bab.la Cümle Kalıpları: Seyahat | Alışveriş
Türkçe-İspanyolca
Alışveriş : Temel öğeler
__in var mı?
¿Tiene____ ?
Onu alıcam.
Lo compro.
Nereden __ bulabilirim?
¿En dónde puedo encontrar____?
Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Bu ne kadar?
¿Cuánto cuesta?
Fiş alabilir miyim lütfen?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Daha düşük fiyatlı bir şey var mı?
¿Tiene algo que sea más barato?
Bir poşet alabilir miyim lütfen?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Bunu geri vermek istiyorum.
Me gustaría regresar esto.
... extra geniş?
... extra grande?
Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz? ¿A qué hora abre/cierra?
Sadece bakıyorum.
Sólo estoy mirando.
Alışveriş : Elbiseler
Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen? ¿Me puedo probar esto?
Soyunma odaları nerede?
¿En dónde se encuentran los
probadores?
Bundan __da var mı?
¿Tiene esto en ____?
.. küçük?
...pequeño?
... orta?
...mediano?
... geniş?
...grande?
Bu ayakkabılardan __ bedende var mı? ¿Tienes éstos zapatos en___?
O çok küçük.
Es demasiado pequeño.
O çok büyük.
Es demasiado grande.
Bu bende güzel duruyor mu?
¿Se me ve bien?
Alışveriş : Pazarlık
Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
O zaman ilgilenmiyorum.
Entonces no estoy interesado/a.
Bu çok pahalı!
¡Está muy caro!
O zaman başka bir yere gideceğim.
Entonces ire a otro lugar.
Bunu başka bir yerde _[miktar]_e
gördüm.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Ona param yetmez!
¡No tengo suficiente para pagar!
_[miktar]_ benim son teklifim!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Bu alabileceğimin gerçekten çok
üzerinde ama onu alıcam.
Es más de lo que puedo pagar pero me
lo llevo.
1/1
Download

Cümle Kalıpları: Seyahat | Alışveriş (Türkçe-İspanyolca)