Lenovo TAB A8-50
Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu v1.0
Önce bunu okuyun - Düzenlemelere ilişkin bilgiler
Önce bunu okuyun - Düzenlemelere ilişkin bilgiler
Kablosuz iletişim özellikli aygıt modelleri, kablosuz kullanımın onaylandığı tüm ülkelerin ya da
bölgelerin radyo frekansı ve güvenlik standartlarına uyar. Ayrıca ürününüz bir telekom modemi
içeriyorsa bu, ülkenizdeki telefon ağına bağlantı gereklilikleriyle uyumludur.
Aygıtınızda bulunan kablosuz aygıtları kullanmadan önce ülkeniz ya da bölgenize yönelik
Düzenlemelere İlişkin Bildirim belgesini mutlaka okuyun. Düzenlemelere İlişkin Bildirim
belgesinin PDF sürümüne erişmek için aşağıdaki “Yayınların karşıdan yüklenmesi” bölümüne
bakın.
Yayınların karşıdan yüklenmesi
Yayınların elektronik sürümlerini şu adresten edinebilirsiniz:
http://support.lenovo.com. Aygıtınıza ilişkin yayınları karşıdan yüklemek için:
http://support.lenovo.com adresine gidip ekrandaki talimatları uygulayın.
Kullanma Kılavuzunuza Erişme
Kullanma Kılavuzu belgeniz, aygıtınızla ilgili ayrıntılı bilgiler içerir. Kullanma Kılavuzu
belgenize erişmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

http://support.lenovo.com adresine gidip ekrandaki talimatları uygulayın.

Aygıtınızı başlatın ve Tarayıcı'daki sık kullanılanlardan Kullanma Kılavuzu 'na erişin.
1
Servis ve Destek bilgileri
Servis ve Destek bilgileri
Aşağıda, ürününüzün garanti dönemi veya kullanım ömrü boyunca geçerli ürününüze yönelik
teknik destekle ilgili bilgiler verilmiştir. Lenovo garanti koşullarına ilişkin bilgiler için Lenovo
Uluslararası Garanti Bildirimi’ne bakın. Tam garanti bilgilerine erişmeye ilişkin ayrıntılar için bu
belgenin ilerleyen kısımlarındaki “Lenovo Uluslararası Garanti bildirimi” bölümüne bakın.
Çevrimiçi teknik destek
Ürününüzün ömrü boyunca şu adresten çevrimiçi teknik destek alabilirsiniz:
http://www.lenovo.com/support.
Telefonla teknik destek
Müşteri Destek Merkezi'nden telefonla yardım ve bilgi alabilirsiniz. Lenovo teknik destek
temsilcinizle iletişim kurmadan önce aşağıdaki bilgileri hazır bulundurmaya çalışın: model ve
seri numarası, hata iletisinin tam metni ve sorunun tanımı.
Teknik destek temsilciniz görüşme sırasında sizden aygıtınızla yaşadığınız sorunun adımlarını
birer belirtmenizi isteyebilir.
Dünya Genelinde Lenovo Destek telefon listesi
Önemli: Telefon numaraları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Müşteri Destek Merkezi için
en güncel telefon listesini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
http://www.lenovo.com/support/phone.
Ülkenizdeki/bölgenizdeki telefon numarası listede yoksa, Lenovo yetkili satıcınıza ya da Lenovo
pazarlama temsilcinize başvurun.
2
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Önemli: Kişisel yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşan zararları engellemek için
ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.
Aygıtınızı güvenle çalıştırmanıza yardımcı olacak ek ipuçları için şu adrese gidin:
http://www.lenovo.com/safety.
Aygıtınızı dikkatli kullanın
Aygıtınızı düşürmeyin, bükmeyin, delmeyin, içine yabancı nesneler sokmayın veya üzerine ağır
nesneler koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.
Aygıtınızın ekranı camdan yapılmıştır. Aygıt sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir darbe alırsa
veya ağır bir nesneyle ezilirse, cam kırılabilir. Camdan çentik kopar veya cam çatlarsa, kırık
cama dokunmayın ve camı aygıttan çıkarmaya çalışmayın. Aygıtı kullanmayı derhal bırakın ve
onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik desteğe başvurun.
Aygıtınızı kullanırken elektrikli cihazlar ve elektrikli ısıtma veya elektrikli pişirme ekipmanları gibi
sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Zarar görmesini önlemek için aygıtınızı
yalnızca 0°C (32°F)—40°C (104°F)(depolama için -20°C (-4°F)—60 °C (140°F)) sıcaklık
aralığında kullanın.
Aygıtınızı parçalara ayırmayın veya değiştirmeye çalışmayın
Aygıtınız mühürlü bir birimdir. Aygıtın içinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur.
Tüm iç onarımlar yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği
bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Aygıtınızı açmaya veya değiştirmeye çalışmak
garantiyi geçersiz kılabilir.
Yerleşik yeniden doldurulabilen pile ilişkin bildirim
TEHLİKE:
Yeniden doldurulabilir iç lityum iyon pili değiştirmeyi denemeyin. Lütfen fabrika
değiştirme yönergeleri için Lenovo Destek birimine başvurun.
Yeniden doldurulabilen pile ilişkin not
UYARI:
Pil yanlış bir tiple değiştirilirse patlama riski.
Lityum pili değiştirirken, yalnızca üreticinin önerdiği tipte ya da eşdeğer tipte bir pil kullanın. Pil
lityum içerir ve yanlış kullanıldığında ya da atıldığında patlayabilir.
3
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Kullanılmış pilleri yönergelere uygun bir şekilde atın
Pilleri

Islatmayın ya da suya atmayın.

100°C (212°F) üstünde ısıtmayın.

Onarmaya kalkışmayın ya da parçalarına ayırmayın.
Plastik poşet notu
TEHLİKE:
Plastik poşetler tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesini önlemek için plastik poşetleri
bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Bağdaştırıcı bilgileri
Aygıtınızı ve AC bağdaştırıcıyı ıslatmayın
Aygıtınızı suya sokmayın veya su veya diğer sıvılarla ıslanabileceği yerlerde bırakmayın.
Yalnızca onaylanan şarj yöntemlerini kullanın:
Aygıtınızın dahili pilini güvenle şarj etmek için aşağıdaki şarj yöntemlerinden herhangi birini
kullanabilirsiniz:
Doldurma yöntemi
Ekran açık
Ekran kapalı
Ac bağdaştırıcısı
Destekleniyor, ancak
Destekleniyor
pil yavaş dolacak.
Aygıttaki DC girişi bağlacı ile
Destekleniyor, ancak
Destekleniyor, ancak pil yavaş
kişisel bir bilgisayarın ya da
güç tüketimi telafi
dolacak.
USB 2.0 standartlarına uyan
eder ve pil
başka bir aygıtın USB bağlacı
normalden daha
arasında bir USB bağlantısı.
yavaş dolar.
Kullanıcıların, USB 2.0 veya
daha yüksek sürüme sahip USB
arabirimleriyle kurulacak
bağlantıyı kullanması gerekir.
Notlar:
Ekran açık: Aygıt açık
Ekran kapalı: Aygıt kapalı ya da ekran kilidi kipinde
4
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj aletinin çevresinde yeterince
havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj aletini fişten
çekin:

Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.

Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.

Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.
Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve
güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı AC güç bağdaştırıcıları ve piller
kullanın.
İşitme duyunuza gelebilecek zararları önleme
Aygıtınızda bir kulaklık bağlacı vardır. Kulaklıklar için her zaman kulaklık bağlacını kullanın.
UYARI:
Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir. Eşitleyicinin en üst
seviyeye ayarlanması kulaklık çıkış voltajını ve sonuç olarak ses basıncı düzeyini artırır.
Dolayısıyla, işitmenizi korumak için eşitleyiciyi uygun bir seviyeye ayarlayın.
Kulaklık bağlaçlarının çıkışı, EN 50332-2 belirtimlerine uygun değilse, kulaklıkların yüksek
seste uzun süre kullanılması tehlike oluşturabilir.
Aygıtınızdaki kulaklık çıkış bağlacı, EN 50332-2 Fıkra 7 ile uyumludur. Bu belirtim, aygıtın
maksimum bant genişliği olan RMS'nin çıkış voltajını 150 mV ile sınırlar. İşitme kaybına karşı
koruma sağlamak için, kullandığınız kulaklıkların, 75 mV geniş bant özellikli voltaj değeri veya
EN 50332-2 (Fıkra 7’deki sınırlamalar) ile uyumlu olduğundan emin olun. EN 50332-2 ile
uyumlu olmayan kulaklıkların kullanılması, aşırı ses basıncı düzeyleri nedeniyle tehlikeli olabilir.
Kulaklıkların, aygıtınızla birlikte gönderilmesi, aygıtın EN 50332-1 belirtimiyle uyumlu olduğunu
gösterir. Farklı kulaklıklar kullanılıyorsa, bunların EN 50332-1 belirtimleriyle uyumlu olduğundan
emin olun (Fıkra 6.5 Sınırlama Değerleri). EN 50332-1 ile uyumlu olmayan kulaklıkların
kullanılması, aşırı ses basıncı düzeyleri nedeniyle tehlikeli olabilir.
Ses basıncı uyarı bildirimi
EN 60950-1’e uygun olarak test edilen cihazlar için:
2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011. EN50332 için ses testlerinin yapılması zorunludur.
Bu cihaz, geçerli EN 50332-1 ve/veya EN 50332-2 standartlarında belirtilen Ses Basıncı
Seviyesine uygunluğu açısından test edilmiştir. Yüksek seste uzun süre kulaklık kullanılması
durumunda kalıcı işitme kaybı oluşabilir.
5
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Uyarı bildirimi:
Olası duyma bozukluklarını önlemek için, yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemekten
kaçının.
Aygıtınızı bir motorlu taşıt veya bisiklette kullanırken dikkat edin
Her zaman kendinizin ve diğerlerinin güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Yerel yasalar ve
düzenlemeler aygıtınız gibi mobil aygıtları bir motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl
kullanacağınız konusunda düzenlemeler içeriyor olabilir.
Ürünü yerel yasa ve düzenlemelere uygun biçimde atın
Aygıtınız kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, kırmayın, yakmayın, ıslatmayın veya yerel yasa
ve düzenlemelere aykırı herhangi bir biçimde atmayın. Bazı dahili parçalar patlayabilen, sızıntı
yapabilen veya doğrudan atıldığı takdirde çevreye zarar verebilecek maddeler içerir.
Ayrıntılı bilgi için “Geri dönüştürme ve çevreyle ilgili bilgiler” bölümüne bakın.
Aygıtınızı ve aksesuarlarını çocuklardan uzak tutun
Aygıtınız çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam
ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.
Verilerinizi ve yazılımınızı koruyun
Bilinmeyen dosyaları silmeyin ya da sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını
değiştirmeyin, tersi durumda, aygıt yazılımınız çalışmayabilir.
Ağ kaynaklarına erişim, aygıtınızı virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve aygıtınıza,
yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir.
Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma
önlemlerini almak ve bu tür yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.
Aygıtınızı elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli
cihazlardan uzak tutun. Bu elektrikli cihazların ürettiği güçlü manyetik alanlar, ekrana ve
aygıttaki verilere hasar verebilir.
6
Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri
Aygıtınızın oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun
Aygıtınız açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Ulaşacağı sıcaklık sistem
etkinliği miktarına ve pildeki doluluk düzeyine bağlı olarak değişir. Arada giysi olsa da
bilgisayarınızın vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanığa
neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü aygıtın sıcak bir
bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçının.
Polyvinyl Chloride (PVC) kablosu ve kablo bildirimi
UYARI: Bu üründeki kabloya ya da bu ürünle birlikte satılan parçalarla ilişkili kablolara
dokunulması, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum anormalliklerine yol
açabileceği ve diğer üreme organlarına zarar verebileceği kabul edilen kurşun maddesine
maruz kalınmasına neden olur. Kablolara dokunduktan sonra ellerinizi dikkatlice yıkayınız.
EurAsia uyumluluk işareti
7
Garanti bilgileri
Garanti bilgileri
Lenovo Uluslararası Garanti bildirimi
Bu ürün, Lenovo Uluslararası Garanti L505-0010-02 08/2011 sürümü koşulları kapsamındadır.
Lenovo Sınırlı Garanti (LLW) belgesine şu adresten erişebilirsiniz:
http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. LLW belgesini bu Web sitesinde pek çok dilde
görüntüleyebilirsiniz. LLW belgesini web sitesinde görüntüleyemezseniz, yerel Lenovo ofisine
ya da yetkili satıcısına başvurarak LLW belgesinin yazılı bir kopyasını edinin.
Lenovo A5500
Model ve sürüm
Sürüm
Model
WLAN
Lenovo A5500-F
WLAN+3G (Yalnızca veri)
Lenovo A5500-H
WLAN+3G (Ses)
Lenovo A5500-HV
Garanti süresi ve Garanti hizmetinin tipi
Makinenin Satın Alındığı Ülke ya
Garanti Süresi
da Bölge
Kore, Tayvan
Garanti Hizmetinin
Tipi
parçalar ve işçilik - 1 yıl
1,3,4
pil takımı - 1 yıl
Endonezya, Malezya, Tayland,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Filipinler, Vietnam, Singapur
pil takımı - 1 yıl
Çin (Hong Kong S.A.R), Çin (Macau
parçalar ve işçilik - 1 yıl
S.A.R), Hindistan, Bahreyn, Kuveyt,
pil takımı - 1 yıl
1,4
1,4
Umman, Katar, Mısır, Güney Afrika,
Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Kenya,
Sri Lanka
Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Yunanistan, Makedonya, Romanya,
pil takımı - 1 yıl
Slovenya, Sırbistan, Polonya,
Slovakya, Macaristan, Bulgaristan
8
1,4
Garanti bilgileri
Makinenin Satın Alındığı Ülke ya
Garanti Süresi
Garanti Hizmetinin
parçalar ve işçilik - 1 yıl
1,5
da Bölge
Kanada, Japonya
Tipi
pil takımı - 1 yıl
Avusturya, Fransa, Almanya,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
İzlanda, İsrail, İrlanda, İtalya,
pil takımı - 1 yıl
1,3
Litvanya, Letonya, İsviçre ve
İngiltere
Avustralya, Yeni Zelanda
parçalar ve işçilik - 1 yıl
1,3
pil takımı - 1 yıl
Rusya, Ukrayna, Kazakistan,
parçalar ve işçilik - 1 yıl
Belarus,
pil takımı - 1 yıl
4
Türkmenistan, Azerbaycan,
Ermenistan
Arjantin, Kolombiya, Peru
parçalar ve işçilik - 1 yıl sınırlı
Venezuela, Bolivya, Uruguay,
garanti*
Şili, Paraguay, Ekvador
pil takımı - 1 yıl
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika
parçalar ve işçilik - 1 yıl sınırlı
1,4
1,5
garanti*
pil takımı - 1 yıl
Brezilya
parçalar ve işçilik - 1 yıl sınırlı
4
garanti*
pil takımı - 1 yıl
Danimarka, Estonya, Finlandiya
parçalar ve işçilik - 2 yıl
Norveç, İspanya, İsveç, Belçika,
pil takımı - 1 yıl
1,3
Lüksemburg, Hollanda
Türkiye, Çek Cumhuriyeti
parçalar ve işçilik - 2 yıl
1,4
pil takımı - 1 yıl
* Bazı bileşenler hariçtir. Güç bağdaştırıcıları, klavyeler, plastikler ve menteşeler için 90 günlük
sınırlı garanti.
9
Garanti bilgileri
Garanti Hizmetinin Tipi
1
Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim (“CRU”) Hizmeti
2
Yerinde Hizmet
3
Kurye ya da Depo Hizmeti
4
Müşteri Tarafından Teslim Hizmetleri
5
Posta ile Teslim Hizmeti
6
Müşteri İki Yönlü Posta Hizmeti
7
Ürün Değiştirme Hizmeti
Garanti hizmeti türlerine ilişkin tam açıklama için garanti bilgilerinin tamamına başvurun. Tam
garanti bilgilerine erişmeye ilişkin ayrıntılar için bkz. “Lenovo Sınırlı Garanti bildirimi”.
Suplemento de Garantía para México
Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será
efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del
Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de
este Suplemento.
El comercializador responsable del producto es Lenovo México S de R L de CV y para efectos
de esta garantía su domicilio es Paseo de Tamarindos No.400-A Piso 27 Arcos Torre Poniente
Bosques de Las Lomas C.P. 05120 México, D.F. En el caso de que se precise una reparación
cubierta por la garantía o precise de partes, componentes, consumibles o accesorios diríjase a
este domicilio.
Otra opción es llamar al Centro de soporte al cliente al 01-800-9253-6686, donde le dirigirán
al Centro de servicio autorizado más cercano. Si no existiese ningún Centro de servicio
autorizado en su ciudad, población o en un radio de 70 kilómetros de su ciudad o población, la
garantía incluirá cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del
producto a su Centro de servicio autorizado más cercano. Por favor, llame al Centro de servicio
autorizado más cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la información
relacionada con el envío del producto y la dirección de envío.
Esta garantía ampara todas las piezas de hardware del producto e incluye mano de obra.
El procedimiento para hacer efectiva la garantía consiste en la presentación del producto,
acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo
vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del
producto objeto de la compraventa.
10
Garanti bilgileri
Lenovo sólo pueden eximirse de hacer efectiva la garantía en los siguientes casos: a) Cuando
el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto
no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. c) Cuando
el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante
nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía dentro
de noventa (90) días por defectos de instalación desde la fecha de compra. Lenovo no es
responsable de la información incluida en dichos programas de software y /o cualquier
programa de software adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del
producto.
La garantía cubre la atención, revisión y corrección de errores, defectos o inconsistencias que
impidan el desempeño normal de un equipo en cuanto a su hardware y software. Los servicios
no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final, previa obtención de una autorización.
Esta garantía tiene una duración de un año a partir del momento de la compra e incluye la
mano de obra, por lo que en caso de aplicarse la garantía, esta no causara ningún gasto o
costo para el cliente.
Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite:
http://support.lenovo.com/serviceproviders.
Fabricado por: Lenovo PC HK Limited
23/F, Lincoln House, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
Modelo del producto__________________
Fecha en que el consumidor recibió el producto: __________________
11
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Genel geri dönüşüm bildirimi
Lenovo, bilgi teknolojisi (BT) ekipmanı sahiplerini, ekipmanlarını artık kullanmayacakları zaman
onları sorumlu bir şekilde geri dönüştürmeleri için teşvik etmektedir. Lenovo, bilişim ürünlerini
geri dönüştürme konusunda ekipman sahiplerini desteklemek için çeşitli program ve hizmetler
sunar. Lenovo ürünlerinin geri dönüştürülmesine ilişkin bilgi edinmek için
http://www.lenovo.com/recycling adresini ziyaret edin.
Önemli WEEE bilgileri
Ülkeye özel bilgiler http://www.lenovo.com/recycling adresinden bulunabilir.
Türkiye uyumluluk bildirimi
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
(EEE).
Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)” direktiflerine
uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
12
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Declarações de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem
ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante
do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no
manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de
acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte
desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o
nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [email protected], informando o modelo,
número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu
produto Lenovo.
Japonya için geri dönüşüm bilgileri
Japonya için atma ve geri dönüşüm bilgilerine
http://www.lenovo.com/recycling/japan.
Çin için geri dönüşüm bilgileri
Hindistan için geri dönüşüm bilgileri
Recycling and disposal information for India is available at:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.
Diğer geri dönüşüm bildirimleri
Kullanma Kılavuzu belgenizdeki, aygıt bileşenlerinin ve pillerin geri dönüşümüyle ilgili diğer
bilgiler. Ayrıntılar için bkz. “Kullanma Kılavuzunuza Erişme”.
13
Çevreyle, geri dönüştürme ve çöpe atmayla ilgili bilgiler
Pil geri dönüşüm işaretleri
Tayvan için pil geri dönüşüm bilgileri
ABD ve Kanada için geri dönüşüm bilgileri
Avrupa Birliği için pil geri dönüşüm bilgileri
Enerji verimliliği işareti
Kaliforniya BC işareti
14
Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması Yönergesi (RoHS)
Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması Yönergesi
(RoHS)
Türkçe
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
(EEE).
Ukrayna
Hindistan
E-Atık (Yönetim ve Kullanma) Kuralları, 2011 uyarınca RoHS uyumludur.
Avrupa Birliği
Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements
of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).
For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf
15
Elektronik yayılım bildirimleri
Elektronik yayılım bildirimleri
FFC (Federal Communications Commission) Uygunluk Bildirimi
Bu donatı sınanmıştır ve FCC Kuralları’nın 15. Bölümünde, Sınıf B dijital aygıtlar için öngörülen
sınırlamalara uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kullanımında meydana gelebilecek zararlı
karışmalara makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu donatı, radyo frekansı enerjisi
üretir, kullanır ve yayabilir; yönergelere uygun biçimde kurulup kullanılmazsa, radyo
dalgalarında parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir kuruluşun bu türden zararlı girişime
nedenolmayacağına dair bir garanti verilmez.
Bu donatı radyo ya da televizyon alıcılarında
parazite neden olursa (bunu donatıyı açıp kapatarak denetleyebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki
önlemlerin bir veya daha fazlasını dikkate alarak bu girişimi ortadan kaldırması tavsiye edilir:

Alıcı antenin konumunu değiştirerek veya başka bir yere yerleştirerek.

Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi artırarak.

Aygıtın fişini, alıcının takılı olduğu prizin devresinden farklı bir devrede yer alanbir prize
takarak.

Yardım almak için yetkili bir satıcıya ya da hizmet temsilcisine başvurun.
Lenovo, bu ekipmanda yapılan izinsiz değişikliklerin neden olduğu herhangi bir radyo veya
televizyon parazitinden sorumlu değildir. Yetkisiz yapılan değişiklikler, kullanıcının ekipmanı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu cihaz FCC Kurallar, Bölüm 15’e uygundur. Çalıştırılması şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz
zararlı karışmalara neden olmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen işlemlere neden olabilecek
karışmalar da dahil gelen tüm karışmaları daima kabul eder.
Sorumlu Taraf:
Lenovo (ABD) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900
16
Elektronik yayılım bildirimleri
FCC Uyarısı
Uyum sağlamakla sorumlu tarafın özellikle onaylamadığı değişiklikler, kullanıcının ekipmanı
kullanma yetkisini geçersiz kılar.
Bu iletici için kullanılan anten(ler) kesinlikle diğer anten veya ileticilerle birlikte yerleştirilmemeli
veya kullanılmamalıdır.
Industry Canada Class B yayılım uyumluluk bildirimi
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
IC Uyarısı
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en
Industry Canada Sınıf B Yayılım Uyumluluk Bildirimi
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Avrupa Birliği - EMC Yönetmeliği Uyumluluğu
Bu ürün, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yürürlükte olan elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasal
düzenlemelerin yakınlaştırılmasına ilişkin 2004/108/EC sayılı AB Konseyi Direktifi'nde belirtilen
koruma gerekliliklerine uygundur. Lenovo, koruma gereklilikleri konusunda, önerilmeyen aksam
kartlarının takılması da dahil olmak üzere, önerilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması
sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğunu kabul etmez.
This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information
Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B
equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection
against interference with licensed communication devices.
17
Elektronik yayılım bildirimleri
AB iletişim bilgileri: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakya
Almanya Sınıf B uyumluluk bildirimi
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses
Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher
89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische
Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren
und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel
angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der
Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn
Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo
gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der
Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC
(früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das
EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach
Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
18
Elektronik yayılım bildirimleri
Kore Sınıf B uyumluluk bildirimi
Japonya VCCI Sınıf B uyumluluk bildirimi
Faz başına 20 A'dan daha az veya buna eşit güce bağlı ürünlere ilişkin olarak Japonya
için uyumluluk bildirimi.
19
Yasal bildirimler
Lenovo ve Lenovo logosu, Lenovo'nun ABD'deki ve/veya
diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
Diğer şirket, ürün ya da hizmet adları ilgili şirketlerin ticari
markaları ya da hizmet markaları olabilir.
Birinci Basım (Ocak 2014)
© Copyright Lenovo 2014.
81LVP50017W
Çin’de basılmıştır
Download

Lenovo TAB A8-50