değil misin?) 
Download

Genis_zaman